Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Információk keresztféléves mesterképzésre felvételizőknek

Ha az élethosszig tartó tanulás evidensnek számít, akkor az is, hogy az alapszak elvégzése után is érdemes folytatni a tanulmányokat, hiszen a mesterképzésbe fektetett két év többszörösen megtérül, főként ha a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzel diplomát.

Miért ad többet egy mesterszakos diploma?

 • A Corvinus mesterszakot végzettek már kezdetben is több bérre számíthatnak és 5 éven belül akár 30%-al többet tudnak keresni, mint Corvinus alapszakos társaik
 • A Corvinus alapszakkal rendelkezőkkel szemben aki Corvinus mesterszakot végez fele annyi idő alatt talál magának munkát
 • Az országban egyedülálló módon a Budapesti Corvinus Egyetemen lehetőség van a CEMS üzleti képzésen is részt venni, így egy mesterképzés ideje alatt, akár 2 diplomát is szerezhetsz
 • A mesterszak elvégzése magasabb szakmai elismertséggel is párosul, könnyebben lehet érvényesülni a munkaerőpiacon
 • A mesterszak a doktori fokozat előszobája
A Corvinus Egyetem 2019 júliusától alapítványi modellben működik, de természetesen továbbra is lehet térítésmentes képzésre jelentkezni a Corvinus Ösztöndíj keretein belül. Hallgatóink többsége jelenleg is ilyen formában végzi képzését, a tanulmányaikat 2020 szeptemberében megkezdő, nappali tagozatos mesterszakosok 95%-a nyerte el az ösztöndíjat.

A jelentkezés lezárult.

Központi e-mail-cím: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu
A Budapesti Corvinus Egyetem mesterképzéseire felvételi követelmény a középfokú angol nyelvtudás. A nyelvtudás felmérését – amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a megfelelő szintű nyelvvizsgával – az Egyetem végzi online formában. Nem kell nyelvtudás felmérést végeznie annak, aki az alapképzési szakot angol nyelven végezte. Az Egyetem minimum az alábbi szintű vizsgákat fogadja el: 
CEFRCambridgeIELTSTOEFLTOEFL iBTTOEIC
középfokB2FCE6.06572785
Amennyiben nem rendelkezel a fenti nyelvvizsgák valamelyikével, úgy jelentkezz be a lenti linken az Egyetem által végzett online angol nyelvi szintfelmérő vizsgára.

Nyelvi szintfelmérőn részt venni 2021. január 4-én és 5-én van lehetőség. A vizsga regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni 2020. december 23-án 12:00 óráig lehetséges.
A vizsgáról pontosabb információt a jelentkezési határidő lejárását követően fog kapnI.
 • Tájékozódj a Felvi.hu felültén és a honlapunkon a Corvinus meghirdetett képzéseiről!
 • Hozd létre saját fiókodat az e-felviben!
 • Jelentkezz a kiválasztott képzésre!
 • Töltsd fel a már rendelkezésre álló dokumentumaidat a jelentkezéssel egy időben!
 • Tájékozódj a felvételi eljárásban előtted álló további ügyintézésről és annak határideiről!
 • Vegyél részt a felvételi vizsgákon!
 • Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett dokumentumaidat az e-felvibe!
 • Várd a sikeres felvétel eredményét!
2021K_BCE.bmp
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.  

(3) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.

(4) Választható specializációk: befektetés-elemző; pénzügypolitika és közpénzügyek; vállalati pénzügy.

(5) Választható specializációk: controlling és teljesítménymenedzsment; emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés; szervezetalakítás és folyamatszervezés.  

(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, félévente 1 alkalommal intenzív hét és kéthetente péntek és szombati napokon kerül sor.
Kedves Hallgató!

A kormányrendeletben kihirdetett intézkedések érintik az egyetem működését. Mindannyiunk biztonsága érdekében a veszélyhelyzet alatt elsődlegesen online biztosítjuk számodra a felvételi és duális képzéssel kapcsolatos ügyintézést.

A zavartalan lebonyolításához az alábbi lehetőségeket veheted igénybe:
1. írj tematikus email címeinkre, ahol kollégáink várják kérdéseidet:
• Felvételi ügyekben, magyar nyelvű nappali képzés esetén felvi.corvinus@uni-corvinus.hu a szakirányú továbbképzések esetén
• jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu címen.
• A duális képzéshez kapcsolódó speciális felvételi kérdésekben a dualis@uni-corvinus.hu címen.

