Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Információk keresztféléves mesterképzésre felvételizőknek

Ha az élethosszig tartó tanulás evidensnek számít, akkor az is, hogy az alapszak elvégzése után is érdemes folytatni a tanulmányokat, hiszen a mesterképzésbe fektetett két év többszörösen megtérül, főként ha a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzel diplomát.

Miért ad többet egy mesterszakos diploma?

 • A Corvinus mesterszakot végzettek már kezdetben is több bérre számíthatnak és 5 éven belül akár 30%-al többet tudnak keresni, mint Corvinus alapszakos társaik
 • A Corvinus alapszakkal rendelkezőkkel szemben aki Corvinus mesterszakot végez fele annyi idő alatt talál magának munkát
 • Az országban egyedülálló módon a Budapesti Corvinus Egyetemen lehetőség van a CEMS üzleti képzésen is részt venni, így egy mesterképzés ideje alatt, akár 2 diplomát is szerezhetsz
 • A mesterszak elvégzése magasabb szakmai elismertséggel is párosul, könnyebben lehet érvényesülni a munkaerőpiacon
 • A mesterszak a doktori fokozat előszobája
A Corvinus Egyetem 2019 júliusától alapítványi modellben működik, de természetesen továbbra is lehet térítésmentes képzésre jelentkezni a Corvinus Ösztöndíj keretein belül. Hallgatóink többsége jelenleg is ilyen formában végzi képzését, a tanulmányaikat 2020 szeptemberében megkezdő, nappali tagozatos mesterszakosok 95%-a nyerte el az ösztöndíjat.

 • Tájékozódj a Felvi.hu felültén és a honlapunkon a Corvinus meghirdetett képzéseiről!
 • Hozd létre saját fiókodat az e-felviben!
 • Jelentkezz a kiválasztott képzésre!
 • Töltsd fel a már rendelkezésre álló dokumentumaidat a jelentkezéssel egy időben!
 • Tájékozódj a felvételi eljárásban előtted álló további ügyintézésről és annak határideiről!
 • Vegyél részt a felvételi vizsgákon!
 • Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett dokumentumaidat az e-felvibe!
 • Várd a sikeres felvétel eredményét!
Online nyílt nap – általános tájékoztató
2021K_BCE.bmp
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.

(4) Választható specializációk: befektetés-elemző; pénzügypolitika és közpénzügyek; vállalati pénzügy.

(5) Választható specializációk: controlling és teljesítménymenedzsment; emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés; szervezetalakítás és folyamatszervezés.

(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, félévente 1 alkalommal intenzív hét és kéthetente péntek és szombati napokon kerül sor. 

Jelentkezési határidő: november 15.

Központi e-mail-cím: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu
Tisztelt Jelentkezők!

A felvételi vizsgákon való részvételhez, a jelentkezők behívó levelet kapnak az intézménytől a jelentkező által az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőségre, mely tartalmazza a részvételre vonatkozó információkat és a vizsga feltételeket.

A 2021K felvételi eljárás során a felvételi vizsgák személyes érintkezést részben igénylő módon az Egyetem épületében online felületeken keresztül kerülnek megtartásra.
Figyelem!

Felhívjuk a felvételizők figyelmét, hogy írásbeli pontjaikat a moodle felület azon kurzusában tekinthetik meg, amely kurzusban írták a felvételit. Ott a megjelenő vizsgára kattintva tudják megtekinteni a vizsga pontszámát és az Ellenőrzés gombra való kattintás után tudja megtekinteni a részletes pontokat.
Választható szakVizsgatárgyMunkarendFin. formaVizsga időpontjaVizsgadíj
ellátáslánc-menedzsmentírásbeli vizsga N A/K 2020.12.14
ellátáslánc-menedzsment szakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
marketing írásbeli vizsga N A/K 2020.12.14.
marketingszakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
pénzügy írásbeli vizsga N A/K 2020.12.14.
pénzügyszakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
számvitel írásbeli vizsga N A/K 2020.12.14.
számvitelszakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
vállalkozásfejlesztés írásbeli vizsga N A/K 2020.12.14.
vállalkozásfejlesztésszakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
vezetés és szervezés írásbeli vizsga N A/K 2020.12.14.
vezetés és szervezésszakmai és motivációs beszélgetés N A/K 2021.01.06-11. 4 000 Ft
nemzetközi adózás (angol nyelven)szakmai és motivációs beszélgetés L K2021.01.06-11. 4 000 Ft
A felvételi dolgozat javításával kapcsolatban amennyiben számolási hibát észlel a jelentkező a moodle felületen a kurzusban van lehetősége megtenni. A tesztből kilépve, az észrevételezési nyomtatvány kitöltésével tudja leadni a felvételiző. Az észrevételezés időtartama: 2020.12.21. 8:00 óra és 2020.12.22. 12:00 óra között.

