Budapesti Corvinus Egyetem ×

2018/2019

A Szenátus 2018/2019. tanév I. félévére tervezett ülései:

2018. szeptember 25. (kedd) 13.30 óra
2018. október 30. (kedd) 13.30 óra
2018. december 18. (kedd) 13.30 óra

A Szenátus 2018/2019. tanév II. félévére tervezett ülései:

2019. március 26. (kedd) 13.30 óra
2019. június 4. (kedd) 13.30 óra

Szenátusi értesítés - 2019. június 28.
Szenátusi elrendelő határozat - 2019. június 28.
Szenátusi jegyzőkönyv - 2019. június 28.

1.) Mesterképzési szak létesítése

Kutatási menedzser mesterképzési szak létesítése

2. Továbbképzési szakok létesítése

Kutatási és innovációs szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése
Kutatási és innovációs menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése

Mintatantervek

Mintatantervek - Kutatási és innovációs menedzser szakirány
Szenátus meghívó - 2019. június 4.
Szenátusi határozatok - 2019. június 4.

1.) Habilitációs Szabályzat elfogadása

Habilitációs Szabályzat elfogadása

2.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

3.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

a) HTJSZ főszövegének módosítása
b) A HTJSZ 1/b. mellékletének módosítása
c) Kollégiumi SZMR módosítása és a kollégiumokra vonatkozó mellékletek módosítása

4.) Szaklétesítés

a) Politikai gazdaságtan mesterképzési szak létesítése
b) Nemzetközi fejlesztés mesterképzési szak létesítése
5.) A Budapesti Corvinus Egyetem és a Groningeni Egyetem közötti, már működő kettős (dual/double degree) képzési program további képzésekre történő kiterjesztésének kezdeményezése és az ahhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás újrakötése (LEKERÜLT A NAPIRENDRŐL)

6.) Doktori Önkormányzat egyetemi testületekben való részvételének szabályozása

Doktori Önkormányzat egyetemi testületekben való részvételének szabályozása

7.) Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat módosítása

Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat módosítása

8.) A Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

A Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

9.) Személyi ügyek

Tudományos Tanács véleménye
a) Docensi pályázatok véleményezése a Gazdálkodástudományi Karon
aa) Lovas Anita teljes állású egyetemi docensi pályázata (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)
ab) Lőrinczi Zoltán félállású egyetemi docensi pályázata (Vezetés és Szervezés Tanszék)
ac) Nagy Judit teljes állású egyetemi docensi pályázata (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)
ad) Reizingerné Ducsai Anita teljes állású docensi pályázata (Vezetői Számvitel Tanszék)
ae) Strausz Péter teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vezetés és Szervezés Tanszék)
af) Szilas Roland Ferenc teljes állású egyetemi docensi pályázata (Szervezeti Magatartás Tanszék)
b) Professor Emeritus cím adományozása Lengyel György részére
Szenátus meghívó - 2019. március 26.
Szenátusi határozatok - 2019. március 26.

1.) 2018. évi intézményi beszámoló elfogadása

2018. évi intézményi beszámoló elfogadása
2018. évi intézményi beszámoló elfogadása - 1. számú melléklet
2018. évi intézményi beszámoló elfogadása - 2. számú melléklet
2018. évi intézményi beszámoló elfogadása - 3. számú melléklet
2018. évi intézményi beszámoló elfogadása - 4. számú melléklet

2.) a) 2019. évi intézményi költségvetés elfogadása

2019. évi intézményi költségvetés elfogadása
1. számú melléklet - 2019
2. számú melléklet - 2019
3. számú melléklet - 2019
4. számú melléklet - 2019
5. számú melléklet - 2019

b) A 2019. évi Vagyongazdálkodási Terv és Fejlesztési Koncepció módosítása

A 2019. évi Vagyongazdálkodási Terv és Fejlesztési Koncepció módosítása
A 2019. évi Vagyongazdálkodási Terv és Fejlesztési Koncepció módosítása - Vagyongazdálkodási Terv
A 2019. évi Vagyongazdálkodási Terv és Fejlesztési Koncepció módosítása - Fejlesztési Koncepció

3.) A Wingprojekt 6 Kft. törzstőkéjét 100%-ban megtestesítő üzletrész megvásárlása

A Wingprojekt 6 Kft. törzstőkéjét 100%-ban megtestesítő üzletrész megvásárlása

4.) BCE HÖK

a) BCE HÖK 2018. évi beszámolójának elfogadása
b) BCE HÖK 2019. évi költségvetésének elfogadása

