Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Egyetemi testnevelés, követelmények

Koronavírus miatti rendelkezések

 •  Pótlási lehetőség csak a megadott alkalmakkor lehetséges! Nincs átjárás az órák között a létszám korlátozás miatt. A pótló órákkal kapcsolatos híreket kövessék a honlapon/Facebook oldalunkon.
 • Kisebb létszámú órák kerültek meghirdetése, betartva a résztvevők számára vonatkozó aktuális rendeleteket. (1,5-2 m-es távolság betartatása, óra elején hőmérőzés az oktató vezetésével)
 • Különös gondot fordítunk az öltöző használatra és a fertőtlenítés módjára. (öltözőben egy padra egy hallgató irányítása, az óra elején és végén kézfertőtlenítés biztosítása a kihelyezett fertőtlenítővel)
 • Hallgatói nyilatkozat szükséges az egészségi állapotra vonatkozóan. (Neptun)
 • Egyesórákon cérnakesztyű és saját, nagyméretű törülköző használata szükséges –bővebb információ az egyes kurzusok leírásánál található
 • A használt sportfelszerelések rendszeresen fertőtlenítésre kerülnek órák előtt/után.
 • Az egészségügyi felmentéshez az orvosi igazolás és a sportolói felmentettre az igazolás e-mailen is beküldhető. 

KORONAVÍRUS MIATT EBBEN A FÉLÉVBEN NEM INDULÓTESTNEVELÉSI ÓRÁK:

Aikido

Clip dance

Floorball

Judo

Kosárlabda

Néptánc

Társastánc

Teke

Úszás


Általános rendelkezések

A Testnevelési és Sportközpont 2020/21/1 félév kurzusai alapszakosoknak:2020.08.31-től vehetők fel a Neptun tanulmányi rendszerben!
Tárgykód: TES_TESTNEVE2020/21/1 
Az oktatásban mindenki a saját felelősségére vehet részt és kérünk mindenkit, hogy egészségi állapotának megfelelő órát válasszon! Ha egészségügyi gond miatt nem tud részt venni az órán, kérjük, jelezze az órát tartó tanárnak!
A kurzusok között vannak ingyenes és költségtérítéses kurzusok. 
Ingyenes kurzusok: crossfit, erősítő gimnasztika, foci, floorball, funkcionális tréning, futó edzés, jujutsu,kosárlabda, kajak-kenu, kondi, néptánc, pilátes, ping-pong, röplabda, stepaerobic, testtartásjavító torna, tollaslabda, TRX, túrázás, úszás, zenés gimnasztika 

Költségtérítéses kurzusok: tenisz (díja NEPTUN-on keresztül fizetendő “Tenisz térítési díj”), stretching, jóga (díja NEPTUN-on keresztül fizetendő “Testnevelés térítési díj”), aikido, judo, társastánc, zumba,salsa, clip dance, hip-hop (díja helyszínen fizetendő, tanárral egyeztetve). 

Alapszakos (BSc-s) hallgatók számára a testnevelés KRITÉRIUMTANTÁRGY, melyből két félévet kell teljesíteniük, a tanulmányok megkezdésétől számított 4 félév alatt! Első félévben az ingyenes órák illetve tenisz és stretching közül választhatnak. Egy teljesített testnevelés félév után választhatnak már a többi költségtérítéses óra közül is: jóga, aikido, judo és a táncok, vagyis társastánc, zumba, salsa, clip dance, hip-hop. A Neptunon regisztrálni kell, ugyanúgy, mint a többi tantárgyra. A 2020/21-es tanév aktuális félévben a TES_TESTNEVE tárgyat kell kiválasztani és ott lehet válogatni a kurzusok között. 

