Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Élet a HÖK-ben

2018 augusztusától új időszámítás kezdődött a Hallgatói Önkormányzat életében. Az addig megszokott struktúrákat egy teljesen új váltotta fel, melynek értelmében a szakmai munkavégzés tíz területen folyik. A területek legfőbb feladata és célkitűzése, hogy az egyetemi diákság tanulmányaik során magas színvonalú hallgatói szolgáltatásokat vehessenek igénybe.

  • Gazdasági Terület,
  • Kommunikációs Terület,
  • HR Terület, 
  • Rendezvényszervezési Terület, 
  • Diákszervezeti Terület,
  • Oktatási Terület,
  • Nemzetközi Terület,
  • Kollégiumi Terület,
  • Hallgatói Szociális Bizottság,
  • Székesfehérvári Divízió.

A fenti működésünk keretrendszerét 2018 október folyamán a Küldöttgyűlés – a Corvinus HÖK legfőbb döntéshozó szerve elfogadta és legitimálta a Hallgatói Önkormányzat új Alapszabályával. Az új Alapszabály egy részönkormányzatok nélküli, egykamarás Hallgatói Önkormányzatot hozott létre.

A megújult struktúrának köszönhetően a Hallgatói Önkormányzat egységesen tudja a Corvinus hallgatóinak érdekeit képviselni. Továbbá a döntéshozatali és reakciókészsége is jelentős mértékben felgyorsult. A HÖK az átalakulás részeként egy arányosabb választási szabályzatot fogadott el, így a 2019-es tavaszi választásokon már egyéni képviselőkre és képviselőlistákra is lehetett szavazni.

Küldetésünk:

Tájékoztatás: Tájékoztatjuk a hallgatókat minden jelentős egyetemi hírről és hallgatói változásról, amelyről feltétlenül tudni kell.

Érdekképviselet: Képviseljük a hallgatói érdekeket, hiszen gyakran születnek olyan döntések az egyetemen, ahol a hallgatók véleménye a legfontosabb. Jelentős szavazati jogunk van a Kari Tanácsokon és a Szenátusban, ahol az egyetemet érintő kérdésekben döntenek a mi részvételünkkel.

Szolgáltatás: Rendezvényeinkkel, hallgatói eseményekkel szeretnénk hozzá járulni az egyetemi élet színesítéséhez. Célunk, hogy még jobbá tegyük a hallgatók egyetemen eltöltött éveit, amelyhez természetesen hozzá tartozik, hogy közösségépítő programokat is szervezünk.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.28. - 15:40:23