Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kutatások, Projektek

Publikációk

Angol nyelvű publikációink a REPEC (Research Papers in Economics) adatbázisban. Összes publikációnk a Magyar Tudományos Művek adatbázisban (a Munkatársaink fülön keresztül mindenkinek elérhető az egyéni oldala). Válogatott nemzetközi publikációink 2014-től.

2022

Berlinger, E., Keresztúri, J. L., Lublóy, Á., & Tamásné, Z. V. (2022). Press freedom and operational losses: The monitoring role of the media. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, forthcoming.

Csóka, P., Illés, F., Solymosi, T. (2022), On the Shapley value of liability games. European Journal of Operational Research, forthcoming.

Gosztonyi, M., & Havran, D. (2022). Highways to Hell? Paths Towards the Formal Financial Exclusion: Empirical Lessons of the Households from Northern Hungary. The European Journal of Development Research, forthcoming.

Ölvedi, T. (2022). The liquidity aspects of peer-to-peer lending. Studies in Economics and Finance, forthcoming.

2021

Can, B., Csóka, P., & Ergin, E. (2021). How to choose a fair delegation? Economic Theory, forthcoming.


Csató, L., & Petróczy, D. G. (2021). On the monotonicity of the eigenvector method. European Journal of Operational Research, 292(1), 230-237.

Csóka, P., & Herings, P. J. J. (2021). An axiomatization of the proportional rule in financial networks. Management Science, forthcoming.

Németh-Durkó, E. (2021). Determinants of carbon emissions in a European emerging country: evidence from ARDL cointegration and Granger causality analysis. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, forthcoming.

Petróczy, D. G. (2021). An alternative quality of life ranking on the basis of remittances. Socio-Economic Planning Sciences, forthcoming.

Petróczy, D. G., & Csató, L. (2021). Revenue allocation in Formula One: a pairwise comparison approach. International Journal of General Systems, forthcoming.

Walter, G. (2021). Risk-adjusted pricing of project loans. Studies in Economics and Finance, forthcoming.

2019

Berlinger, E. (2019). Why APRC is misleading and how it should be reformed. Cogent Economics & Finance, 7(1), 1609766.

Berlinger, E., Dömötör, B., & Illés, F. (2019). Anti-cyclical versus Risk-sensitive Margin Strategies in Central Clearing. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money.

Berlinger, E., Dömötör, B., & Illés, F. (2019). Optimal margin requirement. Finance Research Letters, forthcoming.

Csóka, P., & Jean-Jacques Herings, P. (2019). Liability games. Games and Economic Behavior, 116, 260-268.

Dömötör, B., & Váradi, K. (2019). Stock market stress from the central counterparty’s perspective. Studies in Economics and Finance, forthcoming.

2018

Berlinger, E., Bihary, Z., & Walter, G. (2018). Corporate cash-pool valuation: a Monte Carlo approach. Studies in Economics and Finance, 35(1), 153-162.

Csóka, P., & Hevér, J. (2018). Portfolio valuation under liquidity constraints with permanent price impact. Finance Research Letters, 26, 235-241.

Csóka, P., & Jean-Jacques Herings, P. (2018). Decentralized clearing in financial networks. Management Science, 64(10), 4681-4699.

Divos, P., del Bano Rollin, S., Bihari, Z., & Aste, T. (2018). Risk-Neutral Pricing and Hedging of In-Play Football Bets. Applied Mathematical Finance, 1-21.

Hung, N. T. (2018). Volatility Behaviour of the Foreign Exchange Rate and Transmission Among Central and Eastern European Countries: Evidence from the EGARCH Model. Global Business Review, 0972150918811713.

Lublóy, Á., Keresztúri, J. L., & Benedek, G. (2018). Social network influence on new drug diffusion: Can the data-driven approach provide practical benefits?. Society and Economy, 40(2), 227.

