Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hasznos tudnivalók

 • Az épületben 0-24 órás portaszolgálat működik.
 • A portások leellenőrzik a kártyához tartozó fénykép alapján, hogy valóban a kártyajogos tulajdonosa használja-e a kártyát a belépéshez; röviden azonosítják a kollégistákat.
 • A belépőkártyát csak az arra jogosult személy használhatja, a kártya átadása fegyelmi eljárást von maga után.
 • A portán található az elsősegély doboz.
 • A portán belépőkártya ellenében lehet kölcsönözni a takarító eszközöket (partvis, lapát, felmosó, porszívó, vasaló). 

 • A kollégiumban forgóvillás, kártyás beléptetőrendszer működik. A belépőkártyát minden kollégista a beköltözéskor kapja meg.
 • A beköltözéskor kapott kártyát a lakó köteles a ki-belépéskor használni, a beléptető rendszert átlépni vagy alatta átbújni, és a kártyát átruházni TILOS!
 • A kártya elvesztése esetén kérjük írj levelet a foldes.seniorok@uni-corvinus.hu e-mail címre, hogy új kártyát állíthasson ki számodra a rendszergazdánk térítési díj ellenében, melyet a kollégiumi üzemeltetésen kérünk befizetni. 

 • A Lakók minden nap 7 órától 23 óráig térítés nélkül fogadhatnak látogatókat (maximum 3 főig, a felett csak írásos engedéllyel).
 • A Lakó minden nap este 23 órától reggel 7 óráig maximum 1 fő látogatót fogadhatnak a szobatárs(ak) egyhangú beleegyezésével.
 • A látogatófogadás térítési díját a HTJSZ tartalmazza (1000 Ft/fő/alkalom).
 • BCE-s hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók ez irányú díjfizetési tételei a Neptunban kerülnek kiírásra. Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező lakók részére kiszámlázásra kerül.
 • A kiírás/kiszámlázás a portaszolgálat által vezetett nyilvántartás (Látogató nyilvántartás)alapján történik, amit a vendégfogadó a bejelentéssel egyidejűleg köteles kitölteni és aláírni.
 • A látogató nyilvántartási füzetet a portán úgy kell vezetni, hogy abból a látogatót fogadó Lakóneve, szobaszáma, továbbá a látogatásban érintett naptári napok dátuma és pontos ideje egyértelműen megállapítható legyen, és azt a fogadó Lakónak alá is kell írnia látogatója fogadásakor. A nyilvántartásban a látogató nevét és arcképes, személyazonosításra alkalmas igazolványszámát is szerepeltetni kell.
 • A látogató-bejelentés adminisztrációja után a fogadó Lakó látogatófogadási engedélyt kap, melynek alapján a látogatója ideiglenes, vendég belépőkártyát kaphat, és így kollégiumban történő tartózkodása biztosítottá válik.
 • A látogató viselkedéséért a látogatót fogadó Lakó teljes felelősséggel tartozik.
 • Egy Lakó egy hónapban maximum 15 alkalommal fogadhat térítés ellenében látogatót,maximum egyszerre egy főt, illetve egy látogató hetente maximum három alkalommal maradhat térítés ellenében a Kollégiumban. Ezen szabály megszegése esetén a Lakó a tárgyhót követő hónapban nem fogadhat térítési díjjal járó látogatót.
 • A látogatófogadás rendjét súlyosan megsértő Lakó határozott időre a látogatófogadásban korlátozható, vagy határozott időre attól eltiltható, míg a látogatófogadás rendjét és a Házirendet megsértő látogató a látogatófogadásból kizárható, súlyosabb esetben a kollégiumba történő belépése is korlátozható.
 • Ha ellenőrzés alkalmával látogatófogadási engedély nélkül bent tartózkodó személyt találnak a kollégium alkalmazottai, a látogatót fogadó Lakó számára büntető pont adható. Az engedély nélkül bent tartózkodó személy a kollégiumból kitiltható.
 • Kiskorú látogatót kollégista csak abban az esetbe fogadhat, ha a látogató a látogatót fogadó közvetlen hozzátartozója (pl.: testvér), és a látogatófogadáshoz a szülők, vagy törvényes képviselők írásban hozzájárultak. A látogatófogadáshoz kiskorú esetében a kollégium adminisztrátorának engedélye és a szobatársak írásos hozzájáruló nyilatkozata is szükséges. A meglévő igazolások és engedélyek mellett is kiskorú látogatót csak azonos nemű lakók által lakott szobában lehet elhelyezni.  
A Földes Ferenc Kollégium lakói a IX. kerület 2. számú háziorvosi körzetéhez tartoznak.

