Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

A Tanszékről

A Tanszék oktatási profilja: Az Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék afelelőse a Health Policy Planning and Financing mester programnak, emellettkötelezően választható és választható tárgyakat kínál más programok hallgatóinak.Ezen kívül kiterjedt hazai és nemzetközi irányultságú kutatómunkát végez,amelynek tapasztalatai azonnal bekerülnek az oktatásba.
A Tanszék célja, hogy a hallgatók azórákon elsajátítsák a közgazdasági fogalmak és eszközök használatát azegészségügy piacán, nemzetközileg is verseny- képes tudást szerezzenek, melyetfelhasználhatnak a gyakorlatban későbbi munkavégzésük során. A Tanszék általnyújtott képzés hozzásegíti hallgatóinkat ahhoz, hogy gyógyszercégeknél, azüzleti biztosítóknál, konzultációs cégeknél, illetve az állami szféraintézményeinél érdekes munkát végző, megbecsült munkatársak lehessenek. Aképzés a nemzetközi állások betöltésére (nemzetközi gyógyszergyárak és másbeszállítók, finanszírozók, kutató-és elemző-intézetek, OECD, EU intézményei)is felkészít.

A Tanszék kutatási, pályázati tevékenysége: A Tanszék ahallgatók bevonásával, hazai és külföldi kutatókkal együttműködve végezkutatásokat az egészségügy legkülönbözőbb területein. A Tanszék folyamatosanrészt vesz nemzetközi kutatási programban is.
Kiemelt kutatási témák: egészségpolitika,biztosítás, finanszírozás és menedzsment; gyógyszerközgazdaságtan éstechnológiaelemzés; biotechnológia, betegségteher és életminőség vizsgálatok a legkülönbözőbbbetegség területeken. (Bővebben: 2019-es beszámoló)

Vágólapra másolva