Budapesti Corvinus Egyetem ×

2015/2016

A Szenátus 2015/2016. tanév II. félévére tervezett ülései:

Február 15. (hétfő) 13.30 óra
Március 10. (csütörtök) 10.00 óra
Március 29. (kedd) 13.30 óra
Április 18. (hétfő) 13.30 óra
Május 9. (hétfő) 13.30 óra
Június 20. (hétfő) 13.30 óra

1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Határozatok
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Szervezeti ábra

2. Doktori Szabályzat elfogadása

Doktori Szabályzat elfogadása

3. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
TVSZ - Összefoglaló

4. Külföldi részképzési szabályzat elfogadása

Külföldi részképzési szabályzat elfogadása

5. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
HTJSZ - 1/a. melléklet

6. Gazdasági szabályzatok elfogadása, módosítása

Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Leltározási szabályzat módosítása
Kiküldetési Szabályzat módosítása

7. Szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló szabályzat elfogadása

Szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló szabályzat elfogadása

8. Összegyetemi választható tantárgylista aktualizálása

Összegyetemi választható tantárgylista aktualizálása

9. Kari szervezeti és működési rendek módosítása

A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti és működési rendjének módosítása
A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti és működési rendjének módosítása

10. Oktatói előmeneteli rendszer fejlesztése

Oktatói előmeneteli rendszer fejlesztése

Győrffy Dóra egyetemi tanári pályázatának véleményezése

Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Baji Petra
Piroska Dóra
Major Klára
Banyár József
Marton Péter
Péti Márton
Kocsis János Balázs
Király Gábor
Váradi Kata
Ződi Zsolt

Címzetes egyetemi tanári cím adományozása

Németh Zsolt
Sándorné Kriszt Éva
Fazekas Szabolcs

Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

Madár István
Dögei Sándor

Marján Attila számára egyetemi magántanár cím adományozása

Professor Emerita/Professor Emeritus cím adományozása

Hofmeister Ágnes
Forgács Csaba

12. Politikatudományi doktori képzés angol nyelven történő indítása

Politikatudományi doktori képzés angol nyelven történő indítása

13. Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés indítása a Közgazdaságtudományi Karon

Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés indítása a Közgazdaságtudományi Karon

14. Szakirányú továbbképzési szakok indítása

Vámlogisztika szakirányú továbbképzési szak indítása
Vámlogisztika szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak indítása
Vámlogisztika szakközgazdász-pénzügyi terv
Előadó-művészeti szervezetek irányítása szakirányú továbbképzési szak indítása (Lekerül napirendről!)
Előadó-művészeti marketing menedzser szakirányú továbbképzési szak indítása (Lekerül napirendről!)
Gazdasági vezető előadó-művészeti területen szakirányú továbbképzési szak indítása (Lekerül napirendről!)
Színpadi- és tv stage menedzsment szakirányú továbbképzési szak indítása (Lekerül napirendről!)

15. Felnőttképzési programok indítása

Ismerkedés a pénzügyi modellező szoftverekkel
Ismerkedés a pénzügyi piacokkal

16. Együttműködési megállapodások

Budapesti Corvinus Egyetem–Indiana University The Kelley School Of Business (IU) közötti együttműködési megállapodás
Együttműködési megállapodás az East China Normal University és a Budapesti Corvinus Egyetem között
A Bambergi Egyetemmel kettős oklevél kiadására irányuló együttműködési megállapodás módosítása
Együttműködési megállapodás a Centre for European Policy Studies és a Budapesti Corvinus Egyetem között
Együttműködési megállapodás a Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Vámügyi Szövetség között

Együttműködési megállapodás a Budapesti Corvinus Egyetem és a Színház és Film Intézet Nonprofit Kft. között Lekerül a napirendről!

