Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hírek, aktualitások

A Doktorandusz Önkormányzat Küldöttgyűlése megválasztotta az új elnökét: Farkas Jácintot

2020. november 2-án a DoktoranduszÖnkormányzat Küldöttgyűlése 6 igen szavazattal és 1 tartózkodássalmegválasztotta a Doktorandusz Önkormányzat új elnökét: Farkas Jácintot.

Jácint az elmúlt két évben isaktív tagja volt a DÖK-nek, érdekképviseletért felelős alelnökként.

Farkas Jácintot a DÖK Küldöttgyűléseazután szavazta meg elnöknek, hogy Petrovics Nándor, A Budapesti CorvinusEgyetem Doktorandusz Önkormányzat első elnöke egyetemi elfoglaltságairahivatkozva lemondott.

Petrovics Nándor továbbra is aktívtagja marad a DÖK-nek, Farkas Jácint megválasztása után ugyanis felkérte őtstratégiai alelnöknek. Az érdekképviseletért felelős alelnök tisztségét atovábbiakban Klauda Zalán tölti be. A továbbiakban is forduljatok hozzánkbizalommal!

The Delegate Assembly elected the new President, Jácint Farkas

On November 2, 2020, the Delegate Assembly of the Doctoral Student Council elected the new President of the DSC: Jácint Farkas with 6 yes votes and 1 abstention.

Jácint has been an active member of the DSC for the past two years, as vice president for advocacy issues.

Jácint Farkas was elected as president of the DSC after Nándor Petrovics, the first ever President of the Doctoral Student Council of the Corvinus University of Budapest, resigned last week, due to his university workload.

Nándor Petrovics remain active member of DSC, as he was appointed by Jácint Farkas as vice president for strategic issues. Zalán Klauda takes over the position of vice-president for advocacy issues after Jácint. Please contact us in the future as well if we can help you!

123592278_370120171096871_5441619888012349240_n.jpg
123726013_356651035403091_4813577670991716080_n.jpg

Meghívó

Meghívó

A BCE DÖK Alapszabályának 6. § (4) és (6) bekezdésére való hivatkozással a BCE DÖK Küldöttgyűlését az alábbiak szerint összehívom.

Időpont: 2020. november 2. 19:00
Helyszín: E275

Tervezett napirend:
1. A DÖK elnökének megválasztása
2. A DÖK Alapszabályának módosítása
3. Egyebek
A tervezett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a hét folyamán küldöm.

Budapest, 2020. október 27.
Bánki András s.k.elnök
BCE DÖK FB

Invitation
With reference to the Statute of the DSC Section 6 (4) and (6) I invite you to the meeting of the DelegateAssembly of the DSC.
Date: 2 November 2020. 19:00
Place: E275

Proposed agenda:
1. Election of the president of the DSC
2. Modification of the Statute of the DSC
3. OthersProposals for the planned agenda items will be sent during the week.

Budapest, October 27, 2020
András BÁNKI sgd.President
CUB DSC SC

Felhívás: BCE Doktorandusz Önkormányzat elnöki tisztségének betöltésére szóló pályázat

FELHÍVÁS

A BCE Doktorandusz Önkormányzatelnöki tisztségére szóló pályázási időszak 2020 október 30-a 23:00 óráigmegnyílt. A pályázatokat emailen kell elküldeni a DÖK Felügyelőbizottságának(dokfb@uni-corvinus.hu).

Érvényespályázathoz a pályázónak meg kell jelölnie teljes nevét, születési dátumát, Neptun-kódját.A pályázóknak lehetőségük van legalább 200, legfeljebb 400 leütés hosszúságúbemutatkozó szöveget csatolni pályázatukhoz.

Budapest, 2020. október27.

Bánki András s.k.

elnök

BCE DÖK FB

ANNOUNCEMENT

Candidation period for Presidency is open until 23:00 on 30 October 2020. Applications must be send via email tothe Supervisory Committee of the Doctoral Student Council(dokfb@uni-corvinus.hu).

Intheir applications, candidates must indicate their full name, date of birth, Neptune code for a valid nomination. Candidates have the opportunity to attach at least200, up to 400 character long introductory text to their application.

Budapest, October 27,2020

András BÁNKI sgd.

President

CUB DSC SC

Tájékoztató Petrovics Nándor Doktorandusz elnöki posztjáról való lemondásáról

Petrovics Nándor a Budapesti Corvinus Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke a mai napon lemondott tisztségéről.

Budapest, 2020. október 27.

Nándor Petrovics, president of the Doctoral Student Council of the Corvinus University of Budapest has been resigned from his position today.

Budapest, October 27, 2020

Visszahívás alelnöki tisztségből

A Budapesti Corvinus Egyetem Doktorandusz Önkormányzat elnöke Farkas Jácint érdekképviseleti ügyekért felelős alelnököt a mai napon visszahívta tisztségéből.
Budapest, 2020. október 26. 

Jácint Farkas has been removed today from the office of vice-president responsible for advocacy issues by the president of the  Doctoral Student Council.

Budapest, October 26, 2020

Vágólapra másolva