Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szociális alapú ösztöndíj

A Rendszeres Szociális Ösztöndíj célja a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók anyagi támogatása a szociális helyzetük alapján. Ez az ösztöndíj egy félévre szól, tehát az őszi és a tavaszi szemeszter elején is megpályázható. Ahogyan az elnevezésében is szerepel ez egy rendszeres ösztöndíj, vagyis a hallgató által elnyert összeg havonta kerül kiutalásra 5 hónapon keresztül.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül, amit a hallgatónak kell kitölteni, és leadni a határidők betartásával. Az ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva megjelennek a kitölthető kérvények, amelyek között az adott félévre vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázat megtalálható lesz a pályázati kiírást követően, amelyről neptun üzenetben történik a hallgatók tájékoztatása.

A hallgatók szociális helyzetük alapján pontszámot kapnak, amit többek között a hallgatóval egy háztartást alkotók státuszai (pl.:tanuló, alkalmazott,nyugdíjas), jövedelmei, egészségügyi állapota, a hallgató lakhatási körülményei, az állandó lakhely távolsága az egyetemtől stb. határoz meg. A szociális pályázatban megadott adatokat hivatalos dokumentumokkal kell igazolni. Ezen igazolások beszerzéséhez nyújt segítséget a 37/2020. (VI. 29.) számú Elnöki Testületi rendelkezés, amely a neptunon megnyitott Rendszeres Szociális Ösztöndíj kérvény elején is megtalálható figyelmeztető, kitöltést segítő információként. A rendelkezést ajánlott figyelmesen átolvasni, hiszen leírást ad az összes beszerzendő dokumentumról.

A Rendszeres Szociális Ösztöndíjjal kapcsolatos kérdések esetén bátran keressétek a BCE HÖK Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írjatok üzenetet!



Kapcsolódó dokumentumok

BNO kódok listája
37/2020. (VI. 29.) számú Elnöki Testületi rendelkezés a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Kapcsolódó dokumentumok

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 2020/2021/1 félév
Kedves Hallgatók!

Bekerültek a Neptunba a Rendszeres Szociális Ösztöndíj végleges eredményei! A határozatokat a kérvény neve melletti plusz jelre kattintva találjátok.

Ebben a félévben a minimum ponthatár 35 pontban lett megállapítva.

Amennyiben nem értetek egyet a kapott döntéssel, van lehetőségetek fellebbezni a Jogorvoslati kérvény benyújtásával. 
Leadási határidő: 2020. október 5. – 2020. október 19. 
A jogorvoslati kérvényeket már nem mi, hanem a Felülbírálati Bizottság bírálja, ők tudnak a továbbiakban tájékoztatást adni a fellebbezési kérvényetekkel kapcsolatban! 


Kérdés esetén bátran forduljatok hozzánk a hszb@uni-corvinus.hu e-mail címünkön!    2020.október 3.  

Kedves Hallgatók!

A 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévében a rendszeres szociális ösztöndíj ponthatárát 35 pontban állapítottuk meg.

Üdvözlettel,

BCE Hallgatói Szociális Bizottság

A Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatot valamilyen jelentős életkörülmény változás esetén lehet megpályázni, aminek az ösztöndíj értelmében három kategóriája van.

Enyhe: Tartós Betegség diagnosztizálása, súlyosbodása; több hónapos beteg szabadságolás; munkanélküli; segélyt kapó munkanélküliség; soron kívüli nyugdíjazás.
Közepes: Pályázó háztartásában bekövetkezett haláleset; munkanélküli segély nélkül munkanélkülivé válás; leszázalékolás; minden eltartó soron kívüli nyugalmazása.
Súlyos: Pályázó háztartásában élő eltartók elhalálozása, munkanélkülivé válása, leszázalékolása.

A Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer ügyintézés menüpontjában a Kérvények almenüpontot kiválasztva, a kitölthető kérvények között található a Rendkívüli Szociális Ösztöndíj Pályázat. Az ösztöndíj minden hallgató számára folyamatosan elérhető, viszont egy körülményre egyszer adható le a pályázat a tanév folyamán.

Minden esetben szükséges igazolás a körülményváltozást igazoló dokumentum (eredeti példány bemutatása szükséges, másolat leadása elégséges), illetve az eltartó(k) bankszámlakivonat másolata megtakarításairól.

Amennyiben a hallgató nem pályázott Rendszeres Szociális Ösztöndíjra, akkor további igazolásokat is be kell szereznie. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (korábban Népesség- nyilvántartó Iroda) által kiállított igazolás, a pályázóval egy háztartásban élő eltartók keresetigazolása, a pályázóval egy háztartásban élő eltartott(ak) születési anyakönyvi kivonata, amennyiben 7 évnél fiatalabb(ak). Amennyiben a pályázóval egy háztartásban élő eltartott(ak) 16. életévüket betöltött(ek) tanulói/hallgatói jogviszony igazolás szükséges. Ha a hallgató az adott félévben pályázott Rendszeres Szociális Ösztöndíjra, akkor nem szükséges ezeket még egyszer feltöltenie.

Ha bármi kérdésed merülne fel a pályázás folyamán, akkor bátran keresd a BCE HÖK Hallgatói Szociális Bizottságot a hszb@uni-corvinus.hu email címen vagy Facebook-on BCE Hallgatói Szociális Bizottság néven, és írj üzenetet!



Pályázati kiírás

Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat 2020/2021

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a 2019/2020. tanévre vonatkozó rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének pályázati felhívása. Pályázni a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés- Kérvények / Kitölthető kérvények menüpontjában elérhető Rendkívüli Szociális ösztöndíj 2019/2020 kérvényen keresztül lehet.

Időszak: Pályázati időszak: 2019. szeptember 3. – 2020. augusztus 31.

A Pályázati felhívás és az aktuális Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat ösztöndíjakra vonatkozó melléklete (1/b) alább, a „Pályázati kiírás”, illetve „Beadandó igazolások” alatt érhető el.

Pályázati kiírás

Beadandó igazolások

Sikeres pályázást kívánunk!

BCE Hallgatói Szociális Bizottság

Vágólapra másolva