2. Azon, a fenti felsorolásba nem tartozó eredeti dokumentum kiadását vagy személyes konzultációt igénylő esetekben, a fentebbi elérhetőségeken keresztül van lehetőséged személyes ügyintézést kezdeményezni.

Kérjük, folyamatosan kövesd figyelemmel az egyetemi kommunikációt, ahol naprakész tájékoztatásokat nyújtunk számodra.

Hallgatói Szolgáltatások
Tisztelt Jelentkezők!

A felvételi vizsgákon való részvételhez, a jelentkezők behívó levelet kapnak az intézménytől a jelentkező által az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőségre, mely tartalmazza a részvételre vonatkozó információkat és a vizsga feltételeket.

A 2021K felvételi eljárás során a felvételi vizsgák személyes érintkezést nem igénylő módon online felületeken keresztül történnek.

Az írásbeli felvételi vizsgák a Budapesti Corvinus Egyetem Moodle rendszerében, a szóbeli vizsgák pedig az Office 365-Teams szoftveren keresztül fognak zajlani.
A 2021K felvételi eljárás során az írásbeli vizsga személyes érintkezést nem igénylő módon a Budapesti Corvinus Egyetem Moodle rendszerében fog zajlani. A vizsgán való részvételhez a Vizsgázónak rendelkeznie kell alkalmas eszközzel és folyamatos internetkapcsolattal.

Az emailen küldött felvételi behívólevélben szereplő linken keresztül érhető el a Moodle vizsgafelület, ahova a vizsgaidőpontját megelőzően 30 perccel korábban javasolt belépni, az esetleges technikai problémák megoldásához a TDTK kollégái Helpdesk segítséget nyújtanak a moodlehelpdesk@uni-corvinus.hu címen.

A vizsgafelületre történő belépéshez a személyes felvételi azonosítójával (a felvételi eljárás során a Felvi.hu E-felvi felülete által kiosztott azonosító) és az ehhez tartozó jelszóval tud belépni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az írásbeli vizsga nem pótolható! Pótlólagos vizsga letételére csak önhibáján kívül történő váratlan ok miatti kórházi tartózkodást igazoló dokumentummal van lehetőség!
Figyelem!

Felhívjuk a felvételizők figyelmét, hogy írásbeli pontjaikat a moodle felület azon kurzusában tekinthetik meg, amely kurzusban írták a felvételit. Ott a megjelenő vizsgára kattintva tudják megtekinteni a vizsga pontszámát és az Ellenőrzés gombra való kattintás után tudja megtekinteni a részletes pontokat.
Választható szakVizsgatárgyMunkarendFin. formaVizsga időpontjaVizsgadíj
ellátáslánc-menedzsmentírásbeli vizsga N A/K 2020.12.14
ellátáslánc-menedzsment szakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
marketing írásbeli vizsga N A/K 2020.12.14.
marketingszakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
pénzügy írásbeli vizsga N A/K 2020.12.14.
pénzügyszakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
számvitel írásbeli vizsga N A/K 2020.12.14.
számvitelszakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
vállalkozásfejlesztés írásbeli vizsga N A/K 2020.12.14.
vállalkozásfejlesztésszakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
vezetés és szervezés írásbeli vizsga N A/K 2020.12.14.
vezetés és szervezésszakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
nemzetközi adózás (angol nyelven)szakmai és motivációs beszélgetés L K2021.01.06-11. 4 000 Ft
A dolgozat megírását követően, azon dolgozattípusoknál, ahol erre lehetőség van a hallgatók közvetlenül láthatják eredményeiket. Az így megtekintett eredményeket követően két napig van lehetősége a hallgatónak észrevételezést tenni a dolgozat javításával kapcsolatban.

