Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

MNB ösztöndíjak

A Magyar Nemzeti Bank és az Egyetem mint stratégiai partnerek megállapodhatnak együttműködésben megvalósuló ösztöndíj adományozásáról.
Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Az aktuális pályázati felhívás az alábbi dokumentumban megtekinthető!

MNB Doktori Kiválósági Ösztöndíj – pályázati felhívás 2020/2021. 2. félév
 • A Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan doktori program hallgatói. Egyidejűleg legfeljebb 2 hallgató részesülhet az ösztöndíjban.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.
 • A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.
 • Félévente (őszi és tavaszi félévekben)
 • 30 000 Ft/hó, 5 hónapon keresztül
 • A legutóbb meghirdetett pályázatban az ösztöndíj keretösszege 300.000 Ft volt. Az aktuális elnyerhető pénzösszeg ettől eltérhet, azt mindíg az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. 
Strack Szilvia szilvia.strack@uni-corvinus.hu Corvinus Doktori Iskolák
Tanulmányi koordinátor / Study Coordinator
E épület, 233
Telefon: +36 1 482 5071 • Mellék: 5071
MNB Doktori Kiválósági Ösztöndíjpályázat 2020/21/1
Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Jelenleg nincs aktuális pályázati kiírás!
 • A Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan doktori programba az adott tanévben felvételt nyert önköltséges hallgatói. Egyidejűleg legfeljebb 2 hallgató részesülhet az ösztöndíjban.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.
 • A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.
 • Minden tanévkezdéskor
 • A képzés önköltségének összege
Fényes Diána diana.fenyes@uni-corvinus Rektori Szervezet / Programmenedzsment
oktatásszervezési koordinátor
E épület, 213.1
Telefon: +36 1 482 5256 • Mellék: 5256
Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza. 

Jelenleg nincs aktuális pályázati felhívás!
 • Az ösztöndíjra a kiírásban meghatározott alapképzési szak önköltséges képzésében részt vevő, a központi felvételi eljárás keretében – az aktuális tanévre – felvételt nyert hallgatói pályázhatnak.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.
 • A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.
 • Minden tanévkezdéskor
 • Az adott képzés önköltségének összege 
Fényes Diána diana.fenyes@uni-corvinus Rektori Szervezet / Programmenedzsment
oktatásszervezési koordinátor
E épület, 213.1
Telefon: +36 1 482 5256 • Mellék: 5256
MNB ösztöndíj önköltséges hallgatóknak 2020/21/1. alapképzés
Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Jelenleg nincs aktuális pályázati felhívás!
 • Az ösztöndíjra a kiírásban meghatározott mesterképzési szak önköltséges képzésében részt vevő, a központi felvételi eljárás keretében – az aktuális tanévre – felvételt nyert hallgatói pályázhatnak.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.  
 • A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.
 • Minden tanévkezdéskor
 • Az adott képzés önköltségének összege
Fényes Diána diana.fenyes@uni-corvinus Rektori Szervezet / Programmenedzsment
oktatásszervezési koordinátor
E épület, 213.1
Telefon: +36 1 482 5256 • Mellék: 5256
MNB ösztöndíj önköltséges hallgatóknak 2020/21/1. mesterképzés
Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Jelenleg nincs aktuális pályázati felhívás!
 • Az ösztöndíjra a kiírásban meghatározott osztatlan mesterképzési szak önköltséges képzésében részt vevő, a központi felvételi eljárás keretében – az aktuális tanévre – felvételt nyert hallgatói pályázhatnak.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.  
 • A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.
 • Minden tanévkezdéskor
 • Az adott képzés önköltségének összege 
Fényes Diána diana.fenyes@uni-corvinus Rektori Szervezet / Programmenedzsment
oktatásszervezési koordinátor
E épület, 213.1
Telefon: +36 1 482 5256 • Mellék: 5256
MNB ösztöndíj önköltséges hallgatóknak 2020/21/1. osztatlan képzés
Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Az aktuális pályázati felhívás az alábbi dokumentumban megtekinthető!