 • Cím: 1093 Budapest, Közraktár u. 24. 
 • Telefon: +36 1 217 0714
 • Körzeti háziorvos:   Dr. Palkó Judit
HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Rendel: 15.00-18.008.00-12.0015.00-18.008.00-12.008.00-12.00

Vezetékes internet:

 • Minden szobában található fali vezetékes végpont, amelyre UTP ethernet kábellel lehet csatlakozni. 
 • A vezetékes internet használatához jelenleg nincsen szükség regisztrációra, amely a jövőben változhat.

Wi-Fi:

 • A kollégiumi Wi-Fi hálózat kiegészítő szolgáltatásként üzemel. 
 • A lefedettség nem valósul meg minden szobában és megbízhatósága a leterheltségtől nagyban függ. 
 • A megbízható interneteléréshez a vezetékes csatlakozás ajánlott. 
 • A Wi-Fi-hez való csatlakozáshoz nincsen szükség külön regisztrációra, elég a jelszó ismerete.

TILOS:

 • A számítógép hálózathoz illetéktelenül csatlakozni, azon törvénysértő tevékenységet folytatni.
 • A hálózatot vagy a hálózati eszközöket bármilyen módon megtámadni.
 • A hálózati kapcsolatot bármilyen módon (routeren és számítógépen keresztül is) megosztani.
 • Saját Wi-Fi hálózatot üzemeltetni.
 • A hálózaton fájlcserélő programokat használni (dc, torrent, stb.). Ez a szolgáltatás egy hónapos felfüggesztésével jár, továbbá a kollégium vezetősége mellett azonnal bejelentésre kerülnek a BCE Informatikai Szolgáltató Központ munkatársai felé. Az Egyetem részéről a felhasználó további jogi lépésekre számíthat, ezek következményeit is a szabályt megsértő felhasználó viseli.

Fentiek megsértése esetén a szolgáltatást meghatározott időre felfüggesztjük, ami nem jár a szolgáltatásért befizetett díj visszatérítésével. A letiltás nem halasztható, azonnal életbe lép.

  Amennyiben hibát észlel vagy problémája van a hálózattal kapcsolatban, kérjük a foldes.net@uni-corvinus.hu e-mail címre jelezni. 

A portáról belépőkártya ellenében kölcsönözhető eszközök listája:
 • partvis és lapát
 • felmosó vödör és mop
 • vasaló
 • porszívó
 • ping-pong ütő és labda
 • A kollégium 5 szintjén (1-5) a mosókonyhákban 2-2 automata mosógép és a 2. valamint a 3. emeleten 1-1 szárítógép áll a kollégisták rendelkezésre.
 • A szárítógépekhez előjegyzési táblázat található a mosókonyhákban, kérjük a foglalásokat betartani.   
 • Ezek rendeltetésszerű használata és tisztán tartása a lakók közös feladata és érdeke.  
 • Beköltözéskor fellelt, illetve év közben keletkezett műszaki jellegű hibákat a radaykarbantartas@gmail.com e-mail címen kérjük jelezni az üzemeltetés felé. 
 • (A leltárlapokon feljegyzett hiányosságok, hibák nem kerülnek automatikusan javításra, pótlásra, csak ha a fenti e-mailre bejelentés érkezik.)
 • Az üzemeltetés 4 munkaórán belül megkezdi a jelentett hiba elhárítását
 • A kollégium első emeletén található két tanulószoba, 101-es és 102-es szobákban, melyek folyamatosan a lakók rendelkezésére állnak. 
 • A tanulószobákban őrizetlenül hagyott tárgyakért a Kollégium nem vállal felelősséget. 

 • A Kollégium aulájában a lakók rendelkezésére áll egy összecsukható ping-pong asztal, melyet 8.00-23.00 óra között lehet használni. 
 • A hozzá tartozó ping-pong ütőket és labdákat a portán lehet kölcsönözni. 
A kollégiumban konditerem működik a földszinten, melybe a belépőkártya használatával lehet bejutni. 

Használati tudnivalók a Konditermi Szabályzatban: 

 1. A kondicionáló termet csak a BCE Földes Ferenc Kollégium tagjai használhatják. 
 2. A terem eszközeitmindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát ismerve – használhatja. 

