Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

MNB ösztöndíjak

Archívum

MNB Doktori Kiválósági Ösztöndíj

Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

 • A Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan doktori program hallgatói. Egyidejűleg legfeljebb 2 hallgató részesülhet az ösztöndíjban.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Félévente (őszi és tavaszi félévekben)
 • 30 000 Ft/hó, 5 hónapon keresztül
 • A legutóbb meghirdetett pályázatban az ösztöndíj keretösszege 300.000 Ft volt. Az aktuális elnyerhető pénzösszeg ettől eltérhet, azt mindíg az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. 

Kapcsolattartó elérhetősége

Horváth Mónika: osztondij@uni-corvinus.hu

Archív pályázatok

MNB Doktori Kiválósági Ösztöndíjpályázat 2020/21/1

MNB ösztöndíj önköltséges doktorandusz hallgatóknak

Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

 • A Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan doktori programba az adott tanévben felvételt nyert önköltséges hallgatói. Egyidejűleg legfeljebb 2 hallgató részesülhet az ösztöndíjban.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.
 • A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Minden tanévkezdéskor
 • A képzés önköltségének összege

MNB Ösztöndíj önköltséges hallgatóknak alapképzésen

Az MNB ösztöndíj programot biztosít a Corvinus egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a Corvinus közösen határozza meg és az MNB finanszírozza. 

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

 • Az ösztöndíjra a kiírásban meghatározott alapképzési szak önköltséges képzésében részt vevő, a központi felvételi eljárás keretében – az aktuális tanévre – felvételt nyert hallgatói pályázhatnak.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.
 • A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Minden tanévkezdéskor
 • Az adott képzés önköltségének összege 

Archív pályázatok

MNB ösztöndíj önköltséges hallgatóknak 2020/21/1. alapképzés
MNB Ösztöndíj 2021/2022-es tanév

MNB Ösztöndíj önköltséges hallgatóknak mesterképzésen

Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

 • Az ösztöndíjra a kiírásban meghatározott mesterképzési szak önköltséges képzésében részt vevő, a központi felvételi eljárás keretében – az aktuális tanévre – felvételt nyert hallgatói pályázhatnak.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.  
 • A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Minden tanévkezdéskor
 • Az adott képzés önköltségének összege

Archív pályázatok

MNB ösztöndíj önköltséges hallgatóknak 2020/21/1. mesterképzés

MNB Ösztöndíj önköltséges hallgatóknak osztatlan képzésen

Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

 • Az ösztöndíjra a kiírásban meghatározott osztatlan mesterképzési szak önköltséges képzésében részt vevő, a központi felvételi eljárás keretében – az aktuális tanévre – felvételt nyert hallgatói pályázhatnak.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.  
 • A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Minden tanévkezdéskor
 • Az adott képzés önköltségének összege 

Archív pályázatok

MNB ösztöndíj önköltséges hallgatóknak 2020/21/1. osztatlan képzés

MNB Ösztöndíj állami ösztöndíjas finanszírozási formáról önköltséges finanszírozási formába (Á-ról K-ra) átsorolt hallgatóknak

Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

 • A kiírásban meghatározott szakokon állami ösztöndíjas finanszírozási formáról önköltséges finanszírozási formába (Á-ról K-ra) (az állam által támogatott féléveinek felhasználása miatt) átsorolt hallgatói.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül. 
 • A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Félévente (őszi és tavaszi félévekben)
 • Az adott képzés önköltségének összege 

Archív pályázatok

MNB ösztöndíj önköltséges hallgatóknak 2020/21/1. Á-ról K-ra

MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj

Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

 • A közgazdasági elemző mesterképzési szak magyar nyelven folyó képzésen nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozású formában tanuló hallgatók.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.  
 • Pályázatokat elbíráló bizottság: 5 tagú bizottság, elnöke az oktatási rektorhelyettes, tagjai: a mesterképzésért felelős dékán, az MNB Intézet vezetője, a közgazdasági elemző mesterképzési szak felelőse és az MNB által delegált egy fő.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Félévente (őszi és tavaszi félévekben).
 • Tanulmányi eredmény és tudományos tevékenység alapján elért pontszámhoz tartozó összeg 5000-res sávonként: min. 20 000 Ft/hó, max. 50 000 Ft/hó 5 hónapon keresztül.

Archív pályázatok

MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj 2020/21/1

MNB Kiválósági Ösztöndíj

A Magyar Nemzeti Bank kiemelt feladatának tartja a magyar közgazdaságtani szaktudás, a magyar közgazdaságtudomány fejlesztését és támogatását. E cél elérése érdekében, a törvény által biztosított keretek között, elősegíti a közgazdasági és pénzügyi kutatást, valamint szakemberképzést.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

Nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók állampolgárságtól függetlenül pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül. 

Alapképzések esetében

 • Alkalmazott közgazdaságtan
 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Nemzetközi gazdálkodás
 • Pénzügy és számvitel

Mesterképzések esetében

 • Biztosítási és pénzügyi matematika
 • Közgazdasági elemző
 • Közgazdálkodás és közpolitika
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
 • Pénzügy
 • Regionális és környezeti gazdaságtan
 • Számvitel
 • Vállalkozásfejlesztés
 • Vezetés és szervezés
 • Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan mesterképzési szak hallgatói

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Adott tanév elején (szeptemberben)
 • 50 000 Ft/hó 10 hónapon keresztül 

Kapcsolattartó elérhetősége

Horváth Mónika: osztondij@uni-corvinus.hu

Archív pályázatok

MNB Kiválósági Ösztöndíj 2020/2021 tanév
MNB Kiválósági ösztöndíj 2021/2022
MNB Kiválósági Ösztöndíj 202223_pályázati felhívás
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.02.02. - 02:03:38