Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Corvinus Institute for Advanced Studies

Szántó Zoltán Oszkár

Szanto_Zoltan_300x300px.jpg
Szántó Zoltán Oszkár közgazdász-szociológus. 1987-ben a BCE jogelőd intézményében szerzett egyetemi oklevelet, közgazdász-tanár és szociológia szakon. A szociológiai tudomány kandidátusa (1993) és habilitált doktora (2002). 1993-ban posztdoktori tanulmányokat folytatott az Indiana University-n.
Az elmúlt években – más vezetői megbízatások mellett – a Társadalomtudományi Kar dékánja (2000-04) és az Egyetem rektorhelyettese volt (2012-19). 2011 óta a Szociológiai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke, 2011-17 között az OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottságának elnöki tisztét töltötte be. 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.
Oktatási-kutatásiterülete: analitikus társadalomelméletek és gazdaságszociológia. Pályafutásasorán 12 alkalmazott és 15 alapkutatási projektben vett részt. Hazai és külföldi konferenciák rendszeres előadója. Magyar és angol nyelvű tudományos közleményeinek száma 124. Az utóbbi időben kutatóként a társadalmi jövőképesség kérdésköre foglalkoztatja. 
Igazi kihívás, hogy a CIAS néhány év alatt a régió leg(el)ismertebb intézményei között legyen számon tartva, mind a külföldi, mind a hazai akadémiai körökben. A megújuló Egyetem zászlóshajójaként, mint a gazdaság- és társadalomtudományi diszciplínák kiemelt tudás-inkubációs és kutatási ökoszisztémája nagymértékben járuljon hozzá a kutatási stratégia megvalósításához, katalizálva az Egyetem kutatási és publikációs teljesítményének dimenzióváltását.
E célok eléréséhez, az egyetem kutatási prioritásai mentén, új multidiszciplináris kutatóközpontok alapítását és projektek indítását, a nemzetközi élvonalba tartozó hazai és külföldi kutatók Corvinusra vonzását, a CIAS nemzetközi láthatóságának és kutatásiforrás-vonzó képességének határozott növelését kell középpontba állítanunk. 

Kapcsolódó elérhetőségek

Prof.Dr. Szántó Zoltán Oszkár z.o.szanto@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 424
Telefon: +36 1 482 7347 • Mellék: 7347
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 05:03:58