Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

A Tanszékről

Mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben a Tanszék elsősorban operációkutatási, optimumszámítási, döntéselméleti tárgyakat oktat. A Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakon az Aktuárius specializáció hallgatói számára elsősorban biztosításmatematikai tárgyakat oktatunk. Az aktuáriusok olyan szakemberek, akik képesek a biztosító intézetek gyakorlatában előforduló feladatok matematikai módszerekkel történő megoldására. Ismereteiket az életbiztosítási és egyéb biztosítási területeken, a nyugdíjrendszerek kialakításában és működtetésében, valamint a befektetések értékelésében hasznosíthatják. A Gazdaság- és pénzügy matematikai elemző szakon számos tantárgyat oktatunk, Elsősorban azokat a hallgatókat célozzák meg a tantárgyak, akik a vállalati és intézményi gyakorlatban előforduló döntési feladatok formalizálását és megoldását, a döntéstámogatás számítógépes modelljeit kívánják megtanulni és alkalmazni.
A tanszék a tágan értelmezett operációkutatás területén elsősorban a gazdasági gyakorlatban előforduló döntési problémák matematikai modellé alakításával, a modellek elemzését, optimalizálását lehetővé tevő módszerek alkalmazásával és fejlesztésével foglalkozik. A tanszéki kutatások fő területei: játékelmélet, matematikai programozás, stabil párosítás, sokváltozós statisztika, döntéselmélet, biztosításmatematika.A biztosításmatematikán belül kiemelten foglalkozunk a halandóság és a nyugdíjrendszerek modellezésével.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.09. - 10:32:01