Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Akadémiai terület

Az akadémai területhez tartozó szervezeti egységek feladata az oktatás és tudományos kutatási alapfeladatok ellátása és folyamatos fejlesztése, a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok gondozása. Az Egyetem alaptevékenységének megfelelően oktatási és tudományos kutatást végző szervezeti egységei a doktori iskolák, intézetek, kompetenciaközpontok, szakkollégiumok, kutatóintézetek, tanszékek és központok.


Rektor és az irányítása alatt álló szervezeti egységek

Prof. Dr. Takáts Előd rektor@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet
Rektor / Rector

Prof. Dr. Takáts Előd honlapja

Fehér-elválasztás-1.png

Oktatási Rektorhelyettes és az irányítása alatt álló szervezeti egységek

Dr. Szabó Lajos György lajos.gy.szabo@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
egyetemi tanár
E épület, 358
Telefon: +36 1 482 5342 • Mellék: 5342

Programmenedzsment

A Programmenedzsment az oktatásirányítást támogató szakmai és adminisztratív szervezeti egység, amely az oktatási rektorhelyettes közvetlen vezetésével végzi tevékenységét az Egyetem valamennyi telephelyén és a teljes oktatási tevékenysége vonatkozásában.

Elérhetőség: pm@uni-corvinus.hu

Alapképzésekért felelős dékán és az irányítása alatt álló szervezeti egység

Dr. Szántó Richárd richard.szanto@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Programigazgatóság
Alapképzésekért felelős dékán, docens / Dean of Undergraduate Programs, docent
E épület, 217/a
Telefon: +36 1 482 5103 • Mellék: 5103

Alapképzési Programok Igazgatósága

A programigazgatóság az Egyetem képzési programjainak irányítását végző szervezeti egysége. Feladatát az oktatási programok stratégiai célok mentén történő fejlesztése érdekében látja el. A programigazgatóság szintjén történik az oktatási stratégia meghatározása, a képzési programok kialakításának, fejlesztésének és minőségbiztosításának irányítása és ellenőrzése. A programigazgatóságon belül valósul meg az alapképzési, a mesterképzési, valamint a szakirányú továbbképzési és executive programok képzési portfóliójának kialakítása és vezetése.

Mesterképzésekért felelős dékán és az irányítása alatt álló szervezeti egység

Habis Helga mester.dekan@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Programigazgatóság
Mesterképzésekért felelős dékán, Egyetemi docens / Dean for Master Programmes, Associate Professor
E épület, 217/a
Telefon: +36 1 482 5103 • Mellék: 5103

Mesterképzési Programok Igazgatósága

A programigazgatóság az Egyetem képzési programjainak irányítását végző szervezeti egysége. Feladatát az oktatási programok stratégiai célok mentén történő fejlesztése érdekében látja el. A programigazgatóság szintjén történik az oktatási stratégia meghatározása, a képzési programok kialakításának, fejlesztésének és minőségbiztosításának irányítása és ellenőrzése. A programigazgatóságon belül valósul meg az alapképzési, a mesterképzési, valamint a szakirányú továbbképzési és executive programok képzési portfóliójának kialakítása és vezetése.

Executive és szakirányú továbbképzésekért felelős dékán és az irányítása alatt álló szervezeti egység

Dr. Fehér Péter peter.feher@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Programigazgatóság
Executive degree programokért és szakirányú továbbképzésekért felelős dékán / Dean of Postgr
E épület, 217/a
Telefon: +36 1 482 5103 • Mellék: 5103

Executive és Szakirányú Továbbképzési Programok Igazgatósága

A programigazgatóság az Egyetem képzési programjainak irányítását végző szervezeti egysége. Feladatát az oktatási programok stratégiai célok mentén történő fejlesztése érdekében látja el. A programigazgatóság szintjén történik az oktatási stratégia meghatározása, a képzési programok kialakításának, fejlesztésének és minőségbiztosításának irányítása és ellenőrzése. A programigazgatóságon belül valósul meg az alapképzési, a mesterképzési, valamint a szakirányú továbbképzési és executive programok képzési portfóliójának kialakítása és vezetése.

Akadémiai Műhelyekért Felelős Rektorhelyettes és az irányítása alatt álló szervezeti egységek

Dr. Csicsmann László laszlo.csicsmann@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Akadémiai menedzsment
Akadémiai Műhelyekért Felelős Rektorhelyettes/Vice-Rector For Faculty
E épület, 207
Telefon: +36 1 482 5395 • Mellék: 5395

Akadémiai menedzsment

Az Akadémiai Menedzsment az akadémiai műhelyek irányítását támogató szakmai és adminisztratív egység. Tevékenységét az akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes közvetlen vezetésével végzi.