Felsőbb éves (MSc-s) hallgatók, illetve akik már teljesítették a 2 kötelező félévet, 5.000,- Ft-os egységes térítési díjért részt vehetnek az ingyenes testnevelési órákon, amennyiben jelentkeznek kurzusra a NEPTUNON. A következő a folyamat: Neptun/tétel kiírása/fizetési jogcím/szolgáltatás jogcím/ 2020/21/1 aktuális félév kiválasztása!!!/szolgáltatás típusa/Testnevelés térítési díj 5.000,-Ft/tétel létrehozása/átutalás gyűjtőszámláról FONTOS:félév elején a 2. hiányzás után automatikusan törli az órát tartó tanár a hallgatót a listából! A testnevelés tantárgy félév elfogadásának feltételei:
 • Az órákon való aktív részvétel, PONTOS ÉRKEZÉS.
 • A félév során összesen 5 hiányzás lehetséges, kettőt nem kell igazolni, 3 órát pótolni kell!
 • 1 napon CSAK 1 testnevelés órát lehet teljesíteni, függetlenül attól, hogy pótol, vagy saját óráján vesz részt. A pótlás alkalmával, a helyszínen kérj igazolást a tanártól.
Pótlási lehetőség
 • Saját tanáránál előzetes megbeszélés alapján, létszámtól függően!!!
 • Lehetőség szerint a hiányzást követő 2 héten belül kérjük a pótlást. A torlódások elkerülése miatt ne halasszatok mindent az utolsó hetekre.
 • Előre is lehet pótolni (ösztöndíj ill. családi és egyéb problémák miatt).
 • AZ UTOLSÓ 2 HÉTEN NINCS PÓTLÁS!
FONTOS!
 • A torna- illetve tánctermi tornaórákon a szivacsok betakarására egészségügyi okokból törölközőt hozzon magával minden kedves hallgató.
 • A konditeremben szintén egészségügyi, higiéniás okból kötelező a gépeken a törölköző használata.

Felmentések

  Sportolói felmentés:
 • Válogatott és NB l-es sportolók részére kiadott igazolás alapján, mely tartalmazza a sportágat,vezetőedző aláírását, pecsétet. Lásd ”Sportolói felmentés” nyomtatvány
 • Közgáz SC és DSK sportoló: edzőigazolásával a félév végén.
A felmentést minden félévben (I.félévben szeptember 30-ig, illetve II. félévben február 28-ig) a Testnevelési és Sportközpontban személyesen kell leadni!!!
A Neptunon pedig a testnevelés tantárgyon belül a SP (sportolói felmentés) kurzusra kell regisztrálni. A sportolói felmentés feltétele MEFOB-on való részvétel!!!

A sportolói felmentettre az igazolás e-mailen is beküldhető jelen helyzetben! E-mail: csaba.vladar@uni-corvinus.hu   
Sportolói felmentés
Egészségügyi felmentés: A szakorvos által kiadott eredeti felmentési igazolást vagy a kórházi zárójelentést kell személyesen behozni a “C” épület 5.emelet 509-es szobába“FOGADÓÓRÁBAN”.Az igazoláson szerepeljen, hogy az orvos a testnevelés alóli felmentést javasolja, és az időszak, hogy mettől-meddig (adott félévre, egész tanévre stb).
A Neptunon a testnevelés tantárgyon belül (aktuális félév) az EÜ (egészségügyi felmentés)kurzusra kell regisztrálni.
Az egészségügyi felmentéshez az orvosi igazolás e-mailen is beküldhető jelen helyzetben! E-mail: adrienn.balogh@uni-corvinus.hu

Párhuzamos képzés: A 2020-21. 2. félévtől kezdődően a Tanulmányi osztályon kell kérvényezni a már korábban teljesített testnevelés félévek elfogadtatását. // A Corvinuson egy másik szakon, vagy egy másik egyetemen elvégzett testnevelés kurzust ugyanúgy kell elfogadtatni, mint egyéb kurzusokat. A kari TO-k honlapjáról letölthető nyomtatványt ki kell tölteni, kinyomtatni a testnevelés kurzust tartalmazó félévet a Neptunból, és a tesi tanszéken (Közraktár utca 4-6.,C épület, 509. szoba) a Sportközpont vezetővel (Vladár Csaba) aláíratni és lepecsételtetni. Ha nem tudjátok a fogadóórájában felkeresni a tanszékvezetőt,akkor ott lehet hagyni a nyomtatványokat a tanszéken, és később visszajönni érte. Emellett fel kell venni a Neptunon a testnevelés tantárgy kurzusai között szereplő PK (párhuzamos képzés) kurzust. Ezután akar TO-n is el kell fogadtatni a kurzust. Ha a tanszékvezető és a TO is aláírta, akkor érvényes az elfogadás, és a félév folyamán aláírásra kerül a kurzus.

Felmentések leadásának határideje: őszi félév szeptember 30. illetve tavasszal február 28.  
Vágólapra másolva