5.) Beszállító- és Iparfejlesztési Kutatóközpont létrehozása

Beszállító- és Iparfejlesztési Kutatóközpont létrehozása (SZMR módosítása)

6.) Doktori Szabályzat módosítása

Doktori Szabályzat módosítása

7.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

8.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat főszövegének, valamint 2. számú mellékletének (Díjtételek) módosítása

9.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Gazdálkodástudományi Kari mellékletének módosítása

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Gazdálkodástudományi Kari mellékletének módosítása

10.) Felvételi Szabályzat módosítása

Felvételi Szabályzat módosítása

11.) Személyi ügyek

a) Professor Emeritus cím adományozása Füstös László részére
b) Professor Emeritus cím adományozása Gedeon Péter részére
c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Takáts Előd részére

12.) Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére nemzetközi kettős (dual) képzés indítása tárgyában (UNIVERSITY OF LIÈGE)

13.) Global social studies specializáció létesítése

Global social studies specializáció létesítése és indítása szociológia (angol nyelven) mesterképzési szakon
Global social studies specializáció létesítése és indítása szociológia (angol nyelven) mesterképzési szakon - költségkalkuláció

14.) Szakfelelős-váltási kérelem

Szakfelelős-váltási kérelem a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakon (Marjainé Szerényi Zsuzsanna helyett Péti Márton)

15.) BCE HÖK Alapszabály módosítása

BCE HÖK Alapszabály módosítása

16.) DÖK Alapszabály jóváhagyása

DÖK Alapszabály jóváhagyása

Napirend utáni tájékoztatások

Tájékoztató a jegyzettámogatás 2018. évi felhasználásáról és a 2019. évi felhasználási tervéről
Tájékoztató a sportnormatíva 2018. évi felhasználásáról és a 2019. évi felhasználási tervéről
Tájékoztató az épületek 2018. évi önköltségéről
Tájékoztató a kollégiumok 2018. évi önköltségéről
Szenátus meghívó - 2019. március 1.
Szenátusi határozatok - 2019. március 1.
1.) Az Egyetem megújulása - szóbeli előterjesztés
    a) Tájékoztató a fenntartóváltás jelenlegi állásáról és a várható lépésekről
    b) Beszámoló a Corvinus Megújulási Projekt jelenlegi állásáról
Szenátusi értesítés - 2019. február 27.
Szenátusi elrendelő határozat - 2019. február 27.
Szenátusi jegyzőkönyv - 2019. február 27.

1.) 2018. évi kincstári költségvetési beszámoló elfogadása

2018. évi kincstári költségvetési beszámoló elfogadása
2018. évi kincstári költségvetési beszámoló elfogadása - AKTUÁLIS ÁLLAPOT - 2019. február 26.

2.) A Budapesti Corvinus Egyetem és a Babes-Bolyai Tudományegyetem közötti kettős (dual/double degree) képzési program további képzésekre történő kiterjesztésének kezdeményezése

A Budapesti Corvinus Egyetem és a Babes-Bolyai Tudományegyetem közötti, már működő kettős (dual/double degree) képzési program további képzésekre történő kiterjesztésének kezdeményezése és az ahhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás módosítása
Szenátus meghívó - 2019. február 5.
Szenátusi határozatok - 2019. február 5.

1.) Michalkó Gábor főigazgatói pályázatának véleményezése

Michalkó Gábor főigazgatói pályázatának véleményezése
2.) Tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) cím adományozása Aníbal Cavaco Silva részére (lekerült napirendről)
Szenátus meghívó - 2018. december 18.
Szenátusi határozatok - 2018. december 18.

1/a.) 2019. évi elemi költségvetés elfogadása

2019. évi elemi költségvetés elfogadása
2019. évi elemi költségvetés elfogadása - melléklet

1/b.) 2019. évi intézményi költségvetési koncepció és 2019. évi vagyongazdálkodási terv elfogadása

2019. évi intézményi költségvetési koncepció elfogadása
2019. évi vagyongazdálkodási terv elfogadása
Fejlesztési koncepció (vagyongazdálkodási terv melléklete)

2.) Az ISC Alapítvány és az Egyetem között létrejött támogatási szerződés szakmai-pénzügyi beszámolója, valamint a szerződés lezárása