A szervezeti egység fő feladatai:

  • Az intézeti rendszer irányítása és fejlesztése.
  • Az akadémiai életpályarendszer működtetése és fejlesztése.
  • Az intézetek és kompetenciaközpontok teljesítménymenedzsment-rendszerének működtetése és fejlesztése.

Elérhetőség: arh@uni-corvinus.hu

Kompetenciaközpontok

A oktatásmódszertani-, kutató-fejlesztő és szolgáltató kompetenciaközpontok feladata az oktatás- és kutatásfejlesztési tervek, nemzetközi mobilitás, valamint a tudomány és a társadalom párbeszédének elősegítése, és az Egyetem stratégiai célkitűzések támogatása.

Corvinus Nyelvvizsgaközpont

Nyelvvizsgaközpontunk általános és szaknyelvi vizsgáztatást végez alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1). Az általános nyelvvizsga angol és német nyelvből egy- és kétnyelvű változatban is letehető.A közgazdasági szaknyelvi vizsga angol, francia, német, olasz, orosz, portugál,spanyol nyelvekből, a nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvekből tehető le.

Vezető

Dr. Erdei József airdei@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Corvinus Nyelvvizsgaközpont
Corvinus Nyelvvizsgaközpont igazgató, egyetemi docens / Director of Corvinus Language Examination Ce
C épület, 535
Telefon: +36 1 482 7263 • Mellék: 7263

Corvinus Science Shop

A Corvinus Science Shop a tudomány és társadalom párbeszédét erősíti. Találkozási pont, ahol a helyi közösség és az egyetemi közönség kérdez és válaszol. Civil szervezetek, társadalmi vállalkozások, nonprofit szervezetek, informális közösségek és aktív állampolgárok kérdéseit csatornázza egyetemi tantárgyakba, kutatásokba, ahol oktatók, kutatók és a diákok e kérdések megválaszolásán dolgoznak, a kérdezőkkel közösen.

Vezető

Matolay Réka reka.matolay@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 143
Telefon: +36 1 482 5554 • Mellék: 5554

Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont

A központ küldetése az, hogy egyetemünk hallgatói a mindennapi életben, a tanulmányok, külföldi tanulmányutak – különös tekintettel az EU felsőoktatási térség nyújtotta új lehetőségekre – szakmai gyakorlatok és a munkavégzés során jól használható, tárgyalóképes, időtálló szóbeli és írásbeli idegen nyelvi készségeket alakítsanak ki és fejlesszenek korszerű módszerekkel, reális időkeretben.

Vezető

Dr. Dobos Ágota agota.dobos@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Idegennyelvi Oktató és Kutatóközpont
Igazgató / Director
C épület, 535
Telefon: +36 1 482 7266 • Mellék: 7266

Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ

Az Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ az akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes irányítása alatt álló, az Egyetem oktatási és digitális inkubációs központjaként, oktatásmódszertani és digitális kutatóközpontként működő kompetenciaközpont, amely központvezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja

Vezető

Dr. Bodnár Éva eva.bodnar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ / Digitális Tananyagfejlesztő és Szolgáltató Csoport (DIGITAN)
Egyetemi docens, Igazgató / Associate Professor, Director
C épület, 507
Telefon: +36 1 482 7169 • Mellék: 7169

Testnevelési és Sportközpont

A Testnevelési és Sportközpont az akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes irányítása alatt álló az Egyetem alaptevékenységéhez igazodó rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezéséért felelős kompetenciaközpont, amely a Testnevelési és Sportközpont vezető közvetlen vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Vezető

Vladár Csaba csaba.vladar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Testnevelési és Sportközpont
Sportközpont vezető / Head of Sport Centre
C épület, 508
Telefon: +36 1 482 7194 • Mellék: 7194

Szakkollégiumok

A Corvinus diákszervezeti életének kiemelkedő intézményei a szakkollégiumok.Tagjaik hasonló érdeklődésű hallgatók,akik rendszerint együtt is laknak a kollégium épületében.Az önszerveződő hallgatói közösségekben lehetőség van részt venni az egyetemi tanulmányokat kiegészítő, kis létszámú kurzusokon, elmélyülni akár egyszerre több tudományterületben is. A szakkollégiumokban életre szóló barátságok,szakmai kapcsolatok születnek,mindamellett, hogy tagjaik olyan közösséget alkotnak, amelyre később egy életen át számíthatnak. A Corvinuson jelenleg hét szakkollégium működik. A kollégiumok elsősorban első- és másodéves hallgatók jelentkezését várják, de bármikor lehetőséged van csatlakozni hozzájuk.

