Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi információk keresztféléves mesterképzésre felvételizőknek

Ha az élethosszig tartó tanulás evidensnek számít, akkor az is, hogy az alapszak elvégzése után is érdemes folytatni a tanulmányokat, hiszen a mesterképzésbe fektetett két év többszörösen megtérül, főként ha a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzel diplomát.

Miért ad többet egy mesterszakos diploma?

 • A Corvinus mesterszakot végzettek már kezdetben is több bérre számíthatnak és 5 éven belül akár 30%-al többet tudnak keresni, mint Corvinus alapszakos társaik
 • A Corvinus alapszakkal rendelkezőkkel szemben aki Corvinus mesterszakot végez fele annyi idő alatt talál magának munkát
 • Az országban egyedülálló módon a Budapesti Corvinus Egyetemen lehetőség van a CEMS üzleti képzésen is részt venni, így egy mesterképzés ideje alatt, akár 2 diplomát is szerezhetsz
 • A mesterszak elvégzése magasabb szakmai elismertséggel is párosul, könnyebben lehet érvényesülni a munkaerőpiacon
 • A mesterszak a doktori fokozat előszobája

A Corvinus Egyetem 2019 júliusától alapítványi modellben működik, de természetesen továbbra is lehet térítésmentes képzésre jelentkezni a Corvinus Ösztöndíj keretein belül. Hallgatóink többsége jelenleg is ilyen formában végzi képzését, a tanulmányaikat 2020 szeptemberében megkezdő, nappali tagozatos mesterszakosok 95%-a nyerte el az ösztöndíjat.

Központi e-mail-cím: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

A keresztféléves képzések módosult jelentkezési határideje: 2021. november 16. éjfél

Meghirdetett mesterképzés

Számvitel

A szak célja megismertetni a hallgatókkal a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit. A nemzetközi számviteli, könyvvizsgálati és adózási standardok, szabályok felkészítenek a nemzetközi üzleti életben való helytállásra.

Hogyan jelentkezz?

 • Tájékozódj a Felvi.hu felültén és a honlapunkon a Corvinus meghirdetett képzéseiről!
 • Hozd létre saját fiókodat az e-felviben!
 • Jelentkezz a kiválasztott képzésre!
 • Töltsd fel a már rendelkezésre álló dokumentumaidat a jelentkezéssel egy időben az e-felviben!
 • Töltsd fel a szükséges dokumentumokat a Corvinus felületére!
 • Tájékozódj a felvételi eljárásban előtted álló további ügyintézésről és annak határideiről!
 • Vegyél részt a felvételi vizsgákon!
 • Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett dokumentumaidat az e-felvibe!
 • Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett szükséges dokumentumokat a Corvinus felületére!
 • Várd a sikeres felvétel eredményét!

Keresztféléves felvételi eljárásban induló mesterszak: Számvitel

Képz.
szint
MunkarendFin. formaMeghirdetett képzésÖnköltség (Ft/félév)Képzési idő
(félév)
Min. kapacitásMax. kapacitásSzemélyes megjelenést igénylő vizsgaformákKépz. terület
MNAszámvitel (2)támogatott41040írásbeli vizsga (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (SZ)GAZD
MNKszámvitel (2)560 000 Ft4520írásbeli vizsga (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (SZ)GAZD


(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.  

Felvételi iroda

Mindannyiunk biztonsága érdekében a veszélyhelyzet alatt elsődlegesen online biztosítjuk számodra a felvételi és duális képzéssel kapcsolatos ügyintézést.

A zavartalan ügyintézéshez az alábbi lehetőségeket veheted igénybe:

1. Írj tematikus email címeinkre, ahol kollégáink várják kérdéseidet:

2. Személyes konzultációt igénylő esetekben, a fentebbi elérhetőségeken keresztül van lehetőséged személyes ügyintézést kezdeményezni.

Kérjük, folyamatosan kövesd figyelemmel az egyetemi kommunikációt, ahol naprakész tájékoztatásokat nyújtunk számodra.

