Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Bemutatkozás

A Döntéselmélet Tanszék oktatási és kutatási tevékenységének fókuszában a legfontosabb menedzsment tevékenységnek – a döntéshozatalnak – elméleti és módszertani kérdései állnak. Célunk, hogy elősegítsük a vállalati döntéshozatali gyakorlat fejlesztését.

Oktatási és kutatási tevékenységünket a probléma centrikusság jellemzi. Ez a közelítésmód megmutatkozik az alapképzéstől a PhD képzésig terjedő minden magyar, angol, valamint francia nyelven oktatott kurzusunkban. Két átfogó kurzusunk van, a Döntéselmélet és a Döntési technikák című stúdiumok. Mester és posztgraduális valamint PhD szinten oktatjuk a Döntéselmélet című tantárgyunkat, amely az Egyetemen több évtizedes múltra tekint vissza, ugyanakkor a menedzsment területek egyik leggyorsabban fejlődő ágaként folyamatos fejlesztést igényel. A döntések hátterét vizsgáló Döntéselméletet egészíti ki a Bologna rendszerű képzésben Bachelor szinten oktatott és kifejezetten gyakorlatorientált Döntési technikák című tantárgyunk, amely azt célozza, hogy a hallgatókat valós problémák megoldására készítsük fel, felvértezzük őket a problémamegoldás legismertebb technikáival, és lehetővé tegyük, hogy ezek alkalmazását készség szinten elsajátítsák. A felnőttképzési programok keretében a Tanszék 2009 őszén meghirdeti Döntéshozatali módszerek elnevezésű rövid képzési idejű, ún. kompetencia-fejlesztő programját.

A Döntéselmélet Tanszék kutatási portfóliója azt példázza, hogy az elmélet alkalmazott jellegéhez kapcsolódóan a kutatási témáinkat igyekszünk az oktatásfejlesztési tevékenységünkkel integrálni. Kutatási területeink a következők:

  • stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései
  • a racionalitás és a kreativitás megjelenése a döntéshozatal során
  • a vezetés és döntéshozatal szerepe a vállalati versenyképességben
  • az érintettekhez fűződő kapcsolatok és az üzleti teljesítmény viszonya
  • a vállalati társadalmi felelősség szerepe a döntéshozatalban
  • fenntartható fejlődés
  • a döntéstámogató információk és a teljesítménymenedzsment összefüggései
  • időnyomás alatti döntések
  • a kockázat megítélése
  • a kultúra hatása a döntéshozatalra

A Tanszék munkatársaival a Vállalatgazdaságtan Intézet titkárságán keresztül vehetik fel a kapcsolatot, a 482-5114 telefonszámon keresztül vagy személyesen (1093 Budapest, Fővám tér 8. I/137.). Tanszékünk a Vállalatgazdaságtan Intézet alatt működik, az intézet központi weboldala a vallgazd.uni-corvinus.hu címen érhető el.

Térkép
Vágólapra másolva