Budapesti Corvinus Egyetem ×

2016/2017

A Szenátus 2016/2017. tanév II. félévére tervezett ülései:

2017. január 31. (kedd) 13.30 óra
2017. február 28. (kedd) 13.30 óra
2017. március 28. (kedd) 13.30 óra
2017. április 25. (kedd) 13.30 óra
2017. május 30. (kedd) 13.30 óra
2017. június 27. (kedd) 13.30 óra


Határozatok

1.) Szervezeti változások
- Adminisztratív Igazgatóság ügyrendje
- Jogi és Közbeszerzési Igazgatóság ügyrendje
- Kommunikációs Igazgatóság ügyrendje
- Stratégiai és Minőségfejlesztési Igazgatóság ügyrendje
- Módosított szervezeti ábra
- Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság ügyrendje

a) Doktori Szabályzat módosítása
b) Habilitációs Szabályzat elfogadása
- új feladatelosztás
- doktori folyamat átalakítása (prezentáció)

a) BCE számlarend elfogadása
b) A BCE szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

4.) Gyakorlati Diplomácia Társasága Szakkollégiummá alakulása

a) HTJSZ módosítása
- HTJSZ főszöveg
- HTJSZ 1/a. melléklet
- HTJSZ 1/b. melléklet
b) TVSZ módosítása
- TVSZ mellékletekkel együtt
c) Felvételi Szabályzat elfogadása

a) Hallgatói rendezvények szervezésének rendje
b) Együttműködési megállapodás a BCE és az Öntevékeny Csoportok Irodája Egyesület (ÖCSI) között
c) Együttműködési megállapodás a BCE és az Uni-Cornis Egyesület között

7.) BCE HÖK szabályozó rendszer átalakítása
- BCE HÖK Alapszabályának 4. számú melléklete
- BCE HÖK Alapszabályának 5. számú melléklete
- BCE HÖK Alapszabályának 6. számú melléklete

- TÉR finomhangolás hatásai
8.) TÉR finomhangolása
- TÉR tábla
- Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzatának módosítása
- 1/a. függelék
- 1/b. függelék
- 1/c. függelék
- 1/d. függelék
a) Adatelemző közgazdász alapképzési szak létesítésének kezdeményezése - Lekerül a napirendről
b) Egészségügyi közgazdaságtan és menedzsment alapképzési szak létesítésének kezdeményezése 
c) Felsőoktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása   - Lekerül a napirendről
      - költségkalkuláció 
d) Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak létesítése és indítása angol nyelven, Budapest képzési helyen, nappali munkarendben  
-tanterv
   
e) Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak létesítése és indítása magyar nyelven, levelező munkarendben, Székesfehérvár képzési helyen
-operatív tanterv és költségkalkuláció 

b) Egészségügyi közgazdaságtan és menedzsment alapképzési szak létesítésének kezdeményezése
d) Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak létesítése és indítása angol nyelven, Budapest képzési helyen, nappali munkarendben - tanterv
e) Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak létesítése és indítása magyar nyelven, levelező munkarendben, Székesfehérvár képzési helyen
e) Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak létesítése és indítása magyar nyelven, levelező munkarendben, Székesfehérvár képzési helyen - operatív tanterv és költségkalkuláció

a) Együttműködési megállapodás a Selye János Egyetemmel közös (kettős diploma) alapképzési szak (kereskedelem és marketing BA) indításáról
b) Együttműködési megállapodás a Sapientia EMTE és a BCE között közös mesterképzés (vezetés és szervezés MSc) indítására vonatkozóan

Összegyetemi választható tantárgylista aktualizálása
- összegyetemi választható tantárgyak listája
- Korszakos Könyvek képzési program indítása

12.) Távol-keleti Menedzsment Kutatóközpont létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (Vezetéstudományi Intézet)

