Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Corvinus Mozaik

Tudományos teljesítményeink Polányi díjat érdemeltek

A nők helyzete a magyar tudományos életben címmel írt tanulmányt (Szociológiai Szemle 29:4 (2019) 63-82.) Egyetemünk szociológus tanára, Nagy Beáta, és egykori hallgatónk, Lannert Judit, a T- TUDOK- Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt munkatársa.
Az év legjobb szociológiai szakcikkének minősült és ezért a Magyar Szociológiai Tásaság Polányi díját nyerte el.
Nagy Beáta kutatásaiban jóideje megjelent a nők tudományos életben való előrejutásának kérdése. Az önök tanulmánya milyen új információt adott eddigi ismeretekhez?


A tanulmány önmagában is értékes, számszerű információt ad arról, hogyan néz ki ma Magyarországon a nők tudományos pályán való előrehaladása, illetve hol van ez blokkolva, ha a különböző karrierszakaszokat nézzük. Azt korábban is tudtuk persze, hogy a nők és a férfiak pályafutása nem egyenlő, és azt is régóta tudjuk, hogy ennek oka nem a kognitív képességekben van. Túl akartunk lépni azon a sémán is, hogy a gyerekvállalás lenne az egyetlen akadályozó tényező. Több fontos dologra is rá tudtunk mutatni, így például arra, hogy az csak egy mítosz, hogy a nők relatíve nagyobb számú jelenléte az egyetemi alapszakokon garantálja, hogy a nők jelen legyenek a képzés és a tudomány további szakaszaiban is. De az is lényeges, hogy rámutattunk a demotiváló tanárok vagy barátságtalan szervezeti környezet jelenlétére, ami már kisgyermekkorban is ellenösztönző a matekosabb pályákra lépésben. Ami pedig magyar specialitás, hogy számokkal tudtuk bizonyítani, hogy egy elvileg nemekre semleges oktatáspolitikai intézkedés – mint egyes képzéseken való továbbtanulás gyakorlatilag önköltségessé tétele 2012-ben -, hogyan csökkenti le a jelentkezők arányát általában, és a lányokét különösen. A számok mellé illesztettük azokat a tudománypolitikai lépéseket, amelyek delegitimmé tették a nemek helyzetéről szóló akadémiai diskurzus megjelenését a felsőoktatásban, azaz például a társadalmi nemek MA betiltását. Összességében azt állapítottuk meg, hogy „a tudományos életben a női tehetségek folyamatos elvesztegetése zajlik, ami egyben a hazai innovációs potenciált is csökkenti.”

Önök rendszeresen hívnak olyan Alumni tagokat, akik a pályán maradva tudnak mesélni a szociológus pályán elért eredményeiről, vagy más irányt vett személyes karrierjük alakulásáról.
Ez pusztán egy érdekes esemény, vagy esetleg szerep modell a hallgatók számára, a realitások bemutatása?


Fontos a szerepmodellek és a lehetséges karrierutak bemutatása. Bár ezt a diákok képzés elején ritkán fogalmazzák meg, de szemlátomást örülnek, ha szó van erről. Kezdetben a pályájuk csúcsán járó Alumni tagokat hívtunk, akik akár kapcsolatrendszerükkel, gyakornoki lehetőségekkel szívesen támogatnák diákjainkat, azonban most már beiktatunk egy-egy fiatalabb példát is, hogy diákjaink még közelebb érezhessék magukhoz ezeket a szerepmodelleket. Néha a kételyek megosztása is fontos, vagy annak a jelzése, hogy mit tett volna másként a meghívott vendég. Nagyon pozitív és szerethető üzeneteket adtak át eddig a meghívottak, és megtiszteltetésnek tartották, hogy beszélhetnek saját pályájukról. Meggyőződésem, hogy ez a corvinusos összetartozás érzését is növelheti. Ez egyre izgalmasabb feladat, hiszen már jelentős azon hallgatók száma, akik külföldiként tanultak nálunk. 

Lannert Judit a Corvinus volt hallgatójaként évtizedek óta oktatáskutatással foglalkozik. Az egyetemi évek adtak-e inspirációt ehhez az irányhoz? 

Én a Corvinus jogelődjén, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen kezdtem annak idején, külgazdaság szakon. A mainstream tantárgyak izgalmasak is lehettek volna, mint például a mikroökonómia, de egy jó adag kapitalizmuskritikával voltak megspékelve (voltak azért kivételek, pl. Berend T. Iván gazdaságtörténeti órái). Újszerű dolgokat az egyetem farvizén, vagy mellékágán lehetett megtapasztalni. A Társadalomelméleti Kollégium (TEK) keretén belül és ún. fakultációkon vagy választható konzultációkon kezdtem el foglalkozni filozófiával, esztétikával és szociológiával. Valószínű inspirációt adott a nyolcvanas évek elejének termékeny diszharmóniája is, vagyis, ahol zömében sok marhaságot kellett tanulni az egyetemen, pl. termeléstechnika vagy a szocializmus politikai gazdaságtana, ami igazi fából vaskarika volt, vagy technikai tárgyakat kellett jószerivel bemagolni, pl. külkereskedelmi levelezés, kereskedési módszerek stb., láttam, hogy közben már forrongott a mély; diákmozgalmak indultak, és azt is láttuk, hogy az iszonyatos állami eladósodottságban gyökereznek társadalmi egyenlőtlenségek és így annak egyik masszív újratermelő intézménye, az oktatás iránt kezdtem érdeklődni. Ilyen értelemben már akkor is úgy tanultam, ahogy a mi gyerekeink ma, főleg az iskola mellett, vagy azon kívül. Szociológiai képzés akkor csak többévenként indult, így ez nem volt igazán elérhető opció. A közgazdaságtani megközelítés viszont számomra nagyon hasznos volt, mert mindig kordában tartotta a bennem lakozó” lila bölcsészt”, és nagyon hamar megtanított a tények tiszteletére. A szakdolgozatomat is már oktatáskutatás témában írtam, és hála istennek ezt lehetővé tették, így megúsztam, hogy az arbitrázs szépségeiről értekezzem. Ellenkező esetben lehet, hogy most nem lennék diplomás. 
Nagy-Beáta.jpg

A félév végének öröme és a vizsgaidőszak borúja egyszerre van jelen minden egyetemista életében, pláne, karácsony előtt. 

