Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi információk határon túli kihelyezett képzésre

A Budapesti Corvinus Egyetem a szóban forgó képzését 2021. április végén a felvételi időszakkal párhuzamosan folyó eljárásban hirdeti meg.

A jelentkezés határideje: 2021. június 15.

Kérjük, hogy jelentkezését e-mailes formában szíveskedjen elküldeni a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu címre, majd mind a jelentkezési lapot, mind a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Szolgáltatások Felvételi Irodába – 1093 Budapest, IX., Fővám tér 8. – postai úton is beküldeni. 

Alapképzésben meghirdetett szakok

Képzési formaMunka-rendFin. FormaVálasztható szak, szakpárÖnköltség (félév)Képzési idő (félév)Felvételi (érettségi) követelményekKépzési terület
ANA (6)kereskedelem és marketing (Komárom) (7) (8) (11) (12)támogatott (6)7A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel (10) rendelkezik. Az emelt szintű érettségi felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával teljesíthető (1) (2). További felvételi követelmények: szakmai motivációs beszélgetés teljesítése, továbbá kettőt kell választani az érettségin teljesített tárgyak közül: szlovák nyelv és irodalom, ma-gyar nyelv és irodalom, gazdasági ismeretek, történelem, matematika, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (3), egy idegen nyelv (4), szakmai előkészítő tárgy (5), többletpontok (4) (9).GAZD
ANKkereskedelem és marketing (Komárom) (7) (8) (11) (12)405 000 FtGAZD

(1) Az emelt szintű érettségi követelménye teljesíthető:

 • százalékos eredménytől függetlenül az érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal vagy a bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal; vagy
 • legalább 45 %-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV).

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam (így Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.

(2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kapcsolatos részletes információk megtekinthetők az Egyetem honlapján (https://www.uni-corvinus.hu). Nyilatkozni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról a jelentkezési lapon kell.

(3) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(4) Választható nyelvek: szlovák, angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

(5) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(6) A finanszírozási oszlopban levő „A” jelölés a Corvinus Ösztöndíjas képzést jelenti. A részletes információk megtekinthetők az Egyetem honlapján (https://www.uni-corvinus.hu).

(7) Az oktatás nyelve magyar.

(8) A szakon 20 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

(9) A felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány (vagy oklevél), érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, emelt szintű érettségi, vagy az azt kiváltó felsőfokú szakmai vizsga, szakmai motivációs beszélgetés teljesítése, valamint az érettségi bizonyítvány (vagy oklevél) továbbtanulási célú elismertetése. Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi bizonyítvány, felsőfokú oklevél, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi versenyeredmény igazolása

(10) Felvételi pontszámítás felsőfokú végzettséget tanusító oklevél alapján: bármely képzési területen szerzett oklevél alapján az adott szak szintjével megegyező vagy adott szak szintjénél magasabb szinten szerzett felsőfokú végzettség alapján számítható összpontszám, maximum 200 pont. A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
 

 • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 200 pont;
 • 4 (jó) minősítés esetén 180 pont;
 • 3 (közepes) minősítés esetén 160 pont,
 • 2 (elégséges) minősítés esetén 140 pont.


(11) Felvételi pontszámítás: 400+100 pontos rendszerben történik. Szakmai motivációs beszélgetésen elért pontszám, max. 200 pont, két választott érettségi tárgy (melyből az egyiknek emelt szintűnek kell lenni) maximum 100-100 pont, többletpont az a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, maximum 100 pont.
 
(12) A kereskedelem és marketing határon túli kihelyezett alapképzési szak csak kettős diplomaprogram keretében indul, a jelentkezőknek a Selye János Egyetemen is be kell adniuk a jelentkezést a kereskedelem és marketing alapképzésre. 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A felvétel feltétele a szak esetében: 

 • érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte, valamint
 • az érettségi bizonyítvány vagy oklevél – Corvinus általi – továbbtanulási célú elismertetése
 • és a jelentkező megfelel a felvételi követelményeknek


A felvételi eljárás díjmentes. 

Online szóbeli felvételi

 • 2021. június 28 – július 2.
 • A szóbeli felvételi (szakmai motivációs beszélgetés) helyéről és időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást honlapunkon, és a jelentkezők számára e-mail formájában. 

Felvételi pontok számítása

Összesen 500 pont

1. Két választott érettségi tárgy eredményéből konvertált felvételi pontszám, max. 200 pont.

2. Szóbeli felvételin (szakmai motivációs beszélgetésen) elért pontszám, max. 200 pont.

3. Többletpont szerezhető benyújtott dokumentumokkal igazolt idegen nyelv ismerete birtokában, max. 100 pont. Az 1. pontban meghatározott érettségi tárgyak helyett az Egyetem felsőfokú oklevél alapján is számít felvételi pontszámot, amely bármely képzési területen szerzett oklevél alapján az adott szak szintjével megegyező vagy adott szak szintjénél magasabb szinten szerzett felsőfokú végzettség alapján számítható összpontszám, maximum 200 pont. A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
 

 • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 200 pont;
 • 4 (jó) minősítés esetén 180 pont;
 • 3 (közepes) minősítés esetén 160 pont,
 • 2 (elégséges) minősítés esetén 140 pont.


A pontszámítás abban az esetben lehetséges, amennyiben az oklevélen szerepel a minősítés vagy a jelentkező oklevélátlag-igazolást (leckekönyvet vagy oklevélmellékletet) is csatol a jelentkezéséhez.

Corvinus ösztöndíjas alapképzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező nyerhet felvételt, aki az adott felvételi eljárásban megállapított állami ösztöndíjas ponthatárt eléri, valamint teljesíti a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott feltételeket.

A jelentkezők felvételi ponthatárának megállapítására előreláthatólag 2021. július 22-én kerül sor. 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2021. július 9-ig kell benyújtani. 

Kereskedelem és marketing

 1. Érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, vagy oklevél, hiteles másolatának, nyelvvizsga és azzal egyenértékű dokumentumok másolatának feltöltése
 2. Továbbtanulási célú elismerési kérelem elindítása,
 3. Jelentkezési lap benyújtása június 15-ig. 

Érettségi bizonyítvány továbbtanulási célú elismerése

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 80.§-a alapján a külföldön vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi oktatási intézményben szerzett oklevelek és középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítványok elismerésére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A fentiek értelmében, ha a jelentkező magyarországi felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni, akkor a felsőoktatási felvételi eljárás mellett a külföldön vagy Magyarországon működő külföldi közoktatási intézményben szerzett bizonyítvány továbbtanulási célú elismerése az adott felsőoktatási intézmény hatáskörébe tartozik.

A fentiek alapján minden olyan határon túli jelentkezőnek, aki külföldi vagy Magyarországon működő külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, kérelmeznie kell az érettségi bizonyítványa továbbtanulási célú elismerését.

Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelmet a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Szolgáltatások Felvételi Irodába kell beküldeni postai úton és e-mailes formában is. A kérelem beküldési határideje a dokumentumok megszerzését követően azonnal, legkésőbb: 2021. július 9-ig. 

A képzéssel kapcsolatos további felvilágosítást a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu címen, vagy a 1-482-5559-es telefonszámon adunk.

Vágólapra másolva
GEN.:2022.06.27. - 05:47:48