Az ISC Alapítvány és az Egyetem között létrejött támogatási szerződés szakmai-pénzügyi beszámolója, valamint a szerződés lezárása
Az ISC Alapítvány és az Egyetem között létrejött támogatási szerződés szakmai-pénzügyi beszámolója, valamint a szerződés lezárása - Szakmai-pénzügyi beszámoló
Az ISC Alapítvány és az Egyetem között létrejött támogatási szerződés szakmai-pénzügyi beszámolója, valamint a szerződés lezárása - melléklet

3.) Központi és campus szintű ügyrendek elfogadása, módosítása

a) Gazdasági Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
b) Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság ügyrendjének módosítása
c) Jogi és Közbeszerzési Igazgatóság ügyrendjének módosítása
d) Adminisztratív Igazgatóság ügyrendjének módosítása
e) Közgáz Campus Igazgatóság ügyrendjének módosítása

4.) Munkavédelmi Szabályzat módosítása

Munkavédelmi Szabályzat módosítása

5.) Kiküldetési Szabályzat módosítása

Kiküldetési Szabályzat módosítása

6.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

7.) BCE HÖK Alapszabály elfogadása

BCE HÖK Alapszabály elfogadása
BCE HÖK Alapszabály elfogadása - Törvényességi ellenőrzés keretében tett megállapítások (Adminisztratív Igazgatóság)
BCE HÖK Alapszabály elfogadása - Módosító indítvány

8.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

a) A HTJSZ főszövegének módosítása
b) A HTJSZ 1/a. mellékletének módosítása
b) A HTJSZ 1/a. mellékletének módosítása - melléklet
c) A HTJSZ 1/b. mellékletének módosítása
d) Kollégiumi SZMR módosítása és a Kollégiumokra vonatkozó mellékletek módosítása

9. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kari mellékletének módosítása

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kari mellékletének módosítása

10.) Személyi ügyek

a) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése a Gazdálkodástudományi Karon
aa) Csóka Péter teljes állású egyetemi tanári pályázata (Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)
ab) Gyulavári Tamás teljes állású egyetemi tanári pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing Tanszék)
ac) Hortoványi Lilla teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Stratégia Tanszék)
ad) Jámbor Attila teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vállalkozásfejlesztési Intézet Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék)
ae) Mitev Ariel Zoltán teljes állású egyetemi tanári pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing Tanszék)
af) Takács Sándor teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék)
ag) Tátrai Tünde teljes állású egyetemi tanári pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)
b) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése a Közgazdaságtudományi Karon
ba) Pintér Miklós félállású egyetemi docensi pályázata (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)
bb) Trautmann László teljes állású egyetemi tanári pályázata (Mikroökonómia Tanszék)
c) Benczes Réka teljes állású egyetemi tanári pályázatának véleményezése a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon (Magatartástudományi és Kommunikációelmélet Intézet)
d) Docensi pályázatok véleményezése a Gazdálkodástudományi Karon
da) Aranyossy Márta teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalkozásfejlesztési Intézet Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
da) Deák Zsuzsanna teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalkozásfejlesztési Intézet Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
db) Ásványi Katalin teljes állású egyetemi docensi pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék)
dc) Borbásné Szabó Ildikó teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Információrendszerek Tanszék)
dd) Buzády Zoltán András teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Döntéselmélet Tanszék)
de) Csáki Csaba teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Információrendszerek Tanszék)
df) Jáki Erika teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalkozásfejlesztési Intézet Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
dg) Kováts Gergely Ferenc félállású egyetemi docensi pályázata (Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Kontroll Tanszék)
dh) Kozma Miklós Attila teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti Gazdaságtan Tanszék)
di) Láng Blanka Klára teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Számítástudományi Tanszék)
dj) Matolay Réka teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Döntéselmélet Tanszék)
dk) Rab Árpád Szörény teljes állású egyetemi docensi pályázata (Informatikai Intézet Infokommunikációs Tanszék)
dl) Sebrek Szabolcs Szilárd teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti Gazdaságtan Tanszék)
dm) Stocker Miklós György teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti Gazdaságtan Tanszék)
dn) Toarniczky Andrea teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék)
do) Varga Ákos teljes állású egyetemi docensi pályázata (Marketing és Média Intézet Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék)
e) Docensi pályázatok véleményezése a a Közgazdaságtudományi Karon
ea) Bartha Attila teljes állású egyetemi docensi pályázata (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)
eb) Rencz Fanni részfoglalkozású egyetemi docensi pályázata (Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék)
ec) Deák Zsuzsanna teljes állású egyetemi docensi pályázata (Pénzügy Tanszék)
ec) Pesuth Tamás teljes állású egyetemi docensi pályázata (Pénzügy Tanszék)
f) Várnagy Réka teljes állású docensi pályázatának véleményezése a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon (Politikatudományi Intézet)

