Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gazdaságföldrajz Műhely

Üdvözöljük a Gazdaságföldrajz Műhely honlapján!

A Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz Műhely 2020. október 13-án tartotta megalakuló ülését. A 2020. esztendő egy szimbolikus időpont ugyanis épp 100 évvel korábban, 1920-ban alapította meg Teleki Pál a Gazdaságföldrajz Tanszéket, mely egyben a Közgazdaságtudományi Kar egyik alapító tanszéke volt.

A Gazdaságföldrajz Műhely vezetője: dr. Jeney László, titkára dr. Varga Ágnes

A Műhely öt kiemelt tervékenyégi köréhez tartozik az egyetemi oktatás, kutatás, a tehetséggondozás, a tudománynépszerűsítés és a Corvinus Regional Studies című, angol nyelven működő online tudományos folyóiratának megjelentetése.

A Műhely rendszeresen keddenként 15.30–17.00 közötti idősávban tartja összejöveteleit, programjait.

Munkatársaink

Műhelyvezető

Dr. Jeney László laszlo.jeney@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 410
Telefon: +36 1 482 7735 • Mellék: 7735

Műhelytitkár

Dr. Jeneyné Varga Ágnes varga.agnes@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 410
Telefon: +36 1 482 7736 • Mellék: 7736

Kapcsolódó elérhetőségek

dr. Forman Balázs balazs.forman@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 520
Telefon: +36 1 482 7740 • Mellék: 7740

Kapcsolódó elérhetőségek

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Lieszkovszky József Pál jozsefpal.lieszkovszky@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 520
Telefon: +36 1 482 7740 • Mellék: 7740

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Tózsa István istvan.tozsa@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
egyetemi tanár
C épület, C.410
Telefon: +36 1 482 7742 • Mellék: 7742

Corvinus Regional Studies

Oktatott tantárgyak

A Műhely munkatársai mind alap-, mester- és doktori képzések keretében tartott kötelező és választott tantárgyak oktatói, tárgyfelelősei. A kötelezően tartott órák a Budapesti Corvinus Egyetem alábbbi szakjaihoz kapcsolódnak:

 • Geopolitika és fenntartható fejlődés doktori program
 • Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak
 • Szociológia alapszak (Regionális és településfejlesztés specializáció)
 • Vidékfejlesztési agrármérnök alapszak

A műhelytagok órái az alábbi négy nagyobb oktatási (tudás)területek köré csoportosítható:
 1. gazdaságföldrajz, regionális földrajz
 2. földrajzi elemzési módszerek, térinformatika
 3. település- és vidékföldrajz, településfejlesztés, településmarketing
 4. közlekedésföldrajz, energetika

Kutatási tevékenység

A Gazdaságföldrajz Műhely munkatársai ad-hoc személyi összetételű kutatásokbvan vesznek részt. A kutatási tevékenység alapvetően az alábbi hat kiemelt stratégiai kutatási irány köré szerveződnek:
 1. Területi fejlettségi különbségek
 2. Falukutatás
 3. Városverseny
 4. Pénzföldrajz
 5. Közlekedésföldrajz
 6. Munkaerő térbeli áramlása
A felsorolt 6 kiemelt irányoktól függetlenül természetesen egyéb a műhely természetesen a gazdaságföldrajzo kapcsolódó egyéb részdiszciplínák területén is vállalnak kutatások.A közös kutatási tevényekség mellett a Műhely célja közös publikációk megjelentetése és szakmai továbbképzések megszervezése.

Tehetséggondozás

Alapvető célkitűzés Gazdaságföldrajz Műhely témavezetőihez tartozó doktoranduszok, hallgatók munkájának segítése.
Ennek keretében a Műhely elindította a TDK közösségiesítését szolgáló  rendezvénysorozatát.
Rendszeressé kívánja tenni doktoranduszok beszámolóját.

Tudománynépszerűsítés

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.16. - 21:03:17