Budapesti Corvinus Egyetem ×

Tanszéki kutatások

A Tanszék kutatási, pályázati tevékenysége

A tanszéki kutatások középpontjában a statisztikai módszertan fejlesztése és gyakorlati alkalmazása áll.

Kutatási témáink:
  • a mintavétel elmélete és gyakorlati alkalmazásai;
  • a társadalmi-gazdasági jelenségek többváltozós modellezése-elemzése;
  • adatbányászat, a data science témaköre;
  • az életszínvonal vizsgálatának időszerű problémái (fogyasztói árindex, szegénység, rétegvizsgálatok, well-being);
  • termelői árindexek;
  • a makrogazdasági mutatószámok sajátosságai és alkalmazásának korlátai;
  • valamint a statisztika és ökonometria módszertanának (különös tekintettel az eloszláselemzésekre, kapcsolatvizsgálatra, keresztmetszeti, idősoros és panel modellezésre) gazdasági-társadalmi problémákon való kreatív alkalmazása és az eredmények minél érthetőbb interpretálása (amibe beletartozik az adatvizualizáció is).
Vágólapra másolva