Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Vállalkozásfejlesztés Intézet

Virág Miklós

Dr_Virag_Miklos_300x300px.jpg
A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztési Intézetének egyetemi tanára és vezetője.  Gazdálkodástani Doktori Iskola törzstagja. 1982 óta oktat az egyetemen. 1984-ben „summa cum laude” eredménnyel doktorált „A döntési struktúrák optimalitásának vizsgálata” című disszertációjával. 1993-ban kandidátusi fokozatot szerezett a közgazdaságtudományok területén „A pénzügyi viszonyszámokon alapuló teljesítmény-megítélés és csődelőrejelzés” című értekezésével. Ebben, hazánkban elsőként sikerült felállítania egy hazai viszonyokra értelmezett, a vállalati pénzügyi mutatószámokon alapuló csődelőrejelzési modellt. 2001-ben habilitált a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen. 

Az 1989/90-es tanévet  a University of Washington (Seattle, WA. USA) egyetemen töltötte.Itt kezdett el behatóbban foglalkozni Corporate Finance témakörével, ezen belüla vállalati pénzügyi folyamatok sajátosságaival, tervezhetőségével illetve a bankok, és a külső megbízott tanácsadó cégek által készítendő vállalatminősítések sajátosságaival és a csődelőrejelzéssel. Kutatási eredményeit számos publikáció (önálló és társszerzővel írt könyvek, szakfolyóiratokban megjelent cikkek, középiskolás tankönyvek, egyetemi tanszéki kéziratok, szakmai konferenciákról kiadott, illetve pályázatokon díjazott tanulmányok, példatárak stb.) tartalmazzák. Ld. publikációs tevékenység. Az évek során oktatói és kutatói munkája mellett számos tanácsadási munkában is részt vett. A kutatásai során kialakított, komplex banki és vállalati pénzügyiminősítési rendszert, valamint a hazai viszonyokra felállított csődelőrejelzési modelleket a gyakorlatban hasznosították. MTA Köztestületi tagja. 2012-ben az év oktatójává választották az Egyetemen, 2017-ben pedig elnyerte az Egyetemért Emlékérmet. 2003-ban a Magyar Köztársasági érdemrend Lovagkeresztjével díjazták. Fő feladata a Vállalkozásfejlesztési Intézet stratégiájának meghatározása, irányítja annak kutatási, innovációs és oktatási stratégiáját.   

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Virág Miklós miklos.virag@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Intézetigazgató, egyetemi tanár / Institute Director, Professor
E épület, 387/a, 387
Telefon: +36 1 482 5142, +36 1 482 5432 • Mellék: 5142, 5432
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.11. - 00:41:54