Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Pótfelvételi információk mesterképzésre 2023

Jelentkezz Gazdaságinformatikus vagy Közgazdásztanár mesterképzéseinkre augusztus 6-ig a felvi.hu-n!


Hogyan jelentkezz?

 • Tájékozódj a Felvi.hu felültén és a honlapunkon a Corvinus meghirdetett képzéseiről!
 • Hozd létre saját fiókodat az E-felviben!
 • Jelentkezz a kiválasztott képzésre! A jelentkezési határidő 2023. augusztus 6. éjfél!
 • Töltsd fel a jelentkezéshez szükséges dokumentumaidat a jelentkezéssel egy időben augusztus 6-ig! Hiánypótlásra ebben a felvételi eljárásban nincsen lehetőség!
 • Töltsd fel a szükséges dokumentumokat a Corvinus felületére augusztus 6-ig!
 • Tájékozódj a felvételi eljárásban előtted álló további ügyintézésről és annak határideiről!
 • Vegyél részt a felvételi vizsgákon!
 • Várd a sikeres felvétel eredményét!

Fontos tudnivalók a pótfelvételi eljárásról

A 2023. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásba azok jelentkezhetnek, akik
– nem jelentkeztek a 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során vagy
– jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.

A pótfelvételi eljárásban már csak egy helyet lehet megjelölni (csak egy felsőoktatási intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni).

head

 1. A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.
 2. Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente három nap, késő délutántól estig.
 3. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 5 hétvégén: pénteken és szombaton.

Felvételi iroda

Ha van olyan kérdésed, amelyre nem találtál választ honlapunkon, az alábbi elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni velünk:

 1. Írj tematikus email címeinkre:
 1. A személyes konzultáció lehetősége 2023. július 31. – augusztus 13. között szünetel.
 2. augusztus 14-től személyes konzultációt igénylő esetekben az alábbi időpontokban várunk a Főépület 1. emelet 191-es irodában:

hétfő:                13:00-16:00

kedd:                  9:00-12:00

szerda:               13:00-16:00

csütörtök:           9:00-12:00 

Kérjük, folyamatosan kövesd figyelemmel az egyetemi kommunikációt, ahol naprakész tájékoztatást nyújtunk számodra.

Felvételi vizsga

A felvételi vizsgákon való részvételhez a jelentkezők behívó levelet kapnak az intézménytől a jelentkező által az E-felvi felületén megadott emailes elérhetőségre, mely tartalmazza a részvételre vonatkozó információkat és a vizsgafeltételeket.

A 2023P felvételi eljárás során a felvételi vizsgák személyes érintkezést nem igénylő módon online felületeken keresztül történnek.

Az írásbeli felvételi vizsgák a Budapesti Corvinus Egyetem Moodle rendszerében, a szóbeli vizsgák pedig az Office 365-Teams szoftveren keresztül fognak zajlani. 

Írásbeli vizsgák lebonyolítása

A 2023P felvételi eljárás során az írásbeli vizsgák személyes érintkezést nem igénylő módon a Budapesti Corvinus Egyetem Moodle rendszerében fognak zajlani. A vizsgán való részvételhez a Vizsgázónak rendelkeznie kell alkalmas eszközzel és folyamatos internetkapcsolattal.

Az emailen küldött felvételi behívólevélben szereplő linken keresztül érhető el a Moodle vizsgafelület, ahova a vizsga időpontját megelőzően 30 perccel korábban javasolt belépni, az esetleges technikai problémák megoldásához az OMMK kollégái Helpdesk segítséget nyújtanak a moodlehelpdesk@uni-corvinus.hu címen.

A vizsgafelületre történő belépéshez a személyes felvételi azonosítójával (a felvételi eljárás során a Felvi.hu E-felvi felülete által kiosztott azonosító) és az ehhez tartozó jelszóval tud belépni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az írásbeli vizsga nem pótolható! Pótlólagos vizsga letételére csak önhibáján kívül történő váratlan ok miatti kórházi tartózkodást igazoló dokumentummal van lehetőség!  A méltányossági kérelmet a jelentkező elektronikus levelezési címéről a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu elektronikus levelezési címére küldött üzenet formájában nyújthatja be a vizsgát megelőzően legkésőbb tíz (10) munkanappal. A méltányossági kérelem tárgyában az illetékes dékán a kérelem beérkezését követő öt (5) munkanapon belül dönt.

