Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Idegennyelvi Oktató és Kutatóközpont

Dobos Ágota

A budapesti I. István Gimnáziumban érettségizett, majd felvételt nyert az ELTE Bölcsészettudományi Karára, ahol angol és orosz nyelv és irodalom szakos nyelvtanári diplomát szerzett, melyet később egy felsőfokú külkereskedelmi, valamint tréneri képzettséggel is bővített. Szakmai pályafutása a felsőoktatáshoz, azon belül az Államigazgatási Főiskolához és jogutód intézményeihez kötődik, így a Budapesti Közigazgatási és Államigazgatási Egyetemhez, napjainkig pedig a Budapesti Corvinus Egyetemhez. 
Angol szaknyelv oktatóként és az Idegennyelvi Lektorátus vezetőjeként az Államigazgatási Főiskolán és a Közigazgatástudományi Karon részt vett a közigazgatási szaknyelv egyetemi oktatásának kidolgozásában, szaknyelvi tananyagok és szótár fejlesztésében, valamint a jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsga anyagainak kidolgozásában. Számos nemzetközi és hazai pályázat megírásában, menedzselésében és megvalósításában vett részt, melyek során széleskörű nemzetközi tapasztalatot szerzett az európai partner intézményekkel való együttműködésben, az európai projekt menedzsmentelméletében és gyakorlatában, melyet napjainkban főként szakértői munkájában hasznosít. 
2007-2020-ig a Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának nyelvoktatója volt, és az Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont (IOK) igazgatójaként dolgozik, ellátja az Egyetem Pesti és Székesfehérvári Campusán a nyelvi képzés megvalósításával összefüggő vezetői feladatokat. Az Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karán 2012-ben indított el a komplex Nemzetközi Felkészítő Programot, amely mára már szervesen integrálódott az IOK képzési rendszerébe.A nyelvtanári pályájához kötődő módszertani képzettséget és érdeklődésének bázisán a kilencvenes évek közepén kapcsolódott be trénerként a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztő gyakorlat-orientált továbbképzésébe, vezetőképzésbe, ami egyben tudományos érdeklődése fő területévé is vált, elsősorban abban a magyar-amerikai komparatív dimenzióban, melynek megismerésére és kutatására két hosszabb amerikai tanulmányút, valamint hazai projektek keretében nyílt lehetősége. 
2012-ben summa cum laude minősítéssel PhD fokozatot szerzett. „Felnőttképzési módszerek és technikák az amerikai közszolgálatban – adaptációs esélyek” c. disszertációjával, valamint az interaktív felnőtt tanulási/képzési módszerek, a tanulási környezet, állampolgári részvétel, stb. témakörében megjelent magyar és angol nyelvű publikációi e kutatási irány művelését jelzik. A nyelvtanári és a tréneri területen szerzett tapasztalatok szintézisét jelenti az Üzleti Szaknyelvi Tréner angol nyelvű szakirányú továbbképzési program, melyben szakirány-vezetőként és oktatóként is közreműködik.

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Dobos Ágota agota.dobos@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Idegennyelvi Oktató és Kutatóközpont
Igazgató / Director
C épület, 535
Telefon: +36 1 482 7266 • Mellék: 7266
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 17:09:50