 Nem volt ez másként az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején sem (sajnos a kép készítésének pontos dátuma nem ismert) amikor volt hallgatóink Mikulást hoztak az egyetemre, hogy egy kis vidámságot varázsoljanak a szürke, téli napokba. 

Nem is akármilyent!  Marx Károly szobra öltött mikulásruhát az Aulában, mosolyt csalva akkori hallgatóink arcára. 

A Corvinus Egyetem Alumni csapata ezzel a képpel kíván kellemes ünnepeket minden jelenlegi, és volt hallgatónknak! 

Forrás: BCE Levéltár


The University Santa 


The pleasure of the end of the semester and worry about the exam period are part of the student’s life at the same time, especially before Christmas. 

So it was the same in the end of the 70’s and early eighties – unfortunately when the picture was taken is unknown -, when our former students called Santa at the university with the aim of bringing a bit of happiness to the winter days. 

What’s more! The statue of Károly Marx wore Santa’s clothes in the main hall and it was bringing a smile to the student’s faces. 

 
The Corvinus Alumni Team would like to wish a happy holiday for our students and alumnis with this picture! 


Source: The Archives of the Corvinus University of Budapest 

Marx-Mikulás-1970.png
Marx-Mikulás-1970.png
A Fővámház, a mai Corvinus Egyetem épülete Budapest egyik fő látványossága. A homlokzatot 22 szobor díszíti, köztük a görög-római mitológia alakjai és a magyar foglalkozásokat megjelenítő szobrok. A díszudvarok, a lépcsőházak, a külső és belső díszítések mind azt mutatják, hogy a palota építészeti remekmű. Az Ybl Miklós tervezte épületet 150 évvel ezelőtt, 1870-ben kezdték el építeni a pesti Duna-parton.
Amíg épült, a különböző folyóiratok, szaklapok rendszeresen és részletesen beszámoltak az építkezés állásáról. Amikor elkészült, az olvasók tájékozódhattak arról, melyik ismert vállalkozó végezte az egyes munkafolyamatokat, de azt is megtudhatták, hol találhatók azok a főbb épületdíszek, melyek külön-külön és együttesen is a város igazán figyelemre méltó látványosságává teszik.

Kövessük példájukat, és kívülről befelé haladva nézzük meg közelebbről a 170 méter hosszú és 56 méter széles épületet, az egykori Fővámházat, amely ma a Corvinus Egyetemnek ad otthont. Már az is különlegessége a palotának, hogy Ybl három főbejáratot tervezett, vagyis három főhomlokzattal látta el. Ezt persze maga a feladat kívánta, melyet az épületnek be kellett tölteni.

Ahol folyamatos és nagyszámú ügymenet zajlik, ott a közlekedést, a be-és kijárást szükséges volt maximálisan biztosítani. A tervező a homlokzatok kialakításánál az itáliai reneszánsz építészet több páratlan alkotását is tanulmányozta és valószínűleg fel is használta (ha valaki igazán el szeretne mélyülni a témában, Ybl Ervin művészettörténész Ybl Miklósról szóló, 1956-ban megjelent nagyformátumú munkáját érdemes kézbe venni).

A firenzei Palazzo Strozzi és Palazzo Pitti, a római Palazzo Famese vagy éppen a velencei Szent Márk téren álló Libreria Marciana biztosan nagy hatással volt rá, talán éppen ez utóbbi ösztökélte arra, hogy az északi, nyugati és déli, erkéllyel ellátott homlokzatokat aprólékosan megmunkált épületszobrokkal díszítse.

És ha már díszíti, minden egyes szobrot jelentéstartalommal párosítson. Érdemes röviden szemügyre venni őket közelebbről is. A Fővám térre néző északi bejárat felett hat nőalak áll. Talán ők a legelvontabb figurák, mert olyan értékeket jelenítenek meg, mint a keresztényi (Pál apostol által megírt) hit, remény, szeretet, illetve az ókori görög filozófia értelmezése szerinti igazság, bátorság, és szeretet.

A Dunára néző főhomlokzaton 10 szobor látható, itt már férfiak is szerepet kapnak. A görög-római mitológia egy-egy alakjáról van szó, akik az 1870-es évek hazai államiságának, iparának, kereskedelmének és mezőgazdaságának különböző ágait szimbolizálják. Az első nőalak Themisz, ő az igazságot és a törvényt személyesíti meg. Mellette Héraklész áll, az erő és hatalom megtestesítője.

Harmadikként Pallasz Athéné következik, aki a tudományok, de a fazekasság és a fonás-szövés istennője is. A negyedik nőalak már a mitológiában igencsak jártas nézelődőt igényel. Okhyroé egy kentaur és egy nimfa leányaként képes volt megjósolni a jövőt. Mivel sokszor jósolt rosszkor rosszat, kancává változott és ettől kezdve a vágtatás, a gyorsaság lett az állandó jellemzője. Ő tehát XIX. századi értelmezésben összeköthető a közlekedés és vasútépítés fejlesztésével.

Mellette Poszeidón áll, aki a hajózásért felelős. A kovácsmester Hephaisztosz a nehézipart képviseli, Rhea, a főbb olimposzi istenek, így Zeusz és Poszeidón anyja a gépgyártást, Démétér pedig a mezőgazdaságot jelképezi. Hermész a kereskedelem megszemélyesítője, az utolsó szobor, Thyké vagy latin változatában Fortuna, a jólét szimbóluma.

