Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Matematika és Statisztikai Modellezés Intézet

Ágoston Kolos Csaba

Agoston_Kolos_300x300px.jpg

Ágoston Kolos Csaba 1998-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén, aktuárius (biztosításmatematika) szakirányon. Az egyetem elvégzése után rövid ideig az üzleti életben dolgozott aktuáriusként és adatelemzőként, de inkább a kutatói pálya felé vonzódott. Doktori disszertációját 2004-ben védte meg. 2001-től az Budapesti Corvinus Egyetemen tanít, jelenleg docensi munkakörben. Az aktuárius képzéshez tartozó tárgyakat oktatja, valamint adatelemzést és operációkutatást. 2019-ben habilitált. Alapító tagja a Gazdaságinformatika Doktori Iskolának, tagja a Magyar Operációkutatási Társaságnak és a Magyar Aktuárius Társaságnak is. 

 Ágoston Kolos Csaba 2020-től vezetője a Matematikai és Statisztikai Modellezés intézetnek. Az intézet a gazdaságmodellezés tudományos igényességű művelését, illetve az ehhez vezető út átadását tekinti céljának; a gazdasági, társadalmi elemzésekhez nélkülözhetetlen matematikai, statisztikai és operációkutatási tárgyakat oktatja. A matematika, és az arra épülő kvantitatív elemzés egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a globalizálódó világban, az intézet feladatának tekinti ezen kvantitatív technikák készségszintű átadását. Az oktatás mellett intenzív tudományos élet is jellemző az intézetre, melynek megőrzése és továbbfejlesztése intézeti prioritás

Kapcsolódó elérhetőségek

Ágoston Kolos Csaba kolos.agoston@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet
Egyetemi docens, Intézetigazgató / Associate Professor, Institute Director
Sóház, 202/A
Telefon: +36 1 482 7450 • Mellék: 7450
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 17:59:17