Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

A tanszék oktatóinak fogadóóra beosztása
Hallgatóinkat nem szeretnénk az egyetemi tanulmányaik befejezését követően sem elfelejteni, sem elengedni. Számos rendezvénnyel igyekszünk velük a kapcsolatot fenntartani, így az évente megrendezésre kerülő Corvinus Ellátásilánc Fórum Alumni rendezvényünkkel, a mentorprogramban való korábbi hallgatóink közreműködésével.
2018-ban először került meghirdetésre Tanszékünkön a Logisztikai Alumni Mentorprogram. A program keretében a pályázat alapján kiválasztott hallgatókat a Budapesti Corvinus Egyetem Ellátásilánc-menedzsment mesterszakján, illetve azok jogelődjein korábban végzett szakemberek mentorálják egy éven keresztül. Egy-egy hallgató mentorálásában két korábban végzett alumni tagunk vesz részt féléves váltással.

Ezzel is igyekszünk a program alatt szerezhető személyes és szakmai kapcsolatokat bővíteni a mentoráltak számára.A személyes kapcsolat kialakítása mellett a kiválasztott hallgatók rálátást kaphatnak az adott szakterületeken, iparágakon illetve a cégeken belüli karrierlehetőségekre, feltehetik szakmai kérdéseiket, közös szakmai programokon vehetnek részt és építhetik kapcsolati hálójukat. A program során a mentorok személyes tanácsadóként támogatják a mentoráltak üzleti vagy karrier döntéseit és személyes fejlődését. A programcélja, hogy nagyjából a mindenkori hallgatói létszám 10%-nak nyújtson mentorálási lehetőséget, és ezzel erősítse a szakon a tehetséggondozást.

Információ

Gelei Andrea andrea.gelei@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Egyetemi Tanár, PhD / Professor, PhD
E épület, 131/a.
Telefon: +36 1 482 5557 • Mellék: 5557
Mentoráltak
Tóth_Zoltán_CV
Kozma_Szabolcs_CV
Földesi_János_CV
Mentorprogram_jelentkezési_lap_2021
2013 óta évente megrendezésre kerül a Corvinus Ellátásilánc Fórum Alumni rendezvényünk, így 2019-ben már a VII. alkalommal találkozhattak jelenlegi és korábbi hallgatóink. 2019-ben nevezetes évhez érkeztünk, hiszen ekkor ünnepeltük, hogy 25 éve végzett az első évfolyamunk a szakon! Sajnos 2020-ban a koronavírus miatt kialakult helyzet nem tette lehetővé, hogy a Fórumot megszervezzük, de bízunk benne, hogy a Fórum keretein között is hamarosan újra találkozhatunk! Addig is néhány kép az elmúlt évek rendezvényeiről, programjáról.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az évek során számos PhD hallgatónk volt, akik sikeresen be is fejezték PhD tanulmányaikat. Közöttük megtalálunk olyan kollégákat, akik ma is a Tanszékünk munkatársai, de több korábbi PhD hallgatónk a vállalati életben kamatoztatja a korábban megszerzett tudását.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 04:51:13