Felvételi vizsga

A felvételi vizsgákon való részvételhez, a jelentkezők behívó levelet kapnak az intézménytől a jelentkező által az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőségre, mely tartalmazza a részvételre vonatkozó információkat és a vizsga feltételeket.

A 2022K felvételi eljárás során az írásbeli felvételi vizsgák személyes megjelenést igénylő módon történnek.

A szóbeli vizsgák pedig az Office 365-Teams szoftveren keresztül fognak zajlani.

Írásbeli vizsgák lebonyolítása

A 2022K felvételi eljárás során az írásbeli vizsga személyes megjelenést igénylő módon a Budapesti Corvinus Egyetem épületében fog zajlani. Az írásbeli vizsga személyes megjelenést igénylő számítógépes írásbeli vizsga, mely a Budapesti Corvinus Egyetem épületében a Moodle rendszerben fog zajlani. A személyes megjelenést igénylő számítógépes írásbeli vizsga teljesítéséhez szükséges informatikai feltételeket az Egyetem biztosítja.

Az emailen küldött felvételi behívólevélben szereplő helyen a behívóban szereplő időpontot megelőzően 30 perccel korábban javasolt megérkezni.

Fontos! Az írásbeli felvételi vizsga alkalmával szükséges a személyes felvételi azonosító (a felvételi eljárás során a Felvi.hu E-felvi felülete által kiosztott azonosító) valamint személyazonosságot igazoló dokumentum.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az írásbeli vizsga nem pótolható! Pótlólagos vizsga letételére csak önhibáján kívül történő váratlan ok miatti kórházi tartózkodást igazoló dokumentummal van lehetőség! 

Az írásbeli felvételi vizsgák időpontjai

Felhívjuk a felvételizők figyelmét, hogy írásbeli pontjaikat a moodle felület azon kurzusában tekinthetik meg, amely kurzusban írták a felvételit. Ott a megjelenő vizsgára kattintva tudják megtekinteni a vizsga pontszámát és az Ellenőrzés gombra való kattintás után tudja megtekinteni a részletes pontokat.

Választható szakVizsgatárgyMunkarendFin. formaVizsga időpontjaVizsgadíj
számvitel írásbeli vizsga N A/K 2021.12.13.
számvitelszakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2022.01.05-10.4 000 Ft

Írásbeli vizsgaeredmények

A dolgozat megírását követően, azon dolgozattípusoknál, ahol erre lehetőség van a jelentkezők közvetlenül láthatják eredményeiket.

A dolgozat eredményei a Felvi.hu felületein rögzítésre kerülnek.
Az észrevételezés időpontjáról későbbiekben adunk tájékoztatást.

Észrevételezés módja

A felvételi dolgozat javításával kapcsolatban amennyiben számolási hibát észlel a jelentkező a moodle felületen a kurzusban van lehetősége megtenni. A tesztből kilépve, az észrevételezési nyomtatvány kitöltésével tudja leadni a felvételiző. Az észrevételezés időtartama: a dátum később kerül feltöltésre

Minden képzés írásbeli vizsgapontszámai a moodle felületen tekinthetőek meg. A vizsgaeredmények, ezen felületen kerülnek kommunikálásra a későbbiekben. 

Szóbeli vizsgák lebonyolítása

Mesterképzésre történő szóbeli felvételi vizsga (továbbiakban: szóbeli felvételi vizsga), az Egyetem épületeiben személyes megjelenést nem igénylő, online módon, az Office 365-Teams szoftveren keresztül (továbbiakban: Teams), élő videókép és hang egyidejű átvitelével kerül lebonyolítására.

A felvételi vizsgán való részvételhez a jelentkezőnek kell gondoskodnia alkalmas eszköz, a szükséges technikai feltételek saját felelősségre és költségre történő biztosításáról, így az elvárható minőségű kép és hang, valamint az internet kapcsolat meglétéről. A vizsgába való belépéshez nem szükséges az Office 365-Teams szoftver letöltése, weben keresztül is be tudnak kapcsolódni a beszélgetésbe.