Hátra van még hat szobor, ezek a palota déli homlokzatát díszítik. Hat fontos magyar foglalkozást jelenítenek meg, nevezetesen a madarászatot, a pásztorkodást, a halászatot, a folyami közlekedést, a pákászatot és a vadászatot. Ybl Miklós külföldi szobrászra bízta ennek a 22 szobornak az elkészítését.

August Sommer (1839-1921) bajorországi születésű mester kapta a megbízást, aki 1861-től Bécsben élt, az ottani operaház előterében több kisebb munkát készített. II Miksa bajor király 1866-ban alkotott mellszobra tette ismertté a nevét. 1869-ben Ybl meghívására Pestre költözött. 1873-ban Rómába tette át székhelyét, de több pesti lakóház díszítésében ezt követően is részt vett, de az Egyetemi Könyvtár homlokzatának timpanonját is ő tervezte.

Ybl Miklóssal nem szakadt meg a kapcsolata, sőt, szoborban meg is örökítette a nagy építészt annak halála után. Egyébként Sommernek nem csak a szobrokat köszönhetjük, az ő mestermunkája az északi és déli kapunál látható két dombormű is, melyek az égtájakat jelképezik.

A neoreneszánsz stílus iránt fogékony érdeklődő nem tehet mást, mint elismeréssel adózik Ybl zsenialitásának, amikor belép az épületbe. Az előcsarnokban dór és ión oszlopok, valamint gyönyörűen megkomponált mozaikpadló vezeti a szemet szinte minden irányba. A piszkei márványlépcsőkön fellépve mindkét főbejárati oldalon egy-egy reneszánsz fülke késztet megállásra. A fülke hatalmas kagylóhéjában férfimaszk látható, jobbra-balra bőségszaru, a zárókövön pedig szárnyát nyitó pelikán.

Az emeleteken korintoszi oszlopfők, a lépcsőházakban kandeláberek és terazzoburkolat gazdagítják a látványt. A mennyezetek négyszöges tagolásúak és olyan gazdagon díszítettek, hogy az egyszerre megnyutatja és felvillanyozza a szemlélődőt. Az épület három udvar köré rendeződik, ezek közül kettő most szabadon áll, a harmadik, melyet díszudvarnak szánt az alkotó, már régóta beépítve, aulaként szolgál. Mivel az épületben az ügyintézésre szolgáló irodák, raktárak és szolgálati lakások mellett előadóteremre vagy nagyobb fedett térre nem volt szükség, Ybl a természetes fénynek fontos szerepet adott az udvarok kialakításával.

Amikor kilép az épületből, az ember első gondolata talán az, hogy annak idején a nagyon gyakorlatias feladatokat ellátó hivatalnokok nem is lehettek tudatában, milyen építészeti remekmű falai között végzik tevékenységüket. Ha azonban jobban belegondolunk, az épített környezet minősége igenis szerepet játszhatott abban, hogy az itt dolgozók (és sok esetben itt lakók) hogyan teljesítették napi munkájukat.

A Fővámpalotában négy, egymástól elválasztva működő hivatal működött: a vámhivatal, a pesti pénzügyigazgatóság, a központi árüzleti igazgatóság és a bányatermék igazgatóság. Az épület mai környezete a XX. század fordulója előtti években alakult ki: ekkoriban rendezték a Ferenc József rakpartot és a Csepel-rakodópartot, 1896-ra felépült a Ferenc József híd és a Központi Vásárcsarnok.

A háború alatt – 1944. december közepétől 1945. február 13-ig – igen súlyos sérüléseket szenvedett az épület. Erős falazata és hídfő melletti elhelyezkedése miatt mind a német és a magyar, mind pedig a szovjet katonaság fontos katonai támpontnak használta. Az épület köré légvédelmi és harckocsi elhárító lövegeket telepítettek. Az újjáépítés szinte reménytelennek látszott. 1945. október 22-én, a műszaki bejárás alkalmával döntöttek mégis a felépítés mellett, ami nem jelentette egyszersmind azt is, hogy a vámigazgatóság fogja a továbbiakban is használni.

A tényleges munkálatok 1946 tavaszán kezdődtek meg, amit némiképp hátráltatott a helyreállítás három hónapra történt felfüggesztése, a Fővám tér forgalmának újraszabályozása miatt. Minisztertanácsi határozat értelmében a helyreállítási munkát – a pénzügyi tárca helyett – 1946. augusztus 1-jétől kezdődően a Magyar Újjáépítési Minisztérium végezte. Ezzel lezárult a Fővámpalota korszaka.

Az újjáépítés 1948-tól nyert igazi lendületet, amikor eldőlt, hogy az épületet az akkor önállóvá vált Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem céljára állítják helyre. Az új funkciónak megfelelő átalakításokat kellett végezni, ami az épület belsejét alapjaiban változtatta meg. Beépítették a mellékudvarokat, a díszudvart pedig megosztották és aulát alakítottak ki a helyén. Előadó és szemináriumi termeket, könyvtárat, a Sóház utcai fronton új lépcsőházat építettek. Mivel az épületszobrok is súlyosan megrongálódtak, újrafaragták őket.

Az Egyetem az 1950/51. tanévben vehette birtokba új központi épületét. 1953-ban lifteket szereltek be, 1957-ben a földszinten laboratóriumot, 1963-ban pedig számítóközpontot. Hosszú folyamat előzte meg az épület újabb felújítását, amelyhez a kivitelezési terveket már 1969-ben megrendelték.

A következő rekonstrukcióra 1989-90 között került sor: jelentős mértékben korszerűsítették az épületet, sokat visszaállítottak az eredeti architektúrából. A díszudvar térhatását eredeti módon állították vissza, kibontották az elfalazott öntöttvas oszlopokat, a homlokzatot megtisztították, a tetőteret beépítették.

Ybl Miklós egykori Fővámpalotája a felújítást követően ismét a délpesti Dunapart és az elmúlt száz évben köré épült új városrész meghatározó, szemet gyönyörködtető városképi tényezője lett.


