Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gyakran ismételt kérdések

Az alábbi oldalon gyűjtöttük össze a regisztrációs hét gólyatájékoztatóján felmerült kérdéseiteket, amiket témakörökre lebontva válaszoltunk meg nektek. Amennyiben valamit mégsem találnátok meg, a Gólyaoldal menüpontjaiban bővebben is informálódhattok. 
Amennyiben nem első féléves szabadon válaszható tárgyakról van szó, elképzelhető, hogy azok nem indulnak az őszi félévben, csak a tavasziban. Kérjük, ha bizonyosan őszi féléves szabadon választható tárgyakról van szó, forduljon a tárgy Oktatójához további információért.  
Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.hu elérhetőségünkön, illetve másolatot kapó címzettként ugyancsak jelölje neptun@uni-corvinus e-mail címünket.  
Kérjük, ellenőrizze, hogy a tantárgy esetén jelen félév a javasolt a tantervi kiírás szerint. Amennyiben igen, és a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon a tárgy oktatójához.  
Köszönjük megkeresését. Kérjük, amennyiben a probléma mostanra sem oldódott meg, úgy keressen minket a corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.hu elérhetőségünkön.  
  Kérjük, kérdésével forduljon az Idegennyelvi Központhoz.  
  Kérjük forduljon kérdésével a Testnevelési és Sportközponthoz.  
  Kérjük amennyiben a probléma továbbra is fenn áll forduljon Oktatóihoz, avagy intézetéhez.  
Köszönjük kérdését, lehetséges a beiratkozása.
  Kérjük alkalmazza a Neptun rendszerben találhatót.  
  Kérjük amennyiben a probléma továbbra is fenn áll forduljon hozzánk bizalommal a corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.hu elérhetőségünkön.  
  Kérjük a Neptun rendszerbe bejelentkezve a bal felső sarokban váltson képzést miután megkapta a sikeres határozatot.  
  Kérjük forduljon kérdésével a Vállalatgazdaságtan Intézethez bizalommal amennyiben továbbra is fenn áll a probléma.  
  Kérjük további információkért forduljon a barbara.winkler@uni-corvinus.hu elérhetőséghez.  
Kérjük, a beiratkozását követően tegye meg a féléve aktiválását, legkésőbb a tantárgyfelvétel megkezdése előtt.  
Amennyiben a jelentkezők száma és a tárgy vonatkozó szabályzata megkívánja, igen. Ellenkező esetben nem biztosított új helyek nyitása. Kérjük részletes tájékoztatásért forduljon oktatójához.  
Az első félévben kötelezően teljesíthető tárgyak kapcsán további helyek nyitása várható. Kérjük ezzel kapcsolatban forduljon bizalommal a kurzusért felelős oktatójához.  
Kérjük, létszámbővítéssel kapcsolatban az adott kurzushoz megjelölt oktatóhoz legyen kedves fordulni.  
Kérjük, vegye fel a kurzusok Oktatóival a kapcsolatot a további teendők kapcsán. Továbbá ezúton is szeretnénk megerősíteni, hogy a különbözeti tárgyak teljesítésére egy év áll rendelkezésére, így amennyiben a tavaszi félévben teljesíti azokat is, megfelel a kötelezettségeinek.  
  Cusman azonosítójának regisztrációját követően.  
A szerződés megfogalmazása jogi értelemben véve pontos. Az esetlegesen félreérthető megfogalmazás a Corvinus Egyetem megváltozott magánegyetem státuszából fakad. Amennyiben Corvinus ösztöndíjas képzésre nyert felvételt, nincs további teendője, tandíjbefizetési kötelezettsége.  
Kérjük, ügyének specifikus jellegére való tekintettel keressen minket közvetlenül a corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.hu elérhetőségen nevének, szakjának és Neptun kódjának megadásával.  
Corvinus ösztöndíjasként is természetesen lehetőség van a képzésének megszakítására, de ez valóban a képzésen töltött idő arányában visszafizetési kötelezettséggel jár.  
Nem szükséges, 2 félév alatt kell 46 kreditet és meghatározott átlagokat teljesítenie. Kérjük, tájékozódjon weboldalunkon a részletes szabályzatról.  
2 félév után nyílik lehetőség az átsorolásra.  
A szerződés megfogalmazása jogi értelemben véve pontos. Az esetlegesen félreérthető megfogalmazás a Corvinus Egyetem megváltozott magánegyetem státuszából fakad. Amennyiben Corvinus Ösztöndíjas képzésre nyert felvételt, nincs további teendője, tandíjbefizetési kötelezettsége.  