Írásbeli felvételi vizsgák időpontjai

Az írásbeli felvételi vizsgák (bementei kompetenciafelmérés (alkalmassági vizsga), Információmenedzsment és rendszerfejlesztés) időpontja a gazdaságinformatikus MEK mesterképzés esetén: 2023. augusztus 14.

 

Kérjük, hogy ezen a napon elérhető legyen.

A pontos időpontról és tudnivalókról emailben fogunk tájékoztatást adni. Egyedi írásbeli vizsgaidőponttal kapcsolatos kéréseket nem áll módunkban teljesíteni. Kérjük, ezen napra tegyék szabaddá magukat.

Írásbeli vizsgaeredmények

Felhívjuk a felvételizők figyelmét, hogy írásbeli pontjaikat (Információmenedzsment és rendszerfejlesztés) a Moodle felület azon kurzusában tekinthetik meg, amely kurzusban írták a felvételit. Ott a megjelenő vizsgára kattintva tudják megtekinteni a vizsga pontszámát és az Ellenőrzés gombra való kattintás után tudják megtekinteni a részletes pontokat.

A dolgozat eredményei a Felvi.hu felületein rögzítésre kerülnek.
Az észrevételezés időpontjáról későbbiekben adunk tájékoztatást.

Bemeneti kompetenciafelmérés eredmények

Kérjük, hogy a megfelelő fájlt töltse le, és a különböző keresőmotorok segítségével keresse meg a bemeneti kompetenciafelmérés eredményét a felvételi azonosítószáma alapján (az Ön személyes felvételi azonosítója a felvételi eljárás során a Felvi.hu E-felvi felülete által kiosztott, 3-as számmal kezdődő 12 számból álló azonosító).

Észrevételezés módja

A felvételi dolgozat javításával kapcsolatban amennyiben számolási hibát észlel a jelentkező, észrevételezését a Moodle felületén a kurzusban van lehetősége leadni. A kitöltött észrevételezési nyomtatványt a tesztből kilépve tudja leadni a felvételiző. Az észrevételezés időtartama: a behívólevélben fog szerepelni

Minden képzés írásbeli vizsgapontszámai a Moodle felületen tekinthetőek meg. A vizsgaeredmények, ezen felületen kerülnek kommunikálásra a későbbiekben. 

Szóbeli vizsgák lebonyolítása

Mesterképzésre történő szóbeli felvételi vizsga (továbbiakban: szóbeli felvételi vizsga), az Egyetem épületeiben személyes megjelenést nem igénylő, online módon, az Office 365-Teams szoftveren keresztül (továbbiakban: Teams), élő videókép és hang egyidejű átvitelével kerül lebonyolítására.

A felvételi vizsgán való részvételhez a jelentkezőnek kell gondoskodnia alkalmas eszköz, a szükséges technikai feltételek saját felelősségre és költségre történő biztosításáról, így az elvárható minőségű kép és hang, valamint az internet kapcsolat meglétéről. A vizsgába való belépéshez nem szükséges az Office 365-Teams szoftver letöltése, mivel weben keresztül is be lehet kapcsolódni a beszélgetésbe.

A vizsga a Teams-en keresztül történő lebonyolításához a felvételi bizottság, a jelentkezőket a vizsga beosztásnak megfelelően külön Teams meghívóban „meghívja” az „értekezletbe” a jelentkező által az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőséggel, melyre a vizsga napján és idejében a jelentkezőnek be kell jelentkeznie. A bekapcsolódást követően minden jelentkező egy virtuális előszobában várakozik, majd a beszélgetésbe minden esetben a bizottság jóváhagyását követően kapcsolódhat be. A bizottság egyszerre egy jelentkezővel veszi fel a kapcsolatot, azaz engedi be a virtuális előszobából a vizsgatérbe. 

