Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Közgazdaságtan Intézet

Major Klára 2019 óta aKözgazdaságtani Intézet vezetője, egyetemi docens, az Általános és KvantitatívKözgazdasági Doktori iskola törzstagja. Megszakításokkal 1995 óta tanít azegyetemen. PhD fokozatát a Corvinus egyetemen szerezte 2003-ban a „Nemzetközijövedelemegyenlőtlenségek dinamikája” címmel. 

1995 óta tanít makroökonómiát ésnemzetközi közgazdaságtant alap- és mesterszinten, illetve kapcsolódókurzusokat (úgymint növekedéselmélet, numerikus módszerek makroökonómiaialkalmazásai). 2013-2016 között a Hétfa Kutatóintézet alkalmazottja, majdkutatási igazgatója. Ebben az időszakban fejleszti ki a Hétfa CGE modellt azuniós támogatások magyarországi hatásainak becslésére. Kutatási tevékenységeelsősorban a makroökonómiai modellezés és empíria alkalmazásaira irányulnak.

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Major Klára major@uni-corvinus.hu Közgazdaságtani Intézet
Intézetvezető egyetemi docens / Head of Institute, Associate Professor
E épület, 224
Telefon: +36 1 482 5367 • Mellék: 5367
Vágólapra másolva