2017

Balog, D., Bátyi, T. L., Csóka, P., & Pintér, M. (2017). Properties and comparison of risk capital allocation methods. European Journal of Operational Research, 259(2), 614-625.

Berlinger, E. (2017). Implicit rating: A potential new method to alert crisis on the interbank lending market. Finance Research Letters, 21, 277-283.

Berlinger, E., Bihary, Z., & Walter, G. (2017). Corporate cash-pool valuation in a multi-firm context: A closed formula. Finance Research Letters, 22, 30-34.

Berlinger, E., Lovas, A., & Juhász, P. (2017). State subsidy and moral hazard in corporate financing. Central European Journal of Operations Research, 25(4), 743-770.

Csóka, P. (2017). Fair risk allocation in illiquid markets. Finance Research Letters, 21, 228-234.

Dömötör, B. (2017). Optimal hedge ratio in a biased forward market under liquidity constraints. Finance Research Letters, 21, 259-263.

Lublóy, Á., Keresztúri, J. L., & Benedek, G. (2017). Lower fragmentation of coordination in primary care is associated with lower prescribing drug costs—lessons from chronic illness care in Hungary. The European Journal of Public Health, 27(5), 826-829.

Szűcs, B. Á. (2017). Forecasting intraday volume: Comparison of two early models. Finance Research Letters, 21, 249-258.


2016

Csóka, P., & Pintér, M. (2016). On the impossibility of fair risk allocation. The BE Journal of Theoretical Economics, 16(1), 143-158.

Kutasi, D., & Badics, M. C. (2016). Valuation methods for the housing market: Evidence from Budapest. Acta Oeconomica, 66(3), 527-546.

Lublóy, Á., Keresztúri, J. L., & Benedek, G. (2016). Formal professional relationships between general practitioners and specialists in shared care: possible associations with patient health and pharmacy costs. Applied health economics and health policy, 14(2), 217-227.

2015

Berlinger, E., & Walter, G. (2015). Income-contingent repayment scheme for non-performing mortgage loans in Hungary. Acta Oeconomica, 65(s1), 123-147.

Csóka, P., Havran, D., & Szűcs, N. (2015). Corporate financing under moral hazard and the default risk of buyers. Central European Journal of Operations Research, 23(4), 763-778.

2014

Benedek, G., Lublóy, Á., & Vastag, G. (2014). The importance of social embeddedness: Churn models at mobile providers. Decision Sciences, 45(1), 175-201.

Csóka, P., & Herings, P. J. J. (2014). Risk allocation under liquidity constraints. Journal of Banking & Finance, 49, 1-9.

Lublóy, Á. (2014). Factors affecting the uptake of new medicines: a systematic literature review. BMC health services research, 14(1), 469.

Szűcs, B., & Váradi, K. (2014). Measuring and managing liquidity risk in the Hungarian practice. Society and Economy, 36(4), 543-563.

Konferenciák

 • Tanszékünk 2010 óta szervezi a nemzetközi Annual Financial Market Liquidity konferenciát. A konferencián évente több mint 100 kutató vesz részt a világ minden tájáról.
 • 2016 óta a PRMIA kockázatkezelési szakembereket tömörítő nemzetközi szervezettel közösen szervezük a magyarországi tagszervezet éves konferenciáját.
 • 2021-ben a Budapesti Corvinus Egyetem és tanszékünk látja vendégül a World Finance Banking Symposiumot.
 • 2017-ben tanszékünk társszervezésében valósult meg az ECMS konferencia

Szemináriumok

Tanszékünkön heti rendszerességgel tartjuk a Corvinus Pénzügyi Kutatások Szemináriumot és Műhelyt, melyen a tanszéken vagy más intézményben dolgozó kollégák számolnak be legfrissebb kutatásaikról, ötleteikről.

Financial Clearing Research Lab

A pénzügyi tranzakciókhoz jövőbeli fizetési kötelezettség tartozik, amelynek rendezéséig a felek egymás nem-fizetési kockázatát viselik. Az elszámolási mechanizmus a pénzügyi piacok működésének kulcsfontosságú eleme, amely számos, elméleti és gyakorlati szempontból érdekes kutatási kérdést tartogat.