A dolgozat eredményei a Felvi.hu felületein rögzítésre kerülnek.
 • A jelentkezők számára a dolgozatok eredményét 2020.12.21. 8.00 órától 22–én 12.00 óráig tartjuk nyitva észrevételezési céllal.
Kérjük, hogy a fájlt töltsd le és a különböző keresőmotorok segítségével keresd meg az írásbeli felvételi vizsga eredményét a felvételi azonosítószáma alapján.
Vállalatgazdaságtan irásbeli felvélteli eredmények – 2021K
Pénzügy irásbeli felvélteli eredmények – 2021K
A felvételi dolgozat javításával kapcsolatban amennyiben számolási hibát észlel a jelentkező a moodle felületen a kurzusban van lehetősége megtenni. A tesztből kilépve, az észrevételezési nyomtatvány kitöltésével tudja leadni a felvételiző. Az észrevételezés időtartama: 2020.12.21. 8:00 óra és 2020.12.22. 12:00 óra között.

Minden képzés írásbeli vizsgapontszámai a moodle felületen tekinthetőek meg, KIVÉVE a gazdaságinformatikus képzésé. A vizsgaeredmények, ezen felületen kerülnek kommunikálásra a későbbiekben.
Mesterképzésre történő szóbeli felvételi vizsga (továbbiakban: szóbeli felvételi vizsga), az Egyetem épületeiben személyes megjelenést nem igénylő, online módon, az Office 365-Teams szoftveren keresztül (továbbiakban: Teams), élő videókép és hang egyidejű átvitelével kerül lebonyolítására.  

A felvételi vizsgán való részvételhez a jelentkezőnek kell gondoskodnia alkalmas eszköz, a szükséges technikai feltételek saját felelősségre és költségre történő biztosításáról, így az elvárható minőségű kép és hang, valamint az internet kapcsolat meglétéről. A vizsgába való belépéshez nem szükséges az Office 365-Teams szoftver letöltése, weben keresztül is be tudnak kapcsolódni a beszélgetésbe. 

A vizsga a Teams-en keresztül történőlebonyolításához a felvételi bizottság, a jelentkezőket a vizsga beosztásnak megfelelően külön Teams meghívóban „meghívja” az „értekezletbe” a jelentkező által az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőséggel, melyre a vizsga napján és idejében a jelentkezőnek be kell jelentkeznie. A bekapcsolódást követően minden jelentkező egy virtuális előszobában várakozik, majd a beszélgetésbe minden esetben a bizottságjóváhagyását követően kapcsolódhat be. A bizottság egyszerre egy jelentkezővel veszi fel a kapcsolatot, azaz engedi be a virtuális előszobából a vizsgatérbe.  
Szóbeli felvételi időszak: 2021. január 6. és 2021. január 11. között.

Kérjük, hogy ezen időintervallumban elérhető legyen. A szóbeli felvételi vizsga kötelező.

A keresztféléves felvételi eljárás sajátosságai, a rövid eljárási határidők miatt, egyedi szóbeli vizsga időponttal kapcsolatos kéréseket sem beosztás előtt, sem a beosztás után nem áll módunkban teljesíteni. Kérjük ezen időszakra/időszakokra tegyék szabaddá magukat.
Kérjük, hogy a fájlt töltse le és a különböző keresőmotorok segítségével keresse meg a szóbeli felvételi vizsga időpontját a felvételi azonosítószáma alapján.
Ellátásilánc Menedzsment Mester szóbeli vizsgabeosztás
Marketing Mester szóbeli vizsgabeosztás
Pénzügy Mester szóbeli vizsgabeosztás
Nemzetközi Adózás Mester szóbeli vizsgabeosztás
Vállalkozásfejlesztés Mester szóbeli vizsgabeosztás
Számvitel Mester szóbeli vizsgabeosztás
Vezetés és Szervezés Mester szóbeli vizsgabeosztás
Kérjük, hogy a fájlt töltsd le és a különböző keresőmotorok segítségével keresd meg a szóbeli felvételi vizsga eredményét a felvételi azonosítószámod alapján.
Vezetés és Szervezés Mester szóbeli felvételi eredmények
Vállalkozásfejlesztés Mester szóbeli felvételi eredmények
Számvitel Mester szóbeli felvételi eredmények
Pénzügy Mester szóbeli felvételi eredmények
Nemzetközi Adózás Mester szóbeli felvételi eredmények
Marketing Mester szóbeli felvételi eredmények
Ellátásilánc Menedzsment Mester szóbeli felvételi eredmények
A vizsga szervezési díja 4.000 Ft. A vizsgadíjat egyszer kell csak befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező hány szakra jelentkezett.