A Corvinus jelen szabályai alapján egy hallgató félévenként maximális 50 kreditet vehet föl, figyelembe véve az előtanulmányi rendet és tárgyak meghirdetésének ütemezését és az egy félévre maximálisan felvehető kreditet, technikailag akár megvalósítható.  
Igen, kérjük a weboldalon található Corvinus Ösztöndíj részletes szabályzatát megtekinteni a pontos teljesítés (kreditszám és átlag) érdekében
Kérjük forduljon a Hallgatói Szociális Bizottság tagjaihoz a hszb@uni-corvinus.hu elérhetőségen.  
Kérelmére kapott határozatában találja kérdésére a válaszát.  
Kérjük forduljon kérdésével az osztondij@uni-corvinus.hu elérhetőséghez.  
Nem feltétlenül, érdemes megnézni a következő linket, ahol pontos információkat láttok erről.
Természetesen továbbítjuk a megkereséseket a megfelelő e-mail elérhetőségre.
Magyar anyanyelvű hallgatóként alapvetően nem, ha azonban Stipendium Hungaricum képzésre nyert felvételt, abban az esetben fel kell vennie az említett tárgyat.
Hivatkozással a téma specifikus jellegére, kérjük jelen ügyében keressen minket közvetlenül a corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.hu elérhetőségünkön.
Természetesen, ezek megtalálhatók a honlapon, ugyanakkor forduljon bizalommal a tantárgy/szakfelelelős oktató Kollégához.
Az alapképzési szakon teljesített tárgyak nem beszámíttathatók mesterképzési szakok esetén.
Amennyiben külföldi félévet kezdene, azt megelőzően szükséges felvennie.
Köszönjük kérdését. Az említett diploma amnesztia a kialakult koronavírus helyzetre hozott rendkívüli kormányintézkedés, mely a későbbi végzősök esetén nem érvényes.
Sajnos nem, mesterszakos hallgatók kizárólag a mesteres szabadon választható tárgyakból/intézményi tárgyakból tudnak választani.
Azonos képzési hely, és a kártya lejárati dátumának figyelembe vételével nem.
Ez szakfüggő, kérjük, hogy nézze meg a honlapon az operatív mintatanterveknél.
Az őszi féléves tárgyakat láthatja jelenleg, a további tárgyakat a tanterv szerinti előmenetel alapján és idejében javallott felvenni, illetve a Neptun-rendszer is azon időpillanatban teszi ezt lehetővé.
Köszönjük a megkeresését, további tájékoztatóért kérjük, forduljon a Coronavirus Info coronavirusinfo@uni-corvinus.hu elérhetőségünkhöz és rövidesen válaszlevelünkben informáljuk.
Kérjük, időpontfoglalás céljával vegye fel a kapcsolatot Tanulmányi Koordinátorával aki segíteni fog az érintett ügyben.
Kérjük, amennyiben jelen problémája jelenleg is fennáll, úgy forduljon hozzánk a corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.hu elérhetőségünkön.
Köszönjük a megkeresését, további tájékoztatóért kérjük, forduljon a Coronavirus Info coronavirusinfo@uni-corvinus.hu elérhetőségünkhöz és rövidesen válaszlevelünkben informáljuk.
Természetesen igen.
Kérjük a nemzetközi gazdálkodási szakkal kapcsolatos kérdésében forduljon Oktatóihoz, Szakfelelőséhez.
Amennyiben tantárgybefogadásra vonatkozik a kérdése a vizsgálat és elbírálás folyamatos. További tájékoztatást a Neptunban talál ügyének előmenetele szerint.
Szabadon választható tárgycsoportból minden félévben talál meghirdetett tárgyakat, kérjük azok elérhetősége alapján válasszon.
Kérjük törekedjen a 30-ra, a szabadon választható tárgyakat lehetősége van később is pótolni. Amennyiben hallgatói juttatásokat szeretne igénybe venni, kérjük tájékozódjon az Önt érintő ösztöndíjak feltételeiről, azok megtartása vagy megszerzése érdekében.
Felhívjuk figyelmét, hogy félévenként 50 kredit tud költségmentesen teljesíteni a képzés végével pedig a teljesített kreditek száma nem haladhatja meg a teljes képzés alatt előírt mennyiség +10%-át. Ellenkező esetben szükséges kreditarányosan plusz költséget fizetnie.