13.) Pénzelemző Kutatóközpont létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon (Közgazdaságtan Intézet, MNB Tanszék)
  a) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése  
  d) Szakfelelősváltási kérelmek  

aa) Keresztély Tibor teljes állású egyetemi docensi pályázata (Statisztikai Tanszék)
ab) Koós Krisztiánné Szilágyi Brigitta félállású egyetemi docensi pályázata (Matematika Tanszék)
ac) Szalai Ákos félállású egyetemi docensi pályázata (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)
b) Díszdoktori cím adományozása Anthony R. Oberschall részére
c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Becsey Zsolt részére
da) Emberi erőforrások alapképzési szakon
db) Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzési szakon
dc) Executive MBA menedzser szakirányú továbbképzési szakon
dd) Executive MBA szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon
de) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA szakon
e) Hallgatói Fegyelmi Bizottság oktató/kutató/tanár tagjainak megválasztása

Határozatok

a) BCE kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendjének módosítása
- Kollégiumi mellékletek
- Rendkívüli kollégiumi férőhelypótló ösztöndíj
b) Központi Tanulmányi Igazgatóság ügyrendjének elfogadása (SZMR módosítás)
c) Külföldi tanulmányúton való részvétel támogatására szóló ösztöndíj doktorandusz hallgatók számára (HTJSZ módosítás)

2.) Corvinus FinTech Center létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (Kari SZMR módosítása)

a) FINTECH menedzsment specialista szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
- költségkalkuláció
b) FINTECH menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása

a) Családpolitika elemző szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
b) Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei
- mesterképzési szak létesítésének indokolása

a) The new era of global economy (MNB-vel közösen)
b) Corvinus Summer School
- Case Studies in Finance
Case Studies in Finance - költségkalkuláció
- Economics of Post-Communist Countries
Economics of Post-Communist Countries - költségkalkuláció
- Global Economy and International Trade
Global Economy and International Trade - költségkalkuláció
- International Development, Project Analysis
International Development, Project Analysis - költségkalkuláció

a) Professor Emerita cím adományozása Kardosné Kaponyi Erzsébet részére
b) Szakfelelősváltás a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
c) Tudományos Tanács tagságának megújítása
d) Kolos Krisztina egyetemi tanári pályázatának fellebbezése

Tájékoztató az épületek 2016. évi önköltségéről
Tájékoztató a kollégiumok 2016. évi önköltségéről
Határozatok
1.) Intézményfejlesztési Terv módosítása
- IFT Főszöveg
- üzleti terv
-függelék (korrektúrával is)
-függelék

a) Gazdálkodási Szabályzat módosítása
b) Önköltségszámítási Szabályzat elfogadása
c) Számviteli politika módosítása
d) Pénzkezelési Szabályzat módosítása
e) Kötelezettségvállalási Szabályzat elfogadása
f) Eszközök és források értékelési szabályzatának módosítása
3.) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat elfogadása

4.) Doktori Szabályzat módosítása

a) Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont létrehozása
b) Corvinus Science Shop létrehozása

6.) Együttműködési megállapodás elfogadása a Hungaroring Sport Zrt. és a Budapesti Corvinus Egyetem között

a) Ápolási menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
b) Kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
b) Kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása - költségkalkuláció
c) Turisztikai fejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
c) Turisztikai fejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása - költségkalkuláció
d) Ingatlan-menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
e) Ingatlan-menedzser szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
e) Ingatlan-menedzser szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása - költségkalkuláció
 b) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
 bd) Hoffmann Tamás - Lekerül napirendről!  
 bh) Szemesi Sándor - Lekerül napirendről!  

a) Professor Emeritus cím adományozása Bánfi Tamás részére
ba) Hermann Zoltán
bb) Székely-Doby András
bc) Szabó Lajos György
be) Jeney László
bf) Kemenesi Zsuzsanna
bg) Paragi Beáta
bi) Veszelszki Ágnes

9.) BCE HÖK 2016. évi beszámolójának elfogadása
9.) BCE HÖK 2016. évi beszámolójának elfogadása - melléklet