A vizsga a Teams-en keresztül történő lebonyolításához a felvételi bizottság, a jelentkezőket a vizsga beosztásnak megfelelően külön Teams meghívóban „meghívja” az „értekezletbe” a jelentkező által az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőséggel, melyre a vizsga napján és idejében a jelentkezőnek be kell jelentkeznie. A bekapcsolódást követően minden jelentkező egy virtuális előszobában várakozik, majd a beszélgetésbe minden esetben a bizottságjóváhagyását követően kapcsolódhat be. A bizottság egyszerre egy jelentkezővel veszi fel a kapcsolatot, azaz engedi be a virtuális előszobából a vizsgatérbe.    

Szóbeli felvételi vizsgák beosztása

Szóbeli felvételi időszak: 2022. január 5. és 2022. január 10. között.

Kérjük, hogy ezen időintervallumban elérhető legyen. A szóbeli felvételi vizsga kötelező.

Egyedi szóbeli vizsga időponttal kapcsolatos kéréseket sem beosztás előtt, sem a beosztás után nem áll módunkban teljesíteni. Kérjük ezen időszakra/időszakokra tegyék szabaddá magukat.
Kérjük, hogy a fájlt töltse le és a különböző keresőmotorok segítségével keresse meg a szóbeli felvételi vizsga időpontját a felvételi azonosítószáma alapján.

Szóbeli vizsga beosztások: hamarosan

Felvételi vizsgaidőpontok:

MA Felvételi vizsgaidőpontok 2022K

A felvételi vizsga díja

A vizsga szervezési díja 4.000 Ft. A vizsgadíjat egyszer kell csak befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező hány szakra jelentkezett. 

FIGYELEM! A legkésőbb a felvételi vizsgát megelőző napig be kell fizetnie a jelentkezőnek a vizsgadíjat. Amennyiben valamely jelentkező nem fizeti meg a vizsgadíjat és az, az ellenőrzés során feltárásra kerül, a jelentkező eredményei megsemmisítésre kerülnek.

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az R2SZ00003K számot, a „felvételi vizsga 2022K” megnevezést és a jelentkező nevét!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Közlemény: R2SZ00003K felvételi vizsga 2022K Minta Elemér   


Felkészülési segédletek a szóbeli és írásbeli vizsgához

Számvitel felvételi követelmény

Pontszámítás módja

Felvételi pontok számítása – Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben. 

Intézményi szabályok

A felvételi eljárásban összesen 100 felvételi pont szerezhető.

Felvételi pontok szerezhetők:

Érték

saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli)

maximum 70 pont

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése

maximum 20 pont

többletpont

maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont:

100 pont

Saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli):

A felvételi eljárásban a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) az alább felsoroltak közül bármelyikkel kiváltható, amely maximum 70 pont lehet:

 1. a) AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szak legalább B (ECTS), illetve jó minősítésű felsőfokú oklevél, vagy
 2. b) legalább GMAT 500 pont vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak átlaga) 151 pont.

Felvételi vizsga alapján

Akkreditált oklevél alapján

Nemzetközi teszt alapján

felvételi vizsga

70

“A” (jeles) minősítésű oklevél

70

GMAT 550+ pont

70

GRE 155+ pont

“B” (jó) minősítésű oklevél

60

GMAT 500–549 pont

55

GRE 151–154,5 pont

oklevél minősítése

max. 20

oklevél minősítése

max. 20

oklevél minősítése

max. 20

többletpont

max. 10

többletpont

max. 10

többletpont

max. 10

Összes elérhető pont:

100

Összes elérhető pont:

100

Összes elérhető pont:

100

A fentiek alapján a pontszámítás három féle módon történhet: 

„A” változat: Felvételi vizsga alapján 

Felvételi pontok szerezhetők:

Érték

saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli)

maximum 70 pont

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése

maximum 20 pont

többletpont

maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont:

100 pont

„B” változat: Akkreditált oklevél alapján

Felvételi pontok szerezhetők:

Érték

AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett “A” (jeles) minősítésű felsőfokú oklevél (felsőfokú oklevél alapján)*

70 pont

AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett “B” (jó) minősítésű felsőfokú oklevél (felsőfokú oklevél alapján)*

60 pont

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése

maximum 20 pont

többletpont

maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont:

100 pont

*A szakok pontszámításánál “felsőfokú oklevél alapján” szöveg jelzi.

