Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Teljesítmény alapú ösztöndíj

A Tanulmányi ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányokat folytató hallgatók számára biztosított pénzbeli juttatás, mely félévente kerül megállapításra.  

2018/19/2. félévében és korábban felvett hallgatók közül azok kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat, akik a medinától jobban teljesítenek.  

A 2019/2020. őszi félévében vagy azt követően hallgatói jogviszonyt létesített legkiválóbb teljesítményű hallgatók kaphatják meg a tanulmányi ösztöndíjat, amelynek megállapítása rangsoroló eljárással történik, vagyis a hallgatók legalább 20%-a részesül az ösztöndíjban.  

Ösztöndíjra alapképzésben, osztatlan mesterképzésben az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően, mesterképzésben az I. évfolyam 1. félévétől kezdődően pályázhat a hallgató.  

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE HÖK Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!  

Pályázati felhívások

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2020/2021. tanév 1. félévére 2019 szeptembere előtt beiratkozott hallgatók számára
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2020/2021. tanév 1 félévére 2019 szeptemberében és azt követően beiratkozott hallgatók számára
Kedves Hallgatók!

Bekerültek a Tanulmányi ösztöndíj eredményei a Neptunba!  A határozatokat a kérvény neve melletti plusz jelre kattintva találjátok! 

Az alábbi linken megtaláljátok a 2019. szeptember előtt kezdett államis hallgatók homogén csoportjainak mediánjait. Mint tudjátok, medián fölötti átlagot elért hallgatók részesülnek tanulmányi ösztöndíjban.

Ezen a linken pedig megtaláljátok a 2019 szeptemberében, illetve ezután kezdett állami ösztöndíjas, Corvinus ösztöndíjas és önköltséges hallgatók homogén csoportjait és az ahhoz tartozó átlagokat. Ezen átlagok alatt nem részesültök tanulmányi ösztöndíjban. https://docs.google.com/…/1gImMWDmd1OrXRD7H…/edit…

Elnöki Testület keddi döntése alapján a tanulmányi 2 ösztöndíjnál az elnyerhető minimum összeg havi 10 000, a maximum pedig 70 000 Forintban lett meghatározva. 

Amennyiben nem értetek egyet a határozatban szereplő döntéssel, van lehetőségetek fellebbezni a Jogorvoslati kérvény leadásával. A jogorvoslati kérvények bírálata már a Felülbírálati Bizottság hatásköre! Leadási határidő: 2020. október 2. – 2020. október 16. 12:00 óra

Azon hallgatók számára, akik

             – a 2019/2020/2. félévben külföldi részképzésen vettek részt, és még nem a megfelelő 
               kreditszám, illetve átlag szerepel a Neptunban, valamint
             – leadták a Tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó kérvényt a leadási határidőig,

november 30. után lesz egy automatikus adatfrissítés, mely eredményeképp ők is jogosultak lehetnek az ösztöndíjra. Kérünk Benneteket, eddig a dátumig mindenképpen írassátok be a tavaszi félévben elért eredményeteket! 


Kérdés esetén keressetek minket bizalommal!                                              2020.október 02.  
  Kedves Hallgatók!

Bekerültek a Tanulmányi Ösztöndíj határozatok melyek tartalmazzák, hogy részesültök-e ösztöndíjban vagy sem. Reméljük az Egyetem minél korábban elindítja a pénzügyi folyamatokat és kifizetésre kerül az első kettő havi ösztöndíj.

A döntés indokot (azaz például ha nem részesültök ösztöndíjban, akkor annak magyarázatát) sajnos nem tartalmazza a határozat, viszont a kérvénynél a + jelre kattintva megtalálhatjátok azt a ‘Döntés indok’-ot megnyitva.

