Budapesti Corvinus Egyetem ×

2019/2020

A Szenátus 2019/2020. tanév II. félévére tervezett ülései:

2020. július 24. (péntek) 9.30 óraSzenátus meghívó - 2020. július 24.

Napirend előtti tájékoztatás

1.) Rektori pályázattal szemben támasztott elvárások szenátusi véleményezése

Rektori pályázattal szemben támasztott elvárások szenátusi véleményezése

2.) Hallgatói Követelményrendszer részét képező szabályzatok elfogadása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 1. sz. melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 2. sz. melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 3. sz. melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 4. sz. melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 5. sz. melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 6. sz. melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 7. sz. melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat - 8. sz. melléklet
Felvételi Szabályzat
A fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről szóló szabályzat
Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat
Hallgatói baleset-megelőzési szabályzat
A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott elsőfokú kérelmek és a jogorvoslati kérelmek elbírálási rendje
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

3.) Politikai gazdaságtan mesterképzési szak indítása

Politikai gazdaságtan mesterképzési szak indítása

4.) Üzleti adattudomány (Data Science in Business) alapképzési szak létesítése

Üzleti adattudomány (Data Science in Business) alapképzési szak létesítése

5.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

6.) Szenátus írásbeli szavazási szabályainak módosítása (Szenátus ügyrendjének módosítása)

Szenátus írásbeli szavazási szabályainak módosítása (Szenátus ügyrendjének módosítása)

7.) HÖK Alapszabály módosítása

A CORVINUS HÖK Alapszabály módosítása

8.) Specializációk indítása

8/a. Makrogazdasági elemző specializáció indítása a közgazdasági elemző mesterképzési szakon
8/b. Piacelemző specializáció indítása a közgazdasági elemző mesterképzési szakon
8/c. Üzleti vállalkozás és start-up menedzsment (Business Venture and Start-Up Management) specializáció létesítése és indítása a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
8/d. Globális gazdaság és üzlet (Global Economy and Business) specializáció létesítése és indítása a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
8/e. Globális piacok és marketing (Global Markets and Marketing) specializáció létesítése és indítása a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
8/f. Nemzetközi ellátási láncok menedzsmentje (International Supply Chain Management) specializáció létesítése és indítása a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
8/c-f. napirendi pontokhoz tartozó melléklet

9.) A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumainak szervezeti és működési rendje

A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumainak szervezeti és működési rendje
Szenátus meghívó - 2020. június 23.
Szenátusi határozatok - 2020. június 23.

Napirend előtti tájékoztatások

Az Egyetem vezetésének javaslatai az egyetemi polgároknak az egyetemi közéletben és a megújulási programban való részvételének erősítésére
2019. évi éves beszámoló és közhasznúsági jelentés
Könyvvizsgálói jelentés
A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Közhasznú Felügyelő Bizottságának jelentése a BCE 2019. évi közhasznú szakmai beszámolójáról
2020. 1-5. havi pénzügyi riport

1.) Rektori pályázati felhívás előkészítése

Rektori pályázati felhívás előkészítése

2.) Foglalkoztatási Követelményrendszer részét képező szabályzatok elfogadása

a) Akadémiai terület teljesítményfejlesztési szabályzata (átmeneti szabályozás)
Akadémiai terület teljesítményfejlesztési szabályzata (átmeneti szabályozás) - 1. sz. melléklet
Akadémiai terület teljesítményfejlesztési szabályzata (átmeneti szabályozás) - 2. sz. melléklet
Akadémiai terület teljesítményfejlesztési szabályzata (átmeneti szabályozás) - 3. sz. melléklet
b) Szolgáltató terület teljesítményfejlesztési szabályzata
Szolgáltató terület teljesítményfejlesztési szabályzata - 1. sz. melléklet
Szolgáltató terület teljesítményfejlesztési szabályzata - 2. sz. melléklet
Szolgáltató terület teljesítményfejlesztési szabályzata - 3. sz. melléklet
Szolgáltató terület teljesítményfejlesztési szabályzata - 4. sz. melléklet
c) 2020. évi teljesítményfejlesztési célok eléréséhez kapcsolódó teljesítménybónusz kifizetési szabályzat
A Corvinus Alkalmazotti Tanács javaslatai a Foglalkoztatási Követelményrendszer részét képező szabályzatokhoz
Az FDSZ BCE Szakszervezeti Bizottságának véleménye teljesítményfejlesztési szabályzat-javaslatokhoz

