Budapesti Corvinus Egyetem ×

2014/2015

Határozatok

Az Egyetem szervezeti struktúrájának fejlesztése
Az Egyetem szervezeti struktúrájának fejlesztése - javított előterjesztés
Élelmiszertudományi Kar módosító javaslata
Tájépítészeti Kar módosító javaslata
  Nagy Sándor Gyula módosító javaslata - az előterjesztő visszavonta javaslatát  

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet

A BCE Pénzkezelési Szabályzat módosítása

A felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat elfogadása

BCE Számlarendjének elfogadása

BCE Önköltség-számítási Szabályzatának módosítása
Képzések
Épületek (tartós bérbeadás)
Épületek (eseti bérbeadás)

A BCE HÖK 2015. évi költségvetésének elfogadása
A BCE HÖK 2015. évi költségvetésének elfogadása - melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elfogadása
Összefoglaló

a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat elfogadása
b) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletének (Díjtételek) elfogadása

A fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről szóló szabályzat elfogadása

Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

Összegyetemi választható tantárgyak listájának aktualizálása
Összegyetemi választható tantárgyak listájának aktualizálása - melléklet

Egyetemi tanári fellebbezések véleményezése

Docensi pályázatok véleményezése
a) Branyiczki Imre
b) Keszey Tamara
c) Ternai Katalin
d) Bakó Barna
e) Habis Helga
f) Keresztély Tibor
g) Kürthy Gábor
h) Békési László
Békési László - bíráló bizottsági jegyzőkönyv
i) Komanovics Adrienne Kinga
Komanovics Adrienne Kinga - bíráló bizottsági jegyzőkönyv
j) Lehoczki Bernadett
Lehoczki Bernadett - bíráló bizottsági jegyzőkönyv
k) Szűcs Anita
Szűcs Anita - bíráló bizottsági jegyzőkönyv

Címzetes egyetemi tanári cím adományozása

Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
a) Holtzer Péter részére
b) Kristin Faurest részére

Nagy Gyula részére

Nováky Erzsébet részére

Kőszegi Botond részére

Szakfelelős-váltási, szakfelelős-választási kérelmek

a) Elméleti közgazdaságtan tanár pedagógus továbbképzési szak alapítási kérelme
b) Az összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok specializáció átnevezése európai uniós gazdaságpolitikai elemző specializációra (European Union Economic Policy Analyst) a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakon
c) Nemzetközi adózás mesterképzési szak létesítési kérelme
d) Energiagazdálkodási specialista szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása

Javaslat közös kutatócsoport felállítására a tajvani Soochow Egyetem és az Egyetem között (Corvinus-Soochow Joint Research Centre)

a) Együttműködési megállapodás a Magyar Nemzeti Bank és az Egyetem között
b) Együttműködési megállapodás megkötése a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Egyetem között (a kertészmérnöki alapképzési szakhoz kapcsolódóan)
c) Együttműködési megállapodás megkötése a KEDGE Business School és az Egyetem között
d) Együttműködési megállapodás megkötése a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és az Egyetem között (közös diplomát adó keresztény társadalmi elvek a gazdaságban szakirányú továbbképzéshez kapcsolódóan)
e) Együttműködési megállapodás módosítása a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és az Egyetem között (kettős diplomát adó vezetés-szervezés mesterképzéshez kapcsolódóan)
f) Együttműködési megállapodás megkötése a Bayer Hungária Kft. és az Egyetem között
g) Az IMESS (International Masters in Economy, State&Society) programhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás 1. sz. mellékletének módosítása

