Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hasznos tudnivalók

Telefonszám: +36 1 482 7900

Az épületben 0-24 órás portaszolgálat működik.

A portások leellenőrzik a kártyához tartozó fénykép alapján,hogy valóban a kártya jogos tulajdonosa használja-e a kártyát a belépéshez;röviden azonosítják a kollégistákat.

A belépőkártyát csak az arra jogosult személy használhatja,a kártya átadása fegyelmi eljárást von maga után.

A portán található az elsősegély doboz.

A portán belépőkártya ellenében lehet kölcsönözni a takarítóeszközöket (partvis, lapát, felmosó, porszívó, vasaló).

A kollégiumban forgóvillás, kártyás beléptetőrendszer működik. A belépőkártyát minden kollégista a beköltözéskor kapja meg.

A beköltözéskor kapott kártyát a lakó köteles aki-belépéskor használni, a beléptető rendszert átlépni vagy alatta átbújni, és a kártyát átruházni TILOS!

Belépéskor a porta előtt található leolvasó elé kell a belépőkártyát helyezned, ekkor a portások leellenőrzik a kártyához tartozófénykép alapján, hogy valóban a kártya jogos tulajdonosa használja-e a kártyát a belépéshez; röviden azonosítják a kollégistákat. Ezután kérhetitek a portásoktól a szobakulcsokat.

Ezt követően az emeletekre felvezető lépcső előtt szintén találhatsz egy másik leolvasót; a kártyát az előbbihez hasonlóan kell használni.

A kártya elvesztése esetén, kérjük, írj levelet a kinizsi.rendszergazda@uni-corvinus.hu e-mail címre, hogy új kártyát állíthasson ki számodra a rendszergazdánk térítési díj ellenében. A térítési díjat a neptun-ügyintéző írja ki a neptunban.

Belépődet mindig tartsd magadnál, mivel az F és az L oldal között is a kártya használatával tudsz közlekedni.

A DB irodában kizárólag ügyeleti időben (Hétfő, Kedd,Csütörtök 20:00 – 22:00) lehet nyomtatni szkennelni, fénymásolni (csak pároldal erejéig).

Kérjük nagyobb mennyiség nyomtatása és fénymásolása miatt keressétek a környéken lévő nagy kapacitású másolóval rendelkező fénymásoló szaküzleteket, illetve az egyetemi nyomdát.

A Lakók minden nap 7 órától 23 óráig térítés nélkül fogadhatnak látogatókat (maximum 3 főig, a felett csak írásos engedéllyel).

A Lakó minden nap este 23 órától reggel 7 óráig maximum 1 főlátogatót fogadhatnak a szobatárs(ak) egyhangú beleegyezésével.

A látogatófogadás térítési díját a HTJSZ tartalmazza (1000Ft/fő/alkalom).

BCE-s hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók ez irányú díjfizetési tételei a Neptunban kerülnek kiírásra.

A kiírás/kiszámlázás a portaszolgálat által vezetett nyilvántartás (Látogató nyilvántartás) alapján történik, amit a vendégfogadó a bejelentéssel egyidejűleg köteles kitölteni és aláírni.

A látogató nyilvántartási füzetet a portán úgy kell vezetni,hogy abból a látogatót fogadó Lakóneve, szobaszáma, neptun kódja továbbá a látogatásban érintett naptári napok dátuma és pontos ideje egyértelműen megállapítható legyen, és azt a fogadó Lakónak alá is kell írnia látogatója fogadásakor. A nyilvántartásban a látogató nevét és arcképes,személyazonosításra alkalmas igazolványszámát is szerepeltetni kell.

A látogató-bejelentés adminisztrációja után a fogadó Lakólátogató fogadási engedélyt kap, melynek alapján a látogatója ideiglenes, vendég belépőkártyát kaphat, és így kollégiumban történő tartózkodása biztosítottá válik.

A látogató viselkedéséért a látogatót fogadó Lakó teljes felelősséggel tartozik.

Egy Lakó egy hónapban maximum 15 alkalommal fogadhat térítés ellenében látogatót, maximum egyszerre egy főt, illetve egy látogató hetente maximum három alkalommal maradhat térítés ellenében a Kollégiumban. Ezen szabály megszegése esetén a Lakó a tárgyhót követő hónapban nem fogadhat térítési díjjal járó látogatót.

