Budapesti Corvinus Egyetem ×

Pótfelvételi információk

Kedves Pótfelvételizők!

A Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék pótfelvételiről szóló oldalán, a következő szakok pótfelvételijéről találnak bővebb információt: 
  • Közgazdálkodás és Közpolitika 
  • Közgazdálkodás és Közpolitika levelező

Kérjük, hogy kövessék a felvi.hu oldalt a pontos teendők és határidők betartása érdekében.

A nappali képzéssel kapcsolatos kérdéseket a kozpol@uni-corvinus.hu címen tehetik fel. Kérdéseikre egy napon belül válaszolunk. Telefon: 482-5032

A levelező képzéssel kapcsolatos bővebb információkért Petrovics Nándor programkoordinátort keressék a következő elérhetőségeken:
telefon: 06-30-684-78-10 

Információk a Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana MSc szakról:

Sajnos az idei évben a Budapesti Corvinus Egyetem nem tudja elindítani a családpolitika mesterprogramot, így azt javasoljuk azoknak, akik érdeklődnek családpolitikai kérdések iránt, hogy jelentkezzenek hozzánk a közgazdálkodás és közpolitika szak levelező tagozatára, amely garantáltan elindul szeptembertől.
A közgazdálkodás és közpolitika szak és a családpolitika szak között jelentős átfedések vannak, ráadásul az előbbi mesterszak tágabb rálátást ad a közpolitika folyamataira, érintve a családpolitikai szakterület számos kapcsolódási pontját is. A közpolitika levelező tagozat egy nagyon színvonalas, nemzetközileg is elismert közgazdászdiplomát ad, a képzés során pedig jellemző, hogy a munka kiscsoportos keretek között zajlik, ezáltal személyre szabottan tud történni a hallgatókat érdeklő témák feldolgozása.
Tehát ha Önt kifejezetten a családpolitika, vagy annak egy-egy eleme foglalkoztatja, akkor lehetősége van rá, hogy ezt a témát vigye a kurzusok jelentős részén és ezt is válassza a szakdolgozatához. Ilyenre egyébként többször volt már példa az elmúlt években és kiváló munkák születtek a mesterszakon.

kontakt: Petrovics Nándor programkoordinátor (közgazdálkodás és közpolitika levelező tagozat)
telefon: 06-30-684-78-10  
 PÓTFELVÉTELI JELENTKEZÉS MENETE 

Kérjük hogy a központi egyetemi oldal információit is olvassa át itt!

Felvi.hu információi:

Jelentkezni kizárólag az E-felvételi rendszerében lehet, egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére (ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formája egy jelentkezési helynek számít).  


Az űrlapok kitöltésére 2020. augusztus 9-én éjfélig van lehetőség.

A jelentkezési űrlapokat a kitöltéssel egy időben, azaz 2020. augusztus 9-én éjfélig hitelesíteni is kell! Ez megtehető Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre (javasolt elsőbbségi küldeményként feladni, és tekintettel lenni arra, hogy a jelentkezési határidő munkaszüneti napra esik).

Figyelem! A jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumokat a jelentkezési kérelemmel egyidejűleg kell feltölteni 2020. augusztus 9-ig!

Amennyiben a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzésekben – felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, és közlik annak időpontját is. Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet általában nem küldenek! (Közgazdálkodás és Közpolitika: augusztus 17.)

A ponthatárokat legkésőbb 2020. augusztus 28-ig kihirdetik, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően a felsőoktatási intézménytől kapják meg 2020. szeptember első napjaiban.

A szakra történő felvétel követelménye egy szakmai és motivációs beszélgetésen való sikeres részvétel, valamint szükség esetén a kreditelismertetési eljárás lefolytatása.

Mire számíthatunk a motivációs beszélgetésen?

A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező közpolitikai-közgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteire épül.

A felvételi vizsga tananyaga:

- Mankiw, Gregory N.: A közgazdaságtan alapjai. Osiris, 2011. pp. 3-23., 151-191., 217-260. (a tankönv elérhető a lenti linken)

és

- Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. HVG-Orac, 2010. pp. 17–29., 58–170.  (a tankönyv a lenti linken letölthető)

A kb. 15-20 perces beszélgetés az alábbi részekből áll:

Először a jelentkezőnek a bizottság által feltett, a kijelölt tananyaghoz szorosan kapcsolódó egy-két kérdésre kell röviden válaszolnia. A kérdések célja kifejezetten annak ellenőrzése, hogy a hallgató felkészült-e a kijelölt tananyagból.