Az alábbi linken, későbbiekben pedig a honlapunkon is megtaláljátok a 2019. szeptember előtt kezdett államis hallgatók homogén csoportjainak mediánjait. Mint tudjátok, medián fölötti átlagot elért hallgatók részesülnek tanulmányi ösztöndíjban.

https://docs.google.com/…/1itZFG5-2gQU95gEeLKPWG_ArxW…/edit…

Valamint a megtaláljátok a 2019 szeptemberében, illetve ezután kezdett állami ösztöndíjas, Corvinus ösztöndíjas és önköltséges hallgatók homogén csoportjait és az ahhoz tartozó átlagokat. Ezen átlagok alatt nem részesültök tanulmányi ösztöndíjban.

https://docs.google.com/…/1KaG3yh8qOH245M7qDPwMapVsWy…/edit…

Azok a hallgatók számára, akik előző félévben külföldön tanultak a későbbiekben lesz egy frissítés, mely során újra kiszámításra kerülnek az átlagaik. A most meghatározott mediánokhoz és ösztöndíjátlagokhoz viszonyítva derül majd ki, hogy részesülnek-e tanulmányi ösztöndíjban. Akkor sem lesz szükség kérvény leadására, az a Egyetem által továbbítja majd számunkra a megfelelő adatokat, amiből mi dolgozni tudunk.

Kérdéseitekkel várunk Titeket a mai napon ez E.81-es irodánkban 17:00-ig, valamint holnap 11:00-13:00 között. Online pedig keressetek minket továbbra is e-mailen vagy Facebook üzeneten keresztül!

Üdvözlettel,
BCE Hallgatói Szociális Bizottság

Külföldi Részképzési Ösztöndíj azon hallgatók számára szól, akik a pályázást követő félévben valamelyik külföldi partnerintézményben folytatják tanulmányaikat külföldi részképzés keretein belül.


A Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer ügyintézés menüpontjában a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Külföldi Részképzési Ösztöndíj pályázat. Az ösztöndíj minden szemeszter végén kerül kiírásra, így érdemes figyelemmel kísérni hírfolyamainkat és az egyetemi kommunikációt.

Az ösztöndíj elnyerése során figyelembe vesszük a hallgató tanulmányi eredményét, szakmai és közösségi tevékenységeit.
A tanulmányi eredmény a hallgató által a legutolsó aktív lezárt félévben elért korrigált kreditindexe alapján kerül meghatározásra, ez automatikus lehívásra kerül a Neptunon keresztül, így nem szükséges külön igazolni.
Az egyéb szakmai, illetve közéleti tevékenységét igazoló dokumentumot csatolni kell pecséttel és dátummal hitelesítve. A dokumentumok listája megtalálható az aktuális pályázati kiírásban, illetve Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban. Az igazolások beszerzésénél érdemes körültekintőnek lenni, hiszen hiánypótlásra nincs lehetőség!

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE HÖK Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!


Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a Külföldi Részképzési Ösztöndíj azon hallgatók számára, akik a 2020/2021/1.félévben valamelyik külföldi partnerintézményben folytatják tanulmányaikat külföldi részképzés keretein belül.

Pályázatotokat Neptunban az Ügyintézés/Kérvények Kitölthető kérvények menüpontjában elérhető “Külföldi Részképzési Ösztöndíj 2020/2021/1” kérvényen tudjátok benyújtani.

A pályázati időszak az alábbiak szerint alakul:

Pályázati időszak: 2020. 08. 12. 10:00 – 2020. 08.24. 12:00
Hiánypótlási időszak: NINCS

Határozatok bekerülése: 2020. 09. 04.

Jogorvoslati időszak:2020. 09. 04. – 2020. 09. 19.

Az elbírálás pontrendszerét is tartalmazó pályázati kiírást alább, a „Külföldi részképzési ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021/1” felirat alatt találjátok.

Ahogyan már korábban is tapasztaltátok, most is elfogadjuk az e-mailen keresztül kiállított igazolásokat. Ennek formai követelményei alább, a „Formai követelmények igazolásokhoz” dokumentumban találhatók.

Kérdéseitekkel bátran forduljatok hozzánk a hszb(kukac)corvinus(pont)hu e-mail címen, a levél tárgyában kérlek jelöljétek, hogy a Külföldi Részképzési Ösztöndíjjal kapcsolatban érdeklődtök, illetve a Facebook oldalunkon is szívesen válaszolunk kérdéseitekre!

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel

BCE Hallgatói Szociális Bizottság

2020.08.12.

