Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Érdekképviselet

A Hallgatói Önkormányzat működése célja az érdekképviselet, a hallgatói igények teljesítése, kiszolgálása. A megfelelő stratégiai célok kiválasztásához azonban fontos tovább bontani ezt a célt és két nagyobb csoportba sűríteni. Az egyik csoportnak tekinthetjük a divíziók által megtestesített érdekképviseletet, ahol különböző projekteken keresztül teremtenek értéket a hallgatóság számára. A másik csoport pedig az olyan kari és egyetemi döntéshozatali fórumokon zajlik, ahol számos oktatási és költségvetési kérdéskörről kell döntést hoznia a HÖK által megválasztott képviselőcsoportnak. Utóbbi fórumokon a HÖK különböző arányú és súlyú döntéshozatali aránnyal rendelkezik.

Képviselőcsoport szerinti bontásban az alábbi testületekben rendelkezik a HÖK döntéshozatali jogkörrel:

 • Szenátus – 6 fő
 • Szenátus Előkészítő Testület – 1 fő
 • Egyetemi Kollégiumi Tanács – 1 fő
 • Felülbírálati Bizottság – 1 fő
 • Elsőfokú Fegyelmi Bizottság – 2 fő
 • Másodfokú Fegyelmi Bizottság – 2 fő
 • Etikai Bizottság – 1 fő

Szenátus
A felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen a képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

Tematizálva az előterjesztéseket az alábbi témakörökben kell állást foglalnunk és szavaznunk:

 • egyetemi és kari költségvetési és vagyongazdálkodási kérdések,
 • kari oktatói központok, tanszékek, intézetek létrehozása,
 • képzés indításának, illetve megszüntetésének a kezdeményezése,
 • a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításával kapcsolatos kérdéskörök,
 • a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kérdéskörével kapcsolatos előterjesztések,
 • az egyetemi és kari működési szabályzatok módosítása,
 • az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolása, címek, kitüntetések adományozása,
 • a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának a módosítási kérdése,
 • a kollégiumi és egyéb akadémiai kérdéskörök megvitatása. 
Az egyetemi érdekképviselet csak akkor valósulhat meg teljeskörűen, ha szorosan párosul vele egy szakmai alapú, menedzsmentorientált Hallgatói Önkormányzat, melyben az egyes divíziók feladat- és hatáskörei megfelelően el vannak egymástól határolva és egyben racionálisan összekötve. Nem valósulhat meg a kívánt hallgatói értékteremtés és érdekképviselet, ha nincs mögötte egy jól megszervezett, tudatos vízióval és stratégiával megáldott szakmai alapú baráti közösség.   
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 17:30:41