Napirend utáni tájékoztatások:1. Tájékoztatás az épületek 2015. évi önköltségéről   - épületek   - kollégiumok

Meghívó

Határozatok
Szenátusi hírlevél

Napirend előtt

Tájékoztató a székesfehérvári fejlesztésekről
Egyetemi Könyvtár beszámolója és munkaterve
Tájékoztató a BCE Nemzeti Cégtár Nonprofit Zrt. működéséről
Javasolt napirendi pontok:

1. Doktori ügyek

Javaslat az Egyetemi Doktori Tanács elnökének személyére
Gazdaságinformatika Doktori Iskola angol nyelvű képzésének támogatása
Politikatudományi Doktori Iskola vezetőváltása

2. A Közgazdaságtudományi Kar dékáni pályázatának véleményezése (Dr. Kovács Erzsébet)

A Közgazdaságtudományi Kar dékáni pályázatának véleményezése (Dr. Kovács Erzsébet)

3. Hallgatói Követelményrendszer módosítása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
HTJSZ módosító indítvány
A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendje című szabályzat módosítása
Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítása
Hallgatói jogorvoslati rendről szóló szabályzat elfogadása

4. Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítása

Foglalkoztatási Szabályzat módosítása (oktatói-kutatói szabadság szabályozása)
Teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer
Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendje című szabályzat módosítása

5. Gazdasági szabályzatok módosítása

Gazdálkodási Szabályzat módosítása
Számviteli Politika módosítása
Számlarend módosítása

6. 2015. évi intézményi pénzügyi beszámoló és a 2016. évi intézményi költségvetés módosítása

2015. évi intézményi pénzügyi beszámoló és a 2016. évi intézményi költségvetés módosítása

7. Nyílt hozzáférésű publikációk közzétételének finanszírozásáról szóló szabályzat

Nyílt hozzáférésű publikációk közzétételének finanszírozásáról szóló szabályzat

8. Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása (tanszéki névváltozás)

Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása (tanszéki névváltozás)

9. Oktatási tárgyú együttműködések

Együttműködési megállapodás elfogadása a Videoton Holding Zrt.-vel duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon
Együttműködési megállapodás a BCE és a Szent István Egyetem közötti átoktatási feladatokra vonatkozóan
Együttműködési megállapodás a cseh brnói Mendel Egyetemmel

10. Szakirányú továbbképzési szakok létesítése

Vámlogisztika szakirányú továbbképzési szak létesítése
Vámlogisztika szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése

11. -12. Hallgatói Önkormányzat

Hallgatói Önkormányzat 2015. évi beszámolójának elfogadása
Hallgatói Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

13.-14. Tájékoztató

Tájékoztató a jegyzettámogatás felhasználásáról
Tájékoztató a sportnormatíva felhasználásáról

Határozatok
Szenátusi hírlevél

1. Rektorjelölt megválasztása
- Dr. Lánczi András rektori programja (munkaterv)
2. Kiküldetési Szabályzat módosítása
3. Székesfehérvári Kiválósági Ösztöndíj alapítása (Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása)

Határozatok
Szenátusi hírlevél

1. 2015. évi intézményi pénzügyi beszámoló
- 1. számú melléklet: 2015. évi egyetemi összesítő szervezeti egységenként
- 2. számú melléklet: 2015. évi vagyongazdálkodási beszámoló
- 3. számú melléklet: 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások

2. 2016. évi intézményi költségvetés és 1. számú melléklet
- 2. számú melléklet: A BCE 2015-2016. évi Funkcionális költségvetése
- 3. számú melléket: Egyetemi szervezeti egységek összesítő
- 4. számú melléklet: Vagyongazdálkodási terv
- 5. számú melléklet: 2016. évi költségvetés kockázatelemzése

3. Intézményfejlesztési terv elfogadása
- helyzetértékelés és üzleti terv
- függelék

4. Szabályzatmódosítások

a) A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
b) Adatkezelési Szabályzat módosítása
c) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása
d) Kiküldetési Szabályzat módosítása
- 8. melléklet
- Tájékoztatás a 2015. évi kiküldetések költségeinek alakulásáról

5. Belső Kontroll Szabályzat elfogadása

6. Tudományos Tanács újjászervezése

7. Személyi kérdések

a) Egyetemi magántanár cím adományozása Pörzse Gábor részére
b) Professor Emeritus cím adományozása Hámori Balázs részére
c) Professor Emeritus cím adományozása Móczár József részére

