Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Regisztráció

Kedves Hallgató!

Miért érdemes jelentkezned és regisztrálnod magad? Mert tanulmányaid során…

… érvényesíteni tudod a törvény szerint alkalmazható kedvezményeket, mentességeket,
… igénybe veheted az egyetem által is biztosított szolgáltatásokat, 
… részesülhetsz nemzetközi mobilitás során is támogatásban.

Leveled megérkezésétől számított pár munkanapon belül igyekszem válaszolni.
A regisztrációs kérelmedet benyújthatod akár személyesen is H-Cs: 8:00-16:00 és P: 8:00-12:00 óráig az E.ép. I.em. 146. irodában.
 
A gyors és hatékony időpont foglalásodat abban is segítheted, ha leveledben előre jelzed a megfelelő időpontot.

Köszönettel:
Rózsa Melinda
egyetemi fogyatékosságügyi koordinátor

Ezen nyomtatványok kitöltésével érvényesítheted a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet. a nemzeti felsőoktatásrólszóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szólókedvezményeket, mentességeket és egyéb támogatásokat.

Haszükséged van segítségre a kitöltésben, vagy egyéb kérdésedmerült fel a kitöltés során kérlek, vedd fel a kapcsolatot fogyatékosságügyi koordinátorunkkal.

Fontos! Kattintás után a kiválasztott fájl, a bal alsó sarokban a tálca fölött jelenik meg.

Kapcsolódó dokumentumok

Regisztrációs Adatlap

Kapcsolódó dokumentumok

Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi esélyegyenlőségét biztosító szabályzat (2020. szeptember 1.)

Ahhoz, hogy igénybe tud venni a szolgáltatásokat fontos, hogy REGISZTRÁLJ!

 • pihenőszoba használatára való jogosultság
 • akadálymentes elektronikus tanulmányi rendszer (NEPTUN)
 • akadálymentes honlapok, tájékoztatók
 • szakkönyv beszerzése és támogatása
 • nyomtatás, szkennelés, fénymásolás és szakdolgozat kötés támogatása meghatározott keretösszegig
 • speciális tárgyi eszközök igénybevétele
 • a fogyatékos hallgatók megsegítésére kiképzett könyvtáros jelenléte
 • kommunikációs segítségnyújtás
 • tanulást könnyítő technikai eszközök kölcsönzése (notebook, diktafon)
 • idegen nyelvtanulás támogatása meghatározott keretösszegig
 • csoportos idegen nyelv felzárkóztató oktatása
 • hatékony tanulást segítő tanácsadás
 • pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadás 
 • támogatás a karrier kiépítésében
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeleta nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A mozgássérült hallgatónak:
 • a gyakorlatikövetelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annakmás formában történő teljesítése,
 • az írásbeli vizsgaszóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
 • mentesítés anyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
 • mentesítés amanuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti ismeretekmegkövetelhetők,
 • az írásbelifeladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyakhasználatának lehetővé tétele,
 • a nemfogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabbfelkészülési idő biztosítása. A hosszabb felkészülési időt a nemfogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.
 • az intézményiügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján a felsőoktatási intézmény a ezen kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.
  87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról a következőket rendeli el:
 A siket és a nagyothalló hallgatónak:
 • gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése,
 • a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – jelnyelvi vagy orális tolmács biztosítása,
 • mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
 • az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése a hallgató részére,
 • minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása. A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő, jegyzetelő tolmács, jelnyelvi tolmács biztosítása.
Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján a felsőoktatási intézmény a ezen  kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról a következőket rendeli el: 
A vak, az aliglátó és a gyengénlátó hallgatónak:
 • a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése,
 • az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használata,
 • mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
 • mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
 • az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, digitálisan, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetősége,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása. A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján a felsőoktatási intézmény a ezen  kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról a következőket rendeli el: 
A diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés hallgatónak:
 • a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, és a számonkérések esetén speciális technikai eszközök használata,
 • mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása. A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján a felsőoktatási intézmény a ezen  kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.
 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról a következőket rendeli el:
Diszlexiás – diszgráfiás – diszortográfiás hallgatónak:
 • az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
 • írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő. A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani,
 • a vizsgán a szükséges segédeszközök (különösen számítógép, írógép, helyesírási szótár, értelmező szótár, szinonima szótár) biztosítása,
 • mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól.
Diszkalkuliás hallgató:
 • mentesítés a számítási feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
 • a vizsgák alkalmával mindazon segédeszközök használata, amelyekkel a hallgató a tanulmányai során korábban is dolgozott (különösen táblázatok, számológép, konfiguráció, mechanikus és manipulatív eszközök), továbbá hosszabb felkészülési idő biztosítása. A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.
Hiperaktív, figyelemzavarral küzdő hallgató:
 • az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása. A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani,
 • vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése,
 • az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak alkalmazása,
 • a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga helyiségének elhagyása nélküli szünetek, vagy mozgásos aktivitás engedélyezése, érzelmi megnyilvánulások tolerálása,
 • külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
 • az egyéni sajátosságok függvényében a szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – a kérdések leírása vagy többszöri megismétlése, komplex kérdések részegységekre történő lebontása, segítség az elvárások és kérdések tisztázásához,
 • az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, digitálisan történő hozzáférhetősége,
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
Magatartás-szabályozási zavarral (szocio-adaptív folyamatok zavaraival, az érzelmi kontroll, ön-, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartás jellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésével) küzdő hallgató:
 • az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
 • a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása vagy szünetek engedélyezése, az egyéni késztetések, érzelmi megnyilvánulások tolerálása,
 • külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
 • a szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – a kérdések leírása, az elvárások és kérdések tisztázása, a feltett kérdések, utasítások megfogalmazásának egyszerűsítése, pontosítása,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő. A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani,
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján a felsőoktatási intézmény a ezen  kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.

  87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról a következőket rendeli el: 
Az Autizmusal élő hallgatóknál:  
 • a számonkérés körülményeinek a hallgató speciális szükségleteihez alakítása, az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
 • számonkérés során segítségadás az elvárások és kérdések tisztázásához, szóbeli vizsgánál a feltett kérdések, utasítások írásban való megjelenítése, megfogalmazásuk egyszerűsítése,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő. A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani,
 • mind a kurzusok, mind a számonkérés során speciális eszközök (elsősorban hangrögzítő eszköz, számítógép, értelmező szótár, egyéb támogató, infokommunikációs technológiák) alkalmazása,
 • mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
 • a fejlődési zavarából következő nehézségek miatt egyes gyakorlati követelmények alóli mentesítés, vagy ezek teljesítésének megfelelő, nem gyakorlati feladatokkal való helyettesítése,
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján a felsőoktatási intézmény a ezen  kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 17:43:23