Írta: Gönczi Ambrus
Fotó: Both Balázs/pestbuda.hu
Megjelent: PestBuda
fővámház_DSC07167-2.jpg
Az 1956-os forradalom előestéjén fontos szerepe volt a Corvinus elődintézményének. Október 22-én nagygyűlést tartottak a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol a tanárok, diákok és munkásfiatalok egy hosszú és szenvedélyes vita eredményeként egy 22 pontból álló követelést fogalmaztak meg.

A korabeli képen egyetemi hallgatók tűzik ki a nemzeti színű kokárdákat. A felvétel a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egyetem) előtt készült 1956. október 23-án.
Fotó: MTI/Munk Tamás (Az ’56-os röplapot az Országos Széchényi Könyvtár engedélyével tettük közzé.)


On the eve of the 1956 revolution, the predecessor institution of Corvinus played an important role: on 22nd October, a general meeting was held at the Karl Marx University of Economic Sciences, where teachers, students and young workers formulated a 22-point claim as a result of a long and passionate debate.
122116306_3155040957934974_9035510982092771512_o.jpg
A beépített város közepén mindig üdítő egy növényfal látványa. Nincs ez másként az ikonikussá vált zöldfallal sem, ami a Budapesti Corvinus Egyetem aulájában található. De vajon hogyan működhet egy ilyen óriási élő szőnyeg, és milyen titkokat rejt? Érdekességek és kulisszatitkok a függöny mögül.  

A Corvinus Egyetem E-épületében található aulának központi szerepe van. Itt tartják a legnagyobb és legfontosabb rendezvényeket, ezért megjelenése kiemelten fontos. Az első zöldfalat 2017-ben építették, akkor a minőségi akusztikus hangzás mellett a természetközeliség is a felújítás fontos célja volt. 2020-tól egy újabb növényfal színesíti az egyetem auláját, még zöldebbé, esztétikusabbá téve a teret, miközben stresszmentes környezetet biztosít a munkatársaknak és a hallgatóknak. 

 6 dolog, amit nem tudtál a Corvinus zöldfaláról 

 A második zöldfal még nyitottabbá és természetközelibbé tette az egyetem auláját. Ha valaki belép, a szeme rögtön a két óriási, élő szőnyegre téved, amik bástyaként állnak a terem két végében. A zöldfalak működése rafinált és titokzatos. Nekünk sikerült pár titkot felfedni, miközben Flór Miklóssal, a projekt kivitelezőjével beszélgettünk: 
  1. Négyzetméterenként 25 darab, azaz az egész zöld falban összesen 602 darab növény van elültetve.
  2. Nincsen benne föld. Helyette vulkáni közeget (perlitet) használtak a fal építésénél.
  3. Az öntözés nagyban függ a szezonális változásoktól, de az őszi szemeszterben általában napi 2-6 alkalommal 3-6 percen keresztül kapnak vizet a növények egy automata öntöző-csepegtető rendszeren keresztül.
  4. A fal megépítéséhez csupán két hét kellett.
  5. Összesen 8 ember keze munkája van benne.
  6. A növényeknek nagyjából 4-8 hét kell, ameddig megtalálják a helyüket. Ezután a fenntartási munkálatok kétheti rendszerességgel folynak.A teljes cikk képekkel, videóval a Közgazdász Online-on ide kattintva érhető el.


Írta: Belayane Najoua
Fotók: Burkus Brigitta  
img_8767_e_2-1.jpg

„Autóbuszt kapott egyetemünk” – ezzel a hírrel jelent meg a Közgazdász 1964. évi április 13-i száma. A rövid hírhez fotó is készült, amelyen az új jövevény a nyugati (Duna parti) kapu előtti porta előtt látható. A kép és a szöveg alapján nem lehet megállapítani, hogy az aula felé tart-e valamilyen ünnepélyes átadásra, vagy egyszerűen csak ott parkol a bejáratnál. Bár nagyon rossz minőségű a félszázados újság, úgy tűnik, hogy nem ül benn sofőr, ami az utóbbi feltételezést erősíti. Ez nem is annyira bizarr, mint elsőre tűnik, hiszen tudjuk, hogy a mai déli bejárat ebben az időben nem volt használatban, mert belső előterében garázst alakítottak ki az egyetemi gépkocsi számára.

Ma már meglepőnek tűnhet, hogy az intézmény nem vette vagy bérelte az autóbuszt, hanem kapta. Nem szponzortól persze, hanem az államtól, ahogy a szocialista korszakban ez természetes volt.

Az Ikarus 630-as típusú egyetemi busz korszerű volt a maga idejében. Tervezője Finta László volt, 1958-1972 között gyártották az elővárosi és városközi közlekedésszámára, a korszakban ezek voltak a távolsági buszok. Ezekből vásároltak a szocialista országok is, különösen az NDK. A maximum 85 km/órás sebességgel száguldó járművet 144 lóerős Csepel motor röpítette. Az utastérben 40 ülőhely és 24 állóhely volt kialakítva. A csomagokat nem a busz gyomrában helyezték el,hanem a tetőn, amelyre a hátsó részen létra vezetett fel. E busztípus ikonikus jelképe a csepp vagy könny alakú helyzetjelző lámpa.

