Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

A Tanszékről

“Ius est ars boni et aequi”

A Gazdasági Jogi Tanszékszervezetileg a Gazdálkodástudományi Képzések közé tartozik, emellett azonban aKözgazdaságtudományi Képzések alapszakjain is oktatunk. A tanszék fő profilja agazdasági élethez legszorosabban kötődő jogi tárgyak oktatása és kutatása. Atanszék főbb tárgyai:

  • gazdasági szerződések joga;
  • társasági jog;
  • kereskedelmi jog;
  • európai unió belső piaci joga;
  • pénzügyi jog;
  • adójog;
  • gazdasági közjog;
  • munkajog.

A gazdasági jogi tárgyak oktatása azegyetemen magyar és angol nyelven folyik.

 A tanszék által oktatotttárgyak esetében kollégáink rendszeresen látnak el témavezetői, illetvekonzulensi feladatokat szakdolgozatokhoz, valamint TDK dolgozatokhozkapcsolódóan.

 A Gazdasági Jogi Tanszék2013-tól a Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet részeként működik. Atanszéknek jelenleg tizenegy oktatója van, akiknek a munkáját megbízott oktatókis segítik. A tanszéket 2017. július 1-je óta Bodzási Balázs vezeti.

 Kollégáink az egyetemi oktatóimunkájuk mellett gyakorló jogászként (ügyvédként, bíróként,választottbíróként), illetőleg adótanácsadóként is dolgoznak. Kollégáink közültöbben nemzetközi kereskedelmi jogi tapasztalatokkal is rendelkeznek ésnemzetközi szervezeteknek is tagjai.

 A tanszéken folyó kutatásokpublikálásának fórumaként a Corvinus Law Papers sorozatot 2015-ben indítottukútjára. A sorozat elsődleges célja a tanszéki kollégák által végzett kutatásokegyes részeredményeinek a közzététele.

 Tanszéki kollégáink többországos megjelenésű jogtudományi folyóirat főszerkesztését, illetveszerkesztését látják el (Céghírnök, Fontes Iuris, Ítélőtáblai Határozatok, BíróságiDöntések Tára).

 Tanszékünk számára egyarántfontos a hallgatóinkkal, más egyetemek jogi karaival és az üzleti életszereplőivel való kapcsolattartás és együttműködés.

 Célunk, hogy az üzleti életnapi működéséből fakadó jogi kérdéseket a közgazdász hallgatók számára isérthetővé és kezelhetővé tegyük. Olyan gyakorlati tudást kívánunk ahallgatóknak átadni, amely révén sikeresen tudják azonosítani és megoldani a későbbimunkájuk során felmerülő gazdasági jogi jellegű problémákat. 

Vágólapra másolva