10.) BCE HÖK 2017. évi költségvetésének elfogadása
10.) BCE HÖK 2017. évi költségvetésének elfogadása - melléklet

11.) Tájékoztató a jegyzettámogatás 2016. évi felhasználásáról és a 2017. évi felhasználási tervéről

12.) Tájékoztató a 2016. évi sporttámogatás felhasználásáról és a 2017. évi felhasználási tervéről

Értesítő
Elrendelő határozat
Jegyzőkönyv

1. Kiküldetési Szabályzat módosítása
- 2. számú melléklet módosítása
- 11. számú melléklet módosítása

Határozatok
Hírlevél

1.) 2016. évi intézményi pénzügyi beszámoló és vagyongazdálkodási beszámoló
- 1. számú melléklet
- 2. számú melléklet
- 3. számú melléklet
- 4. számú melléklet
- 5. számú melléklet
- 6. számú melléklet
- 2016. évi Intézményi pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó prezentáció
Vagyongazdálkodási beszámoló

2.) 2017. évi intézményi költségvetés
- 1. számú melléklet
- 2. számú melléklet
- 3. számú melléklet
- 4. számú melléklet
- 5. számú melléklet
- 2017. évi Intézményi költségvetéshez kapcsolódó prezentáció

3.) Székesfehérvári Campus „A” épülete vagyonkezelői jogának átvétele a Soproni Egyetemtől

4.) HTJSZ módosítás

a) Szántó Zoltán oktatási rektorhelyettesi pályázatának véleményezése
b) Tasnádi Attila tudományos rektorhelyettesi pályázatának véleményezése
- pályázatot bíráló bizottság jegyzőkönyve
c) Díszdoktori cím adományozása Kolinda Grabar-Kitarovic részére
7.) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

Kapcsolódó dokumentumok

- Gyorsjelentés a 2016. évi TÉR eredményeiről

Határozatok
Hírlevél

1.) Minőségügyi szervezetfejlesztés

2.) 2016. évi éves kincstári költségvetési beszámoló
2016. évi éves kincstári költségvetési beszámoló - beszámoló

3.) A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

Kapcsolódó dokumentumok

4.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
a) Együttműködési megállapodás elfogadása a BCE és a PRO SELYE UNIVERZITAS között (kereskedelem és marketing alapképzési szak székhelyen kívüli képzésre vonatkozóan)
b) Együttműködési megállapodás elfogadása a BCE és a PRO SELYE UNIVERZITAS között (marketing mesterképzési szak székhelyen kívüli képzésre vonatkozóan)