Szóbeli híradásokból tudjuk, hogy a későbbiekben a busz valóban „hasznos szolgálatot tett” az egyetemi polgároknak: így emlékezik erre Mészáros Tamás rectoremeritus, aki ebben az időben az egyetemi táncegyüttes oszlopos tagja volt. Az együttes számos turnén – köztük sok külföldi fellépésen – vett részt, nem csak szocialista országokban, így például 1968-ban az ausztriai Kufsteinben rendeztek magyar napokat. Meglepőnek tűnik a rendezvény címe, ha a korábbi évszázadokban a kufsteini várbörtönben raboskodó honfitársainkra(Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Rózsa Sándor, Teleki Blanka stb.) gondolunk.A magyar napok egyébként sikert arattak a közönség körében, a szállásra azonban körülményesen jutott el az együttes, mert a buszvezető a fellépés alatt jelentős mértékben megnövelte a véralkohol-szintjét…

Zsidi Vilmos
levéltárvezető

Megjelent: Corvinus Kioszk 4. szám – 2017. január
1.-sz.-kép.-Az-egyetemi-busz-1964-Ikarus-630.jpg
A bálok a második világháború utáni időkig kitüntetett társasági, sőt társadalmi események voltak. Nemcsak a „felső tízezer” vagy az„úri osztály” szervezte meg a maga farsangi összejövetelét, hanem például a szakmák különféle csoportjai is. A politikai törésvonalak is szerepet játszottak abban, hogy ki melyik bálon mutatkozik. Így külön bált tartottak a legitimisták (a Habsburg-ház trónigényét elismerők) és a „szabad királyválasztók”(többnyire Horthy Miklós támogatói).

„Nem lenne ugyanis magyar a farsang, ha nem kevernének még ebbe is politikát. Vannak legitimista bálok, royalista bálok, úgynevezett„szabad-uszó” bálok, melyeken a szabad királyválasztás hívei járják el egyéni táncaikat,sőt az egyik nagyon zártkörű bál rendezősége tavaly odáig ment a „politikai színvallásban”, hogy a báli meghívóit fekete-sárga színekben nyomatta.Politikamentes bál a Széchényi bál, erre viszont úgy törik magukat az emberek meghívókért, hogy az utolsó délelőtti napokon egészen fantasztikus jelenetek játszódnak le a gróf Vigyázópalotában lévő rendezői irodájában.” 1923. dec.13., 8 Órai Ujság

Az 1930-as évek közepén például ezek voltak a legnevesebb bálok (zárójelben a helyszín): Protestáns-bál (Hungária), Emericana-bál(Pannónia), Vitézi-bál (Vigadó), Balatoni Yacht Club-bál (Britannia),Közgazdász-bál (Hungária), Gyógyszerész-bál (Pannónia), Atléta-bál (Vigadó),Technikus-bál /műegyetemisták/ (Hungária), Evangélikus-bál (Pannónia), Apponyi Poliklinika-bál (Vigadó).
Az első közgazdászbált 1921-ben rendezték, ekkor még zártkörű eseményként. Az 1920-ban alakult Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar is kapcsolódott a társadalmi konvenciókhoz a hallgatók, a tanárok, illetvea kar létrejöttében szerepet játszó prominensek részvételével.

„A közgazdaságtudományi kar hallgatói február 5-én rendezik zártkörű táncos estélyüket a Gellért-szálló termeiben. Az előjelek után ítélve a Közgazdász-bál az idei farsang egyik legsikerültebb’ mulatsága lesz, melyet a fiatal közgazdászok magyar érzéstől áthatva fognak megrendezni. A táncestély magyaros jellege vidéken is nagy érdeklődést kelt.” 1921. jan. 21., Pesti Napló

A Pesti Hírlap 1922. február 5-ei számában hosszú és részletes leírást ad a bál résztvevőiről „Fényesen sikerült a közgazdászok bálja” címmel:

„Szombat estére ismét megélénkültek az öreg, pesti Vigadófényes termei. Agilis fiatalok, frakkos rendezők vágtattak a folyosókon le-fel,a kapu előtt díszruhás portás nyitogatta a fogatok ajtóit, az előcsarnokban estélyi ruhás hölgyek igazítottak még egy utolsót a pompás ruhákon. Előkelőség,elegancia, a budapesti társaság ismert alakjai: így festett a Közgazdász-bál.Ezt az estélyt az idén tartják meg másodszor, még nincsen olyan múltja, mint a híres Jogász-bálnak, de bizonyos, hogy külsőségekben semmiben sem maradt régi kollegája mögött. Kilenc óra után, a pálmák alatt elhelyezkedett rendezői-karmár izgatottan várja az előkelőségeket, és nemsokára meg is jelennek: gróf Zichy János, őrgróf Pallavicini György, gróf Somssich László, a bál védnökei.Tíz óra előtt érkeznek: dr. Fellner Frigyes, a közgazdasági egyetem dékánja.Gróf Hadik János és neje, herceg Odescalchy Géza és neje, Bernáth István, azOMGE igazgatója, gróf Teleki Pál, a közgazdasági egyetem tanára, lovag Kerpely Kálmán, az egyetem prodékánja, dr. Kuncz Ödön és dr. Steinecker Ferenc, a közgazdasági egyetem tanárai és sokan mások. Nem sokkal fél tizenegy óra előtt megérkezik: József főherceg, tábornagyi egyenruhában, kezében a marsallbottal,és Auguszta főhercegasszony, akin fekete csipkével díszített fekete bársonyruha van, és a középnagyságú ékszereit hordja. A következő autón érkeznek József Ferenc főherceg huszárszázadosi egyenruhában és Zsófia főhercegnő galambszürke selyemmel hímzett fekete krepdesin toalettben.”
A fentiekből is láthatjuk, hogy a Közgazdász bál nagyon gyorsan a legrangosabbak közé emelkedett, mondhatni az élre tört a bálok rangsorában, merthogy az is létezett. 1923-ban már az alábbiakat olvashatták a 8 Órai Ujság társasági rovatának böngészői:

„Az idei farsangnak különben már megvan az első szenzációja:a Jogász-bál elmarad. Pedig ehhez a bálhoz nagyon sok tradíció fűződik: a Jogász-bálon mutatták be a fiatal leányokat, azokat, akik az első farsangjukat kezdték meg. A Jogászbál volt az úgynevezett „első bál”. Nem is igen illett második farsangi szezonban szereplő leánynak megjelenni a Jogászbálon. Egy ilyen lány már „koros hölgy” volt a piruló bakfisokhoz képest, akiket a jogászok táncoltattak meg először a pesti farsangon. A jognak bealkonyodott, a közgazdaságnak felvirradt, tehát a közgazdászok vették át a jogászok szerepét s a Közgazdász-bál lesz az idei farsang kapunyitó elite-bálja. Természetesen átveszi annak tradícióit is, amellett legitimista-bál lesz. A rendezőség Ottó-jelvényt visel, és a védnökök mind legitimista mágnások.” 1923. dec. 13.,8 Órai Ujság

