Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

A Tanszékről

Mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben a Tanszék elsősorban operációkutatási, optimumszámítási, döntéselméleti és biztosításmatematikai tárgyakat oktat. A Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakon az Aktuárius szakirány (a BOKCS oktatóival együtt) olyan szakembereket képez, akik képesek a biztosító intézetek gyakorlatában előforduló feladatok matematikai módszerekkel történő megoldására. Ismereteiket az életbiztosítási és egyéb biztosítási területeken, a nyugdíjrendszerek kialakításában és működtetésében, valamint a befektetések értékelésében hasznosíthatják. A Gazdaságmatematikai elemző szakon az Operációkutatás szakirány (melyet az MTA SZTAKI Gazdasági döntések kihelyezett tanszékével közösen kínálunk) elsősorban azokat a hallgatókat célozza meg, akik a vállalati és intézményi gyakorlatban előforduló döntési feladatok formalizálását és megoldását, a döntéstámogatás számítógépes modelljeit kívánják megtanulni és alkalmazni.
A tanszék a tágan értelmezett operációkutatás területén elsősorban a gazdasági gyakorlatban előforduló döntési problémák matematikai modellé alakításával, a modellek elemzését, optimalizálását lehetővé tevő módszerek alkalmazásával és fejlesztésével foglalkozik. A tanszéki kutatások fő területei: játékelmélet, matematikai programozás, sokváltozós statisztika, döntéselmélet, biztosításmatematika.
Vágólapra másolva