Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Tehetséggondozás

Logisztikai AlumniMentorprogram

2018-banelőször került meghirdetésre Tanszékünkön a Logisztikai Alumni Mentorprogram. Aprogram keretében a pályázat alapján kiválasztott hallgatókat a BudapestiCorvinus Egyetem Ellátásilánc-menedzsment mesterszakján, illetve azokjogelődjein korábban végzett szakemberek mentorálják egy éven keresztül. Egy-egyhallgató mentorálásábankét korábban végzett alumni tagunk vesz részt féléves váltással. Ezzel isigyekszünk a program alatt szerezhető személyes és szakmai kapcsolatokatbővíteni a mentoráltak számára.A személyes kapcsolat kialakítása mellett a kiválasztott hallgatók rálátástkaphatnak az adott szakterületeken, iparágakon illetve a cégeken belülikarrierlehetőségekre, feltehetik szakmai kérdéseiket, közös szakmai programokonvehetnek részt és építhetik kapcsolati hálójukat. A program során a mentorokszemélyes tanácsadóként támogatják a mentoráltak üzleti vagy karrier döntéseités személyes fejlődését. A programcélja, hogy nagyjából a mindenkori hallgatói létszám 10%-nak nyújtsonmentorálási lehetőséget, és ezzel erősítse a szakon a tehetséggondozást.

Aprogramról érdeklődni lehet:

GeleiAndrea, egyetemi tanár

andrea.gelei@uni-corvinus.hu

BCELogisztika és Ellátási lánc Menedzsment TanszékLogisztikai Alumni Mentorprogram mentorai és mentoráltjai

Mentoráltak
Vágólapra másolva