Minden képzés írásbeli vizsgapontszámai a moodle felületen tekinthetőek meg, KIVÉVE a gazdaságinformatikus képzésé. A vizsgaeredmények, ezen felületen kerülnek kommunikálásra a későbbiekben.
Mesterképzésre történő szóbeli felvételi vizsga (továbbiakban: szóbeli felvételi vizsga), az Egyetem épületeiben személyes megjelenést nem igénylő, online módon, az Office 365-Teams szoftveren keresztül (továbbiakban: Teams), élő videókép és hang egyidejű átvitelével kerül lebonyolítására.  

A felvételi vizsgán való részvételhez a jelentkezőnek kell gondoskodnia alkalmas eszköz, a szükséges technikai feltételek saját felelősségre és költségre történő biztosításáról, így az elvárható minőségű kép és hang, valamint az internet kapcsolat meglétéről. A vizsgába való belépéshez nem szükséges az Office 365-Teams szoftver letöltése, weben keresztül is be tudnak kapcsolódni a beszélgetésbe. 

A vizsga a Teams-en keresztül történőlebonyolításához a felvételi bizottság, a jelentkezőket a vizsga beosztásnak megfelelően külön Teams meghívóban „meghívja” az „értekezletbe” a jelentkező által az E-felvi felületén megadot e-mailes elérhetőséggel, melyre a vizsga napján és idejében a jelentkezőnek be kell jelentkeznie. A bekapcsolódást követően minden jelentkező egy virtuális előszobában várakozik, majd a beszélgetésbe minden esetben a bizottságjóváhagyását követően kapcsolódhat be. A bizottság egyszerre egy jelentkezővel veszi fel a kapcsolatot, azaz engedi be a virtuális előszobából a vizsgatérbe.  
A szóbeli felvételi vizsgák beosztása hamarosan elérhetőek lesznek.

Szóbeli felvételi időszak: 2021. január 6. és 2021. január 11. között.

Kérjük, hogy ezen időintervallumban elérhető legyen. A szóbeli felvételi vizsga kötelező.
Figyelem!

Felhívjuk a felvételizők figyelmét, hogy a szóbeli vizsgát követően a megjelölt határidőig kerülnek közzétételre a szóbeli vizsgaeredmények.Szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
A vizsga szervezési díja 4.000 Ft. A vizsgadíjat egyszer kell csak befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező hány szakra jelentkezett.

FIGYELEM! A legkésőbb a felvételi vizsgát megelőző napig be kell fizetnie a jelentkezőnek a vizsgadíjat. Amennyiben valamely jelentkező nem fizeti meg a vizsgadíjat és az, az ellenőrzés során feltárásra kerül, a jelentkező eredményei megsemmisítésre kerülnek.

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az R2SZ00003K számot, a „Mesterfelvételi 2021K” megnevezést és a jelentkező nevét!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Közlemény: R2SZ00003K Mester felvételi 2021K Minta Elemér  
Vezetés és szervezés felkészülési segédlet
Vállalkozásfejlesztés felkészülési segédlet
Számvitel felkészülési segédlet
Pénzügy felkészülési segédlet
Nemzetközi adózás felkészülési segédlet
Marketing felkészülési segédlet
Ellátásilánc-menedzsment felkészülési segédlet
A felvételi eljárásban a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) az alább felsoroltak közül bármelyikkel kiváltható, amely 70 pont:

AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EPAS akkreditált szak legalább C (ECTS) felsőfokú oklevél, vagy GMAT 500 pont, vagy GRE 151 pont.

A fentiek alapján a pontszámítás három féle módon történhet:

A “B” és “C” változat szerinti pontszámítás akkor történik, ha a jelentkező az igazoló dokumentumokat 2020. november 15-ig feltölti az intézmény által megadott felületen. Ebben az esetben a felvételi vizsgán a részvétel nem kötelező, a pontszámítás kizárólag a feltöltött dokumentumok alapján történik. Amennyiben a dokumentumokat a jelzett határidőig a jelentkező nem tölti fel, a felvételi pontszám kiszámítása csak a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) alapján történhet.
“A” változat
Felvételi pontok szerezhetők:Érték:
saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli)maximum 70 pont
a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítésemaximum 20 pont
többletpontmaximum 10 pont
Összesen szerezhető felvételi pont100 pont
“B” változat
Felvételi pontok szerezhetők:Érték:
AACSB/EQUIS vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EPAS
akkreditált szakon szerzett legalább C (ECTS)
felsőfokú oklevél (felsőfokú oklevél alapján)*
maximum 70 pont
a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítésemaximum 20 pont
többletpontmaximum 10 pont
Összesen szerezhető felvételi pont100 pont
*A felvételi általános követelményeinél az “oklevél minősítése alapján számítandó pontok” szöveg jelzi.
“C” változat
Felvételi pontok szerezhetők:Érték:
GMAT min. 500 pont vagy GRE min. 151 pont (hozott pontok)maximum 70 pont
a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítésemaximum 20 pont
többletpontmaximum 10 pont
Összesen szerezhető felvételi pont100 pont
Egyes szakok esetében a részletes pontszámítási szabályok a következők:

Ellátásilánc-menedzsment (nappali képzések), marketing (nappali képzések), pénzügy (nappali képzések), számvitel (nappali képzések), vállalkozásfejlesztés (nappali képzések), vezetés és szervezés (nappali képzések).

Felvételi pontok: 
– írásbeli vizsga: 30 pont 
– oklevél minősítése alapján: 20 pont 
– szakmai és motivációs beszélgetés: 40 pont 
vagy 
– felsőfokú oklevél alapján: 70 pont 
– oklevél minősítése alapján: 20 pont 
vagy 
– hozott pontok: 70 pont 
– oklevél minősítése alapján: 20 pontellátásilánc-menedzsment (nappali képzések), marketing (nappali képzések), pénzügy (nappali képzések), számvitel (nappali képzések), vállalkozásfejlesztés (nappali képzések), vezetés és szervezés (nappali képzések) 

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható. 
– Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont 
 – fogyatékosság: 5 pont 
 – gyermekgondozás: 5 pont 
 – hátrányos helyzet: 5 pont 
– OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 5 pont 
– sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont 
– sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pontnemzetközi adózás (angol nyelven) (levelező képzések) 

Felvételi pontok: 
– oklevél minősítése alapján: 20 pont 
– szakmai és motivációs beszélgetés: 70 pont 
vagy 
– felsőfokú oklevél alapján: 70 pont 
– oklevél minősítése alapján: 20 pont 
vagy
 – hozott pontok: 70 pont 
– oklevél minősítése alapján: 20 pontnemzetközi adózás (angol nyelven) (levelező képzések) 

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható. 
– Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont 
 – fogyatékosság: 5 pont 
 – gyermekgondozás: 5 pont 
 – hátrányos helyzet: 5 pont 
– OTDK 1-3. hely: 5 pont 
– sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont 
– sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
A Corvinus Ösztöndíj egy teljesítményalapú ösztöndíj, egy teljesen új rendszerben. Így tehát továbbra is van lehetőség térítésmentesen tanulni egyetemünkön, a különbség csupán annyi az állami ösztöndíj és a Corvinus Ösztöndíj között, hogy a képzés költségét nem az állam, hanem az egyetem finanszírozza.
A felvételi vizsga külön eljárási díja 4 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül.

 • Számlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
 • Közlemény: R2SZ00003K felvételi vizsga 2021K Minta Elemér.
A 4 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. Befizetési határidő: A felvételi vizsgabehívóban fog szerepelni.A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat.
  Jelentkeztél mesterképzésre de nem tudod, hogy számodra szükséges-e ezen folyamat?
Tájékozódj a “honnan hova” táblából.

Amennyiben szükséges számodra ezen folyamat, az alábbi lépéseket kell megtenned:

1. Keresd ki az általad választott mesterképzésre vonatkozó beszámítandó ismeretköröket tartalmazó táblázatot és töltsd ki.

2. Jelenlegi valamint korábbi intézményedből szerezd be az elsajátított ismeretkörök/tantárgyak teljesítéséről szóló igazolásokat.

3. Fizesd be a kreditelismerés díját. Ha jelen eljárásban több kérelmet adsz le, abban az esetben is csak egyszer kell befizetned a díjat.

4. Ha a fenti lépéseken túljutottál a kérelmedet az alábbi forms kitöltésével tudod megtenni.


Figyelj, hogy a becsatolandó dokumentumok nélkül nem tudod benyújtani a kérelmedet. 

Beadási határidő: 2020. november 20.


