Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Érdekképviselet

Érdekképviselet a képviseleti testületeken keresztül

A Hallgatói Önkormányzat működése célja az érdekképviselet, a hallgatói igények teljesítése, kiszolgálása. A megfelelő stratégiai célok kiválasztásához azonban fontos tovább bontani ezt a célt és két nagyobb csoportba sűríteni. Az egyik csoportnak tekinthetjük a divíziók által megtestesített érdekképviseletet, ahol különböző projekteken keresztül teremtenek értéket a hallgatóság számára. A másik csoport pedig az olyan kari és egyetemi döntéshozatali fórumokon zajlik, ahol számos oktatási és költségvetési kérdéskörről kell döntést hoznia a HÖK által megválasztott képviselőcsoportnak. Utóbbi fórumokon a HÖK különböző arányú és súlyú döntéshozatali aránnyal rendelkezik.

Képviselőcsoport szerinti bontásban az alábbi testületekben rendelkezik a HÖK döntéshozatali jogkörrel:

 • Szenátus – 6 fő
 • Szenátus Előkészítő Testület – 1 fő
 • Egyetemi Kollégiumi Tanács – 1 fő
 • Felülbírálati Bizottság – 1 fő
 • Elsőfokú Fegyelmi Bizottság – 2 fő
 • Másodfokú Fegyelmi Bizottság – 2 fő
 • Etikai Bizottság – 1 fő

Szenátus
A felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen a képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

Tematizálva az előterjesztéseket az alábbi témakörökben kell állást foglalnunk és szavaznunk:

 • egyetemi és kari költségvetési és vagyongazdálkodási kérdések,
 • kari oktatói központok, tanszékek, intézetek létrehozása,
 • képzés indításának, illetve megszüntetésének a kezdeményezése,
 • a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításával kapcsolatos kérdéskörök,
 • a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kérdéskörével kapcsolatos előterjesztések,
 • az egyetemi és kari működési szabályzatok módosítása,
 • az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolása, címek, kitüntetések adományozása,
 • a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának a módosítási kérdése,
 • a kollégiumi és egyéb akadémiai kérdéskörök megvitatása. 

Érdekképviselet Divíziókon keresztül

Az egyetemi érdekképviselet csak akkor valósulhat meg teljeskörűen, ha szorosan párosul vele egy szakmai alapú, menedzsmentorientált Hallgatói Önkormányzat, melyben az egyes divíziók feladat- és hatáskörei megfelelően el vannak egymástól határolva és egyben racionálisan összekötve. Nem valósulhat meg a kívánt hallgatói értékteremtés és érdekképviselet, ha nincs mögötte egy jól megszervezett, tudatos vízióval és stratégiával megáldott szakmai alapú baráti közösség.   

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.28. - 17:15:37