MNB ösztöndíj önköltséges hallgatóknak (Á-ról K-ra) 2020/2021. 2. félév
 • A kiírásban meghatározott szakokon állami ösztöndíjas finanszírozási formáról önköltséges finanszírozási formába (Á-ról K-ra) (az állam által támogatott féléveinek felhasználása miatt) átsorolt hallgatói.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül. 
 • A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.
 • Félévente (őszi és tavaszi félévekben)
 • Az adott képzés önköltségének összege 
Fényes Diána diana.fenyes@uni-corvinus Rektori Szervezet / Programmenedzsment
oktatásszervezési koordinátor
E épület, 213.1
Telefon: +36 1 482 5256 • Mellék: 5256
MNB ösztöndíj önköltséges hallgatóknak 2020/21/1. Á-ról K-ra
Az MNB ösztöndíj programot biztosít a BCE egyes, MNB által vagy közreműködésében oktatott közgazdász képzésein (alap-,mester-, osztatlan és PhD-képzés) részt vevő hallgatóinak a tanulmányok hazai elvégzésére. Az ösztöndíj programok kereteit és feltételeit az MNB és a BCE közösen határozza meg és az MNB finanszírozza.

Az aktuális pályázati felhívás az alábbi dokumentumban megtekinthető!

MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj a 2020/2021. tanévben felvett hallgatók számára
MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj a 2019/2020. és azt megelőző tanévben felvett hallgatók számára
 • A közgazdasági elemző mesterképzési szak magyar nyelven folyó képzésen nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozású formában tanuló hallgatók.
 • Pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül.  
 • Pályázatokat elbíráló bizottság: 5 tagú bizottság, elnöke az oktatási rektorhelyettes, tagjai: a mesterképzésért felelős dékán, az MNB Intézet vezetője, a közgazdasági elemző mesterképzési szak felelőse és az MNB által delegált egy fő.
 • Félévente (őszi és tavaszi félévekben).
 • Tanulmányi eredmény és tudományos tevékenység alapján elért pontszámhoz tartozó összeg 5000-res sávonként: min. 20 000 Ft/hó, max. 50 000 Ft/hó 5 hónapon keresztül.
Fényes Diána diana.fenyes@uni-corvinus Rektori Szervezet / Programmenedzsment
oktatásszervezési koordinátor
E épület, 213.1
Telefon: +36 1 482 5256 • Mellék: 5256
MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj 2020/21/1
A Magyar Nemzeti Bank kiemelt feladatának tartja a magyar közgazdaságtani szaktudás, a magyar közgazdaságtudomány fejlesztését és támogatását. E cél elérése érdekében, a törvény által biztosított keretek között, elősegíti a közgazdasági és pénzügyi kutatást, valamint szakemberképzést.
 
Jelenleg nincs aktuális pályázati felhívás!
Nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók állampolgárságtól függetlenül pályázati felhívás alapján, Neptunon keresztül. A pályázatokat az MNB-BCE Irányító Bizottsága bírálja el.

Alapképzések esetében

 • Alkalmazott közgazdaságtan
 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Nemzetközi gazdálkodás
 • Pénzügy és számvitel
Mesterképzések esetében

 • Biztosítási és pénzügyi matematika
 • Közgazdasági elemző
 • Közgazdálkodás és közpolitika
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
 • Pénzügy
 • Regionális és környezeti gazdaságtan
 • Számvitel
 • Vállalkozásfejlesztés
 • Vezetés és szervezés
 • Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan mesterképzési szak hallgatói
 • Adott tanév elején (szeptemberben)
 • 40 000 Ft/hó 10 hónapon keresztül 
Pósvai Adrienn Éda adrienn.posvai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Programmenedzsment
Ügyvivő szakértő / Managing Expert
E épület, 211
Telefon: +36 1 482 5262 • Mellék: 5262
MNB Kiválósági Ösztöndíj 2020/2021 tanév
Vágólapra másolva
GEN.:2021.06.20. - 07:17:30