Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Mathias Corvinus Collegium

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy 1996 óta működő tehetséggondozó intézmény, amely Kárpát-medence-szerte nyújt ingyenes, az oktatást kiegészítő, magas színvonalú képzéseket az általános iskola felső tagozatától kezdve az egyetem végéig.  

Az intézmény kiemelkedően tehetséges diákokat támogat abban, hogy a bennük rejlő tehetséget –szociokulturális helyzetüktől függetlenül – a legnevesebb oktatók és tanárok segítségével kibontakoztathassák és kamatoztathassák.

Az MCC egyetemi programja háromlépcsős: az egyéves Juniorképzés után a második évben indulnak el a kétéves, szakmai elmélyülést biztosító szakirányos képzések. Ezt követik a Vezetőképző program kurzusai, ahol hazai és külföldi neves szaktekintélyek előadásait is hallgathatják a diákok.


ljkl.jpg

Az Egyetemi Program első lépcsőfoka a Juniorképzés,amelynek célja, hogy olyan közös alaptudást adjon a diákoknak, amelyet tanulmányaik és karrierútjuk során magabiztosan használhatnak. A programban kiegyensúlyozzuk az elsőéves hallgatók társadalmi hátteréből adódó tudásbeli különbségeket. A képzés további célja a hatékony és nyitott gondolkodásmód kialakítása, valamint az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése. Az első tanév végére minden diáknak felsőfokú angol nyelvtudással kell rendelkeznie.

Az MCC szakirányos képzésének célja, hogy diákjainknak egy-egy szakterületen mély és stabil szakmai alapot nyújtson. A programra az első egyetemi évüket sikeresen befejező hallgatók jelentkezhetnek, és hat szakirányközül választhatnak: Jog; Közép-Európa; Közgazdaságtan/Business;Média/Kommunikáció; Nemzetközi kapcsolatok; Pszichológia. A különböző szakterületekről érkező tehetséges fiatalok közös projekteken dolgoznak és a hétköznapjaikat is együtt élik. A közös munka, valamint a szakmai programok betekintést nyújtanak a különböző területek szakembereinek egyedi gondolkodásmódjába és munkamódszerébe is.

A Vezetőképző Akadémia, Egyetemi Programunk harmadik lépcsőfoka,amelynek célja, hogy Magyarországon egyedülálló felkészültséget, világlátást és nemzetközi gondolkodásmódot adjon diákjainknak. A nemzetközi professzorok valódi eligazodást nyújtanak a világban, az elsajátított tudás pedig biztostámpontot jelent egy-egy későbbi fontos döntés meghozatalakor. Olyan kapcsolati háló és közösség részeseivé válnak diákjaink, amely végigkíséri őket egész pályafutásuk során. A kurzusokon megismert megoldás orientált, gyakorlati eszköztár (esettanulmányok, szimulációs gyakorlatok stb.) egyedülálló versenyelőnyhöz juttatja a program résztvevőit. A Vezetőképző elvégzése után a hallgatók nemcsak szakterületükön lesznek képesek kiemelkedő teljesítményt nyújtani, hanem olyan munkacsoportok irányítására is alkalmassá válnak, ahol felelős vezetőként, különböző területek szakembereivel valósítanak meg közös célokat.

Egyetemi Programunk szakmai kurzusai mellett diákjaink hat idegen nyelv közül választhatnak,amelyből igény szerint minden szinten indulnak csoportok. A nyelvi készségek fejlesztésének eredményeképp a hallgatók számára több lehetőség nyílik nemzetközi diskurzusokba való bekapcsolódásra, a határokon átnyúló együttműködések kialakítására, valamint javulnak a fiatalok sikeres munkaerőpiacra valóbelépésének az esélyei is. Továbbá hallgatóink magabiztosan helytállnak nemzetközi színtéren is.

Vágólapra másolva