3.) Vállalati belső és vezetői coach szakirányú továbbképzési szak indítása

Vállalati belső és vezetői coach szakirányú továbbképzési szak indítása
Költségkalkuláció

4.) Specializáció létesítése és indítása

a) Klíma és fenntarthatóság specializáció létesítése és indítása a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakon
b) Urbanisztika és térségfejlesztés specializáció létesítése és indítása a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakon

5.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. mellékletének módosítása: Az önköltség, idegen nyelvi hozzájárulás összegének módosítása

5. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. mellékletének módosítása: Az önköltség, idegen nyelvi hozzájárulás összegének módosítása

6.) Docensi pályázatok véleményezése

Docensi pályázatok véleményezése
Akadémiai Életpálya Bizottság jegyzőkényvének melléklete
6/a. Elek Péter félállású egyetemi docensi pályázata (Közgazdaságtan Intézet)
6/b. Horn Dániel félállású egyetemi docensi pályázata (Közgazdaságtan Intézet)
6/c. Kiss Hubert János félállású egyetemi docensi pályázata (Közgazdaságtan Intézet)

7.) Professor Emeritus cím adományozása Dobák Miklós részére

Professor Emeritus cím adományozása Dobák Miklós részére
Elrendelő határozat
Értesítés elektronikus szavazás elrendeléséről
Jegyzőkönyv a Szenátus ülésen kívüli szavazásának lezárásáról

1.) Szervezeti és Működés Rend módosításának véleményezése

1/a. Jogi szolgáltatások átalakítása
Organogram
1/b.) Szenátusválasztásra vonatkozó szabályok
1/c. MNB Intézet létrehozása

2.) Doktori Iskolák fúziója

2. ) Doktori iskolák fúziója
1. számú melléklet: koncepció, ütemterv
2. számú melléklet: főigazgatói körlevél
3. számú melléklet: törzstagi állomány

3.) BCE HÖK Alapszabály jóváhagyása

3.) BCE HÖK Alapszabály jóváhagyása

Szenátus meghívó - 2020. január 28.
Szenátusi határozatok - 2020. január 28.

1.) Gazdálkodási Szabályzat

Gazdálkodási Szabályzat véleményezése
Gazdálkodási Szabályzat véleményezése - kontextus

2.) Közbeszerzési Szabályzat

Közbeszerzési Szabályzat véleményezése
Közbeszerzési Szabályzat véleményezése - kontextus

3.) Kötelezettségvállalási Szabályzat

Kötelezettségvállalási Szabályzat véleményezése
Kötelezettségvállalási Szabályzat véleményezése - kontextus

4.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat véleményezése
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat véleményezése - kontextus
1. sz. melléklet: Intézményi juttatások kritériumrendszere
2. sz. melléklet: Önköltség, idegen nyelvi képzési hozzájárulás összege
3. sz. melléklet: Felvételi eljárás díjtételei 2020
4. sz. melléklet: Díjtételek hallgatókra, doktori képzésben résztvevőkre vonatkozóan
5. sz. melléklet: Díjtételek megszűnt hallgatói jogviszonyú személyekre vonatkozóan
6. sz. melléklet: Kollégiumi díjak, kollégiumi térítési díjak
7. sz. melléklet: Kollégiumi felvételi eljárás rendje
8. sz. melléklet: A kollégiumok komfortfokozatba sorolásának alapelvei

5.) Akadémiai Életpálya Bizottság tagjainak megválasztása

Akadémiai Életpálya Bizottság tagjainak megválasztása
6.) Beszámoló a Szenátus SZ-6/2019/2020. (2019. XII. 10.) számú határozata alapján létrehozott eseti bizottság munkájáról (szóbeli)
Szenátus meghívó - 2019. december 10.
Szenátusi határozatok - 2019. december 10.