Szóbeli vizsga beosztása

Szóbeli felvételi vizsga időpontja gazdaságinformatikus MEK mesterképzés esetén: 2023.08.16

Pályaalkalmassági és szóbeli felvételi vizsga időpontja tanári (2 félév (közgazdásztanár)) MLK mesterképzés esetében: 2023.08.16.

Kérjük, hogy ezen a napon elérhető legyen.

A pontos beosztásról emailben fogunk tájékoztatást adni.

Egyedi szóbeli vizsgaidőponttal kapcsolatos kéréseket sem beosztás előtt, sem a beosztás után nem áll módunkban teljesíteni. Kérjük, ezen napra tegyék szabaddá magukat.

Szóbeli vizsgaeredmények

hamarosan

A felvételi vizsga díja

A vizsga szervezési díja 4.000 Ft. A vizsgadíjat egyszer kell csak befizetni függetlenül attól, hogy a jelentkező hány szakra jelentkezett, és hány felvételi vizsgát tesz. A vizsgadíjat annak a jelentkezőnek kell befizetnie, aki az írásbeli és/vagy szóbeli felvételi vizsgán részt vesz.

FIGYELEM! A vizsgadíjat legkésőbb a felvételi vizsgát megelőző napig be kell fizetnie a jelentkezőnek. Amennyiben valamely jelentkező nem fizeti meg a vizsgadíjat és az, az ellenőrzés során feltárásra kerül, a jelentkező eredményei megsemmisítésre kerülnek.

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az R2SZ00003K számot, a „felvételi vizsga 2023P” megnevezést és a jelentkező nevét!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Közlemény: R2SZ00003K felvételi vizsga 2023P Minta Elemér 

Fogyatékossággal élő jelentkezőkre vonatkozó kedvezmények

A fogyatékossággal élő jelentkező kérelmet nyújthat be, amelyben kérheti a fogyatékosságára tekintettel indokolt speciális vizsgalehetőség igénybevételét. A kérelmet legkésőbb a jelentkezőt érintő vizsga időpontja előtti 10. napig kell benyújtani a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu email címre arról az email címről, amit regisztrált a felvi.hu-n a jelentkezés során és mellékelni kell a fogyatékosságot igazoló orvosszakértői véleményt.

A kérelem tárgyában a Fogyatékosügyi Bizottság dönt, és döntésével engedélyezheti:

 1. a vizsga időtartamának maximum 30%-kal történő meghosszabbítását,
  b. segédeszköz használatát,
  c. a jelentkező elkülönített vizsgaterembe történő beosztását,
  d. a vizsga módjának megváltoztatását.

Az előzőekben leírtaktól eltérő speciális vizsgalehetőség nem biztosítható.

A Fogyatékosügyi Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye, azt a jelentkező a felvételi határozat elleni fellebbezésben támadhatja meg.

Felvételi vizsga teljesítése alóli mentességről a fogyatékossággal élő jelentkező kérelme alapján a dékán dönt. A döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Felvételi általános követelményei

1.) Mesterszakra jelentkezéshez feltétel legalább egy angol középfokú nyelvvizsga.

Mesterképzésre meghatározott további felvételi követelmény legalább középfokú angol nyelvvizsga megléte, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél vagy az érettségi bizonyítványt, oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény által kiállított és hitelesített igazolás arra vonatkozóan, hogy a jelentkező az alábbi nyelvvizsgák által tanúsított angol nyelvtudással rendelkezik.

Az Egyetem az alábbi szintű nyelvvizsgákat – vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványt vagy oklevelet vagy ilyen szintű nyelvtudást igazoló hitelesített igazolást – fogadja el, mint minimum követelmény a vezetés és szervezés angol nyelven mesterképzés kivételével:

 

CEFR

Cambridge

IELTS

TOEFL

TOEFL iBT

TOEIC

Duolingo

középfok

B2

FCE

6.0

65

72

785

min. 100 pont

Magyaroroszágon akkreditált nyelvvizsgaközpontokban szerzett sikeres B2 nyelvvizsga-bizonyítványok a CEFR (Közös Európai Referenciakeret) kategóriába tartoznak.