A látogatófogadás rendjét súlyosan megsértő Lakó határozott időre a látogatófogadásban korlátozható, vagy határozott időre attól eltiltható, míg a látogatófogadás rendjét és a Házirendet megsértő látogató a látogatófogadásból kizárható, súlyosabb esetben a kollégiumba történő belépése is korlátozható.

Ha ellenőrzés alkalmával látogatófogadási engedély nélkül bent tartózkodó személyt találnak a kollégium alkalmazottai, a látogatót fogadó Lakó számára büntető pont adható. Az engedély nélkül bent tartózkodó személy a kollégiumból kitiltható.

Kiskorú látogatót kollégista csak abban az esetbe fogadhat, ha a látogató a látogatót fogadó közvetlen hozzátartozója (pl.:testvér), és a látogatófogadáshoz a szülők, vagy törvényes képviselők írásban hozzájárultak. A látogatófogadáshoz kiskorú esetében a kollégiumadminisztrátorának engedélye és a szobatársak írásos hozzájáruló nyilatkozata is szükséges. A meglévő igazolások és engedélyek mellett is kiskorú látogatót csak azonos nemű lakók által lakott szobában lehet elhelyezni.     

Internethez való hozzáférést többféle módon is lehet igényelni.

1. Emailben a rendszergazda.kinizsi@uni-corvinus.hu címre elküldött üzenettel. Az emailben feltétlenül legyen benne a hallgató neve, szobaszáma és a számítógép ETHERNET MAC címe (fizikai cím).
2. Az interneten lévő regisztrációs form-on. Amely ittérhető el.
3. Portán kérhető regisztrációs lapon, amelyet kitöltés után elég visszajuttatni a portára és ott leadni (nem szerencsés egyesével csak emiatt kopogtatni a rendszergazdánál)

Az internetigénylés követően 3 munkanapon belül az internethozzáférés biztosításra kerül. A rendszergazda több feladatot is ellát,ezért nem biztosítható, hogy az igénylést követően azonnal el tudja végezni a regisztrációt.

További internetes kérdések, kérések esetén keressétek,írjatok a rendszergazda.kinizsi@uni-corvinus.hu vagy személyesen:

Szeker Viktor senior segítő – L113

Windows felhasználóknak:
– Csatlakoztasd az UTP kábelt az eszközödhöz
– Start menü / Beállítások
– Hálózati és Internet beállítások
– Ethernet
– Ethernet ikonra bal egérgomb
– Itt találod a Physical MAC Address-t

Mac OS X felhasználóknak:

– Apple menü / System Preferences…
– Internet & Wireless menüsor / Network
– Ethernet vagy USB Ethernet sor legyen kiválasztva!
– Advanced… gombra kattintani
– Ethernet fülben az Ethernet ID-t kiírni

Ha ez nem segít Google-n találhatsz megoldásokat, hogy találd meg az Ethernet MAC címedet vagy írj a kinizsi.net@uni-corvinus.hu emailcímre.

(letölthető .doc formátum)

A BCE Kinizsi Kollégiuma az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központtal (ISZK) együttműködve az alábbi használati szabályzatot alkotta.

A szobákban használt internet-hozzáférés nem tartozik a kollégiumi alapszolgáltatások körébe, ezért ez csak internet-használati díj fizetés emellett vehető igénybe. A hozzáférés a rendszergazdai feladatokat ellátó nevelőtanár által meghatározott módon igényelhető. A díj aktuális mértéke megtalálható minden évben a Kollégiumi Bizottság által kiadott aktuális Kisokosban.

Szankcionálásra kerülnek a következő tevékenységek:
1. A hálózati eszközökben (pl. fali csatlakozó, vezetékek) károkozás, vagy módosítás.
2. A kiosztott internet elérés továbbosztása BÁRMELY módon (számítógépen, switch-en,router-en, stb. keresztül, kivéve a rendszergazdai feladatokat ellátónevelő tanár által kiosztott, a Kollégium tulajdonában levő eszközöket)
3. Wifi accesspoint üzemeltetése és használata,
4. Bármely fájlmegosztó rendszer használata (Torrent, Bitlet, DC, E-mule, LimeWire stb.).
5. Bármely szerver, illetve szerver funkció szolgáltatása az illetékes nevelőtanárírásbeli engedélye nélkül
6. Számítógép üzemeltetése rendszeresen frissített vírusirtó- és tűzfal nélkül. A vírusos munkaállomást, azonnal le kell csatlakoztatni a hálózatról a fali aljzatból, a kábel eltávolításával. A számítógép csak és kizárólag vírusmentesítést követően csatlakoztatható vissza a hálózatra.
7. A munkaállomásokról bármely irányba indított „rosszindulatú támadás”,vírusfertőzés terjesztése. Más számítógép gyenge pontjának (pl. megosztás)kihasználása a felhasználó engedélye nélkül.