8. Együttműködési megállapodás elfogadása a Trans-Sped Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon
9. Geopolitika specializáció létesítése és indítása a nemzetközi tanulmányok alapszak keretében
10. Nemzetközi Alap Szabályzat elfogadása

Jegyzőkönyv

2015. évi éves költségvetési beszámoló elfogadása

-előterjesztés
-beszámoló

Határozatok
Szenátusi hírlevél

a) A Székesfehérvár „B” épület vagyonkelezői jogának megszerzése
b) A salgótarjáni üdülő vagyonkezelői jogának megszüntetése
c) A 1093 Budapest, Czuczor u. 3. sz. alatti ingatlan vagyonkezelői jogának átvétele

Rektorjelölt megválasztására vonatkozó eljárás szabályainak elfogadása (Szenátus ügyrendjének módosítása)

a) Szervezeti és Működési Rend módosítása
b) Gazdasági Igazgatóság ügyrendjének módosítása
c) Adminisztratív Igazgatóság ügyrendjének módosítása
d) Az Egyetem szervezeti felépítésének módosítása
e) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása
f) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása
g) Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata módosítása

a) Gazdálkodási Szabályzat módosítása
b) Pénzkezelési Szabályzat módosítása
c) Kiküldetési Szabályzat módosítása
d) Kincstári kártya Szabályzat módosítása
e) Önköltség-számítási Szabályzat módosítása
f) Gépjárműhasználati szabályzat módosítása
g) Vagyonkezelési szabályzat módosítása
h) Kötelezettségvállalási szabályzat módosítása

Településmarketing felnőttképzési program létesítése és indítása a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon

a) Színpadi- és tv stage menedzsment szakirányú továbbképzési szak
b) Előadó-művészeti szervezetek irányítása szakirányú továbbképzési szak
c) Előadó-művészeti marketing menedzser szakirányú továbbképzési szak
d) Gazdasági vezető előadó-művészeti területen szakirányú továbbképzési szak
e) Designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztési szakirányú továbbképzési szak
f) Designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztési szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

2016. évi elemi költségvetés elfogadása

a) Rosta Miklós egyetemi docensi pályázatának véleményezése
b) Sebestyén Géza egyetemi docensi pályázatának véleményezése
c) Szakfelelős-váltás az emberi erőforrások alapszakon - Dr. Bódis Lajos helyett Dr. Branyicki Imre
d) Az Egyetemi Doktori Tanács tagjainak megválasztása és elnökének kinevezése

a) Együttműködési megállapodás elfogadása a Flextronics International Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon
b) Együttműködési megállapodás elfogadása a Videoton Holding Zrt.-vel duális képzés folytatására gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
c) Együttműködési megállapodás elfogadása a Mérés Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon
d) Együttműködési megállapodás elfogadása az Association ISEG Institut Supérieur Européen de Gestion és az Egyetem között
e) Együttműködési megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetése az Egyetem és a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány között

Nyilvántartott követelés behajthatatlan követelésként való leírása

Határozatok

a) Doktori Szabályzat módosítása
b) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása
c) Kertészettudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzésének támogatása
d) Élelmiszertudományi Doktori Iskola vezetőváltása

A 2016/2017. tanév időbeosztásának elfogadása

Beszámoló a Budapesti Corvinus Egyetem 2015-ben elvégzett diplomás pályakövetéséről - a 2014-ben készített diplomás pályakövetési vizsgálatok eredményeinek bemutatása

Rektorjelölt Választását Előkészítő Bizottság létrehozása

Konzisztórium létrehozása

A Szenátus összetételének módosítása a budai karok kiválására tekintettel

Adatkezelési Szabályzat elfogadása

Iratkezelési Szabályzat elfogadása

Átoktatási Szabályzat módosítása
Átoktatási Szabályzat módosítása 2015. december 31-ig
Átoktatási Szabályzat módosítása 2016. január 1-jével

