Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

A Statisztika Tanszékről

A Statisztika Tanszék az egyetem egyik legrégebben működő tanszéke, 1949 óta létezik.
A Tanszék által végzett oktató munka igen sokrétű. Oktatunk a közgazdasági és a társadalomtudományi egyetemi alap- és mesterképzésben, a doktori képzésben és az egyetemen folyó szinte valamennyi posztgraduális, illetve továbbképzési programban is.A tanszéki kutatások középpontjában a statisztikai módszertanfejlesztése és gyakorlati alkalmazása áll.  
Az oktatás célja olyan ismeretek és készségek nyújtása, ami képessé teszi a hallgatókat a statisztikai információk és a statisztikai módszertan szakszerű használatára a szaktárgyak tanulásában, a végzés után pedig a mindennapi munkában.
Ezt a célt szolgálja a Tanszék alapszakok tantervében megjelenő oktatási profilja (leíró és következtető statisztika, keresztmetszeti és idősoros ökonometria illetve gazdaság- és társadalomstatisztika), valamint a mesterképzésben (modellezési jellegű tárgyak, nemzetgazdasági elszámolások különböző területei, illetve a panel ökonometria témakörei), a posztgraduális és a továbbképzési programokban kifejtett sokoldalú oktató munka is.
Tanszékünk emellett önálló (gazdaság- és társadalomstatisztika) specializációt visz a Gazdaságinformatika doktori iskolában, de más doktori iskolákban is tanulnak a tanszéken kutató- oktató PhD hallgatók.


Oktatott tárgyaink:
Statisztika
Keresztmetszeti és panel ökonometria
Idősorelemzés
Sokváltozós módszerek
Statisztikaiprogramcsomagok használata
Gazdaság- és társadalomstatisztika
Nemzetgazdaságielszámolások
Statisztikai modellezés
Statistics
Econometrics
National Accounts
Kutatási témáink:
  • a mintavétel elmélete és gyakorlati alkalmazásai;
  • atársadalmi-gazdasági jelenségek többváltozós modellezése-elemzése;
  • adatbányászat, a data science témaköre;
  • az életszínvonal vizsgálatának időszerűproblémái (fogyasztói árindex, szegénység, rétegvizsgálatok, well-being);
  • termelői árindexek;
  • a makrogazdasági mutatószámok sajátosságai ésalkalmazásának korlátai;
  • valamint a statisztika és ökonometria módszertanának(különös tekintettel az eloszláselemzésekre, kapcsolatvizsgálatra,keresztmetszeti. idősoros és panel modellezésre) gazdasági-társadalmiproblémákon való kreatív alkalmazása és az eredmények minél érthetőbb interpretálása (amibebeletartozik az adatvizualizáció is)
Vágólapra másolva