Öt éven keresztül, 1931–1935 között nem tartottak közgazdászt bál, aminek oka a gazdasági válság miatti elszegényedési hullám lehetett. Ráadásul a kar is jelentős válságon, majd később átalakuláson ment keresztül: önállósága megszűnt, a József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik kara lett. Az átalakulás és gazdasági élénkülés egyaránt lökést adhatott a Közgazdász-bál megrendezésének. Jókedvben nem volt hiány, ahogy arról a lenti szemelvények is árulkodnak:

„Újjászületését ünnepli a Közgazdászbál, amelyet 1930 óta nem tartottak meg. Viszont annál gondosabb előkészülődések, annál frissebb ötletek teszik majd jóvá, feledtetik el az ötéves szünetet. Szenzáció lesz a magyar csárdának berendezett bár igen eredeti és művészi díszleteivel. Pompás kis magyaros mulatság színhelye lesz ez az új olajlámpás, füstös falu szoba, padkáival, kármentőjével, iccés poharaival, a falusias cigánygúnyába öltözött kitűnő Magyari mester bandájával. A hangulatemelésére szolgálnak majd a csárdabeli eledelek is: friss tormás virsli,korhelyleves, ropogós lángos s még számos egyszerű, de ínycsiklandozó étel.Kaas Albert báró egyetemi tanár a bál díszelnöke, vezető háziasszonya báró Kaas Albertné. Nagy és fényes társaság jelezte már jó előre a bálon való részvételét.A közgazdasági élet vezetői, valamint a vidék földbirtokos családjai, s immár beolvad a Közgazdászok báljának a közönségébe az ezentúl elmaradó »Mi esténk«publikuma is. A renaissanceját ünneplő Közgazdász bál, amelyet díszes keringő-és csárdásnyitás vezet be, — mindenesetre a régi idők magyaros hangulatú úri mulatságának ígérkezik.” Színházi Élet 1935/2.

„A szerdáról csütörtökre virradó éjszakán meleg báli hangulat uralkodott a Hungária szálló termeiben, A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közgazdasági karának hallgatói rendezték meg hagyományos Közgazdász-báljukat. A pálcás urak sorfala között vonultak heBohringer Sándor és báró Kaás Albert egyetemi tanár, a bál diszelnöke és a tanári kar tagjai, akiket Siklósy József és Kernács Sándor bálelnökök fogadtak.Táncbemutató következett, majd felálltak a nyitó párok és elkezdődött a tánc. A csárdást keringő, a keringőt pedig hangulatos modern táncok váltották fel. A tánc forgatagában is feltűntek Heinrich Beatrix piros strucc legyezője és fekete taftja, és a Lenkey Györgyi és Melitta égszínkék ruhájukban. Vonház Annié szintén égszínkék, Novak Sytvana halvány rózsaszín stílruhában volt,Lendvay Márta „civilben”, a Magyar Színház tagja erre az éjjelre szabadságot kapott és a bálteremben aratott sikert: sok táncosa akadt.” 1935. febr. 7.,Nemzeti Újság

A háború után alapvetően megváltozott a politikai helyzet, a társadalmi környezet. Ez nyilvánvalóan hatással volt a szórakozás mikéntjére is. Már csak ideológiai okokból is megváltozott a bálok szerepe, és emellett számos külsőség is. 1945-ben a Népszava számolt be arról, hogy szeptember 15-én„a Közgazdászhallgatók Egyesülete este 8 órakor rendezi a Gellért szállóban műsoros bálját, amelyre szeretettel meghív minden közgazdászt. Tánc reggelig”.(Népszava, 1945. szept. 12.) 1947-ben (Forum Club) és 1948-ban is rendeztek még Közgazdász-bált. Az 1950-es évekből már nincs információnk a rendezvényről. Az egyetem történetének egy karakteres korszaka zárult le a politikai korszakváltással.

Az idézetek és a képek a hungaricana.hu, illetve az ADT+oldalakról származnak.
Zsidi Vilmos
Megjelent: Corvinus Kioszk2019. 2. szám – Március

Színházi-élet-1930-6.-A-közgazdász-bál-résztvevői.jpg
Egyetemünk elődintézményében, a Keleti Kereskedelmi Akadémián működött a Keleti Múzeum. De mi is volt valójában ez a különös nevű intézmény, és miért tartott fenn „múzeumot” a Keleti Akadémia?

A Keleti Múzeum nem egyfajta régiségtárvolt, hanem egyszerre néprajzi gyűjtemény és áruminta-gyűjtemény is. A korabeli akadémiai oktatás erősen gyakorlatorientált volt: a tantervnek része volt a közel-keleti, balkáni terepen végzett tanulmányi kirándulás, tanévenként akár több alkalommal is.Természetesen tartozott az oktatás módszertanához a megfelelő szemléltetőeszközök összegyűjtése, bemutatása. Így kezdődött el még az 1890-es években a múzeumi anyag ad hoc gyűjtése, ami egyaránt állt néprajzi jellegű használati tárgyakból (szőnyegek, terítők, étkezési eszközök, dísztárgyak, kisebb bútorok stb.) és a „keleten” előállított gyári termékekből (szövet- és anyagminták stb.), vagy egyéb, romlandó termékekből (pl. dohány). Sőt, ezen felül még a nyugat-európai országokban a „kelet” számára előállított termékekből is szereztek mintákat, ugyanis az volt a korábbi tapasztalat, hogy a keleti ízlést– színvilág,nonfiguratív ábrázolások, ornamentika – messzemenően ki kell szolgálni, mert az ettől eltérő árut nemszívesen, vagy egyáltalán nem vásárolják meg. Jól felfogott üzleti érdek is megkívánta e gyűjtemény gyarapítását. Az, hogy nemcsak az áruminta-gyűjtemény,hanem a még értékesebb néprajzi gyűjtemény is gyarapodott, illetve megfelelőrendszerezést és elhelyezést nyert, az Akadémia meghatározó személyiségének,Kunos Ignác tudós igazgatónak az érdeme.