Ezután kötetlen kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát a közszektorról és a kormányzatról, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

Ezt követően a jelentkezőnek röviden be kell mutatni a szakmai életútját (alapszakos tanulmányok, szakmai gyakorlat, tapasztalatok, érdeklődési kör), majd kifejteni a motivációját, hogy miért jelölte meg a közgazdálkodás és közpolitika szakot és milyen jövőbeli tervei vannak.

Az angol nyelvű közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak (MSc in Public Policy and Management - PUMA) esetében szóbeli vizsgát angol nyelven kell tenni.

 

Hogyan számítják a felvételi pontot? Beleszámít a diplomajegy is?

Beleszámít. A felvételi pontok számítása a következő módon történik:

  • oklevél minősítése alapján: 20 pont (az érdemjegy szorozva néggyel)
  • szakmai és motivációs beszélgetés: 70 pont
  • többletpontok (esélyegyenlőség, sporteredmény, OTDK): 10 pont

 

Hajnal-Gajduschek: Közpolitika

Hajnal-Gajduschek_Közpolitika

Mankew: A közgazdaságtan alapjai

Mankiw_A Közgazdaságtan alapjai 2
Mankiw_A Közgazdaságtan_alapjai_1
 Kedves Látogatók! Az eljárással kapcsolatosan a határidők és beadandó dokumentumok tekintetében, kérjük, a felvi.hu oldalon található információkat kövessék.


A mesterszak önköltséges formában levelező tagozaton is elvégezhető. Levelező képzés akkor indul, ha elegendő számú jelentkező nyer rá felvételt (a minimális induló létszámról minden évben a szakfelelős és kar határoz). Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a levelező képzés felvételi tájékoztatóban, illetve a felvi.hu-n történő meghirdetése nem jelenti azt, hogy el is tudjuk indítani a levelező képzést, ezért a felvételizőknek érdemes a nappali tagozatot is megjelölniük a felvételi jelentkezésben.

A levelező képzésre elsősorban azokat várjuk, akik munka mellett szeretnének tanulni és mesterszakos diplomát szerezni. Elkötelezett hallgatókat várunk, akik a tanórák látogatása mellett hajlandók és képesek a félévek során követni a tananyagot és önállóan feladatokat megoldani. A program keretében lehetőség van arra, hogy ki-ki a saját munkájához, szakterületéhez is kapcsolódó feladatokat (pl. házidolgozat- vagy kiselőadás-témákat) kapjon, továbbá olyan témában írja a szakdolgozatát, amely a személyes szakmai pályájához kapcsolódik.

A levelező szak tanterve megegyezik a nappali képzésével. Arról, hogy a négy lehetséges modul közül melyek indulnak, a felvett hallgatók érdeklődését szem előtt tartva döntünk. A tanórákat pénteken és szombaton tartjuk meg. Az egyes tárgyakból a tantermi kontaktórák száma a nappali tagozatos órák 30%-a, azaz 16 tanóra (8 idősáv) tárgyanként. Az egyes tárgyak tananyaga és módszertana igazodik a levelező képzés sajátosságaihoz. A levelező képzés hallgatói vehetnek fel tárgyakat a nappali képzés óraválasztékából is, a szabadon választható órakeret terhére.

Mindemellett fontos kiemelni, hogy a szakot jelenleg is több hallgatónk végzi nappali tagozaton, munka, vagy akár vezetői beosztás mellett, probléma nélkül. Ehhez a tanszék a tanulmányi és szabályzati lehetőségek adta kereteken belül biztosítani igyekszik a szükséges rugalmasságot.

Amennyiben további kérdése van a jelentkezéssel és felvételi vizsgával kapcsolatosan, kérjük írjon a szakfelelős tanszék címére:  kozpol@uni-corvinus.hu
A felvételi és pótfelvételi időszakban, egy napon belül válaszolunk az itt feltett kérdéseikre.
Vágólapra másolva