Az Egyetem a fentieken túl az alábbiakat is elfogadja a középfokú angol nyelvtudás igazolására:
a. A-Level (vagy International A-Level) angol nyelvből, minimum B érdemjegy, vagy
b. International Baccalaureate, Standard Level 5 vagy Higher Level 4, vagy magasabb érdemjegy angol nyelvből, vagy
c. Emelt szintű érettségi angol nyelvből 45% vagy felette, vagy
d. GCSE (vagy IGCE), angol nyelvből, 6-os jegy (vagy B), vagy magasabb, vagy
e. Nemzetközileg elismert felkészítő programot végzett jelentkezők esetén, a szervező igazolása a B2-es szint meglétéről (pl.: INTO, Study Group, Kaplan,Navitas vagy a Corvinus Egyetem előkészítő programja)

Abban az esetben, ha a jelentkező anyanyelve az angol, nem szükséges igazolnia a jelen pont szerinti követelményt, hanem nyilatkoznia kell arról, hogy az anyanyelve az angol és a nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg fel kell tölteni az Egyetem honlapján A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok/ Felvételi követelményként előírt nyelvvizsga feltöltése részben leírtak szerint. A jelentkező a nyilatkozattal kiváltja a jelen pontban foglalt követelményt.

Amennyiben a jelentkező nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványa/oklevele vagy az ilyen szintű nyelvtudást igazoló hitelesített igazolása a jelen bekezdésben foglaltak alapján nem megfelelő vagy nincs, mesterképzésre nem nyerhet felvételt.

A nyelvi követelmény a magyar és az angol nyelvű képzések esetén is kötelező.

Abban az esetben, ha a jelentkező anyanyelve az angol, úgy arról nyilatkoznia kell, a nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg fel kell tölteni az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok/ Felvételi követelményként előírt nyelvvizsga feltöltése részben leírtak szerint legkésőbb 2023. augusztus 6-án éjfélig.

A jelentkező a nyilatkozattal kiváltja a jelen pontban foglalt követelményt.

A nyelvi követelmény igazolására jogosító dokumentumot az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe is fel kell tölteni az Egyetem honlapján A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok/ Felvételi követelményként előírt nyelvvizsga feltöltése részben leírtak szerint legkésőbb 2023. augusztus 6-án éjfélig.

2.) Bemeneti kompetenciafelmérés

Mesterképzésre (a tanári mesterképzés és a Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak kivételével) meghatározott további követelmény a bemeneti kompetenciafelmérésen (felkészültségi profilmérésen) való részvétel. A bemeneti kompetenciafelmérésen (felkészülési profilmérésen) való részvétel elmulasztása a felvételi eljárásból történő kizárást vonja maga után.

A bemeneti kompetenciafelmérésen annak is részt kell vennie, aki akkreditált oklevél vagy nemzetközi teszt eredmény alapján kéri a felvételi pontjainak számítását.

Amennyiben a dékán ettől szigorúbb feltételt nem állapít meg, a minimum 20%-os teljesítményt el nem érő vizsgázó felvételi vizsgája érvénytelen.

A bemeneti kompetenciafelmérés időpontjai alkalmassági vizsga (Alk) megnevezés alatt találhatóak.

A bemeneti kompetenciafelmérésen való részvétel díjtalan!

3.) Mesterképzésre meghatározott további felvételi követelmény:

a) AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon legalább jó/B (ECTS) minősítésű felsőfokú oklevéllel rendelkezik vagy
b) legalább GMAT 500 pont vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak átlaga) 151 pontot ér el vagy
c) legalább 65 felvételi ponttal rendelkezik.

Tanári 2 félév [közgazdásztanár]

A jelentkezés további felvételi követelménye: a pályaalkalmassági vizsgán való megfelelés.

