Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szociális ösztöndíjak

A Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján biztosított pénzbeli juttatás.

Az ösztöndíjra az I. évfolyam 1. félévétől kezdődően pályázhat a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgató pályázhat.

A hallgató szociális helyzetét tanulmányi félévente egyszer,intézményi szinten egységesen vizsgálja a Hallgatói Szociális Bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek (amennyiben a hallgató erre vonatkozóan a „Kollégiumi Jelentkezés”kérvény benyújtása során nyilatkozott), valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki.

A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Hallgatói Szociális Bizottság végzi.

A Rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetében bekövetkező rendkívüli esemény alapján biztosított pénzbeli juttatás. Ösztöndíjat az év bármely időszakában írásban kérhet (pályázhat) a hallgató, ha saját vagy családja szociális helyzetében rendkívüli esemény következett be. Rendkívüli eseménynek tekinthető például hosszan tartó, súlyos betegség, haláleset, egyéb a szociális helyzetben bekövetkező jelentős változás.

Az ösztöndíjra a teljes idejű (nappali munkarendű)alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytatóhallgatók pályázhatnak.

Az ösztöndíj egyszeri juttatás.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki.

Vágólapra másolva