Kérelmedet a megjelölt határidőig be kell nyújtanod abban az esetben is, ha ebben a félévben még teljesítesz tantárgyat. A hiánypótlás keretében kizárólagosan ezen egy-két tárgy teljesítését igazoló dokumentumot küldd el a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu e-mail címre legkésőbb 2020. december 6-áig.
A benyújtott kérelmeket a felvételi kreditátviteli bizottság fogja bírálni, melynek eredményét határozatban fogod megkapni tőlünk.

Kérjük, az eljárás teljes megismeréséhez olvasd el alábbi tájékoztatóinkat!


Az előzetes kreditelismerési eljárás díja 8 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül.

 • Számlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
 • Közlemény: R2SZ00003K kreditelismerés 2021K Minta Elemér
A 8 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik.
 • A felvételi vizsga eljárási díj: 4 000 Ft. Ennek befizetési határideje a felvételi vizsgabehívóban fog szerepelni.
 • Kreditelismerési eljárás: 8 000 Ft. Befizetési határidő: A dokumentumok benyújtásával egyidejűleg csatolandó.
Mesterképzésre meghatározott felvételi követelmény legalább alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevél megléte. A jelentkezés további felvételi követelménye magyar nyelvű képzés esetén középfokú angol nyelvtudás, angol nyelvű képzés esetén felsőfokú angol nyelvtudás. A nyelvtudás felmérését – amennyiben a hallgató nem rendelkezik a megfelelő szintű nyelvvizsgával – az Egyetem végzi online formában. Nem kell nyelvtudás felmérést végeznie annak, aki az alapképzési szakot angol nyelven végezte.

Az Egyetem minimum az alábbi szintű vizsgákat fogadja el:
CEFRCambridgeIELTSTOEFL TOEFL iBTTOEIC
középfokB2FCE5.56572785
felsőfokC1CAE/CPE6.57994900
Az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést, az “igazolás az oklevél minősítéséről” szóló dokumentum feltöltése szükséges.

A belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése az alábbi pontozással feleltethető meg felvételi pontként:

 • jeles (5) minősítés: 20 pont
 • jó (4) minősítés: 15 pont
 • közepes (3) minősítés: 10 pont
 • elégséges (2) minősítés: 5 pont
A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépéshez szükséges felvételi pontok megállapítás a következő:

ECTS értékelési skála – Helyi értékelési skála

 • A Excellent – Very good – 5 Jeles
 • B Good – 4 Jó
 • C Satisfactory – 3 Közepes
 • D Sufficient – 2 Elégséges
 • E Sufficient – 2 Elégséges
Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem Kreditátviteli Bizottság saját hatáskörben állapítja meg.
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 • fogyatékosság igazolása
 • gyermekgondozás igazolása
 • hátrányos helyzet igazolása
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum
 • OTDK igazolás
 • sporteredmény igazolása
corvinus-bce-facebook.jpg

Meghirdetett mesterképzéseink

A szakon a hallgatók megismerkednek a beszerzés és a disztribúció, a logisztikai szolgáltatásokkal, a lean menedzsmenttel. A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnek rendszerekben, folyamatokban gondolkodni, nem okoz nekik gondot a matematika. Végzett hallgatóink beszerzőként, logisztikai vezetőként, supply chain plannerként, készletgazdálkodási vezetőként, ellátási lánc üzleti tervezőként dolgoznak.

Milyen alapszakokon végzett hallgatók jelentkezhetnek?

Minden alapszakról várjuk a hallgatók jelentkezését, kiemelten a Nemzetközi gazdálkodás, Gazdálkodás és management, Pénzügy számvitel, Turizmus vendéglátás, Logisztika, Közlekedésmérnöki és Műszaki menedzser szakokról.

Az írásbeli vizsga témája: vállalatgazdaságtan
Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. december 14.
A szakmai és motivációs beszélgetés időpontja: 2021. január 06-11.
A szakmai és motivációs beszélgetés díja: 4000 Ft
A pontszámítás háromféle módon történhet.
A szak az üzleti alapok mellett betekintést nyújt a fogyasztói együttalkotás, a fogyasztói élmény, a közösségi média használatába. A szak oktatását, tananyagát és módszertanát az elmélet mellett gyakorlati projektek egészítik ki, amelyeket gyakran vezető vállalatok, vagy non-profit szervezetek bevonásával kínálunk.

Milyen alapszakokon végzett hallgatók jelentkezhetnek?

Minden alapszakról várjuk a hallgatók jelentkezését, kiemelten a Kereskedelem és marketing, Gazdálkodás és management, Nemzetközi gazdálkodás, Szociológia, Pénzügy számvitel, és Turizmus vendéglátás szakokról.