Ha bárkinek tudomása van a fentebb-, illetve a szabályzatban foglalt más szabályok megszegéséről, az illetékes nevelőtanárt értesíteni kell.

A szabályok megszegésért elsősorban az internet-hozzáféréshez rendelt személy a felelős, s másodsorban az elkövető(felhasználó) is, ha nem egyezik meg a két személy. Amennyiben nem állapítható meg, csak szobához köthető a szabálysértés, akkor a szoba egyetemlegesen felel a szabályok megsértéséért.

Az illetékes nevelőtanárnak joga van bármikor személyes ellenőrzést tartani, és jelen szabályzat megsértése esetén a hálózatról minden figyelmeztetés nélkül leválasztani a számítógépet, illetve fegyelmi eljárást kezdeményezni.

A szabálysértésből adódó leválasztás után újbóli csatlakozásra csak a Kollégium vagy az Egyetem vezetésének engedélyével és a használati díj ismételt befizetésével van lehetőség.

Ha az ISZK, vagy bármely más egyetemi szervezet észleli a szabálysértést, az ISZK saját hatáskörében bármikor tilthatja a hozzáférést,melyet az illetékes nevelőtanárnak nincs jogosultsága felülbírálni.

Amennyiben a számítógép hálózati kártyájának fizikai azonosítója (MAC address) megváltozik vagy a kollégiumi lakó más szobába költözik, azonnal értesíteni kell az illetékes nevelőtanárt.

A szabályzat megszegése fegyelmi eljárást vonhat maga után.A „nem” tudásból származó szabályszegés nem mentesítő körülmény. A kollégiumi hálózat csak a tanulást elősegítő tevékenységekre használható az Egyetemvonatkozó szabályzata alapján.

Fontos megérteni, hogy minden ellenkező híreszteléssel ellentétben a szabályzatsértésre vonatkozóan nem létezik semmilyen alsó korlát,azaz nincs olyan (feltöltési, letöltési, napi, heti, stb.) limit, ami alatt megengedett a szabályzat megsértése. Így pl. a szabályzatot, bármely törvényt,szerzői jogokat, vagy az egyetem jó hírnevét sértő tartalom megosztása,letöltése a legkisebb méretben sem megengedett és fegyelmi következményekkel járhat! Ez alól természetesen a kollégium vagy annak rendszergazdája sem adhat mentességet!

A kollégiumi Wi-Fi hálózat kiegészítő szolgáltatásként üzemel.
A lefedettség nem valósul meg minden szobában és megbízhatósága a leterheltségtől nagyban függ.
A megbízható interneteléréshez a vezetékes csatlakozás ajánlott.
A wi-fi használatához Cusman felhasználónévvel, jelszóval kell bejelentkezni.  

A kollégium L oldali földszintjén található a gépterem,melynek kulcsát a portán lehet elkérni. Korlátlanul használható.

  A kollégium első emeletén található tanulószoba mely folyamatosan a lakók rendelkezésére áll.
A tanulószobákban őrizetlenül hagyott tárgyakért a Kollégiumnem vállal felelősséget.  

A kollégium portánál kérhető el a kerékpár tároló kulcsa.Felhívom a figyelmét, hogy a kerékpárokat mindenképp fel kell akasztani a falra, hogy a közlekedést ne akadályozza.

A kollégiumban minden szinten van lehetőség mosásra, a közelmúlt beruházásainak köszönhetően minden szinten új automata mosógép van. Kérünk mindenkit, hogy használja a kihelyezett mosófüzeteket, hogy könnyebben tervezhető legyen a mosás, illetve a gazdátlanul a mosógépben hagyott ruhák tulajdonosait meg lehessen találni.

Az alábbi takarító eszközök a portán kérhetőek el:

  • partvis és lapát
  • felmosó vödör és mop
  • vasaló
  • porszívó

Beköltözéskor fellelt, illetve év közben keletkezett műszaki jellegű hibákat az katerina.fodor@uni-corvinus.hu címen kérjük jelezni az üzemeltetés felé vagy a portán található karbantartó füzetben lehet jelezni.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 17:55:31