a) Duális együttműködési megállapodás elfogadása a BCE Gazdálkodástudományi Kara és az Alba Regia SC között (a sportközgazdász mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)
b) Duális együttműködési megállapodás elfogadása a BCE Gazdálkodástudományi Kara és az Alba Regia Atlétikai Klub között (a sportközgazdász mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)
c) Duális együttműködési megállapodás elfogadása a BCE Gazdálkodástudományi Kara és a Spárta Motorsport Egyesület között (a sportközgazdász mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)
d) Duális együttműködési megállapodás elfogadása a BCE Gazdálkodástudományi Kara és a Budapesti Honvéd Sportegyesület között (a sportközgazdász mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)
e) Duális együttműködési megállapodás elfogadása a BCE Gazdálkodástudományi Kara és a Lagardére Sports Hungary Kft. között (a sportközgazdász mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)
a) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Szapáry György részére
b) Szakfelelősváltás Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szakon (Forgács Attila helyett Aczél Petra Katalin)
- mintatanterv emberi erőforrások alapképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv gazdálkodási és menedzsment alapképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv gazdaságinformatikus alapképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv kereskedelem és marketing alapképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv nemzetközi gazdálkodási alapképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv turizmus-vendéglátás alapképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv ellátásilánc-menedzsment mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv gazdaságinformatikus mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv marketing mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv pénzügy mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv sportközgazdász (Székesfehérvár) mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv számvitel mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv turizmus-menedzsment mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv vállalkozásfejlesztés mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintatanterv vezetés és szervezés mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
9.) Mesterképzési szakok mintaterveinek véleményezése – Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar
- mintatanterv kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés 2017-ben induló évfolyam - mintatanterv nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesteképzés 2017-ben induló évfolyam - mintatanterv International Economy and Business mesterképzés 2017-ben induló évfolyam - mintatanterv nemzetközi tanulmányok mesterképzés 2017-ben induló évfolyam - mintatanterv International Relations mesterképzés 2017-ben induló évfolyam - mintatanterv politikatudomány mesterképzés 2017-ben induló évfolyam - mintatanterv regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzés 2017-ben induló évfolyam - mintatanterv szociológia mesterképzés 2017-ben induló évfolyam - mintatanterv tanár - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzési szak 2017-ben induló évfolyam (levelező munkarend) (szakoktatói bemeneti képzettség esetén 4 félév 120 kredit) - mintatanterv tanár - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzési szak 2017-ben induló évfolyam (levelező munkarend) (nem tanári mesterszakot követően 2 félév 60 kredit) - mintatanterv tanár - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzési szak 2017-ben induló évfolyam (levelező munkarend) (főiskolai szintű tanári végzettséget követően 2 félév 60 kredit)

Határozatok
Hírlevél

1/aa) Oktatók-kutatók-mesteroktatók teljesítménymérési szempontrendszerének (TÉR tábla) elfogadása
1/aa) Oktatók-kutatók-mesteroktatók teljesítménymérési szempontrendszerének (TÉR tábla) elfogadása - TÉR tábla
1/aa) Oktatók-kutatók-mesteroktatók teljesítménymérési szempontrendszerének (TÉR tábla) elfogadása - - kitöltési útmutató
1/ab) Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzat módosítása
1/b) Szervezeti és Működési Rend módosítása (76. § - 77. §)
1/c) HTJSZ módosítás a Székesfehérvári Kollégium térítési díjai kapcsán
1/d) HTJSZ módosítása (MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj; átsorolás)

2. Iparpolitikai Kutatóközpont létrehozása a Közgazdaságtani Intézeten belül

3. Együttműködési megállapodás elfogadása a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. között (a bankmenedzsment szakközgazdász és a bankmenedzsment szakreferens szakirányú továbbképzési szakhoz kapcsolódóan)

a) Digitális közélet specializáció indítása a kommunikáció- és médiatudomány BA szakon
- költségkalkuláció (Digitális közélet specializáció)
b) International communication, valamint szervezetfejlesztő kommunikáció specializációk indítása a kommunikáció- és médiatudomány MA szakon
- költségkalkuláció (Intarnational communication specializáció)
- költségkalkuláció (Szervezetfejlesztő kommunikáció specializáció)
   b) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése  

a) Nagy Zsuzsanna könyvtári főigazgatói pályázatának véleményezése
ba) Jámbor Attila
bb) Kenesei Zsófia
bc) Kolos Krisztina
bd) Lukács János
be) Wimmer Ágnes
bf) Zsóka Ágnes

6. Mesterképzési szakok új KKK-nak megfelelő mintaterveinek véleményezése – Közgazdaságtudományi Kar
- mintaterv biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintaterv közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintaterv közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés 2017-ben induló évfolyam (angol nyelven)
- mintaterv közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés 2017-ben induló évfolyam levelező munkarend
- mintaterv közgazdasági elemző mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
- mintaterv közgazdasági elemző mesterképzés 2017-ben induló évfolyam (angol nyelven)
- mintaterv pénzügy mesterképzés 2017-ben induló évfolyam esti munkarend