Az írásbeli vizsga témája: vállalatgazdaságtan 
Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. december 14.
A szakmai és motivációs beszélgetés időpontja: 2021. január 06-11.
A szakmai és motivációs beszélgetés díja: 4000 Ft
Olyan gazdasági szakemberek képzése a cél, akik vállalatok nemzetközi ügyleteiben látnak el képviseletet, vagy befektetéseket és üzleti tranzakciókat kezelnek adózási szempontból.

Milyen alapszakokon végzett hallgatók jelentkezhetnek?

Minden alapszakról várjuk a hallgatók jelentkezését, kiemelten a Nemzetközi gazdálkodás, Gazdálkodás és management és Pénzügy számvitel szakokról. 

A szakmai és motivációs beszélgetés időpontja: 2021. január 06-11.
A szakmai és motivációs beszélgetés díja: 4000 Ft

Az angol nyelvű mesterképzési szakokon részt vevők az önköltség mellett idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek 430 000 Ft/félév.A felvételi vizsga angol nyelven zajlik.
A szak célja olyan szakemberek képzése, akik vállalati, banki és közpénzügyi területeken a pénzügyi folyamatokat átlátják, ez alapján döntés-előkészítésre és döntéshozatalra képesek.

Az írásbeli vizsga témája: vállalati pénzügyek
Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. december 14.
A szakmai és motivációs beszélgetés időpontja: 2021. január 06-11.
A szakmai és motivációs beszélgetés díja: 4000 Ft
A szak célja olyan számviteli szakemberek képzése, akik alkalmasak hazai és nemzetközi vállalatoknál is közép- és felsővezetői szintű pozíció betöltésére.

Milyen alapszakokon végzett hallgatók jelentkezhetnek?

Minden alapszakról várjuk a hallgatók jelentkezését, kiemelten az üzleti/gazdaságtudományi képzési területről, Pénzügy számvitel és Nemzetközi gazdálkodás szakokról, de várjuk a közgazdaságtudományi területen végzettek jelentkezését is (Alkalmazott közgazdaságtan). 

Az írásbeli vizsga témája: vállalatgazdaságtan
Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. december 14.
A szakmai és motivációs beszélgetés időpontja: 2021. január 06-11.
A szakmai és motivációs beszélgetés díja: 4000 Ft
A pontszámítás háromféle módon történhet.    
Végzett hallgatóink képesek kis- és középvállalkozásokat alapítanak, irányítanak, vagy más gazdálkodó szervezeteknél üzletfejlesztési feladatokat, tanácsadást látnak el. A képzés nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű elméleti és módszertani ismeretanyagot nyújt.

Milyen alapszakokon végzett hallgatók jelentkezhetnek?

Minden alapszakról várjuk a hallgatók jelentkezését, kiemelten a Nemzetközi gazdálkodás, Gazdaságinformatika, Turisztika, Emberi erőforrások szakokról.

Az írásbeli vizsga témája: vállalatgazdaságtan
Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. december 14.
A szakmai és motivációs beszélgetés időpontja: 2021. január 06-11.
A szakmai és motivációs beszélgetés díja: 4000 Ft
A pontszámítás háromféle módon történhet.    
A szak célja olyan szakemberek képzése, akik integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles területén, képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait.

Milyen alapszakokon végzett hallgatók jelentkezhetnek?

Minden alapszakról várjuk a hallgatók jelentkezését, kiemelten a Gazdálkodás és management, Emberi erőforrások szakokról.

Az írásbeli vizsga témája: vállalatgazdaságtan
Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. december 14.
A szakmai és motivációs beszélgetés időpontja: 2021. január 06-11.
A szakmai és motivációs beszélgetés díja: 4000 Ft
A pontszámítás háromféle módon történhet.    

Szerezz egy plusz nemzetközi diplomát a mesterképzésed mellett!

A Corvinus-CEMS üzleti képzés egyenes út a nemzetközi karrier felé. Az egyéves képzés nemcsak második diplomát, hanem számos nemzetközi lehetőséget is ad a mesterszakos diplomád mellé.

A CEMS Master’s in International Management (MIM) egy egyéves, nemzetközi üzleti képzés, ami a hagyományos mesterképzéssel párhuzamosan végezhető el. A CEMS ugyanakkor nemcsak az eredeti mesterszak továbbfejlesztése, hanem a corvinusos diploma mellett egy újabb nemzetközileg elismert diplomát is ad.Amennyiben a jelenleg elérhető mesterképzéseink egyikére jelentkezel, részt vehetsz a CEMS programban. Erre külön is jelentkezned kell 2020. november 9. és 20. között.
CEMS logo_kicsi
Vágólapra másolva