Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szakirányok

Kommunikáció- és médiatudomány alapképzés

Digitális közélet

A Digitális Közélet specializáció a hallgatót a társadalmi kommunikáció digitális technológiáinak értő alkalmazására képesíti. A specializációhoz tartozó tantárgyak elvégzésével a hallgató megismeri a digitális adatértelmezés és -feldolgozás műveleteit, a digitális platformok és kommunikációs műfajok sajátosságait, a digitális közéleti kommunikáció jellemzőit, az online marketing és a médiaszabályozás alapjait, és képessé válik ezek gyakorlati alkalmazására konkrét projekttevékenységek keretében.

Szervezeti kommunikáció

A Szervezeti kommunikáció specializáció a hallgatót a szervezeti kommunikáció stratégiai tervezésére és kivitelezésére képesíti. A specializációhoz tartozó tantárgyak elvégzésével a hallgató megismeri a szervezeti kommunikáció elméletét és gyakorlatát, a vezetés- és szervezetpszichológia alapjait, ismereteket és készségeket szerez a munkaerő-kiválasztásról és a szervezeti szocializációról, valamint megismeri a hatékony tárgyalási technikákat, illetve a kríziskommunikáció szabályait és lehetőségeit.

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés

Politikai kommunikáció

A „Politikai kommunikáció” specializáció célja, hogy a hallgatók átfogó tudást és gyakorlatot szerezzenek a hazai és nemzetközi politikai kommunikáció elemzésében és értékelésében, valamint a hallgatók retorikai képességei és közéleti témákban kutató- és elemzőkészsége fejlesztése, továbbá az EU-s és EU-n kívüli politikai intézményrendszer trendjeinek megismertetése. A végzett hallgatók felkészültek a specializációhoz jellemzően kapcsolódó munkakörök betöltésére, így például marketingkommunikációs és PR területeken végzett tevékenységek, közszolgálati, civil és versenypiaci intézmények public relations feladatai, politikai kommunikációs (pl. kampánytervezés, beszéd- és szövegírás), közpolitikai és szakpolitikai intézmények feladatkörei. A specializáció elméleti és gyakorlati tárgyakat foglal magába, így például „Média és politika”, „Politikai pszichológia”, „Kutató újságírás”, „Politikai retorika és kampány”.

Nemzetközi kommunikáció

A „Nemzetközi kommunikáció” specializáció célja, hogy a hallgatók alapos ismereteket és gyakorlatot szerezzenek a nemzetközi társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésében és értékelésében, és fejlesszék interkulturális és akadémiai angol nyelvi készségeiket. A specializáció célja továbbá EU-s és EU-n kívüli politikai intézményrendszer trendjeinek megismertetése. A végzett hallgatók felkészültek a specializációhoz jellemzően kapcsolódó munkakörök betöltésére, így például nemzetközi környezetben működő kommunikációs és marketing szervezetek vagy a nemzetközi kapcsolatok területén működő kormányzati és civil szervezetek, diplomáciai testületek és követségek kommunikációs feladataira. A specializáció elméleti és gyakorlati tárgyakat kínál, például „Nemzetközi esetek”, „Globális gazdasági trendek”, „Kormányzati és civil szervezetek globális kontextusban”, „Nemzetközi tárgyalás”.
The ’International Communication’ specialisation aims to develop students’ thorough knowledge and practice to analyse and evaluate international social and economic processes, language skills of academic English in praxis and intercultural skills. It also provides an overview of the trendlines of EU- and non-EU development. The specialisation qualifies students for distinct areas of employment, e.g. requiring communication tasks of international environment like communication and marketing agencies; in fields and institutions of international relations (government and NGO), public diplomacy, and embassies. The specialisation includes theoretical and practical courses, e.g. ’Cases of the International Scenario’, ’Global Trends in Economy’, ’GOs and NGOs in Global Context’, and ’International Negotiations’.

Szervezetfejlesztő kommunikáció

A „Szervezetfejlesztő kommunikáció” specializáció célja, hogy a hallgatók átfogó tudást és gyakorlatot szerezzenek hazai és nemzetközi szervezetek elemzésében, irányításában, megismerjék a szervezetfejlesztés személyiség- és tömeglélektani aspektusait és alkalmazását, megismerjék a szervezeti kultúrákat és szervezési módokat, valamint a szervezeti problémák kezelési módjait. A végzett hallgatók felkészültek a specializációhoz jellemzően kapcsolódó munkakörök betöltésére, így például kommunikációs és public relations területek tevékenységei, közszolgálati, civil és versenypiaci intézmények szervezetfejlesztési feladatai, szervezetfejlesztő feladatkörök (pl. külső és belső kommunikáció, marketingkommunikáció), és a humánerőforrás-gazdálkodás egyes feladatai. A specializáció elméleti és gyakorlati tárgyakat foglal magába, így például „Integritásmenedzsment”, „Szervezeti kultúrák és konfliktusok”, „Szervezetfejlesztés”, „Szervezeti érzelmek pszichológiája”.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.16. - 19:12:56