2 féléves képzés esetén főiskolai, egyetemi, illetve mesterképzésben szerzett tanári oklevéllel rendelkezők, illetve gazdálkodástudomány, közgazdaságtudomány képzési területen egyetemi vagy mesterképzésen szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezését várjuk.

Pontszámítás módja

Intézményi szabályok

Általános pontszámítás:

A felvételi eljárásban összesen 100 felvételi pont szerezhető.

Felvételi pontok szerezhetők:

Érték

saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli)

maximum 70 pont

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése

maximum 20 pont

többletpont

maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont:

100 pont

Saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli):

A felvételi eljárásban a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) az alább felsoroltak közül bármelyikkel kiváltható, amely maximum 70 pont lehet:

 1. a) AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szak legalább jó/B (ECTS) minősítésű felsőfokú oklevéllel, vagy
 2. b) legalább GMAT 500 ponttal vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak átlaga) 151 ponttal.

A fentiek alapján a pontszámítás három féle módon történhet: 

„A” változat: Felvételi vizsga alapján 

Felvételi pontok szerezhetők:

Érték

saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli)

maximum 70 pont

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése

maximum 20 pont

többletpont

maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont:

100 pont

„B” változat: Akkreditált oklevél alapján

Felvételi pontok szerezhetők:

Érték

AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett “A” (jeles) minősítésű felsőfokú oklevél (felsőfokú oklevél alapján)*

70 pont

AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett “B” (jó) minősítésű felsőfokú oklevél (felsőfokú oklevél alapján)*

60 pont

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése

maximum 20 pont

többletpont

maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont:

100 pont

*A szakok pontszámításánál “felsőfokú oklevél alapján” szöveg jelzi.

„C” változat: Nemzetközi teszt alapján

Felvételi pontok szerezhetők:

Érték

GMAT 550 ponttól (hozott pontok)**

70 pont

GRE 155 ponttól (hozott pontok)**

 

GMAT 500-549 pont (hozott pontok)**

55 pont

GRE 151-154,5 pont (hozott pontok)**

 

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése

maximum 20 pont

többletpont

maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont:

100 pont

**A szakok pontszámításánál “a hozott pontok” szöveg jelzi. 

A „B” és „C” változat szerinti pontszámítás akkor történik, ha a pontszámításra jogosító dokumentumot az Egyetem honlapján A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok/Pontszámításhoz szükséges dokumentumok részben leírtak szerint augusztus 6-án éjfélig feltölti.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont
 • OTDK 1-3 hely: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont 

A belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése:

 1. a) jeles, kiváló, kitüntetéses (5) minősítés 20 pont,
  b) jó (4) minősítés 16 pont,
  c) közepes (3) minősítés 12 pont
  d) elégséges (2) minősítés 8 pont.

A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítéséhez szükséges felvételi pontok megállapítás az alábbi megfeleltetés szerint történik:

ECTS értékelési skála

Helyi értékelési skála

A

5 Jeles

B

4 Jó

C

3 Közepes

D

2 Elégséges

E

2 Elégséges

Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem illetékes Kreditátviteli Bizottsága saját hatáskörben állapítja meg.

Amennyiben a külföldi oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, úgy a minősítésről az oklevél átlaga – ennek hiányában a transcript vagy oklevélmelléklet adatai – alapján az illetékes dékán dönt a kerekítés szabályainak megfelelően.

gazdaságinformatikus (Esti)

Saját felvételi vizsga (írásbeli és szóbeli):

Írásbeli: információmenedzsment, rendszerfejlesztés

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (információmenedzsment, rendszerfejlesztés; egyben motivációs és alkalmassági)

vagy felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen, vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Felvételi pontok:

– írásbeli vizsga: 30 pont
– oklevél minősítése alapján: 20 pont
– szakmai és motivációs beszélgetés: 40 pont

vagy

– felsőfokú oklevél alapján: 70 pont
– oklevél minősítése alapján: 20 pont

vagy

– hozott pontok: 70 pont
– oklevél minősítése alapján: 20 pont

tanári 2 félév [közgazdásztanár]