Az első tárgyakat a kirándulások alkalmával a tanárok és a hallgatók gyűjtötték össze és hozták haza. Kunos igazgató megkereste a magyar kereskedelmi kirendeltségeket és cégeket,amelyektől vásárlás útján szerezte be a szükséges cikkeket. A Kereskedelmi Minisztérium évi 500 és 1000 korona közötti összeget biztosított az intézmény költségvetésén belül a Keleti Múzeum gyarapítására. Más csatorna is rendelkezésre állt a beszerzésekre, így például az akkor osztrák-magyar fennhatóság alatt álló Bosznia-Hercegovinából az azt igazgató Közös Pénzügyminisztérium segítségével érkeztek az áruminták.

Az évek során többezresre duzzadt gyűjtemény helyzetében akkor állt be minőségi fordulat, amikor 1910-ben a Keleti Kereskedelmi Akadémia az Alkotmány utcából az Esterházy – ma Puskin – utcai nagyobb épületbe költözött. (A Műszaki Egyetem a budai campusra költözött, az üresen maradt épületeket pedig a Tudományegyetem – ma ELTE –,illetve a KKA kapta meg.) Az Esterházy utca 1/b alatti épület második szintjén 3 termet kapott a Keleti Múzeum, a negyedik terem előadóterem volt, ahol vetítőgép (!) is rendelkezésre állt.

Meg kell még említeni a múzeumi anyagot kiegészítő fonetikai gyűjteményt, amelyet Balassa József nyelvész vezetett.1909-től alkalmazták Győrffy Istvánt, a későbbi néprajzkutató akadémikust a muzeális gyűjtemény rendezésére és katalogizálására. Győrffy tervezte meg a múzeumi tárlókat is, amelyeket a szobákon kívül a folyosón is elhelyeztek. A tárlókban – a mai gyakorlattól eltérően – zsúfoltan voltak elhelyezve a tárgyak.

A Keleti Múzeum hivatalos megnyitására éppen 104 évvel ezelőtt, 1913. november 15-én került sor. Az eseményjelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy két miniszter is jelenvolt: Dr. Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi, valamint báró Harkányi János kereskedelemügyi miniszter. A múzeum jelentős gyűjteményei voltak ekkor:

● keleti hímzések és szőttesek,

● kerámiagyűjtemény,

● fémipari termékek,

● balkáni népviseletek.

A Nagy Háború idején a gyűjteménygyarapítását nagyban segítette, hogy az elfoglalt balkáni területeken szisztematikus begyűjtés indult meg, sőt, a hadifoglyokat felhasználták a múzeumi anyag kiegészítésére. 1916-ban főként tatár foglyoktól szereztek be tárgyakat az egeri (Csehország) és az Esztergom melletti hadifogolytáborban,mégpedig úgy, hogy ott készíttették el azokat; a falujuk épületeiről pedig maketteket csináltattak. A Keleti Múzeum anyagát nem csak helyben lehetett megtekinteni, hanem 1917-ben, a Margitszigeten rendezett hadikiállításon is bemutatták a nagyközönség előtt. Itt a tatár anyag részére külön pavilont is állítottak. Ezután kezdődött el a gyűjtemény felbomlása: a kiállításról nem érkeztek vissza hiánytalanul a tárgyak, az 1918-19-es zűrzavaros időben a Keleti Kereskedelmi Akadémia is átalakult. A Keleti Múzeum anyagát a Tanácsköztársaság idején a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályába szállították be, majd 1920-ban onnan visszaadták. Átadás-átvételi jegyzék sajnos egyik alkalommal sem készült. A Keleti Kereskedelmi Akadémia ugyanebben az évben beolvadt az újonnan alakult Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karba. Teleki Pál professzor 1924-ben beleegyezett abba, hogy a Keleti Múzeumanyagát a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya (ma Magyar Néprajzi Múzeum)kapja meg véglegesen, tehát a gyűjteményt ismét beszállították a Nemzeti Múzeumba. A Keleti Múzeum anyagának egysége ezután megszűnt, más szisztéma szerint került szétosztásra a különböző gyűjteményekbe. 1981-ben 14 darabtextil került be a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kollekciójába.Ezek ma is teljes bizonyossággal azonosítható anyagok az egykor több mint 4000 darabot számláló Keleti Múzeum tárgyai közül.

Zsidi Vilmos

levéltárvezető


Megjelent: Corvinus Kioszk 11. szám – 2017. november  


A-Keleti-Kereskedelmi-Akadémia-épülete-az-1910-es-években-az-Esterházy-ma-Puskin-utca-1b-alatt.jpg

Leckekönyv, nemzetközileg is elterjedt latin nevén index. A legutóbbi időkig egy kézbe vehető könyvecske, ami alapján a hallgatói törzskönyvet kitöltötték. A leckekönyv eredete szinte a múlt homályába vész, a 19. században már létezett. Az e-index bevezetéséhez fogható az 1891/92. tanévtől bevezetett reform a leckekönyvek tekintetében. A Budapesti Hírlap lent idézett cikke felsorolja a legfontosabb változtatásokat az addigi helyzethez képest. Ebből következik egy hosszabb rész: 

