Budapesti Corvinus Egyetem ×

Komáromi határon túli kihelyezett kereskedelem és marketing alapképzés a 2020. évi felvételi eljárásban

Felhívjuk a kedves jelentkezők figyelmét, hogy a Selye János Egyetemmel együttműködésben meghirdetett Kereskedelem és marketing közös képzésre jelentkező hallgatóknak a jelentkezésüket egyúttal a Budapesti Corvinus Egyetemre is be kell adniuk az alábbiak szerint!

2020. június 30.

A jelentkezési lapot és a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat

a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Szolgáltatások Felvételi Irodában

– 1093 Budapest, IX., Fővám tér 8 189. irodában –

kell leadni, vagy postai úton beküldeni (email formában előzetesen megküldhető a jelentkezés a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu-ra).

Képzési formaMunka-rendFin. FormaVálasztható szak, szakpárÖnköltség (félév)Képzési idő (félév)Felvételi (érettségi) követelmények
ANAkereskedelem és marketing (Komárom) (7)(8)(10)támogatott (6)7A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább egy emeltszintű érettségi vizsgával, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel teljesíthető (1) (2). További felvételi követelmények: szakmai motivációs beszélgetés teljesítése, továbbá kettőt kell választani az érettségin teljesített tárgyak közül: szlovák nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, gazdasági ismeretek, történelem, matematika, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (3), egy idegen nyelv (4), szakmai előkészítő tárgy (5), többletpont idegen nyelvismerettel szerezhető (4) (9).
ANKkereskedelem és marketing (Komárom) (7)(8)(10)350 000 Ft
(1) Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető: -érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal; -felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV); -bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal. (2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kapcsolatos részletes információk megtekinthetők az Egyetem honlapján. (3) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek. (4) Választható nyelvek: szlovák, angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol. (5) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek. (6) A finanszírozási oszlopban levő „A” jelölés a Corvinus Ösztöndíjas képzést jelenti. A részletes információk megtekinthetők az Egyetem honlapján. (7) Az oktatás nyelve magyar. (8) A szakon 20 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. (9) A felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, szakmai motivációs beszélgetés teljesítése, érettségi bizonyítvány továbbtanulási célú elismertetése. Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum, érettségi bizonyítvány. (10) Felvételi pontszámítás 400+100 pontos rendszerben történik. Szakmai motivációs beszélgetésen elért pontszám, max. 200 pont, két választott érettségi tárgy eredményéből konvertált felvételi pontszám, max. 200 pont, többletpont szerezhető benyújtott dokumentumokkal igazolt idegen nyelv ismeret birtokában maximum 100 pont. (11) A kereskedelem és marketing határon túli kihelyezett alapképzési szak csak kettős diplomaprogram keretében indul, a jelentkezőknek a Selye János Egyetemen is be kell adniuk a jelentkezést a kereskedelem és marketing alapképzésre.

A felvétel alapvető feltétele a szak esetében:

· érettségi bizonyítvány

· szakmai motivációs beszélgetés teljesítése

· az érettségi bizonyítvány – Corvinus általi – továbbtanulási célú elismertetése

A felvételi eljárás: díjmentes

FELVÉTELI szakmai motivációs elbeszélgetés és a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgA ELŐZETES IDŐPONTJA:

2020.július 6-10.

A szakmai motivációs beszélgetés és a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga helyéről és időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást honlapunkon, és a jelentkezők számára email formájában.

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA összesen 500 pont

- szakmai motivációs beszélgetésen elért pontszám, max. 200 pont

- két választott érettségi tárgy eredményéből konvertált felvételi pontszám, max. 200 pont

- többletpont szerezhető benyújtott dokumentumokkal igazolt idegen nyelvismeret birtokában maximum 100 pont

Corvinus ösztöndíjas alapképzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással készített rangsor alapján a Budapesti Corvinus Egyetem Felvételi Bizottsága által meghatározott ponthatárt elérte.

A jelentkezők felvételi ponthatárának megállapítására előreláthatólag 2020. július 23-án kerül sor.

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2020. július 10-igkell benyújtani.

Szak

Dokumentumok

Kereskedelem és marketing

1. érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsga és azzal egyenértékű dokumentumok és

2. Továbbtanulási célú elismerési kérelem

3. Jelentkezési lap benyújtása június 30-ig.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 80.§-a alapján a külföldön vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi oktatási intézményben szerzett oklevelek és középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítványok elismerésére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A fentiek értelmében, ha a jelentkező magyarországi felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni, akkor a felsőoktatási felvételi eljárás mellett a külföldön vagy Magyarországon működő külföldi közoktatási intézményben szerzett bizonyítvány továbbtanulási célú elismerése az adott felsőoktatási intézmény hatáskörébe tartozik. Külföldön, vagy Magyarországon működő külföldi közoktatási vagy felsőoktatási intézményben, vagy képzést folytató más intézményben

A fentiek alapján minden olyan határon túli jelentkezőnek, aki külföldi vagy Magyarországon működő külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, kérelmeznie kell az érettségi bizonyítványa továbbtanulási célú elismerését.

A továbbtanulási célú elismerésre vonatkozó részletes szabályok itt olvashatók.

Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelmet

a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Szolgáltatások

Felvételi Irodába kell eljuttatni, elektronikusan a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu címre, vagy postai úton a 1093, Budapest Fővám tér 8. címre.

A kérelem leadási határideje a dokumentumok megszerzését követően azonnal, de legkésőbb 2020. július 10-ig.

A képzéssel kapcsolatos további felvilágosításért Fábry Zoltánnét kereshetik a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu címen.

Jelentkezési lap

Jelentkezéskor bekérendő adatok 2020. évi felvételi eljárás határon túli kihelyezett képzéseihez
Vágólapra másolva