Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

A tanszékről

A frissen alakult, de fél évszázados múltra visszatekintő Pszichológia és Viselkedéstudomány Tanszék oktatóiként az emberi viselkedésről, kognitív folyamatokról és érzelmekről gondolkozunk együtt a diákokkal. Valós problémahelyzetekből kiindulva keressük és vizsgáljuk az egyéni, csoport és szervezeti szintű viselkedés mozgatórugóit és a hatékony működés lehetőségeit. Célunk a legújabb kutatási eredmények folyamatos bevonása és gyakorlatorientált megközelítése a képzések során, szem előtt tartva a felelős és etikus oktatás és kutatás jelentőségét.

A tanszék számos alap- és mesterképzésben részt vesz: így a kommunikáció és médiatudomány, a közgazdász tanárképzés , az emberi erőforrás és a gazdálkodástudományi szakok, valamint posztgraduális szinten a tanár továbbképzés, a vállalkozás- és gazdaságpszichológus képzés és az egyetem munkatársainak belső továbbképzései tartoznak a profilunkba. Fejlesztő tréningjeinken a jövőbeli sikeres és informált karrierdöntés és -fejlődés megalapozásában segítjük a résztvevőket, többek között az egyéni és szervezeti önismeret, a konfliktus és a stresszkezelés, a tudatos szervezeti viselkedés és a mentorálás területeken.

Kutatásaink a társadalmi és gazdasági viselkedés területeit érintik, többek között a szervezeti kultúra és klíma, a mentálhigiéné, a stressz- és érzelemkezelés, a sikeres oktatás háttértényezői (motiváció, tanulási és kognitív stílus), valamint az evéspszichológia területekkel foglalkozunk. A kutatómunkát a Viselkedéselemző laborunkban (Noldus Observer XT és FaceReader) folyó vizsgálatok, a Tanárképző és Digitális Tanulási Központtal és a Diák- és Karriertanácsadóval, valamint a pszichológia szakmai szervezeteivel való szoros együttműködés segíti (többek között a Magyar Pszichológiai Társaság, pszichológiai képzőhelyek, Magyar Pszichológiai Szemle).

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.19. - 15:17:22