Saját felvételi vizsga (szóbeli):

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés, motivációs és alkalmassági szóbeli

vagy felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen, vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

(GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Felvételi pontok:

– oklevél minősítése alapján: 20 pont
– szakmai és motivációs beszélgetés: 70 pont

vagy

– felsőfokú oklevél alapján: 70 pont
– oklevél minősítése alapján: 20 pont

vagy

– hozott pontok: 70 pont
– oklevél minősítése alapján: 20 pont

A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok

Pontszámításhoz szükséges dokumentumok feltöltése

„B” Akkreditált oklevél vagy a „C” nemzetközi teszt alapján történő pontszámításhoz a pontszámításra jogosító oklevéllel vagy nemzetközi teszt eredménnyel rendelkező jelentkezőknek a dokumentumok beküldési határideje 2023. augusztus 6. éjfél. Amennyiben a megadott határidőig a szükséges dokumentumot feltölti, úgy az saját felvételi vizsgaként részére a pontszámítás módja részben meghatározott pont beszámítható, ebben az esetben saját felvételi vizsgát nem kell tennie, csak a bemeneti kompetenciafelmérésen (gazdaságinformatikus MEK), pályaalkalmassági vizsgán (tanári (2 félév közgazdásztanár)) kell részt vennie.

A dokumentumokat itt lehet feltölteni.

Felvételi követelményként előírt nyelvvizsga feltöltése

Mesterképzésre meghatározott további felvételi követelmény legalább középfokú angol nyelvvizsga megléte, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél vagy az érettségi bizonyítványt, oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény által kiállított és hitelesített igazolás arra vonatkozóan, hogy a jelentkező az alábbi nyelvvizsgák által tanúsított angol nyelvtudással rendelkezik.

Az Egyetem az alábbi szintű nyelvvizsgákat – vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványt vagy oklevelet vagy ilyen szintű nyelvtudást igazoló hitelesített igazolást – fogadja el, mint minimum követelmény a vezetés és szervezés angol nyelven mesterképzés kivételével:

CEFRCambridgeIELTSTOEFLTOEFL iBTTOEICDuolingo
középfokB2FCE6.06572785min. 100 pont

Magyaroroszágon akkreditált nyelvvizsgaközpontokban szerzett sikeres B2 nyelvvizsga-bizonyítványok a CEFR (Közös Európai Referenciakeret) kategóriába tartoznak.

Az Egyetem a fentieken túl az alábbiakat is elfogadja a középfokú angol nyelvtudás igazolására:

a. A-Level (vagy International A-Level) angol nyelvből, minimum B érdemjegy, vagy

b. International Baccalaureate, Standard Level 5 vagy Higher Level 4, vagy magasabb érdemjegy angol nyelvből, vagy

c. Emelt szintű érettségi angol nyelvből 45% vagy felette, vagy

d. GCSE (vagy IGCE), angol nyelvből, 6-os jegy (vagy B), vagy magasabb, vagy

e. Nemzetközileg elismert felkészítő programot végzett jelentkezők esetén, a szervező igazolása a B2-es szint meglétéről (pl.: INTO, Study Group, Kaplan,Navitas vagy a Corvinus Egyetem előkészítő programja)


Abban az esetben, ha a jelentkező anyanyelve az angol, nem szükséges igazolnia a jelen pont szerinti követelményt, hanem nyilatkoznia kell arról, hogy az anyanyelve az angol és a nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg fel kell tölteni az Egyetem honlapján A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok/ Felvételi követelményként előírt nyelvvizsga feltöltése menüben olvasható módon. A jelentkező a nyilatkozattal kiváltja a jelen pontban foglalt követelményt.
Amennyiben a jelentkező nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványa/oklevele vagy az ilyen szintű nyelvtudást igazoló hitelesített igazolása a jelen bekezdésben foglaltak alapján nem megfelelő vagy nincs, mesterképzésre nem nyerhet felvételt.
A fenti nyelvvizsgák valamelyikét igazoló dokumentumot, illetve a nyilatkozatot, hogy az anyanyelve az angol, itt kell feltölteni legkésőbb 2023. augusztus 6-án éjfélig.