11.) Együttműködési megállapodás a Joint Master in Comparative Local Development (Master CoDe) képzési programhoz kapcsolódóan

Együttműködési megállapodás a Joint Master in Comparative Local Development (Master CoDe) képzési programhoz kapcsolódóan
Szenátusi értesítés - 2018. november 26.
Szenátusi elrendelő határozat - 2018. november 26.
Szenátusi jegyzőkönyv - 2018. november 26.
BCE HÖK Alapszabály jóváhagyása
BCE HÖK Alapszabály jóváhagyása - Törvényességi ellenőrzés keretében tett megállapítások (Adminisztratív Igazgatóság)
Szenátus meghívó - 2018. október 30.
Szenátusi határozatok - 2018. október 30.

1.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

a) Általános rektorhelyettesi pozíció létesítése
a) Általános rektorhelyettesi pozíció létesítése - szervezeti ábra
b) Hallgatói Szociális Bizottság létrehozása

2.) Szaklétesítés és szakindítás eljárásrendjének elfogadása

Szaklétesítés és szakindítás eljárásrendjének elfogadása

3.) Minőségügyi Kézikönyv módosítása

Minőségügyi Kézikönyv módosítása

4.) Diplomás Pályakövetési Szabályzat elfogadása

Diplomás Pályakövetési Szabályzat elfogadása

5.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

a) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1/b. mellékletének módosítása
b) Önköltségi díjak meghatározása a 2019/2020. tanévre (HTJSZ 1/a. mellékletének módosítása)
b) Önköltségi díjak meghatározása a 2019/2020. tanévre (HTJSZ 1/a. mellékletének módosítása) - Önköltségi díjak

6.) Személyi ügyek

a) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Grzegorz Witold Kołodko részére
b) Egyetemi magántanári cím adományozása Findrik Mária részére

7.) BCE HÖK Alapszabály elfogadása

BCE HÖK Alapszabály elfogadása (MÓDOSÍTOTT, VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

8.) Observatory Centre for Educational Development létrehozása

Observatory Centre for Educational Development létrehozása a Tanárképző és Digitális Tanulási Központ szervezetén belül

9.) A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

10.) A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

Napirend utáni tájékoztatások

Tájékoztató a képzések bekerülési értékéről a 2017. évi tényadatok alapján
Tájékoztató az év végi béren kívüli juttatásokról
Szenátus meghívó - 2018. szeptember 25.
Szenátusi határozatok - 2018. szeptember 25.

1.) MAB önértékelési dokumentum

MAB önértékelési dokumentum

2.) 2018. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása

2018. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása
2018. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása - 1. sz. melléklet
2018. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása - 2. sz. melléklet

3.) BCE HÖK 2018. évi 1-6. havi beszámolójának elfogadása

BCE HÖK 2018. évi 1-6. havi beszámolójának elfogadása
BCE HÖK 2018. évi 1-6. havi beszámolójának elfogadása - melléklet

4.) Gazdaságelemzési és Közpolitikai Kutatóközpont (Székesfehérvár) létrehozása

Gazdaságelemzési és Közpolitikai Kutatóközpont (Székesfehérvár) létrehozása (BCE SZMR módosítás)

5.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

6.) Nemzetközi adózás mesterképzési szak indításának kezdeményezése és képzési programja

Nemzetközi adózás mesterképzési szak indításának kezdeményezése és képzési programja Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelven, nappali és levelező munkarendben, a 2019/2020. tanév őszi félévtől
Nemzetközi adózás mesterképzési szak indítása - költségkalkuláció (magyar)
Nemzetközi adózás mesterképzési szak indítása - költségkalkuláció (angol)

7.) Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana mesterképzési szak indításának kezdeményezése és képzési programja

Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana mesterképzési szak indításának kezdeményezése és képzési programja Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelven nappali munkarendben és magyar nyelven levelező munkarendben, a 2019/2020. tanév őszi félévtől

8.) A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

9.) A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
Vágólapra másolva