A Financial Clearing Research Lab célja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem ebben a témában kutató munkatársait összekösse, a kapcsolódó kutatási ötletek megvitatásának keretet biztosítson, és elősegítse az egyetemen belüli és kívüli műhelyek együttműködését.

Tanszéki alkotótábor

Az alkotótáborban az a jó, hogy van időnk egymásra. Mindenkit meghallgatunk és minden témát aprólékosan kivesézünk (vö. élveboncolás). 2009 óta majdnem minden
évben összegyűltünk Alsóörsön augusztusban alkotótáborozni (AAA+). Három-öt nap tömény flow érzés. Minden spontán módon alakul és mindig kikerekedik valami érdekes. Sok jó ember kis helyen.

2018

alkoto.2018.4.jpg

Előadásainkban szó volt:

Adórendszerről, WACC-ról, Kockázatvállalásról, Viselkedési hatásokról, erkölcsi kockázatról…
Részletes program

Befektetések és Vállalati Pénzügyi Tanszék Alapítványa

Az Alapítvány címe: 1146 Budapest, Abonyi u. 4. fszt. 6.
Az Alapítvány számlaszáma: OTP Bank: 11707062-20003067
Az Alapítvány adószáma: 18141449-1-41


Az Alapítvány célja

Az Alapítvány célja a Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékén folyótudományos kutatási és oktatási tevékenység támogatása, az alábbiakban írt feladatok megvalósítása útján. Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység (az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján): tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés euroatlanti integráció elősegítése. Az Alapítvány részletes feladatai a fentiekben megjelölt közhasznú tevékenységek keretében és célkitűzés alapján:

 

 • Tudományos alapkutatás és alkalmazott kutatás anyagi, tárgyi, személyi feltételeinek fejlesztése,
 • Az oktatástechnika, az oktatásban használt tananyagok és segédanyagok fejlesztése, valamint vendégoktatók személyes közreműködése anyagi, tárgyi feltételeinek megteremtése,
 • A nemzetközi tudományos és oktatói közösségbe való jobb bekapcsolódás támogatása, a Tanszék oktatóinak és kutatóinak külföldi szakmai együttműködésekben történő részvételének elősegítése, anyagi és szervezeti támogatása,
 • Az euroatlanti integráció intézményei által létrehozott kutatási keretprogramokba, illetve kutatási programokba való bekapcsolódás anyagi, tárgyi, személyi feltételeinek javítása,
 • Jelentős eredményeket elért oktatók, kutatók, PhD és egyetemi képzésben részt vevő hallgatók külföldi és belföldi szakmai továbbképzésnek támogatása,
 • A PhD képzésben részt vevő hallgatók kutatási tevékenységének támogatása,
 • A kiemelten tehetséges, a tanszék oktatási vagy kutatási tevékenységében részt vevő egyetemi hallgatók támogatása,
 • A vállalati pénzügyek és a befektetési statisztikai-matematikai módszerek kutatásához szükséges nagy teljesítményű számítógépek és korszerű szoftverek beszerzése,
 • A Tudományi Diákköri tevékenység anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
 • A Tanszék oktatási és kutatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, publikációk, könyvek megjelenésének támogatása,
 • A Tanszék alapító vezetőjének, Dr. Sulyok-Pap Márta szellemi örökségének ápolása és emlékének megőrzése.


A Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszék Alapítványának tevékenysége három fő területre koncentrálódik:

 • Pénzügyi Laboratórium (FinLab) létrehozása és működtetése
 • Mélyszegény középiskolás diákok egyetemi felkészítője
 • Tudományos kutatások, konferenciák és tanulmányi versenyek támogatása.
logo_alapitvany.jpg
Vágólapra másolva
GEN.:2022.06.30. - 06:41:02