 „Uj egészséges szellő kezd lengedezni egyetemünk fölött. A régi jó „alma mater“, mely oly sok kiváló férfiút nevelt a hazának, mindinkább kibontakozik az elavult hagyományokból és alkalmazkodik a kor szelleméhez s a praktikus élet követelményeihez. Alig egy pár év alatt a célszerű újítások egész sora honosodott meg egyetemünkön; ott vannak például a gyakorlati tanításra oly fontos szemináriumok, ott az új leckepénz-szabályzat s az új beiratási rendszer. Ezek a mellett, hogy tanuló ifjúságnak hasznára váltak, másrészt növelték egyetemünk tekintélyét. Az új kultuszminiszter[1] azonban nem elégedett meg e reformokkal s még a múlt esztendőben felhívta az egyetem tanácsát, hogy a t a n u l m á n y i r e n d e t vegye revízió alá s úgy ez iránt, mint a kötelező kollokviumok tekintetében tegyen hozzá javaslatot. Az egyetem egyes fakultásai hónapokig foglalkoztak e kérdésekkel s külön-külön megállapodásra is jutottak. Legutóbb pedig S c h u 1 e k Vilmos dr. ezidei rektor e célból ad hoc bizottságot alakított, melynek elnöke R a p a i c s Rajmund dr., a hittudományi, és előadója H e i n r i c h Gusztáv dr., a bölcsészeti kar prodékánja volt. Ez a bizottság az egyes karok véleményes jelentése alapján revizió alá vette az egyetemi tanulmányi, fegyelmi és leckekönyv-szabályzatot, a melyen több fontos változtatást tett. Az egyik nevezetes újítás az, hogy t ö b b é n e m l e s z az e g y e t e m e n l a t i n i n d e x . A hallgatóságnak, melynek nagy része nem valami erős a latin nyelvben, a beiratkozáskor rendszerint fejtörést okozott a latin rovatok kitöltése. Előszedett szótárt, nyelvtant, hogy például helyes latinsággal beleírhassa: „Született Sárbogárdon ezernyolcszázhetvenegyben.“ Sokan meg úgy vágták ki magukat, hogy magyarul töltötték ki a rovatokat. Ezentúl tehát nincs többé index, hanem van leckekönyv, mely alakjára is megváltozik. Eddig tudvalevőleg kvart-alakú volt, mint a német egyetemeken s éppen e forma miatt kezelése nehézkes és esetlen volt. Az új leckekönyv a bécsi index mintájára kis oktáv könyv alakú lesz, mely könnyen a zsebbe tehető és kezelése is praktikusabb a réginél. Az új leckekönyvbe elől bele lesz kötve a fölvételi bizonyítvány, a Nos rector[2], melyet eddig külön bizonyítvány alakjában adtak ki a hallgatóknak s éppen e miatt gyakran elkallódott és szükség esetén a hallgató nem igazolhatta magát. A leckekönyv végébe van kötve az absolutorium, a végbizonyítvány, melynek kiállítgatása eddig oly sok munkát okozott az egyetemi kveszturának[3]. Úgy a felvételi, mint a végbizonyítvány szövege m a g y a r l e s z . S a leckekönyvbe hivatalos másolatban bevezetik a külföldi leckekönyveket. Ha valamelyik hallgató ugyanis külföldi egyetemre megy, ott rendesen új indexet kap. A mikor visszajött, ezzel a külföldi leckekönyvvel mindig külön kellett bajlódnia. Most annak tartalmát bevezetik az új leckekönyvbe, úgy,hogy az egyetemi hatóság a hallgató tanulmányairól egyszeri átnézésre tiszta képet nyer. A végbizonyítvány kiállítása pedig nem fog dologgal járni, mert egyszerűen csak azt vezetik rá, hogy az illető a leckekönyvben foglalt tantárgyakat hallgatta. Fölmerült az a terv is, hogy az új leckekönyvbe ragasztassék bele a hallgató fotográfiája. De ez, a mellett, hogy kissé költséges, másrészt nem egészen praktikus. A fiatal ember ugyanis éppen egyetemi hallgató korában megy át a legnagyobb fejlődési fokozaton. Megemberesedik, szakálla, bajusza nő, arca megváltozik s így több ízben ki kellene a fotográfiát cserélni.”[4] 

Bár az idézett rész a Budapesti Tudományegyetemre (ma ELTE) vonatkozik, lényegében ez a szabályozás volt érvényben a második világháborút követő évekig, következésképp ezt alkalmazták a közgazdaságtudományi karon is. 
Egyetemünk levéltárában több száz leckekönyv található a 20. század első feléből. ezek részben pótolják a hiányzó törzskönyveket (Közigazgatástudományi osztály), részben –éppen a fényképek segítségével – közelebb hozzák hozzánk az egykori hallgatókat. A leckekönyvbe került képek egyedinek voltak mondhatók: látszik rajtuk a fotós mesterségbeli tudása, nem egy kép szinte művészi kivitelezésű. Másrészt a korszak lenyomata is látható a ruházaton, a frizurán keresztül. Többen nem portrét, hanem egész alakos képet, vagy zsánerképek ragasztottak a leckekönyvbe. Ezért ezen történeti források kutatása, felhasználása nemcsak izgalmas, de érdekes feladat is. 
 Zsidi Vilmos, levéltárvezető 

 Megjelent: Corvinus Kioszk 6. szám – 2017. március 
 [1] Gróf Csáky Albin 1888-1894 között volt vallás- és közoktatásügyi miniszter 
 [2] Amolyan „diákigazolvány”, ami azt igazolja, hogy a leckekönyv tulajdonosa beiratkozott hallgató. 
 [3] Questura: 1948-ig a gazdasági és tanulmányi ügyeket egyaránt intéző egyetemi hivatal 
 [4] Reformok az egyetemen. In: Budapesti Hírlap, 1891. jún. 18. 3-4. p. , hungaricana.hu, 2017. márc. 20.i letöltés 
 A portrét végül mégis rendszeresítették. Vö. A budapesti egyetem szabályzata. In: Budapesti Hírlap, 1891. aug. 19. 4. p. , hungaricana.hu, 2017. márc. 20.i letöltés

leckekönyv-kioszk.jpg
Vágólapra másolva