FIGYELEM! A legkésőbb a felvételi vizsgát megelőző napig be kell fizetnie a jelentkezőnek a vizsgadíjat. Amennyiben valamely jelentkező nem fizeti meg a vizsgadíjat és az, az ellenőrzés során feltárásra kerül, a jelentkező eredményei megsemmisítésre kerülnek.

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az R2SZ00003K számot, a „Mesterfelvételi 2021K” megnevezést és a jelentkező nevét!

 • Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
 • Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
 • Közlemény: R2SZ00003K Mester felvételi 2021K Minta Elemér  
Vezetés és szervezés felkészülési segédlet
Vállalkozásfejlesztés felkészülési segédlet
Számvitel felkészülési segédlet
Pénzügy felkészülési segédlet
Nemzetközi adózás felkészülési segédlet
Marketing felkészülési segédlet
Ellátásilánc-menedzsment felkészülési segédlet
A felvételi eljárásban a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) az alább felsoroltak közül bármelyikkel kiváltható, amely 70 pont. Kérjük, az ehhez a részhez tartozó feltételeket részletesen olvasd el.

AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EPAS akkreditált szak legalább C (ECTS) felsőfokú oklevél, vagy GMAT 500 pont, vagy GRE 151 pont.

A fentiek alapján a pontszámítás három féle módon történhet:

A “B” és “C” változat szerinti pontszámítás akkor történik, ha a jelentkező az igazoló dokumentumokat 2020. november 15-ig feltölti az intézmény által megadott felületen. Ebben az esetben a felvételi vizsgán a részvétel nem kötelező, a pontszámítás kizárólag a feltöltött dokumentumok alapján történik. Amennyiben a dokumentumokat a jelzett határidőig a jelentkező nem tölti fel, a felvételi pontszám kiszámítása csak a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) alapján történhet.

A csatolt dokumentumokban szereplő “B” és “C” változat szerinti pontszámítás akkor történik, ha a jelentkező az igazoló dokumentumokat 2020. november 15-ig feltölti az intézmény által megadott felületen.
Információk a keresztféléves mesterképzésre jelentkezés háromfajta pontszámítási módjáról
Részletes pontszámítási szabályok egyes szakok esetében a keresztféléves mesterképzésre jelentkezés során
A Corvinus Ösztöndíj egy teljesítményalapú ösztöndíj, egy teljesen új rendszerben. Így tehát továbbra is van lehetőség térítésmentesen tanulni egyetemünkön, a különbség csupán annyi az állami ösztöndíj és a Corvinus Ösztöndíj között, hogy a képzés költségét nem az állam, hanem az egyetem finanszírozza.
A felvételi vizsga külön eljárási díja 4 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül.

 • Számlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
 • Közlemény: R2SZ00003K felvételi vizsga 2021K Minta Elemér.
A 4 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. Befizetési határidő: A felvételi vizsgabehívóban fog szerepelni.A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat.
A keresztféléves mesterképzéshez tartozó kreditelismerési eljárást lezárásra kerül!

A kreditelismerési eljárás bizonyos mesterképzési szakok esetében lehet egy eleme a felvételi jelentkezésnek. Kérjük ellenőrizd, hogy a Te esetedben szükséges-e lefolytatni az eljárást. Az előzetes kreditelismerési eljárás díja 8 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül.
 • Számlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
 • Közlemény: R2SZ00003K kreditelismerés 2021K Minta Elemér
A 8 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik.
 • A felvételi vizsga eljárási díj: 4 000 Ft. Ennek befizetési határideje a felvételi vizsgabehívóban fog szerepelni.
 • Kreditelismerési eljárás: 8 000 Ft. Befizetési határidő: A dokumentumok benyújtásával egyidejűleg csatolandó.
Mesterképzésre meghatározott felvételi követelmény legalább alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevél megléte. A jelentkezés további felvételi követelménye magyar nyelvű képzés esetén középfokú angol nyelvtudás, angol nyelvű képzés esetén felsőfokú angol nyelvtudás. A nyelvtudás felmérését – amennyiben a hallgató nem rendelkezik a megfelelő szintű nyelvvizsgával – az Egyetem végzi online formában. Nem kell nyelvtudás felmérést végeznie annak, aki az alapképzési szakot angol nyelven végezte.