„C” változat: Nemzetközi teszt alapján

Felvételi pontok szerezhetők:

Érték

GMAT 550 ponttól (hozott pontok)**

70 pont

GRE 155 ponttól (hozott pontok)**

GMAT 500-549 pont (hozott pontok)**

55 pont

GRE 151-154,5 pont (hozott pontok)**

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése

maximum 20 pont

többletpont

maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont:

100 pont

**A szakok pontszámításánál “a hozott pontok” szöveg jelzi. 

A „B” és „C” változat szerinti pontszámítás akkor történik,

a) ha a már oklevéllel rendelkező jelentkező az igazoló dokumentumokat 2021. november 15-ig feltölti az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvasható módon. Ebben az esetben a felvételi vizsgán a részvétel nem kötelező, a pontszámítás kizárólag a feltöltött dokumentumok alapján történik. Amennyiben a dokumentumokat a jelzett határidőig a jelentkező nem tölti fel, a felvételi pontszám kiszámítása csak a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) alapján történhet.

b) november 15-ig oklevéllel még nem rendelkezők esetében – oklevél hiányában a kiállításáról szóló igazolást – legkésőbb 2022. január 10. határidőig feltölti az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvasható módon, felvételi vizsgát kell tennie azzal, hogy az oklevél megszerzését és feltöltését követően a saját felvételi vizsgaként részére a fent meghatározott pont beszámítható, a felvételi vizsgán szerzett pontok ennek megfelelően módosulnak.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont
 • OTDK 1-3 hely: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont 

Számvitel (nappali)

Saját felvételi vizsga:
• Írásbeli: vállalatgazdaságtan
• Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (számvitel szakmai problémák megoldása, szakmai kérdések ismerete/motiváció/gondolkodásmód feltárása)
vagy
• felsőfokú oklevél alapján (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy
• hozott pontok alapján (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

Pontszámítás

számvitel (nappali képzések)

Felvételi pontok:
– írásbeli vizsga: 30 pont
– oklevél minősítése alapján: 20 pont
– szakmai és motivációs beszélgetés: 40 pont vagy
– felsőfokú oklevél alapján: 70 pont
– oklevél minősítése alapján: 20 pont vagy
– hozott pontok: 70 pont
– oklevél minősítése alapján: 20 pont

A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok

Pontszámításhoz szükséges dokumentumok feltöltése

 1. Amennyiben a „B” Akkreditált oklevél oklevél vagy a „C” Nemzetközi teszt alapján szeretné a pontszámítást kérni és már rendelkezik a pontszámításra jogosító oklevéllel vagy nemzetközi teszt eredménnyel, úgy kérjük, hogy a dokumentumokat itt töltse fel 2021. november 15-ig. Amennyiben a dokumentumokat a jelzett határidőig nem tölti fel, a felvételi pontszám kiszámítása csak a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) alapján történhet.
 2. 2021. november 15-ig oklevéllel még nem rendelkezők esetében – oklevél hiányában az oklevél kiállításáról szóló igazolást – legkésőbb 2022. január 10. határidőig itt kell feltölteni. Fontos, hogy ebben az esetben vizsgát kell tennie azzal, hogy az oklevél megszerzését és feltöltését követően a saját felvételi vizsgaként a jelentkező részére a fent meghatározott pont beszámítható, a felvételi vizsgán szerzett pontok ennek megfelelően módosulnak.

Felévteli követelményként előírt nyelvvizsga feltöltése

Mesterképzésre meghatározott további felvételi követelmény legalább középfokú angol nyelvvizsga megléte. Az Egyetem minimum az alábbi szintű nyelvvizsgákat – vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványt vagy oklevelet – fogadja el:

 

CEFR

Cambridge

IELTS

TOEFL

TOEFL iBT

TOEIC

Duolingo

középfok

B2

FCE

6.0

65

72

785

min. 95 pont

A fenti nyelvvizsgák valamelyikét igazoló dokumentumot itt  kell feltölteni legkésőbb 2022.01.10-ig.

