Budapesti Corvinus Egyetem ×

2017/2018

A Szenátus 2017/2018. tanév II. félévére tervezett ülései:

2018. május 8. (kedd) 13.30 óra
2018. június 19. (kedd) 13.30 óra

A Szenátus 2018/2019. tanév I. félévére tervezett ülései:

2018. szeptember 25. (kedd) 13.30 óra
2018. október 30. (kedd) 13.30 óra
2018. december 18. (kedd) 13.30 óra

Értesítés
Elrendelő határozat
Jegyzőkönyv

1.) Pénzügy mesterképzési szak indítása Budapest képzési helyen, angol nyelven, nappali munkarendben, a 2019/2020. tanév őszi félévtől
Pénzügy mesterképzési szak indítása Budapest képzési helyen, angol nyelven, nappali munkarendben, a 2019/2020. tanév őszi félévtől - költségkalkuláció

2.) Sportgazdaságtani specializáció indítása a gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakon Székesfehérvár képzési helyen, magyar nyelven, nappali munkarendben, a 2018/2019. tanév őszi félévtől
Sportgazdaságtani specializáció indítása a gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakon Székesfehérvár képzési helyen, magyar nyelven, nappali munkarendben, a 2018/2019. tanév őszi félévtől - költségkalkuláció

Határozatok

1.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

2.) Plágiumszabályzat elfogadása
- Módosító indítvány a Plágiumszabályzathoz

3.) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítása

4.) Fudan-BCE együttműködés

5.) Tudományos Diákköri Szabályzat elfogadása

6.) A BCE HÖK Alapszabály 4. számú mellékletének (Akkreditációs Szabályzat) elfogadása

7.) Kötelezettségvállalási Szabályzat elfogadása

8.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

9.) Kreatív Kutatási Ötlet Díj alapítása

a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat főszövegének módosítása
b) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1/c. mellékletének (Kari sajátosságok) Közgazdaságtudományi Kart érintő módosítása

a) Docensi pályázat véleményezése a Gazdálkodástudományi Karon aa) Bodzási Balázs teljes állású egyetemi docensi pályázata (Gazdasági Jogi Tanszék)
b) Docensi pályázatok véleményezése a Közgazdaságtudományi Karon
ba) Ferenci Tamás félállású egyetemi doceni pályázata (Statisztika Tanszék)
bb) Oroszné Csesznák Anita teljes állású egyetemi docensi pályázata (Statisztika Tanszék)
bc) Szalma Ivett félállású egyetemi doceni pályázata (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)
bd) Tóth László teljes állású egyetemi docensi pályázata (Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék)
- Tudományos Tanács emlékeztetője
c) Szakfelelős-váltási kérelem a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon ca) szociológia (magyar és angol nyelvű) alapképzési szakokon Lengyel György helyett Vicsek Lilla Mária cb) szociológia mesterképzési szakon Lengyel György helyett Nagy Beáta
d) Professor Emeritus cím adományozása Kerekes Sándor részére
e) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Dominik Golicki részére
f) Magántanári cím adományozása Juhani Laurinkari részére
g) Horváth Dóra egyetemi tanári pályázatának fellebbezése

13.) Specializációk létesítése, indítása a Gazdálkodástudományi Kar Emberi erőforrások alapképzési szakán a) Adatvezérelt HR specializáció létesítése és indítása b) Tehetségmenedzsment specializáció létesítése és indítása c) Tanulás-Fejlesztés specializáció létesítése és indítása


Napirend utáni tájékoztatások:

- Épületek és kollégiumok 2017. évi költségadatai

Épületek
kollégiumok

Értesítés
Elrendelő határozat
Jegyzőkönyv

Szöveges előterjesztés

1.) Kollégiumi Szervezeti és Működési Rend módosítása
2.) Kollégiumi férőhelyek megosztásának módosítása

Határozatok

1.) Nemzetköziesedési Stratégia

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása - módosító javaslat
2.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

3.) Felvételi Szabályzat módosítása

4.) Hallgatói Kompenzációs Program kivezetése

5.) Kollégiumi Szervezeti és Működési Rend módosítása

6.) Vagyongazdálkodási Szabályzat módosítása

7.) Doktori Szabályzat módosítása

Kapcsolódó dokumentumok

8.) Corvinus-MNB International Executive Project Center létrehozása (SZMR módosítás)

9.) Igazgatósági ügyrend módosítások (karriertámogatási feladatellátás újragondolása)

10.) Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak indítása
Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak indítása - költségterv

11.) Tudományos Tanács tagságának megújítása

12.) A Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzat 3/a. és 3/b. számú függelékének módosítása
A Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzat 3/a. és 3/b. számú függelékének módosítása - 3/a. számú függelék
A Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzat 3/a. és 3/b. számú függelékének módosítása - 3/b. számú függelék
Határozatok

