Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

A Tanszékről

“Ius est ars boni et aequi”

A Gazdasági Jogi Tanszék szervezetileg a Gazdálkodástudományi Képzések közé tartozik, emellett azonban a Közgazdaságtudományi Képzések alapszakjain is oktatunk. A tanszék fő profilja a gazdasági élethez legszorosabban kötődő jogi tárgyak oktatása és kutatása. A tanszék főbb tárgyai:

  • gazdasági szerződések joga;
  • társasági jog;
  • kereskedelmi jog;
  • európai unió belső piaci joga;
  • pénzügyi jog;
  • adójog;
  • gazdasági közjog;
  • munkajog.

A gazdasági jogi tárgyak oktatása az egyetemen magyar és angol nyelven folyik.

A tanszék által oktatott tárgyak esetében kollégáink rendszeresen látnak el témavezetői, illetve konzulensi feladatokat szakdolgozatokhoz, valamint TDK dolgozatokhoz kapcsolódóan.

A Gazdasági Jogi Tanszék 2013-tól a Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet részeként működik. A tanszéknek jelenleg tizenegy oktatója van, akiknek a munkáját megbízott oktatók is segítik. A tanszéket 2017. július 1-je óta Bodzási Balázs vezeti.

Kollégáink az egyetemi oktatói munkájuk mellett gyakorló jogászként (ügyvédként, bíróként, választott bíróként), illetőleg adótanácsadóként is dolgoznak. Kollégáink közül többen nemzetközi kereskedelmi jogi tapasztalatokkal is rendelkeznek és nemzetközi szervezeteknek is tagjai.

A tanszéken folyó kutatások publikálásának fórumaként a Corvinus Law Papers sorozatot 2015-ben indítottuk útjára. A sorozat elsődleges célja a tanszéki kollégák által végzett kutatások egyes részeredményeinek a közzététele.

Tanszéki kollégáink többországos megjelenésű jogtudományi folyóirat főszerkesztését, illetve szerkesztését látják el (Céghírnök, Fontes Iuris, Ítélőtáblai Határozatok, Bírósági Döntések Tára).

Tanszékünk számára egyaránt fontos a hallgatóinkkal, más egyetemek jogi karaival és az üzleti életszereplőivel való kapcsolattartás és együttműködés.

Célunk, hogy az üzleti életnapi működéséből fakadó jogi kérdéseket a közgazdász hallgatók számára is érthetővé és kezelhetővé tegyük. Olyan gyakorlati tudást kívánunk a hallgatóknak átadni, amely révén sikeresen tudják azonosítani és megoldani a későbbi munkájuk során felmerülő gazdasági jogi jellegű problémákat. 

Vágólapra másolva