Amennyiben nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványa/oklevele nem megfelelő vagy nincs, mesterképzésre nem nyerhet felvételt. Abban az esetben, ha a jelentkező anyanyelve az angol, úgy arról nyilatkoznia kell, a nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg itt  kell feltölteni.

Fontos! Az oklevél és a nyelvvizsga adatait a felvi.hu elektronikus felvételi rendszerben is meg kell adnia az Oktatási Hivatal tájékoztatásának megfelelően.

Corvinus Ösztöndíjprogram

A Corvinus Ösztöndíj egy teljesítményalapú ösztöndíj, egy teljesen új rendszerben. Így tehát továbbra is van lehetőség térítésmentesen tanulni egyetemünkön, a különbség csupán annyi az állami ösztöndíj és a Corvinus Ösztöndíj között, hogy a képzés költségét nem az állam, hanem az egyetem finanszírozza.

A jelentkezés sajátos feltételei

A képzések Corvinus Ösztöndíjas („A” betűjeles képzés) és önköltséges finanszírozási formában („K” betűjeles képzés) kerülnek meghirdetésre. A felvétel és a képzések finanszírozásának sajátosságairól a Budapesti Corvinus Egyetemen a Tájékoztató 6.4. fejezetében olvashat. 

A CORVINUS által kiírt ösztöndíjpályázat feltételeiről az Egyetem honlapján a Felvételi/ Corvinus Ösztöndíjrogram oldalon olvashat. A besorolási határozat tartalmazza, hogy felvétel esetén mely finanszírozási formára nyert felvételt. 

A felvételi vizsga különeljárási díja 4 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül. 

 • Számlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000 
 • Közlemény: R2SZ00003K felvételi vizsga 2022K Minta Elemér

A 4 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. Befizetési határidő: a felvételi vizsgabehívóban fog szerepelni. 

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat. 

Az előzetes kreditelismerési eljárás díja 8 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül. Számlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. számlaszám: 11784009-22229896-00000000; Közlemény: R2SZ00003K kreditelismerés 2022K Minta Elemér. 

A 8 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. Befizetési határidő: A dokumentumok benyújtásával egyidejűleg csatolandó. 

Az előzetes kreditelismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat. A Kreditelismerési eljárás oldalról tölthető le a kreditelismerési kérelem is, amelyet 2021. november 19-ig kérik feltölteni a menüpontban megadott helyre.

Külföldi oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat. A „Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése” oldalról tölthető le az elismerési kérelem. Figyelem! Az E-felvételibe emellett kötelező a külföldi oklevelek és mellékleteik és az esetleges fordításuk feltöltése. 

Felvételi követelmény
Mesterképzésre meghatározott felvételi követelmény legalább alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevél megléte.

A jelentkezés további felvételi követelményei:

Mesterképzésre meghatározott további felvételi követelmény legalább középfokú angol nyelvvizsga megléte. Az Egyetem minimum az alábbi szintű nyelvvizsgákat – vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványt vagy oklevelet – fogadja el:

 

CEFR

Cambridge

IELTS

TOEFL

TOEFL iBT

TOEIC

Duolingo

középfok

B2

FCE

6.0

65

72

785

min. 95 pont

Amennyiben a jelentkező nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványa/oklevele nem megfelelő vagy nincs, mesterképzésre nem nyerhet felvételt. Abban az esetben, ha a jelentkező anyanyelve az angol, úgy arról nyilatkoznia kell, a nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg fel kell tölteni az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvasható módon megadott helyre.

A fenti nyelvvizsgák valamelyikét igazoló dokumentumot az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvasható módon megadott helyre kell feltölteni.

Fontos! Az oklevél és a nyelvvizsga adatait a felvi.hu elektronikus felvételi rendszerben is meg kell adnia az Oktatási Hivatal tájékoztatásának megfelelően.