A nyelvi követelmény a magyar és az angol nyelvű képzések esetén is kötelező.
Fontos! Az oklevél és a nyelvvizsga adatait a felvi.hu elektronikus felvételi rendszerben is meg kell adnia az Oktatási Hivatal tájékoztatásának megfelelően.

A jelentkezés sajátos feltételei

A képzések csak önköltséges finanszírozási formában („K” betűjeles képzés) kerülnek meghirdetésre.

A felvételi vizsga külön eljárási díja 4 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül. A vizsgadíjat egyszer kell csak befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező hány szakra jelentkezett, hány felvételi vizsgát tesz. A vizsgadíjat annak a jelentkezőnek kell befizetnie, aki az írásbeli és/vagy szóbeli felvételi vizsgán részt vesz.

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az R2SZ00003K számot, a „felvételi vizsga 2023P” megnevezést és a jelentkező nevét!

 • Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
  Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
  Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
  Közlemény: R2SZ00003K felvételi vizsga 2023P Minta Elemér   

FIGYELEM! Legkésőbb a felvételi vizsgát megelőző napig be kell fizetnie a jelentkezőnek a vizsgadíjat. Amennyiben a jelentkező nem fizeti meg a vizsgadíjat és az feltárásra kerül az ellenőrzés során a jelentkező eredményei megsemmisítésre kerülnek.

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat.

Az előzetes kreditelismerési eljárás díja 8 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül.

 • Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
  Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
  Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
  Közlemény: R2SZ00003K kreditelismerés 2023P Minta Elemér   

A 8 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik.

Befizetési határidő: A dokumentumok benyújtásával egyidejűleg kell teljesíteni.

A kreditelismerési eljárásban hozott határozatot a hallgató ugyanazon szakra történő felvételi jelentkezés esetében másik felvételi eljárásban is felhasználhatja a határozat keltétől számított 5 éven belül, ez esetben nem kell új kérelmet benyújtania, de a korábban adott szakon részére megküldött kreditelismerési határozatot fel kell töltenie az Egyetem honlapján, a Felvételi/Jelentkezés módja/Kreditelismerési eljárás menüpont alatt olvasható módon a megadott helyre.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja/Kreditelismerési eljárás menüpont alatt olvashat. A Kreditelismerési eljárás oldalról tölthető le a kreditelismerési kérelem is, amelyet 2023. augusztus 6-án éjfélig kell feltölteni a menüpontban megadott helyre.

Külföldi továbbtanulási célú elismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja/Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése menüpont alatt olvashat. Amennyiben a jelentkező A külföldön vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi oktatási intézményben szerzett oklevéllel és/vagy középiskolaitanulmányokat igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik, annak magyarországi elismerése feltétele a felvételnek. Az elismerésére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni. Erről az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat. A „Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése” oldalról tölthető le az elismerési kérelem.

Figyelem! Az E-felvételibe emellett kötelező a külföldi bizonyítványok oklevelek, transcriptek hiteles másolatát, valamint ezek esetleges fordítását feltöltenie. Erről az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja/ Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése menüpont alatt olvashat a Dokumentumok a továbbtanulási célú külföldi bizonyítvány/oklevélelismeréssel kapcsolatban fejezetben.

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárás bizonyos mesterképzési szakok esetében lehet egy eleme a felvételi jelentkezésnek. Kérjük ellenőrizd, hogy a Te esetedben szükséges-e lefolytatni az eljárást. Az előzetes kreditelismerési eljárás díja 8 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül.

További információk és beadás

 • Számlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
 • Közlemény: R2SZ00003K kreditelismerés 2023P Minta Elemér

A 8 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik.

További fakultatív csatolandó dokumentumok a jelentkezéshez

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

• fogyatékosság igazolása
• gyermekgondozás igazolása
• hátrányos helyzet igazolása
• nyelvvizsgát igazoló dokumentum
• OTDK igazolás
• sporteredmény igazolása

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.09.28. - 11:16:10