Külföldi részképzési ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021/1
Formai követelmények igazolásokhoz
  Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a Külföldi Részképzési Ösztöndíj azon hallgatók számára, akik a 2019/2020/2. félévben valamelyik külföldi partnerintézményben folytatják tanulmányaikat külföldi részképzés keretein belül.

Pályázatotokat Neptunban az Ügyintézés/Kérvények Kitölthető kérvények menüpontjában elérhető “Külföldi Részképzési Ösztöndíj 2019/2020/2” kérvényen tudjátok benyújtani.

A pályázati időszak az alábbiak szerint alakul:

Pályázati időszak: 2019. 12. 06. 08:00 – 2019. 12. 21. 12:00

Hiánypótlási időszak: NINCS

Előzetes eredmények: 2020. 01. 07.

Észrevételezési időszak: 2020. 01. 07. – 2020. 01. 12. 12:00

Végleges eredmények: 2020. 01. 21.

Jogorvoslati időszak: 2020. 01. 21. – 2020. 02. 11. 12:00

Az elbírálás pontrendszerét is tartalmazó pályázati kiírást alább a „Külföldi részképzési ösztöndíj pályázati felhívás 2019/2020/2” felirat alatt találjátok.

Kérdéseitekkel bátran forduljatok hozzánk a hszb(kukac)corvinus(pont)hu e-mail címen, a levél tárgyában kérlek jelöljétek, hogy a Külföldi Részképzési Ösztöndíjjal kapcsolatban érdeklődtök, illetve a Facebook oldalunkon is szívesen válaszolunk kérdéseitekre!

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel

BCE Hallgatói Szociális Bizottság

Az illetékes miniszter az Egyetem kezdeményezésére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére. Az ösztöndíjat 10 hónap időtartamra lehet elnyerni. Az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, illetve mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben vesz részt,tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett,tanulmányai során legalább 55 kreditpontot megszerzett,az Egyetemen folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el és kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett.

A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Hallgatói Szociális Bizottság végzi. A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására – a Szenátus által átruházott hatáskörben – az oktatási rektorhelyettes tesz javaslatot az illetékes miniszter részére. Az ösztöndíj adományozása tárgyában az illetékes miniszter dönt.

Az ösztöndíj elbírálásra kerül a hallgatók tanulmányi eredménye, szakmai és közösségi tevékenységei alapján. A tanulmányi eredmények automatikusan lehívásra kerülnek a Neptunon keresztül, így ezzel kapcsolatban a hallgatónak nem kell igazolást feltöltenie. Az egyéb szakmai, illetve közéleti tevékenységet hivatalos igazoló dokumentummal kell alátámasztani. A domentumok listája megtalálható az aktuális pályázati kiírásban, illetve Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban.

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE HÖK Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!

  Kedves Hallgatók! 
Kiírásra került a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj a 2020/2021-es tanévre.

Pályázási időszak: 2020. június 15. 10 óra – július 3. 10:00 óra

Az ösztöndíjat 10 hónap időtartamra lehet elnyerni. Az a hallgató pályázhat, aki…

 • teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, illetve mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben vesz részt,
 • tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett,
 • tanulmányai során legalább 55 kreditpontot megszerzett,
 • az Egyetemen folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el és
kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett.

 • Azon mesterképzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a 2019/2020. tanév II. félévében kezdték meg tanulmányaikat Egyetemünkön. Esetükben az első félévükben elért eredmények vehetők figyelembe.

A teljes kiírást az alábbi linken találjátok!
http://old.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/kommunikacio/corvinushirek/2020_januar/NFOE_palyazati_felhivas_20200602_jav.pdf

Üdvözlettel,
BCE Hallgatói Szociális Bizottság 2020.június 15.  

A Demonstrátori Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként demonstrátori feladatok ellátását támogató, ösztönző pénzbeli juttatás.

A Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer ügyintézés menüpontjában a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Demonstrátori Ösztöndíj pályázat. Ez az ösztöndíj minden szemeszter végén kerül kiírásra, így érdemes figyelemmel kísérni az egyetemi kommunikációt és a hírfolyamainkat.

A pályázathoz nem szükséges mellékletet benyújtani, hiszen a kérelem ellenőrzése és rangsorolása az illetékes intézetvezető(k) által adott értékelés alapján történik, amelyet nem a pályázóknak kell beszereznie.