7. Intézményfejlesztési Terv módosítása (részvétel bővítése az EFOP 3.6.2. pályázatában)

8. Sportközgazdász mesterképzési szak önköltségi díjának meghatározása Székesfehérvár képzési helyen

Határozatok

a) Rektori Stratégiai Iroda létrehozása
b) Kommunikációs Igazgatóság létrehozása
c) Jogi és Közbeszerzési Igazgatóság, Beszerzési és Logisztikai Iroda létrehozása
- módosított szervezeti ábra

a) Belső kontroll szabályzat módosítása
b) Integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadása
c) Esélyegyenlőségi Szabályzat módosítása
d) HTJSZ módosítása
- HTJSZ 1/a. melléklet
- módosított előterjesztés (ülésen kiosztott)

3. 2017. évi elemi költségvetés elfogadása

4. 2017. évi intézményi költségvetési koncepció és a 2017. évi Vagyongazdálkodási Terv elfogadása
- 2017. évi Vagyongazdálkodási Terv
- 1. számú melléklet (Felújítási Terv)
- 2. számú melléklet (Funkcionális költségvetés)

5. 2017/2018. tanév időbeosztásának elfogadása

a) Kereskedelmi és marketing alapképzési szak székhelyen kívüli indítása
b) Marketing mesterképzési szak székhelyen kívüli indítása

7. Geopolitikai doktori alprogram indítása

8. Poltikai gazdaságtan mesterképzési szak átdolgozott KKK-jának véleményezése

9. Konzorciumi szerződés elfogadása: Multiple degree (Glasgow-i Egyetem, Tartui Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem), International Master in Central and East European, Russian and Eurasian Studies (CEERES)

10. Jövőképesség Kutatóközpont létrehozása a Szociológia és Társadalompolitika Intézetben (Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar)

ba) Benczes Réka
bb) Kelemen Zita
bc) Kiss Kornélia
bd) Nemessányi Zoltán
be) Sziva Ivett
c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Milena Pavlova részére
d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Krasznai Márton részére

a) Közgazdaságtudományi Kar
- mintaterv alkalmazott közgazdaságtan alapszak 2017-ben induló évfolyam
- mintaterv alkalmazott közgazdaságtan alapszak (angol) 2017-ben induló évfolyam
- mintaterv gazdaság- és pénzügy-matematika elemzés osztatlan 2017-ben induló évfolyam
b) Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

a) Gazdálkodási Szabályzat elfogadása
b) Alapszabály módosítása
- módosító indítvány (ülésen kiosztott)

14. MÁV Csoport és BCE között együttműködési megállapodás véleményezése

Értesítő
Elrendelő határozat
Jegyzőkönyv

1. A Hallgatói Önkormányzat Választási Szabályzatának elfogadása

2. A Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola angol nyelvű képzésének támogatása

3. A minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzatának módosítása

- 1/ a. melléklet
- 1/ b. melléklet
- 1/ c. melléklet
- 1/d. melléklet
- 2. melléklet
- 3/a. melléklet
- 3/b. melléklet

4. Adatvédelmi Szabályzat módosítása

Határozatok

a) Szervezeti és Működési Rend módosítása (Szenátus összetétele, választási szabályok)
b) A Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
c) A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti és működési rendjének módosítása
da) HTJSZ módosítása (MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj módosítása)
db) Önköltségek meghatározása a 2017/2018. tanévre
e) Doktori Szabályzat módosítása
f) Nyílt hozzáférésű publikációk közzétételének finanszírozásáról szóló szabályzat módosítása
g) Önköltségszámítási Szabályzat elfogadása
h) A szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása
i) A BCE Munkavédelmi Szabályzatának elfogadása, valamint az ESZMR kapcsolódó kiegészítése
2. BCE–NKE továbbképzési együttműködési keretmegállapodás elfogadása