Felhívjuk figyelmét, hogy félévenként 50 kredit tud költségmentesen teljesíteni a képzés végével pedig a teljesített kreditek száma nem haladhatja meg a teljes képzés alatt előírt mennyiség +10%-át. Ellenkező esetben szükséges kreditarányosan plusz költséget fizetnie.
Sajnálatosan csak aktív félévvel lehetséges a tárgyak felvétele.
Kérjük további információkért forduljon a barbara.winkler@uni-corvinus.hu elérhetőséghez.
  A szabadon választható tantárgyak esetén a szakjának előírt mennyiséget szükséges teljesíteni a képzés ideje alatt.    
Nincs lehetősége egy félév alatt két félév testnevelés tárgyait teljesíteni, de vírushelyzettől függetlenül jelen félévben is vehet fel testnevelési tárgyakat, megkezdve így az említett 2 félév teljesítését. A Neptunban felsorolt tárgyak azon tárgyak amik jelenleg az Ön számára elérhetők.   
Köszönjük kérdését. Igen, vehet fel a magyartól eltérő nyelvű tárgyat.
Kérjük képzésének Szakfelelősénél, Oktatóinál érdeklődjön további tájékoztatásért.
Köszönjük kérdését, lehetséges az elismertetés az említett esetben.
Kérjük azt vegye fel ahol a szak szerepel. Tekintve, hogy a példák minden esetben szakspecifikusan kerülnek kialakításra.
Kérjük amennyiben jelen problémája jelenleg is fennáll úgy forduljon Oktatóihoz.
Kérjük tájékozódjon a weboldalon a külföldi képzések szabályzataival kapcsolatban a kérdés specifikusságára való tekintettel.
Kérjük ellenőrizze, hogy adott képzés elérhető-e a kívánt képzési formában. Amennyiben igen, munkarendváltási kérelem elindításával tudja megtenni, leghamarabb januárban.
Amennyiben az operatív tantervében szerepel ilyen tárgy, létszámbővítés kapcsán forduljon az intézethez. Az elérhető kötelezően választható tárgyakból 10 kredit teljesítése elvárt a képzés teljes időtartama alatt. Nem szükséges azonban ezen 10 kreditet az első félévben teljesítenie.
Kérjük amennyiben a probléma továbbra is fenn áll forduljon hozzánk bizalommal a corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.hu elérhetőségünkön.
Kérjük tekintse meg az operatív tantervét. Jelen kérdésére a válasz igen.
Kérjük amennyiben kérdése jelenleg is aktuális vegye fel velünk a kapcsolatot a corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.hu elérhetőségünkön.
Kérjük törekedjen a 30-ra, a szabadon választható tárgyakat lehetősége van később is pótolni. Amennyiben hallgatói juttatásokat szeretne igénybe venni, kérjük tájékozódjon az Önt érintő ösztöndíjak feltételeiről, azok megtartása vagy megszerzése érdekében.
Igen, nyitunk helyeket alkalmazkodva az elsőévesek és a mesterképzések Neptun nyitásához.
Igen, ez így van.
Javasolható akár az általános felső, vagy a szakmai közép kurzus is. Igen, érdemes felvenni a szakmait már első évben, ebben az esetben a szakmai közepet javasoljuk. Amennyiben a B2 nyelvvizsgát magas százalékkal szerezte meg mind az írásbeli, mind a szóbeli
Igen, megfelelő. 
Bizonyos szakokon igen, azt kell tisztázni, hogy a szak tanterve tartalmazza-e a nyelvet.
Szakmai előkészítő.
A szaktól függ, a tanulmányi koordinátornál kell érdeklődni.
Alapvetően a tananyag tér el, a szakmain szakmai témakörök szerepelnek, az általános pedig hasonló ahhoz, ahogy középiskolában is tanulták a nyelvet, itt egy felsőfokú kurzuskönyv lesz a tananyag.
Csak térítéses formában, ha a tanterv tartalmaz idegen nyelvi képzést, levelező képzésen az gazdasági szaknyelvi kurzust jelent.
  Szintfelmérő nincs.  
 Ütközés esetén csak akkor javasoljuk a tárgy felvételét, ha kezdő nyelvnél a harmadik sáv ütközik, megoldható, hogy csak a két sávra jár, de más esetben mindkét sávnak meg kell felelnie.  
Lengyel idén nem lesz. 
Ez a karok/szakok döntése volt. A HÖK bevonásával próbáljanak a mesteresek lobbizni!
Most nincs, ha lenne igény indítanánk.