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE HÖK Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!


Kedves Hallgatók!

Május 22. 10:00-kor megnyílt a Demonstrátori Ösztöndíj pályázati lehetőség, amelyre a Neptun felületen, Ügyintézés/Kérvények menüpontban lehet jelentkezni. Ezt az ösztöndíjat azok nyerhetik el, akik tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként a 2019/2020/2 félévben demonstrátori feladatokat láttak el.

Pályázati kiírás

http://old.uni-corvinus.hu/…/Demonstratori_OEsztoendij_Paly…

A pályázathoz nem szükséges mellékletet benyújtani, hiszen a kérelem ellenőrzése és rangsorolása az illetékes intézetvezető(k) által adott értékelés alapján történik, amelyet nem a pályázóknak kell beszereznie.

Az ösztöndíjban nappali munkarendű alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányait folytató hallgatók is részesülhetnek kizárólag korábban még nem díjazott tevékenységekkel.

Az ösztöndíj folyamatának lépéseit a alábbi gantt-on tudjátok ellenőrizni

https://docs.google.com/…/1T9zGfqnXXjBVbyBsk1MQYLLVGh…/edit…

Sikeres pályázást kívánunk!


Kedves Hallgatók!

Június 9-én megnyílt a Demonstrátori Ösztöndíj pályázati lehetőség ezúttal azon hallgatók számára, akik a 2019/2020/1 félévben láttak el demonstrátori feladatokat!

A kérvényt a Neptun felületen, Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények menüpont alatt találjátok!

Az ösztöndíjban teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók részesülhetnek kizárólag olyan tevékenységekkel, melyek korábban nem kerültek díjazásra!

Pályázati időszak:
‼️ 2020.06.09. 10:00 – 2020.06.11. 12:00. ‼️

A pályázati kiírás az alábbi linken található meg
http://old.uni-corvinus.hu/…/Demonstratori_OEsztoendij_Paly…

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
Hallgatói Szociális Bizottság

A Tudományos Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként tudományos kutatási tevékenység végzését támogató, a tudományos aktivitást ösztönző pénzbeli juttatás.

Tudományos tevékenységnek minősülnek a következők:

 • tanulmányi versenyen való eredményes részvétel és elért helyezés (pl. TDK, OTDK, esettanulmányi verseny)
 • tudományos publikációs tevékenység,
 • egyéb a fenti kategóriákba nem tartozó eredményes tudományos aktivitás
Díjazás ellenében végzett, illetve más módon díjazott tevékenységgel nem lehet pályázni.

A Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer ügyintézés menüpontjában a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Tudományos Ösztöndíj pályázat. Az ösztöndíj minden szemeszter végén kerül kiírásra,így az egyetemi kommunikációt, és a hírfolyamainkat ajánlott figyelemmel kísérni.

Minden szakmai, illetve tudományos tevékenységet igazoló dokumentumot csatolni kell, legyen ez egy TDK vagy akár egy publikáció. A dokumentumok listája megtalálható az aktuális pályázati kiírásban, illetve a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban.

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE HÖK Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!


Kedves Hallgatók!

Június 11-én megnyílt a Tudományos Ösztöndíj lehetőség azon hallgatók számára, akik a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként tudományos kutatási tevékenység végeztek.

A kérvényt a Neptun felületen, Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények menüpont alatt találjátok!

Tudományos tevékenységnek minősülnek a következők:

 • tanulmányi versenyen való eredményes részvétel és elért helyezés (pl. TDK, OTDK, esettanulmányi verseny,
 • tudományos publikációs tevékenység,
 • egyéb a fenti kategóriákba nem tartozó eredményes tudományos aktivitás.

Az ösztöndíjban teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók részesülhetnek kizárólag olyan tevékenységekkel, melyek korábban nem kerültek díjazásra!

Pályázati időszak:
‼️ 2020.06.11. 10:00 – 2020.06.16. 12:00. ‼️

A pályázati kiírást az alábbi linken találjátok
http://old.uni-corvinus.hu/…/tudomanyos_oesztoendij_palyaza…

Sikeres pályázást kívánunk! 

Vágólapra másolva