1.) Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos jogbizonytalanság feloldására

Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos jogbizonytalanság feloldására

2.) Szervezeti és Működési Rend véleményezése

Szervezeti és Működési Rend véleményezése

3.) Foglalkoztatási Szabályzat véleményezése

Foglalkoztatási Szabályzat véleményezése

4.) Doktori Szabályzat módosításának véleményezése

Doktori Szabályzat módosításának véleményezése

5.) Felvételi Szabályzat módosításának véleményezése

Felvételi Szabályzat módosításának véleményezése

6.) Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetemen a Filozófia, politika, gazdaság (Philosophy, Politics, Economy) alapképzési szak létesítésének kezdeményezésére

Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetemen a Filozófia, politika, gazdaság (Philosophy, Politics, Economy) alapképzési szak létesítésének kezdeményezésére

7.) Személyi ügyek

Tudományos Tanács emlékeztetője
7/a.) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése a Gazdálkodástudományi Karon
aa) Antal-Mokos Zoltán teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vezetés és Stratégia Tanszék
ab) Kállay László Tibor teljes állású egyetemi tanári pályázata (Kisvállalkozás-fejlesztési Központ)
ac) Walter György teljes állású egyetemi tanári pályázata (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)
7/b.) Docensi pályázatok véleményezése a Gazdálkodástudományi Karon
ba) Bán Dániel teljes állású egyetemi docensi pályázata (Gazdasági Jogi Tanszék)
bb) Juhászné Klér Andrea teljes állású docensi pályázata (Szervezeti Magatartás Tanszék)
bc) Kovács Dániel Máté részmunkaidejű egyetemi docensi pályázata (Vezetői Számvitel Tanszék)
bd) Mohácsi László Lóránd teljes állású docensi pályázata (Számítástudományi Tanszék)
be) Mohl Gergely részmunkaidejű egyetemi docensi pályázata (Pénzügyi Számvitel Tanszék)
bf) Perez Garrido Betsabé teljes állású docensi pályázata (Számítástudományi Tanszék)
bg) Sebrek Szabolcs Szilárd teljes állású docensi pályázata (Üzleti Gazdaságtan Tanszék)
bh) Török Áron teljes állású docensi pályázata (Üzleti Gazdaságtan Tanszék)
bi) Varga Ákos teljes állású docensi pályázata (Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék)
bj) Varga Krisztián teljes állású docensi pályázata (Információrendszerek Tanszék)
bk) Vaszkun Balázs György teljes állású docensi pályázata (Vezetés és Szervezés Tanszék)
7/c.) Docensi pályázatok véleményezése a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon
ca)Salamin Géza teljes állású egyetemi docensi pályázata (Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet)
cb) Tétényi András teljes állású egyetemi docensi pályázata (Világgazdasági Intézet)
cc) Ványi Éva teljes állású egyetemi docensi pályázata (Politikatudományi Intézet)
cd) Vigvári Gábor teljes állású egyetemi docensi pályázata (Világgazdasági Intézet)

7/d.) Programdékáni pályázatok véleményezése

da) Habis Helga
db) Fehér Péter
db) Fehér Péter - program
dc) Szántó Richárd
dc) Szántó Richárd - program
Szenátus meghívó - 2019. október 22.
Szenátusi határozatok - 2019. október 22.

1.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

2.) BCE HÖK Alapszabályának elfogadása/módosítása

a) Alapszabály főszövegének módosítása
b) Alapszabály 1. számú mellékletének (hallgatói szervezetek akkreditációs rendje és működésükre vonatkozó szabályok) elfogadása

3.) Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem és a Tilburg University közötti kettős (dual/double degree) képzési program indításának kezdeményezésére

Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem és a Tilburg University közötti kettős (dual/double degree) képzési program indításának kezdeményezésére és az ahhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésére

4.) Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem és a Maastricht School of Management közötti együttműködési megállapodás megkötésére

Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem és a Maastricht School of Management közötti együttműködési megállapodás megkötésére

5.) Magántanári cím adományozása Andor László részére

Magántanári cím adományozása Andor László részére
Vágólapra másolva