Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Informatikai Szolgáltató Központ

Mogyorósi János

mj.png
Mogyorósi János 2000 óta dolgozik az egyetemünkért – változatlan pozícióban, mint az Informatikai Szolgáltató Központ vezetője. Feladata az informatikai és oktatástechnikai szolgáltatások támogatása és fejlesztése. Kiemelt célja, hogy az informatikai csapat naprakész technológiai tudással bírjon, ezzel segítve egyetemünk versenyképességét.
Mogyorósi János 1988-ban diplomázott a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán digitális folyamatvezérlés szakon. A tanulmányai mellett, és a diploma megszerzését követően öt éven keresztül programozóként dolgozott a SZÁMALK-ban, a Műszeripari kutató Intézetben(MIKI) és a Központi Fizikai Kutató Intézetben (KFKI).
1993-ban csatlakozott az ELTE csapatához, a hálózati szolgáltatások fejlesztéséért felelt. Ezzel párhuzamosan az akkori Közgáz hálózatfejlesztési projektjeibe is besegített, és vezetett egy három egyetemre kiterjedő (ELTE-BME-Közgáz) közös nagy teljesítményű számítási cluster létrehozását megcélzó projektet.
1994-ben csatlakozott az Optotrans Kft. kezdőcsapatához, mely cég a hálózatfejlesztések legnagyobb cégévé vált, a CISCO Incorporation multinacionális cég magyarországi partnereként. A gyors növekedési lehetőségek, külső tőkebevonások és piaci felvásárlások eredményeképpen, ebből a cégből alakult ki a SYNERGON Rt.,melynek 1996-tól vezérigazgatóhelyettesi posztját töltötte be.
A SYNERGON Rt.- ben Mogyorósi János elsősorban a telekommunikációs és pénzügyi területekért felelt.1998 és 2000 között, vezérigazgatóként a cégcsoporthoz tartozó banki és pénzügyi szoftverfejlesztésekkel foglalkozó Integra Zrt.-t vezette. A cégcsoport menedzsmentjének tagjaként részt vett a cégcsoport tőzsdére lépésének megszervezésében, mely 1999-ben a budapesti és a londoni tőzsdén egyszerre történt meg. Feladatai ellátása mellett, a Corvinus Egyetem jogelődjénél MBA képzésen vett részt, de diplomát nem szerzett. A SYNERGON NyRt. igazgatótanácsának 2002-ig maradt tagja.
Mogyorósi Jánost 2005-ben a Microsoft a Higher Education Advisory Board-ja tagjává választotta. Mogyorósi János egyetemi feladatai ellátása mellett 2015-ig, a Magyar Telekom szolgáltatás fejlesztési területével együttműködve, több kutatási és fejlesztési projektet vezetett.       

Személyes credo

Gondoljuk csak el, mi lenne, ha világunkból egy csapásra eltűnnének a számítógépek, az informatikai rendszerek, a mobiltelefonok. Abban a pillanatban megszűnne az információáramlása, mely működteti a gazdaságot, az energetikai rendszereket, mozgatja a termékeket és nyersanyagokat. Ha nem is lenne rögvest vége az emberi kultúrának,de életlehetőségeink, valamint kulturális, gazdasági és társadalmi kapcsolódásaink olyan nagymértékben megváltoznának, hogy új alapokra kellene helyezni egész létünket. Az országokat átszövő informatikai megoldások – tőzsdék, banki rendszerek, hírportálok, a Google, a FaceBook és az Instagram, de ideértve akár az egyetemi informatikai rendszereket is – az idegpályái és kapcsolódásai annak a közös ökoszisztémának, amire akár, mint a globális emberi elmére tekinthetünk.
Pályám elején részt vehettem az első (vagy egyik első) magyarországi internet kapcsolat létrehozásában,ami a magyar Központi Fizikai Kutató Intézet és a svájci Central ResearchInstitute of Nuclear között jött létre és őszintén mondom, akkor nem gondoltam volna, hogy a folyamat, ami Magyarországon akkor kezdődött, ennyire átszövi majd az életünket, és az információs technológiának megértése és továbbfejlesztése lesz közös világunk igazi motorja.
Szerencsésnek tartom magam, mert sok magyarországi és néhány nemzetközi projektben vehettem,és vehetek részt. Ezek közül volt vállalatépítés, tőzsdei kibocsátás, technológiaialapkutatás és szolgáltatásfejlesztés is. Miközben dolgoztunk, projekteket vezettünk, kutattunk, egyre csak tovább mélyült bennem az érzés: kell egy csapat! – így egy húron pendülök Patrick Lencionival vagy talán még inkább Garas Dezsővel.
A Corvinuson, márleírni is sok, 20 éve olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akiknek a szakmai felkészültségében és emberi hozzáállásában megbízok, akikre támaszkodhatok, és akik számíthatnak rám. Jó dolog egy globális világban egy globális piacra kilépő egyetemen a jövendő generációnak informatikai szolgáltatásokat nyújtani.Ezért csináljuk!  

Kapcsolódó elérhetőségek

Mogyorósi János janos.mogyorosi@uni-corvinus.hu
Sóház, 103
Telefon: +36 1 482 7511 • Mellék: 7511
Vágólapra másolva