I. A konditerem minden használója köteles:
 • betartani a jelen szabályzatban foglaltakat, és a kollégiumi házirendet, 
 • megőrizni a termek rendjét és tisztaságát, 
 • a termet utolsóként elhagyva a világítást lekapcsolni, 
II. A konditerem használata:
 • A terembe való belépéskor ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát.Amennyiben bármilyen rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni kell a portással, hogy az előző használó felelősségét tisztázni lehessen. A tapasztalt problémáról a karbantartóknak is kell egy e-mailt küldeni (radaykarbantaras@gmail.com), hogytudjanak foglalkozni a hibával.
 • A teremben csak sportfelszerelésben, csere sportcipőben szabad tartózkodni, illetve edzeni. 
 • Az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók.
 • A szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell a rúdhoz. 
 • Fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, törölköző használata kötelező. 
 • A használt eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére. 
 • A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott. 
 • A teremben lehetőleg egyszerre legalább 2 fő tartózkodjon, az esetleges sérülések, balesetek elkerüléséért. 
III. Felelősség:
 • A gépeket mindenki csak saját felelősségére használhatja. A teremben történőbalesetekért a kollégium felelősséget nem vállal.
 • A gépekben keletkező károkért annak okozója, amennyiben ez a portai nyilvántartásalapján sem állapítható meg, úgy a kollégiumi közössége felel.
IV. TILOS a teremben:
 • rögzítetlen tárcsás súllyal dolgozni, 
 • a szereken pihenni, 
 • alkoholos állapotban tartózkodni, 
 • dohányozni, 
 • enni, hangoskodni, 
 • a teremből eszközöket kivinni.  
 • A kollégium portánál egy zárt és a belépő kártyákkal nyitható kerékpár tároló helyiség is a lakók szolgálatában áll, mely alkalmas akár a saját kerékpár tárolására, akár  Kollégium tulajdonát képező 4 db kerékpár kölcsönzésére. JELENLEG JAVÍTÁSRA VÁRNAK A KOLLÉGIUMI KERÉKPÁROK!

Tudnivalók a Haszonkölcsön Szerződésben:(Ptk. 583. § – 585. §) 
 • Az alábbi haszonkölcsön szerződés létrejött a Haszonkölcsönbe adó (BCE Földes Ferenc Kollégium,1092 Budapest Ráday u. 43-45.) és a Kölcsönvevő (BCE Földes Ferenc Kollégium lakója) között. A kölcsönszerződés tárgya (dolog) a kollégium tulajdonában lévő kerékpár. 
 • A szerződés hatálya a Kölcsönvevő számára a kerékpár kulcsának átvételével veszi kezdetét.
 • A kulcsot a Kölcsönvevő csak kollégiumi belépőjének leadása, ezen szerződésmellékletében adatainak kitöltése és aláírás után kaphatja meg a portásoktól. A szerződés hatálya akulcs visszaszolgáltatásával és a kerékpár állapotának leellenőrzésével ér véget. 
 • Ha a kerékpárállapota megfelelő, a kollégista visszakapja belépőjét, az óvadékot és aláírásával igazolja avisszaadást. A kölcsönadás ideje maximum 24 óra, amely előzetes bejelentéssel maximum 48 órára módosítható. 
 • Amennyiben a Kölcsönvevő nem szolgáltatja vissza a kerékpárt ez időn belül a kollégium számára, vagy a kerékpárban bármilyen kár keletkezik, (tehát a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti) akkor a jogosult az ebből eredő követelését közvetlenül az óvadékból kielégítheti. Ha a kárnagyobb összegű, mint az óvadék, akkor az óvadékon felüli költségeket is köteles a Kölcsönvevő a 6Kollégium számára megtéríteni (maximálisan a kerékpár ellopása esetén annak vételi árát, 45.000 Ftot köteles megfizetni). (Ptk. 270. § (1) bekezdés). 
 • A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a kölcsönbe kapott kerékpárhoz a Kollégium nem tud védőfelszerelést biztosítani, ez a Kölcsönvevő feladata. Illetve amennyiben a Kölcsönvevőt a kölcsönzés ideje alatt bármilyen sérülés vagy baleset éri, azért a Kollégium nem vállal felelősséget. 
 • Használatba vétel előtt a Kölcsönvevő köteles a kerékpár állapotát ellenőrizni, és amennyiben nem találja megfelelőnek, azt haladéktalanul a portásnak jelezni, a hibabejelentő füzetbe bejegyezni. 
 • A haszonkölcsön szerződés alapján a kölcsönadó köteles a dolgot a szerződésben meghatározottidőre ingyenesen a kölcsönvevő használatába adni, a kölcsönvevő pedig köteles azt a szerződésmegszűntekor visszaadni (Ptk. 583. § (1) bekezdés). 
 • A kölcsönvevő köteles a dolgot rendeltetésszerűen használni, és felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye (Ptk. 584. § (1) bekezdés).A rendeltetésszerű használathoz hozzá tartozik, hogy minden esetben, amikor a kerékpárt magára hagyja a Kölcsönvevő, azt biztonságos rögzíti, lelakatolja és a KRESZ szabályait betartva közlekedik. 
 • A kölcsönvevő a dolgot a kölcsönadó engedélye nélkül sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adhatja harmadik személy használatába. Ha ezt mégis megteszi, felelős mindazokért a károkért, amelyek e nélkül nem következtek volna be. (Ptk. 584. § (2) bekezdés).  
Ha bármi gondod van, írj.
Korábbi leírásokat a … helyen találhatsz.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 17:04:35