Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Oktatási küldetésünk

Oktatási küldetésünk központi eleme: Köztervezési szakemberek gyakorlat-orientált képzése, a hallgatókkal közösségben.


A Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet oktatási küldetése két fő irányvonallal írható le.

Az egyik irányvonal szerint az Intézet küldetése a kimagaslóan felkészült köztervező szakemberek képzése, igazodva a magyarországi és nemzetközi munkaerőpiac elvárásaihoz. A köztervezés gyűjtőfogalma alatt a következő témakörökkel foglalkozunk: köztervezés, stratégiai tervezés, fejlesztéspolitikai tervezés, területi tervezés, várostervezés, területfejlesztés, vidékfejlesztés, társadalmi-gazdasági tervezés, környezeti és fenntarthatósági tervezés-értékelés, valamint a piaci szférában elterjedt tervezési és menedzsmenti eljárások (pl. stratégiai menedzsment és projektmenedzsment).
A Központ a köztervezést megalapozó, a részét képező vagy vele rokon témakörökben a legjobb oktatást kívánja nyújtani. Az oktatási munkát ezért a tervezés hazai és európai gyakorlatában jártas és elismert, elméletileg felkészült szakemberek végzik.
A központ legmagasabb szintű küldetése, hogy átlagon felül jól felkészült, széles körűen tájékozott, kimagaslóan kreatív, ugyanakkor gyakorlatorientált és problémamegoldásra képes szakembereket indítson el szakmai életútjukon. Olyan képzett főket kíván kibocsátani, akik szakmai értékrendjében fontos a társadalmi jóllét biztosítása, a társadalmi, gazdasági és környezeti struktúrák, továbbá a térségi és települési rendszerek fenntarthatósága.
A Központ oktatási tevékenysége során több tudományág eredményeire támaszkodó interdiszciplináris megközelítéseket alkalmaz, különösen földrajz- és gazdaságtudományi alapokra épít. Oktatása térszemléletet és átfogó földrajzi információkat visz a gazdaság- és társadalomtudományi képzésekbe. A Központ fontos oktatás-módszertani küldetése továbbá a gyakorlatorientált ismeretátadás.

Az Intézet oktatási küldetésének másik meghatározó tényezője a hallgatókkal közösségben végzett oktatási-kutatási tevékenységek. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, hallgatóinknak számos lehetőséget kínálunk kutatási projektekbe való bekapcsolódásra (pl. Selyemút, KÖFOP, EFOP, STRAGEO, Mentorprogram, Szakszeminárium verseny és műhelytalálkozó, stb.). Igyekszünk lépést tartani a legmodernebb oktatástechnikai újításokkal is, ezért alkalmazzuk az ún. Harvardi-módszert az oktatásban (Tükrözött osztályterem). A hallgatóknak számtalan kihelyezett órán és több terepgyakorlaton is lehetőségük van részt venni a félév során. Célunk az Alumni-közösséggel ápolt minél szorosabb kapcsolat fenntartása is.


Összefoglalva tehát az Intézet oktatási küldetése a következő:

A Központ által oktatott szakterületek összefoglalása:

  • A központ az ország első számú köztervezési (planning) oktató (és kutató) műhelye.
  • A gazdaság- és társadalomtudományi képzések a geoökonómiai és környezetgazdaságtani összefüggéseinek biztosítása.
  • A gazdaság- és társadalomtudományi képzések fejlesztéspolitikai földrajzi összefüggéseinek biztosítása.

 A Központ oktatás-módszertani küldetéseinek összefoglalása:

  • Kiemelkedő gyakorlatorientált köztervezési képzőhely (terepgyakorlatok, szakmai gyakorlatok, oktatók a gyakorlati életből).
  • Társadalmi hasznosság és munkaerőpiaci relevancia szem előtt tartása
  • Hallgatóközpontúság (szolgáltatások, rendelkezésre állás, igénykövetés)
  • Elitképzés (műhelymunkák, bevonás kutatási projektekbe)
  • Pályakövetés (elhelyezkedés támogatása)
  • Nemzetközi kitekintés biztosítása (előadókkal, tanulmányutakkal)
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.17. - 19:49:59