Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Az illetékes miniszter az Egyetem kezdeményezésére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére. Az ösztöndíjra az illetékes miniszter pályázati felhívása alapján az a hallgatópályázhat, aki:

  • alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben vesz részt,
  • tanulmányai során két félévre bejelentkezett,
  • tanulmányai során legalább 55 kreditpontot megszerzett,
  • az Egyetemen folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő tanulmányi eredményt, legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot ért el és
  • kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett.

Az ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes írja ki.

A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Hallgatói Szociális Bizottság végzi.A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására – a Szenátus által átruházott hatáskörben – az oktatási rektorhelyettes tesz javaslatot az illetékes miniszter részére.

Az ösztöndíj adományozása tárgyában az illetékes miniszter dönt.

Vágólapra másolva