Szakmai előkészítőre kell jelentkezni, a C1 felsőfokú kurzus. Az Európai Referenciakeret szintjei A-tól C-ig terjednek, a középfok B2 szintnek felel meg, C1 pedig felsőfoknak.
Elképzelhető, de most nem tervezzük.
Igen.
  A Hungarian Language SH a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas külföldi hallgatóknak szól, nem kell felvenni.  
Az AK angol nyelvű szakon tisztázzák a szakfelelőssel, hogy milyen formában tanulhatnak idegen nyelvet, az angol szaknyelvet csak akkor érdemes felvenni, ha úgy érzi, hogy nehézségei vannak a tárgyak angolul tanulásában, akkor segítség lehet a kurzus, egyébként a szakon el tudja sajátítani a szaknyelvet.
Ez attól függ, hogy milyen intenzitással tanul az órákra való készülést is beleértve, illetve ha az egymást követő félévekben felveszi, akkor jó középfokig, akár nyelvvizsgáig is el tud jutni.
Nem tervezzük.
A kezdő nyelvet javaslom, mert a kurzusok gyors ütemű fejlesztést biztosítanak, így érdemes az elején ismételni. Szakmai előkészítő kurzust vegyen fel.
CEMS jelentkezés ügyében a szakfelelősnél kell érdeklődni. A BME C1 típusú nyelvvizsga is államilag akkreditált, elfogadható.
Erős középfok vagy a feletti tudás alkalmas szakmai tárgyak hatékony tanulására, de a szakfelelősnél kérdezze a pontos feltétleket.
Talán másodéven jobban tudná hasznosítani, amikor a szakmai tárgyakból is jobb alapokkal rendelkezik. Ez esetben inkább egy másik nyelvet érdemes első évesként fejleszteni, vagy egy újat kezdeni.
Igen.
Szakmai közép kurzusra jelentkezzen. A szakmai előkészítő a középfok elérését célozza több szinten keresztül is, nulláról vagy alacsony szintről indulóknak szól.
Igen, de lehet, hogy érdemes várnia, hogy megfelelő szakmai alapokat is szerezzen a nyelvtudás mellé.
Az idegen nyelv a legtöbb szakon választható tárgy, nem kötelező, de ajánlott. Ha kötelező tárgy, akkor fel kell venni, pl. International Business angol nyelvű szakon.
A sportolói felmentéssel kapcsolatban a honlapon talál részletes leírást. Hétfőtől péntekig számos óra közül lehet választani, érdemes megnézni, melyik van alkalmas időpontban, ami nem ütközik meglévő órával.
Nem kötelező nekik, de lehetőségük van 5.000,- Ft testnevelés térítési díj ellenében testnevelés órán részt venni. Kivéve tenisz és táncórák, ott más a díj.
Ebben a félévben a koronavírusos rendelkezések értelmében nem lesz lehetőség kosárlabdázni.
Amennyiben online végzik a teljes félévet, felvehetik az online kurzust testnevelésből.
Két félévet kell teljesíteniük, a tanulmányok megkezdésétől számított 4 félév alatt – tehát nem kötelező az első félévben felvenni.
A testnevelés órák különböző helyszineken vannak, kérjük a kurzusra való jelentkezés előtt ezt figyelembe venni! Az egyes óráknál feltüntetésre kerültek a Neptunban, hogy hol lesz az óra megtartva. Az óraközi szünetekben az öltözőket fertőtleníteni fogják, ezért várhatóan kb. 10 perccel később kezdődnek és hamarabb végződnek az órák, hogy legyen idő átöltözni. A fentiek miatt kérjük legyenek szívesek pontosan érkezni, hogy az órákat időben el tudják kezdeni.
Egészségügyi felmentésre vonatkozó információkat a honlapon talál. A szakorvos által kiadott eredeti felmentési igazolást vagy a kórházi zárójelentést kell személyesen behozni a “C” épület 5.emelet 509-es szobába “FOGADÓÓRÁBAN”.Az igazoláson szerepeljen, hogy az orvos a testnevelés alóli felmentést javasolja, és az időszak, hogy mettől-meddig (adott félévre, egész tanévre stb).A Neptunon a testnevelés tantárgyon belül (aktuális félév) az EÜ (egészségügyi felmentés) kurzusra kell regisztrálni. Erre fognak aláírást kapni.
Igen, ebben az esetben a párhuzamos képzés kurzusra kell regisztrálni. A kurzus elfogadtatását a tanulmányi osztályon kell intézni. Bővebb információ a honlapon. 
Ebben a félévben a koronavírusos rendelkezések értelmében nem lesz lehetőség úszást felvenni.