2016. évi költségvetési koncepció

Együttműködési megállapodás elfogadása az MKB Bank Zrt. és az Egyetem között

Együttműködési megállapodás elfogadása az Uni-Cornis Egyesület és az Egyetem között

a) Jegybanki elemző specializáció létesítése és indítása a közgazdasági elemző mesterképzési szakon
b) Humánerőforrások fejlesztése specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

a) Bihary Zsolt egyetemi docensi pályázatának véleményezése
b) Jámbor Attila egyetemi docensi pályázatának véleményezése
c) Kardkovács Zsolt egyetemi docensi pályázatának véleményezése
d) Ződi Zsolt egyetemi docensi pályázatának véleményezése
e) Vas Réka Franciska egyetemi docensi pályázatának véleményezése
f) Biró Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
g) Mike Károly egyetemi docensi pályázatának véleményezése
h) Jókainé Szatura Zsuzsanna egyetemi docensi pályázatának véleményezése
i) Belák Ágnes egyetemi docensi pályázatának véleményezése
j) Maráz Anna számára professor emerita cím adományozása
k) Kovács Béla számára címzetes egyetemi tanári cím adományozása
l) Kasza Gyula számára címzetes egyetemi tanári cím adományozása
m) Jozwiak Ákos számára címzetes egyetemi tanári cím adományozása
n) Kemény Zsolt számára címzetes egyetemi docensi cím adományozása
o) Syposs Zoltán számára címzetes egyetemi docensi cím adományozása
p) Németh Csaba számára címzetes egyetemi docensi cím adományozása
q) Szakfelelős-váltás az agrár- és természettudományi szakfordítói szakirányú továbbképzési szakon
r) Husz Ildikó egyetemi docensi pályázatának véleményezése
s) Ilonszki Gabriella számára professor emerita cím adományozása
t) Blahó András számára professor emeritus cím adományozása
u) Síklaki István számára egyetemi magántanár cím adományozása
v) Marekné Pintér Aranka számára címzetes egyetemi docensi cím adományozása
w) Gergely Antal számára mestertanári cím adományozása
x) Jung András egyetemi docensi pályázatának véleményezése
y) Erős-Honti Zsolt egyetemi docensi pályázatának véleményezése
z) Benyóné György Zsuzsanna egyetemi docensi pályázatának véleményezése
aa) Karlócainé Bakay Eszter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
bb) Báthoryné Nagy Ildikó egyetemi docensi pályázatának véleményezése

A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (Kertészettudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések)

a) IMESS program megújítása a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak együttműködésben megvalósuló képzésével kapcsolatban
b) Együttműködési megállapodás az Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers - ESSCA és az Egyetem között az MBA mesterképzési szak együttműködésben megvalósuló képzésével kapcsolatban
c) Együttműködési megállapodás elfogadása a Sigmund Freud Egyetem és az Egyetem között

BCE HÖK Alapszabály módosítása

Duális képzési formájú szakok indítása
Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
Logisztikai menedzsment mesterképzési szak

a) Együttműködési megállapodás elfogadása az Albacomp RI Kft.-vel duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon
b1) Együttműködési megállapodás elfogadása az Alcoa Köfém Kft.-vel duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon
b2) Együttműködési megállapodás elfogadása az Alcoa Köfém Kft.-vel duális képzés folytatására gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
c) Együttműködési megállapodás elfogadása az A-Set Ingatlanhasznosító Kft. duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon
d) Együttműködési megállapodás elfogadása a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.-vel duális képzés folytatására pénzügy és számvitel szakon
e) Együttműködési megállapodás elfogadása a Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft.-vel duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon és gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
f) Együttműködési megállapodás elfogadása a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon
g) Együttműködési megállapodás elfogadása az EKOL Logistics Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon
h) Együttműködési megállapodás elfogadása a BI-KA Logisztika Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon
i1) Együttműködési megállapodás elfogadása a KPMG Hungária Kft.-vel duális képzés folytatására számvitel mesterképzési szakon a 2015/2016. tanév tavaszi félévétől
i2) Együttműködési megállapodás elfogadása a KPMG Hungária Kft.-vel duális képzés folytatására számvitel mesterképzési szakon a 2016/2017. tanév őszi félévétől
j1) Együttműködési megállapodás elfogadása az Ernst & Young Kft.-vel duális képzés folytatására számvitel mesterképzési szakon a 2015/2016. tanév tavaszi félévétől
j2) Együttműködési megállapodás elfogadása az Ernst & Young Kft.-vel duális képzés folytatására számvitel mesterképzési szakon a 2016/2017. tanév őszi félévétől
k1) Együttműködési megállapodás elfogadása a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel duális képzés folytatására számvitel mesterképzési szakon a 2015/2016. tanév tavaszi félévétől
k2) Együttműködési megállapodás elfogadása a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel duális képzés folytatására számvitel mesterképzési szakon a 2016/2017. tanév őszi félévétől
l) Együttműködési megállapodás elfogadása a Videoton EAS Kft.-vel duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon
m) Együttműködési megállapodás elfogadása a Videoton Holding Zrt.-vel duális képzés folytatására gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
n) Együttműködési megállapodás elfogadása a VTES Kft.-vel duális képzés folytatására gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
o) Együttműködési megállapodás elfogadása Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon
p) Együttműködési megállapodás elfogadása az Emerson Process Management Magyarország Kft.-vel duális képzés folytatására gazdálkodási és menedzsment és pénzügy és számvitel alapképzési szakon
q) Együttműködési megállapodás elfogadása az SMR Hungary Bt.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon

Határozatok
1. Tájékoztató a budai karok kiválásával kapcsolatos átadás-átvételi megállapodás tartalmáról
2. 2015. évi zárszámadás alapelveinek elfogadása

Kapcsolódó dokumentumok

Határozatok

a) Szervezeti és Működési Rend módosítása
b) Integrált területek megszüntetése 2015. december 1-jével
c) 2016. január 1-jétől hatályos szervezeti felépítés elfogadása
d) Külső Kapcsolatok Igazgatósága ügyrendjének módosítása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

a) Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
b) Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

2015. évi béren kívüli juttatás elveinek elfogadása

Tájékoztató a 2014. évi állami támogatás felhasználásáról

Rektori pályázati felhívás tartalmának véleményezése

a) Kertészettudományi Kar
b) Élelmiszertudományi Kar

Együttműködési megállapodás a Budapesti Corvinus Egyetem, az Universita di Bologna és a Free University of Bozen-Bolzano között együttműködésben megvalósuló képzés folytatására

Együttműködési megállapodás elfogadása az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemmel

Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítása

A Magyar Nemzeti Bank és az Egyetem együttműködéséhez kapcsolódó szabályzatmódosítások
a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
b) Vállalati Professzori (Chair) Szabályzat módosítása
c) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

Székesfehérvári telephely létesítése
a) Együttműködési megállapodás elfogadása
b) Szervezeti és Működési Rend módosítása
c) Székesfehérvári Campus ügyrendjének elfogadása

2015. évi I-VI. havi intézményi pénzügyi beszámoló
2015. évi I-VI. havi intézményi pénzügyi beszámoló melléklete

BCE HÖK 2015. évi I-VI. havi beszámolója
BCE HÖK 2015. évi I-VI. havi beszámolójának 1. számú melléklete
BCE HÖK 2015. évi I-VI. havi beszámolójának 2. számú melléklete

a) Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
b) Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

Szenátus ügyrendjének módosítása

Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

Geográfus-közgazdász alapképzési szak létesítési kérelme

Együttműködési megállapodás a Nottingham Tent University és az Egyetem között double degree programok létesítésére

Kertészmérnöki alapképzési szak angol nyelvű indítása

Jubileumi díszoklevelek 2015. évi adományozása (pótlista)

Határozatok

A BCE szervezeti átalakulását érintő fenntartói álláspont véleményezése
Módosító indítvány
a) BCE koncepció
b) SZIE reflexiók BCE koncepciójára
c) SZIE koncepció
d) BCE reflexiók SZIE koncepciójára
e) Budai Campust érintő változások
ea) Agrárképzés
eb) Székhelyen kívüli képzési modell
fa) BCE HÖK állásfoglalás
fb) EMMI válasza a BCE HÖK-nek
fc) Budai Campus HÖK nyilatkozat
Vágólapra másolva