Mesterképzésre meghatározott további felvételi követelmény:

a) AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szak legalább B (ECTS), illetve jó minősítésű felsőfokú oklevéllel rendelkezik vagy

b) legalább GMAT 500 pont vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak átlaga) 151 pontot ér el vagy

c) legalább 65 felvételi pont.

Corvinus ösztöndíjjal támogatott helyre pályázhat az, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szak legalább B (ECTS), illetve jó minősítésű felsőfokú oklevéllel rendelkezik vagy

b) legalább GMAT 550 pontot vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak átlaga) 155 pontot ér el vagy

c) legalább 75 felvételi pont.

Az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést, az “igazolás az oklevél minősítéséről” szóló dokumentum vagy az oklevélmelléklet feltöltése szükséges. 
A belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése az alábbi pontozással feleltethető meg: 

oklevél minősítése

pont

jeles, kiváló, kitüntetéses (5) minősítés

20 pont

jó (4) minősítés

16 pont

közepes (3) minősítés

12 pont

elégséges (2) minősítés

8 pont

A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítéséhez szükséges felvételi pontok megállapítás az alábbi megfeleltetés szerint történik:

ECTS értékelési skála

Helyi értékelési skála

A

5

Jeles

B

4

C

3

Közepes

D

2

Elégséges

E

2

Elégséges

Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága saját hatáskörben állapítja meg.

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárás bizonyos mesterképzési szakok esetében lehet egy eleme a felvételi jelentkezésnek. Kérjük ellenőrizd, hogy a Te esetedben szükséges-e lefolytatni az eljárást. Az előzetes kreditelismerési eljárás díja 8 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül.

 • Számlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
 • Közlemény: R2SZ00003K kreditelismerés 2022K Minta Elemér

A 8 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik.


Befizetési határidő

A felvételi vizsga eljárási díj: 4 000 Ft. Ennek befizetési határideje a felvételi vizsgabehívóban fog szerepelni.

Kreditelismerési eljárás: 8 000 Ft. Befizetési határidő: A dokumentumok benyújtásával egyidejűleg csatolandó. 

Felvételi általános követelményei

Mesterképzésre meghatározott felvételi követelmény legalább alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevél megléte. A jelentkezés további felvételi követelménye magyar nyelvű képzés esetén középfokú angol nyelvtudás. A nyelvtudás felmérését – amennyiben a hallgató nem rendelkezik a megfelelő szintű nyelvvizsgával – az Egyetem végzi online formában. Nem kell nyelvtudás felmérést végeznie annak, aki az alapképzési szakot angol nyelven végezte.

Az Egyetem minimum az alábbi szintű vizsgákat fogadja el: 

 

CEFR

Cambridge

IELTS

TOEFL

TOEFL iBT

TOEIC

Duolingo

középfok

B2

FCE

6.0

65

72

785

min. 95 pont

A CEFR Közös Európai Referenciakeret szerinti B2-es nyelvvizsgának számít a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgaközpontok által kibocsátott középfokú nyelvvizsgabizonyítvány.

Az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést, az “igazolás az oklevél minősítéséről” szóló dokumentum feltöltése szükséges.

A belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése az alábbi pontozással feleltethető meg felvételi pontként:

• jeles (5) minősítés: 20 pont
• jó (4) minősítés: 16 pont
• közepes (3) minősítés: 12 pont
• elégséges (2) minősítés: 8 pont 

A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépéshez szükséges felvételi pontok megállapítás a következő:

ECTS értékelési skála – Helyi értékelési skála 

• A Excellent – Very good – 5 Jeles
• B Good – 4 Jó
• C Satisfactory – 3 Közepes
• D Sufficient – 2 Elégséges
• E Sufficient – 2 Elégséges 

Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem Kreditátviteli Bizottság saját hatáskörben állapítja meg. 

További fakultatív csatolandó dokumentumok a jelentkezéshez

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok

 • fogyatékosság igazolása
 • gyermekgondozás igazolása
 • hátrányos helyzet igazolása
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum
 • OTDK igazolás
 • sporteredmény igazolása
corvinus-bce-facebook.jpg
Vágólapra másolva
GEN.:2021.12.07. - 09:15:21