A sportolói felmentéssel kapcsolatban a honlapon talál részletes leírást és itt van fent a kitöltendő dokumentum is.
Nem kötelező nekik, de lehetőségük van 5.000,- Ft testnevelés térítési díj ellenében testnevelés órán részt venni. Kivéve tenisz és táncórák, ott más az összeg.
Ladányi Bencénél lehet jelentkezni. Bővebb információ a honlapon.
Ebben a félévben nincs lehetőség az elnöki testületi rendelkezések értelmében úszás órát tartani. Ha indul úszás kurzus, akkor testnevelő tanár tartja. Az uszoda helyszínével kapcsolatban jelenleg egyeztetések folynak, mert a Ménesi úti uszoda átalakítása elkezdődött. Jövő félévben új helyszínt keresünk.
Nem, újabb helyek nem kerülnek meghirdetésre, mert csökkentett létszámmal indíthatunk csak órákat az elnöki testületi rendelkezések értelmében.
Alapvetően igen. Van néhány különleges eset, érdemes személyesen tájékozódni.
Angolul egyelőre nincs SPM.
Az SPM-es matek tárgyak átlaga a sima felett szokott lenni, egyrészt, mivel ide a felkészültebb hallgatók jönnek, másrészt az évközi munka során jó szinten elsajátítják az anyagot. Emellett tárgyalunk az oktatási dékánnal, hogy járjon valami “plusz” a programért.
Célszerű szabadon hagyni az SPM-es sávokat. A Fejmat előadás hétfőn 15:30-kor lesz, a gyakorlatok szerdán 11:40 és 13:40 (egyiket kell a gyakorlatokból felvenni)
Elméletileg igen, a két program követelményeit kell tudni összehangolni.
Ebben a félévben a Fejezetek a matematikából I.-et kell felvenni. Az előadás online lesz, a szemináriumokat offline tervezzük. IMP-en a Mikroökonómia I. (IMP)-et kell felvenni, ezt egyelőre offline tervezzük nagyelőadóban. Ez megfelel a szabályozásnak. 
Az SPM-es tárgyak döntően személyes jelenlétet igényelnek.
Egyelőre sajnos nincs.
Aki emelt szinten végzi a Vállalatgazdaságtant, annak a Kiss Péter és Freunk Anna csoportjában kell felvenni a szemináriumot. Magyar nyelvű feladatokat nem kell teljesíteni a félév során, a félév végén kell vizsgát tennie magyarul. Alap szinthez erre nincs szükség.
Igen, konkrét tájékoztatást a programkoordinátorok tudnak adni. A CEMS programmal kapcsolatban keresse Szöllösi Anitát – anita.szollosi@uni-corvinus.hu. A CEMS hallgatói mobilitás ebben a félévben a CEMS Strategic Board döntése értelmében szünetel. Az ERASMUS mobilitás lehetőségeiről, a kiszemelt partneregyetem fogadókészségéről üzleti területen Szakonyi Dóra – dora.szakonyi@uni-corvinus.hu, közgazdasági és társadalomtudományi területeken Varga Esztella tud felvilágosítást adni – esztella.varga@uni-corvinus.hu.
Természetesen. Valójában ott a legegyszerűbb, mivel a tantervek összeillesztése ezeknek a programoknak az alapján történt meg. A partneregyetemről érkező DD hallgatók, ugyanis az angol nyelvű képzések kurzusain tanulnak. Fontos tudni, hogy a francia DD partnereknél is angol nyelvű a képzés.
Igen, de nem jellemző, mivel a munkahelyüknek el kell fogadni, hogy 1 vagy 2 szemesztert külföldön töltenek.
Ez konkrét oktatás kérdés, ezért javaslom, hogy a szakfelelőssel, vagy a koordinátorral egyeztessen. Főszabály az, hogy angol nyelvű képzésben csak angolul végzett kurzusok kreditjét lehet figyelembe venni.
Nem kötelező.
A jelenléti követelmények miatt ez sajnos nem lehetséges.
Az 5 kredites magyar nyelvű Vállalatgazdaságtannak felel meg a német ABWL. Ha nem akar emelt szintű Vállalatgazdaságtan jegyet, akkor ez elég. Ha emelt szintet is szeretne, akkor kell felvenni egy meghatározott szemináriumot, erről érdeklődjön a tantárgy oktatóinál.
A tantárgy oktatóit keresse a pontos információért (Kiss Péter és Freund Anna).
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.15. - 02:53:25