3. Együttműködési nyilatkozat: Multiple degree (Glasgow-i Egyetem, Tartui Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem), International Master in Central and East European, Russian and Eurasian Studies (CEERES)

a) Új specializáció létesítése és indítása a politikatudomány mesterképzési szakon (Central and East European, Russian and Eurasian Studies)
b) Duális együttműködési megállapodások a 2017/2018. tanévtől (Működő képzések folytatása)

a) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Farkas Ádám részére
b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Siklós Márta részére
c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Csák János részére
d) Szakfelelősváltás a Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon 2017. február 1-től - Dr. Görög Mihály helyett Dr. Virág Miklós

6. BCE HÖK 2016. I. félévi beszámolójának elfogadása
BCE HÖK beszámolóhoz tartozó táblázat

7. 2016. év végi béren kívüli juttatás elfogadása

Jegyzőkönyv

1. A közgazdasági elemző mesterképzési szak angol nyelven történő indításához kapcsolódóan specializációk létesítése és indítása
A közgazdasági elemző mesterképzési szak angol nyelven történő indításához kapcsolódóan specializációk létesítése és indítása - költségkalkuláció

2. Osztott közgazdász tanári szakok nyilvántartásba vétele

3. Sportközgazdász mesterképzési szak indítása
Sportközgazdász mesterképzési szak indítása - költségkalkuláció

a) Kutatásfejlesztési Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
b) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása
c) Gazdálkodási Szabályzat módosítása
d) Tűzvédelmi Szabályzat elfogadása
e) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

2. 2016. 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása
- 1. számú melléklet - Külföldi kiküldetések
- 2. számú melléklet - Gazdálkodási mutatók
- 3. számú melléklet - Szöveges kiegészítések szervezeti egységenként
- prezentáció

A 2016. évi intézményi költségvetés módosítása - melléklet - szervezeti egységenkénti bontás
3. A 2016. évi intézményi költségvetés módosítása

4. A Tudományos Tanács összetételének módosítása

a) A székesfehérvári együttműködési megállapodás módosítása
b) A BCE és a Magyar Nemzeti Bank közötti együttműködési megállapodás módosítása
c) Agreement for a Joint European Master in Comparative Local Development módosítása
d) Együttműködési megállapodás a Budapesti Corvinus Egyetem és a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. között
e) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közötti együttműködési megállapodás elfogadása

a) A közgazdasági elemző mesterképzési szak angol nyelven történő indítása
A közgazdasági elemző mesterképzési szak angol nyelven történő indítása - költségkalkuláció
b) A közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szak indításához kapcsolódóan specializációk létesítése és indítása
c) Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítása

- Marketing mesterképzési szak
- Szakirányú továbbképzési szakok - Budapest
- Szakirányú továbbképzési szakok - Székesfehérvár
e) Osztott közgazdász tanári szakok megerősítése
f) A tájgondnok szakmérnök szakirányú továbbképzési szak és a tájgondnok szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak törlése
g) A mérnöktanári (agrár) egyetemi alapképzés és mérnöktanári (agrár) kiegészítő alapképzés átadása a Szent István Egyetemnek
A mérnöktanári (agrár) egyetemi alapképzés és mérnöktanári (agrár) kiegészítő alapképzés átadása a Szent István Egyetemnek - 2.1. Melléklet
   a) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Jungbert Béla részére
   b) Szántay Antal egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   c) Csedő Zoltán egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   d) Fekete István egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   e) Metzinger Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   f) Móricz Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   g) Szabó Zsolt Roland egyetemi docensi pályázatának véleményezése  

h) Szakfelelősváltások a Gazdálkodástudományi Karon

8. A Kulturális Tér kialakításának koncepciója (Pinceklub átalakítása)
8. A Kulturális Tér kialakításának koncepciója (Pinceklub átalakítása) - melléklet - Megvalósítási Koncepció
9. Jubileumi kitüntetések adományozása
képzések
épületek
kollégiumok

Napirend utáni tájékoztatás

Tájékoztató a képzésekaz épületek és a kollégiumok önköltségéről

Vágólapra másolva