Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

2020/2021

A Szenátus 2020/2021. tanév I. félévére tervezett ülései:

2021. január 26. (kedd) 13.30 óraSzenátus meghívó – 2021. január 26.
Javasolt napirend

1. Szervezeti és Működési Rend módosítása

Szervezeti és Működési Rend módosítása

2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

4. Egyetemi Doktori Tanács tagjainak és elnökének megválasztása

Egyetemi Doktori Tanács tagjainak és elnökének megválasztása

5. Professor Emeritus cím adományozása Bauer András részére

Professor Emeritus cím adományozása Bauer András részére

6. Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Magyari József részére

Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Magyari József részére

7. Akadémia Tanácsadó Testület tagjainak véleményezése

Akadémiai Tanácsadó Testület tagjainak véleményezése

8. A pedagógus területhez kapcsolódó szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítása

A pedagógus területhez kapcsolódó szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítása

9. DÖK Alapszabály elfogadása

DÖK Alapszabály elfogadása

10. HÖK Alapszabály módosítása

Szenátus meghívó – 2020. december 15.
Szenátusi határozatok – 2020. december 15.
Javasolt napirend

1. 2021. évi költségvetés véleményezése

1. 2021. évi költségvetés véleményezése
Költségvetés – ppt

2. Teljesítményfejlesztési szabályzat – akadémiai terület (véleményezés)

2. Teljesítményfejlesztési szabályzat – akadémiai terület (véleményezés)
1. számú melléklet: Vezető állású munkavállalók – Teljesítményfejlesztési tábla
2. számú melléklet: Akadémiai munkatársak – Teljesítményfejlesztési tábla
3. számú melléklet: Iránymutatás a vezetői kompetenciák fejlesztésére: kulcskompetenciák

3. Javadalmazási Politika véleményezése

3. Javadalmazási Politika véleményezése
1. sz. melléklet: Corvinus Kutatási Kiválóság 2021.

4. Akadémiai Életpálya Bizottság tagi felkérésének véleményezése

4. Akadémiai Életpálya Bizottság tagi felkérésének véleményezése

5. Gazdasági-viselkedéselemzés mesterképzési szak létesítése

5. Gazdasági-viselkedéselemzés mesterképzési szak létesítése

6. Nemzetközi projektmenedzser és nemzetközi projektmenedzser szakközgazdász továbbképzési szak létesítése és indítása

a) Nemzetközi projektmenedzser ovábbképzési szak létesítése és indítása
b) Nemzetközi projektmenedzser szakközgazdász továbbképzési szak létesítése és indítása
Költségkalkuláció
Szenátus meghívó – 2020. november 3.
Szenátusi határozatok – 2020. november 3.
I. Napirend előtt

  1. Tájékoztatás a szabályozási jogkörök az Egyetem és a Fenntartó közötti megosztásának átalakításával kapcsolatos tervekről (Lánczi András, Anthony Radev)
  2. Változás a DÖK és a HÖK vezetésében (Lánczi András)
  3. Változás szenátusi  tagságban (Lánczi András)
II. Javasolt napirend

1. Szervezeti és Működési Rend módosításának véleményezése

Szervezeti és Működési Rend módosításának véleményezése

2. Akadémiai életpályamodell véleményezése

Akadémiai életpályamodell véleményezése

3. Intézményfejlesztési Terv véleményezése

Intézményfejlesztési Terv véleményezése

4. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításának véleményezése

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításának véleményezése (HTJSZ 2. számú melléklete)

5. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításának véleményezése

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításának véleményezése

6. Felvételi Szabályzat módosításának véleményezése

Felvételi Szabályzat módosításának véleményezése

7. Iparvállalati műszaki menedzser és Iparvállalati műszaki szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása

7. Iparvállalati műszaki menedzser és Iparvállalati műszaki szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
Költségterv

8. Szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítása

9. BCE HÖK Alapszabály módosítása

BCE HÖK Alapszabály módosítása
Szenátus meghívó – 2020. szeptember 22.
Szenátusi határozatok – 2020. szeptember 22.

2. Szervezeti és Működési Rend módosítása

2. Szervezeti és Működési Rend módosítása
Organogram

3. 2020/2021. tanév tavaszi félév önköltségeinek meghatározása (HTJSZ 2. számú mellékletének módosítása)

3. 2020/2021. tanév tavaszi félév önköltségeinek meghatározása (HTJSZ 2. számú mellékletének módosítása)

4. A 2021. évi felvételi eljárásokban alkalmazandó felvételi követelmények meghatározása mesterképzésben (Felvételi Szabályzat melléklete)

4. A 2021. évi felvételi eljárásokban alkalmazandó felvételi követelmények meghatározása mesterképzésben (Felvételi Szabályzat melléklete)

5. Doktori Szabályzat elfogadása

Doktori Szabályzat elfogadása

6. Specializáció létesítése és indítása gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

a) Adatvezérelt HR-rendszerek (Data-driven HR-systems) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
b) Agrobiznisz (Agribusiness Management) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
c) Digitális marketing (Digital Marketing) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
d) Élménytervezés a turizmusban (Experience Design in Tourism) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
e) Értékteremtő folyamatok menedzsmentje (Management of Value Creating Processes) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
f) Fenntarthatósági menedzsment (Sustainability Management) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
g) Gazdasági jog (Business Law) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
h) Közcélú és nonprofit szervezetek menedzsmentje (Managing Public and Not-for-profit Organizations) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
i) Marketingmenedzsment (Marketing Management) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
j) Sportgazdaságtani (Sports Business) specializáció indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
k) Stratégiai elemzés (Strategic analysis) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
l) Tehetségmenedzsment (Talent Management) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
m) Turisztikai szolgáltatások menedzsmentje specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
n) Üzleti digitalizáció (Digital Business) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
o) Vállalat- és gazdaságelemzés (Corporate and Economic Analysis) specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
p) Vállalkozási (Entrepreneurship) specializáció indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

7. Tudományos Diákköri Szabályzat elfogadása

7. Tudományos Diákköri Szabályzat elfogadása
Vágólapra másolva