Fehér-elválasztás-1.png

Kutatási Rektorhelyettes és az irányítása alatt álló szervezeti egységek

Prof. Dr. Vastag Gyula gyula.vastag@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kutatásmenedzsment
Egyetemi tanár, Kutatási Rektorhelyettes / Professor, Vice-Rector for Research
E épület, 203
Telefon: +36 1 482 5196 • Mellék: 5196

Kutatásmenedzsment

A Kutatásmenedzsment szervezeti egység a kutatásirányítás kialakítását támogató szakmai és adminisztratív szervezeti egység, amely a kutatási rektorhelyettes közvetlen vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem teljes kutatási tevékenysége, illetve telephelye vonatkozásában ellátja.

Corvinus Doktori Iskolák

A Corvinus Doktori Iskolák (CDI) a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Magyarországi Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) általakkreditált 4 doktori iskolájának munkáját összehangoló szervezet. A BCE Szenátusa által 2017–ben alapított Corvinus Doktori Iskolák elsődleges feladata a doktori (PhD) képzés egységes adminisztrációjának működtetése, a minőségbiztosítási folyamatok nyomon követése, a képzés fejlesztését szolgáló innovációk koordinálása,a doktori iskolák közötti szinergiák kihasználásának elősegítése. 

Vezető

Michalkó Gábor gabor.michalko@uni-corvinus.hu Corvinus Doktori Iskolák
Főigazgató, Doktori iskola vezető / Director General, Head of Doctoral School
E épület, 231/a
Telefon: +36 1 482 5225 • Mellék: 5225

Corvinus Institute for Advanced Studies

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa 2018 tavaszán döntött a Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) nemzetközi kutatóközpont létrehozásáról, amelynek célja a Corvinus tudományos teljesítményének és nemzetközi beágyazottságának erősítése.

Vezető

Prof. Dr. Szántó Zoltán Oszkár z.o.szanto@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk
Nemzetközi Rektorhelyettes – Nemzetközi Vezető / Vice-Rector and Vice-President for IRA
E épület, 287

Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2004-ben alakult. A Kutatóközpont a Budapesti Corvinus Egyetem önálló szervezeti egysége, intézeti státuszban.

Vezető

Szabó László lszabo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutatóközpont Vezető / Head of Research Centre
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153

Egyetemi Könyvtár

Az Egyetemi Könyvtár a kutatási rektorhelyettes irányítása alatt álló a könyvtári szolgáltatás biztosításáért felelős szolgáltató egység, amely a Könyvtár főigazgatója vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja. Az Egyetemi Könyvtár mint nyilvános tudományos közgyűjtemény a tevékenységével az Egyetemen folyó oktatást, az egyéni és csoportos tanulást és a tudományos kutatást szolgálja az Egyetemen oktatott és kutatott tudományok területén.

Vezető

Nagy Zsuzsanna zsuzsanna.nagy@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Egyetemi Könyvtár
Főigazgató / Director General
C épület, C.332
Telefon: +36 1 482 7078 • Mellék: 7078

Egyetemi Levéltár

A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára az Egyetem akadémiai szervezetében, konpetenciaközpontként működik: gyűjti az universitas központi hivatalainak, szervezeti egységeinek, valamint a volt Karoknak, illetve ezek jogelődei szervezeti egységeinek történeti iratait.

Vezető

Zsidi Vilmos vilmos.zsidi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kutatásmenedzsment
Levéltárvezető, főlevéltáros, történész / Head of Archives, Senior Archivist, Historian
E épület, 121.1
Telefon: +36 1 482 5182, +36 1 482 5465 • Mellék: 5182, 5465
Fehér-elválasztás-1.png

Nemzetközi Rektorhelyettes és az irányítása alatt álló szervezeti egységek

Prof. Dr. Szántó Zoltán Oszkár z.o.szanto@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk
Nemzetközi Rektorhelyettes – Nemzetközi Vezető / Vice-Rector and Vice-President for IRA
E épület, 287

Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk

A nemzetközi kapcsolatokért és akkreditációkért felelős szervezeti egység a rektor és az elnök közös irányítása alatt álló, az Egyetem nemzetközi menedzsment tevékenységét ellátó funkcionális egysége, amely a nemzetközi rektorhelyettes-nemzetközi vezető vezetésével végzi tevékenységét. Feladatait az Egyetem valamennyi tevékenysége és telephelye vonatkozásában ellátja.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.12.01. - 23:10:00