2017. évi intézményi pénzügyi beszámoló
2017. évi vagyongazdálkodási beszámoló

- 1. számú melléklet
- 2. számú melléklet
- 3. számú melléklet
- 4. számú melléklet
- 5. számú melléklet

2.) 2018. évi intézményi költségvetés elfogadása
- 1. számú melléklet
- 2. számú melléklet
- 3. számú melléklet
- 4. számú melléklet
- 5. számú melléklet
- 6. számú melléklet

3.) Corvinus Doktori Iskolák ügyrendjének elfogadása

4.) Doktori Szabályzat módosítása

5.) A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

6.) Felvételi Szabályzat módosítása

7.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

8.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

9.) Foglalkoztatási Szabályzat függelékének módosítása

10.) Révkomáromi székhelyen kívüli képzés szakindítási dokumentációjának elfogadása

11.) Egyetemi magántanári cím adományozása Szidarovszky Ferenc részére

12.) Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

13.) Székesfehérvári Campus Igazgatóság ügyrendjének elfogadása

14.)Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola angol nyelvű képzésének támogatása

15.) BCE HÖK 2017. évi beszámolójának elfogadása
BCE HÖK 2017. évi beszámolójának elfogadása - melléklet

16.) BCE HÖK 2018. évi költségvetésének elfogadása
BCE HÖK 2018. évi költségvetésének elfogadása - melléklet

Tájékoztató a jegyzettámogatás 2017. évi felhasználásáról és a 2018. évi felhasználási tervéről
- Tájékoztató a sportnormatíva 2017. évi felhasználásáról és a 2018. évi felhasználási tervéről
Határozatok

1.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

a) Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
b) Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
c) Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

3.) Felnőttképzési tevékenység átalakítása

4.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

5.) Együttműködési megállapodás a politikai marketing és kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szak működtetéséről (Századvég Politikai Iskola Alapítvány – BCE)

6.) Belső Kontroll Szabályzat módosítása

a) Követeléskezelő (workout) menedzser szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
b) Kulturális turisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
c) Turisztikai fejlesztési szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása

8.) Gépjármű-használati Szabályzat módosítása

9.) 2017. évi kincstári költségvetési beszámoló

Határozatok

1.) Corvinus Doktori Iskolák létrehozása

2.) Corvinus Institute for Advanced Studies kutatóközpont létrehozása

2018. évi elemi költségvetés
2018. évi költségvetési koncepció
2018. évi vagyongazdálkodási terv
- Felújítási és Beruházási Koncepció

4.) Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzatának módosítása
Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzatának módosítása - mellékletek

5.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
b) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

7.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása - 1-4. számú mellékletek

- 1/a. számú melléklet
- 1/b. számú melléklet
- 2. számú melléklet
- 3. számú melléklet

9.) Szervezeti és Működési Szabályzat (főszövegének) módosítása

10.) Információátadási Szabályzat elfogadása

a) Kettős oklevélre vonatkozó együttműködési megállapodás (Palermo-BCE)
Kettős oklevélre vonatkozó együttműködési megállapodás (Palermo-BCE) - végleges verzió
Kettős oklevélre vonatkozó együttműködési megállapodás (Fudan-BCE) - végleges (kéthasábos) verzió
b) Kettős oklevélre vonatkozó együttműködési megállapodás (Fudan-BCE)

12.) Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása - Corvinus SAP Next-Gen Lab Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozása

- Tudományos Tanács állásfoglalása
a) a Gazdálkodástudomány Karról
aa) Berlinger Edina teljes állású egyetemi tanári pályázata (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)
ab) Cosován Attila Róbert teljes állású egyetemi tanári pályázata (Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék)
ac) Horváth Dóra teljes állású egyetemi tanári pályázata (Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék)
ae) Primecz Henriett teljes állású egyetemi tanári pályázata (Szervezeti Magatartás Tanszék)
af) Szabó Lajos György teljes állású egyetemi tanári pályázata (Stratégia és Projektvezetés Tanszék)
b) a Közgazdaságtudományi Karról
ba) Brodszky Valentin teljes állású egyetemi tanári pályázata (Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék)
bb) Kánnai Zoltán teljes állású egyetemi tanári pályázata (Matematika Tanszék)
c) a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karról
ca) Bartus Tamás teljes állású egyetemi tanári pályázata (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)
cb) Kengyel Ákos teljes állású egyetemi tanári pályázata (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)
cc) Marjainé Szerényi Zsuszanna teljes állású egyetemi tanári pályázata (Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet)