Az Egyetem minimum az alábbi szintű vizsgákat fogadja el:
CEFRCambridgeIELTSTOEFL TOEFL iBTTOEIC
középfokB2FCE5.56572785
felsőfokC1CAE/CPE6.57994900
Az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést, az “igazolás az oklevél minősítéséről” szóló dokumentum feltöltése szükséges.

A belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése az alábbi pontozással feleltethető meg felvételi pontként:

 • jeles (5) minősítés: 20 pont
 • jó (4) minősítés: 16 pont
 • közepes (3) minősítés: 12 pont
 • elégséges (2) minősítés: 8 pont
A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépéshez szükséges felvételi pontok megállapítás a következő:

ECTS értékelési skála – Helyi értékelési skála

 • A Excellent – Very good – 5 Jeles
 • B Good – 4 Jó
 • C Satisfactory – 3 Közepes
 • D Sufficient – 2 Elégséges
 • E Sufficient – 2 Elégséges
Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem Kreditátviteli Bizottság saját hatáskörben állapítja meg.
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 • fogyatékosság igazolása
 • gyermekgondozás igazolása
 • hátrányos helyzet igazolása
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum
 • OTDK igazolás
 • sporteredmény igazolása
corvinus-bce-facebook.jpg

Meghirdetett mesterképzéseink

A szakon a hallgatók megismerkednek a beszerzés és a disztribúció, a logisztikai szolgáltatásokkal, a lean menedzsmenttel. A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnek rendszerekben, folyamatokban gondolkodni, nem okoz nekik gondot a matematika. Végzett hallgatóink beszerzőként, logisztikai vezetőként, supply chain plannerként, készletgazdálkodási vezetőként, ellátási lánc üzleti tervezőként dolgoznak.
A szak az üzleti alapok mellett betekintést nyújt a fogyasztói együttalkotás, a fogyasztói élmény, a közösségi média használatába. A szak oktatását, tananyagát és módszertanát az elmélet mellett gyakorlati projektek egészítik ki, amelyeket gyakran vezető vállalatok, vagy non-profit szervezetek bevonásával kínálunk.
Olyan gazdasági szakemberek képzése a cél, akik vállalatok nemzetközi ügyleteiben látnak el képviseletet, vagy befektetéseket és üzleti tranzakciókat kezelnek adózási szempontból.
A szak célja olyan szakemberek képzése, akik vállalati, banki és közpénzügyi területeken a pénzügyi folyamatokat átlátják, ez alapján döntés-előkészítésre és döntéshozatalra képesek.
A szak célja olyan számviteli szakemberek képzése, akik alkalmasak hazai és nemzetközi vállalatoknál is közép- és felsővezetői szintű pozíció betöltésére.
Végzett hallgatóink képesek kis- és középvállalkozásokat alapítanak, irányítanak, vagy más gazdálkodó szervezeteknél üzletfejlesztési feladatokat, tanácsadást látnak el. A képzés nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű elméleti és módszertani ismeretanyagot nyújt.
A szak célja olyan szakemberek képzése, akik integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles területén, képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait.

Szerezz egy plusz nemzetközi diplomát a mesterképzésed mellett!

A Corvinus-CEMS üzleti képzés egyenes út a nemzetközi karrier felé. Az egyéves képzés nemcsak második diplomát, hanem számos nemzetközi lehetőséget is ad a mesterszakos diplomád mellé.

A CEMS Master’s in International Management (MIM) egy egyéves, nemzetközi üzleti képzés, ami a hagyományos mesterképzéssel párhuzamosan végezhető el. A CEMS ugyanakkor nemcsak az eredeti mesterszak továbbfejlesztése, hanem a corvinusos diploma mellett egy újabb nemzetközileg elismert diplomát is ad.Amennyiben a jelenleg elérhető mesterképzéseink egyikére jelentkezel, részt vehetsz a CEMS programban. Erre külön is jelentkezned kell 2020. november 9. és 20. között.
CEMS logo_kicsi
Vágólapra másolva