Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kutatói tevékenység, elismerések

Tanszékünk alapvető fontosságúnak tartja a színvonalas kutatómunka végzését. Ezt nemcsak saját, egyéni karrierünk, de a tanszék közössége és ehhez kapcsolódóan azoktatási munka színvonalának folyamatos emelése is megköveteli. Ennek érdekében Tanszékünk oktatói szorosan együttműködnek hazai és nemzetközi szakmaiszervezetekkel, hogy nyomon kövessék a világban zajló kutatásokat és betudjanak csatlakozni a hazai és nemzetközi tudományos vérkeringésbe.

2016 és 2020 között a korábbiakhoz hasonló, intenzív kutatómunka folyt a Tanszéken. Az alábbiakban csak felsorolásszerűen jelenítjük meg a futó, illetve az elmúlt öt évben lefutott programokat.
ÉvCímFinanszírozó / jellegTanszéki kutatásvezető*/résztvevő**
2012-2016Fenntartható ellátási lánc OTKA K 105888 Gelei Andrea**, Vörösmarty Gyöngyi**
2012-2016Elégedettség és boldogságérzet vizsgálata ökológiai és fogyasztási korlátok mellett OTKA K 105228 Csutora Mária*, Harangozó Gábor**
2013-2016Kontingenciatényezők a termelésmenedzsment területén:
hatásuk a termelési gyakorlatokra és a működési teljesítményre
MTA Bolyai ösztöndíjMatyusz Zsolt
2014-2017Az üzemszerepek hatása a tudásmegosztásra termelési és ellátási hálózatokbanOTKA K 112745 Demeter Krisztina*, Losonci Dávid**, Matyusz Zsolt**
2015-2019Ellátási hálók kutatása fókuszban a viselkedéselméleti kérdések OTKA K 115542 Gelei Andrea*, Jámbor Zsófia**, Nagy Judit**
2016-2018A Scope 3 szén-dioxid kibocsátás elszámolása és menedzsmentje OTKA K 116472Csutora Mária*, Harangozó Gábor**
2017-2020Fenntartható ellátási láncNKFIHVörösmarty Gyöngyi*, Tátrai Tünde**
2017-2020Intelligens szakosodás a Székesfehérvári régióbanEFOP 3.6.1. – Üzleti hálózatok alprojekt Gelei Andrea*, Losonci Dávid**,
Nagy Judit**, Jámbor Zsófia**
2017-2020Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai EFOP-3.6.2. – Ipar 4.0 és ellátási lánc alprojekt Demeter Krisztina*, Diófási-Kovács Orsolya**,
Losonci Dávid**, Matyusz Zsolt**,
Nagy Judit**, Jámbor Zsófia**,
Munkácsi Adrienn**, Wittinger Mária**
2018-2019A magyar élelmiszeripari ellátási láncok versenyképességének vizsgálata európai versenytársaik tükrében EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 „Tehetségből fiatal kutató” alprojektNagy Judit*, Jámbor Zsófia**
A tanszéken végzett kutatómunkaeredményességét mutatja, hogy számos díjat kaptak az elmúlt években kollégáink.LosonciDávid ÚNKP ösztöndíjat nyert 2016-2017-re. Nagy Judit 2018-ban kutatócsoportalakítására kapott ösztöndíjat. VörösmartyGyöngyi “MLE dísztoll” elismerést kapott a LogisztikaiÉvkönyvben és a szakmai közéletben kifejtett kiemelkedően magas színvonalú munkásságáért2018-ban. Az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságának Ipar- és VállalatgazdaságiPublikációs Nívó-díját 2018-ban könyv kategóriában Vörösmarty Gyöngyi és Tátrai Tünde együtt írt könyvükkel, nemzetközi folyóiratcikkkategóriában Losonci Dávidés Demeter Krisztina társszerzőkkelírt cikkükkel nyerték el. 2019-ben az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság,Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottságának 2019. évi szakirodalminívódíjasai lett hazai folyóirat kategóriában Gelei Andrea, Dobos Imreés Dudás Levente Statisztikai Szemlében megjelent cikke. 2020-ban NagyJudit az egyetem Év Oktatója kitüntetésben részesült.

Nemzetközi díjakban semvolt hiány. 2017-ben Demeter Krisztina egy IJPE-ben megjelent cikkel a Román OktatásiMinisztériumtól kapta meg az adott tanévben romániai szerzők tollából megjelentnemzetközi cikkek közül kiválasztva a legjobb gazdasági publikációért járódíjat társszerzőivel: Szász Leventével és Rácz Béla Gergellyel (mindketten aBábes-Bolyai Egyetem kutatói). 2018-ban az Emerald Kiadó gondozásában megjelentIJOPM lapjának 2017-es cikkei közül a LosonciDávid, Kása Richárd, DemeterKrisztina, Heidrich Balázs, Jenei István szerzői gárda által írt cikketa legjobb 5 cikk közé (“highly recommended paper”) választotta a lapszerkesztőbizottsága.

Vágólapra másolva