- Tudományos Tanács állásfoglalása
aa) Csubák Tibor Krisztián teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
ab) Deutsch Nikolett teljes állású egyetemi docensi pályázata (Stratégia és Projektvezetés Tanszék)
ac) Dömötör Barbara Mária teljes állású egyetemi docensi pályázata (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)
ad) Kristóf Tamás félállású egyetemi docensi pályázata (Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
ae) Losonci Dávid István teljes állású egyetemi docensi pályázata (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)
af) Matyusz Zsolt teljes állású egyetemi docensi pályázata (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)
ag) Mezőszentgyörgyi Dávid teljes állású egyetemi docensi pályázata (Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék)
ah) Petheő Attila István teljes állású egyetemi docensi pályázata (Kisvállalkozás-fejlesztési Központ)
ai) Trinh Anh Tuan teljes állású egyetemi docensi pályázata (Számítástudományi Tanszék)
b) a Közgazdaságtudományi Karról
ba) Pintér Miklós félállású egyetemi docensi pályázata (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)
bb) Lehmann Kristóf teljes állású egyetemi docensi pályázata (MNB Tanszék)
c) Hoffmann Tamás félállású egyetemi docensi pályázata (Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

a) Turisztikai fejlesztési szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása Budapest és Székesfehérvár képzési helyeken, magyar nyelven, levelező munkarendben, 2018/2019. tanév őszi félévétől
b) Kulturális turisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása Budapest és Székesfehérvár képzési helyeken, magyar nyelven, levelező munkarendben, 2018/2019. tanév őszi félévétől
c) Felsőoktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása

16.) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Hernádi Zsolt részére

17.) EDT tagválasztás

18.) Szakfelelős-váltási kérelem a Gazdálkodástudományi Karon (az Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szakon Dobos Imre helyett Városiné Demeter Krisztina)

19.) 2018/2019. tanév időbeosztása

20.) BCE HÖK Alapszabály módosítása

21.) Mérnöktanár képzés helyzete

Határozatok

1.) Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat elfogadása
- 1/a. számú melléklet
- 1/b. számú melléklet
- 2. számú melléklet
- 3. számú melléklet

2.) TVSZ GTK melléklet módosítása

a) HTJSZ főszövegének módosítása
- HTJSZ 1/a. melléklet
b) Önköltségi díjak meghatározása (HTJSZ 1. számú mellékletének módosítása)

4.) Felvételi Szabályzat módosítása

a) Gazdasági Igazgatóság ügyrendjének módosítása
b) Közgáz Campus Ügyrendjének módosítása
6.) A Budapesti Corvinus Egyetemen megvalósuló, az Operatív Programok körébe tartozó projektek szabályzata
- 1.a. melléklet (megbízólevél projektmenedzser)
- 1.b. melléklet (megbízólevél szakmai vezető)

7.) A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (Pénzelemző Kutatóközpont megszüntetése)

8.) Követeléskezelő (workout) menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása

a) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Palotai Dániel részére
b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Venczel István részére
c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Ladó Judit részére
d) Egyetemi magántanári cím adományozása Bakacsi Gyula részére
e) Egyetemi magántanári cím adományozása Balaton Károly részére
f) Egyetemi magántanári cím adományozása Surányi György részére
g) Díszpolgári cím adományozása Angel Gurría részére
h) Professor Emeritus cím adományozása Bara Zoltán részére

11.) GTK HÖK SZMR jóváhagyása

Határozatok

1.) 2017. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása
- 1. számú melléklet
- 2. számú melléklet

2.) A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

a) HTJSZ módosítása
b) Kollégiumi Felvételi Szabályzat módosítása

a) Csicsmann László dékáni pályázatának véleményezése
b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Matos Zoltán részére

a) BCE HÖK 1-6. havi beszámolójának elfogadása
BCE HÖK 1-6. havi beszámolójának elfogadása - melléklet
b) Alapszabály módosítása
c) KTK HÖK SZMR jóváhagyása
- törvényességi ellenőrzés keretében módosított előterjesztés
d) TTK HÖK SZMR jóváhagyása
- törvényességi ellenőrzés keretében módosított előterjesztés
a) Agrobusiness menedzsment szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
- tantárgyi felosztás
- költségkalkuláció
b) Turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása Székesfehérvár képzési helyen, magyar nyelven, nappali munkarendben
- mintaterv
c) Számvitel mesterképzési szak indítása Budapest képzési helyen, magyar nyelven, levelező munkarendben
d) Nemzetközi adózás mesterképzési szak létesítésének kezdeményezéséhez szükséges dokumentumok módosítása
e) Turizmus-vendéglátás alapképzési szak duális képzési formában történő indítása magyar nyelven, nappali munkarendben, Székesfehérvár képzési helyen, a 2018/2019. tanév őszi félévtől
- mintaterv
f) A közgazdasági adatelemzés alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei, valamint a létesítés indoklása
g) Felsőoktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
- mintaterv
h) Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak indítása Budapest és Székesfehérvár képzési helyeken, angol nyelven, nappali és levelező munkarendben
- költségkalkuláció és operatív tanterv

7.) MNB-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása

8.) A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (kari szmr módosítása)

9.) Összegyetemi választható tantárgylista módosítása
- egyetemi szabadon választható tantárgyak listája 2017/2018. tanévre

- képzések önköltsége 2016 (táblázat)
Tájékoztató a 2016. évi önköltségi adatokról
Vágólapra másolva