Jubileumi díszoklevelek adományozása

Határozatok

2015. évi I-III. havi kancellári összefoglaló

A BCE Gazdálkodási Szabályzatának elfogadása

A BCE Kötelezettségvállalási Szabályzatának elfogadása

A BCE Önköltségszámítási Szabályzatának módosítása

A BCE Eszközök és Források Értékelése Szabályzatának módosítása

Kiküldetési Szabályzat elfogadása

1. számú melléklet: megállapodás
2. számú melléklet: előzetes engedélyezés
3. számú melléklet: szállásigénylés
4. számú melléklet: utazásigénylés
5. számú melléklet: gépjármű-kölcsönadási szerződés
6. számú melléklet: útnyilvántartás
7. számú melléklet: belföldi kiküldetési rend
8. számú melléklet: külföldi kiküldetési rend
9. számú melléklet: napidíj elszámolás
10. számú melléklet: nyilvántartás adatai

a) Együttműködési megállapodás módosítása az ELTE és az Egyetem között (a biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakhoz kapcsolódó közös képzésre vonatkozóan)
b) Együttműködési megállapodás módosítása a Testnevelési Egyetem és az Egyetem között (a sportmenedzser mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)

A BCE kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumai szervezeti és működési rendjének elfogadása (HTJSZ 5. számú melléklete) és kollégiumi mellékletek elfogadása (HTJSZ 5/a-g. mellékletek)
1. számú melléklet - Épületenkénti önköltségszámítások
2. számú melléklet - Áttekintő/összesítő, egy férőhelyre vetített önköltségszámítások

Docensi pályázatok véleményezése
a) András Krisztina
b) Hortoványi Lilla
c) Kazainé Ónodi Annamária
d) Kiss János
e) Lakatos László Péter
f) Andrew Ryder

M. Szilágyi Kinga
Publikáció

a) Munkahelyi tanulási tanácsadó képzés 30 órás felnőttképzési szak szakmai programkövetelményének nyilvántartásba-vételi kérelme
b) Makrogazdasági- és piacelemző specializáció létesítése a közgazdasági elemző mesterképzési szakon

Az oktatási célú együttműködések megszüntetése a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvánnyal (kőszegi kihelyezett képzés)

a) A BCE HÖK Alapszabálya főszövegének módosítása
b) A BCE HÖK Gazdálkodási Szabályzatának (Alapszabály X. számú függelékének) elfogadása
A BCE HÖK Gazdálkodási Szabályzatának (Alapszabály X. számú függelékének) elfogadása - melléklet

Határozatok
Szakadát László dékáni tevékenységének értékelése

Határozatok

A BCE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatának elfogadása

a) Doktorandusz ösztöndíj létesítése önköltséges hallgatók részére (HTJSZ főszövegének módosítása)
b) Kollégiumi Felvételi Szabályzat módosítása (HTJSZ 5/e. számú melléklete)

Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont (projekt jellegű szervezet) létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Deák Tibor Szakkollégium létrehozása

a) Pálinkamester szakmérnök és Pálinkamester szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneteli követelményeinek módosítása
b) Kertészmérnök mesterképzési szak székhelyen kívüli indítási kérelme (Zenta képzési helyen)
c) Tájgondnok szakmérnök és Tájgondnok szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakok létesítési kérelme
d) Tájrendező és kertépítő alapképzési szak, a Tájépítész és kertművész mesterképzési szak, a Településmérnöki mesterképzési szak, a Tájépítész mérnöki mesterképzési szak, valamint a tájépítész mérnök szakképzettség elnevezésének módosítása
e) Informatikai menedzsment és Informatikai menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneteli követelményeinek módosítása

Együttműködési megállapodás megkötése az University of Adelaide, az University of Western Australia, valamint az Egyetem között (nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakhoz kapcsolódó közös képzés)

Határozatok
  Tájékoztatás a KEHI jelentéshez kapcsolódó intézkedési tervről (szóbeli tájékoztatás).  

Határozatok

Tájékoztató a diákszervezetekről

Intézményi pénzügyi beszámoló
Intézményi pénzügyi beszámoló - 1. számú melléklet
Intézményi pénzügyi beszámoló - 2. számú melléklet
Szöveges kiegészítés
Prezentáció
Kincstári beszámoló

Intézményi költségvetés elfogadása
  Az 1. és 2. számú melléklet az költségvetés anyagában található.  

Intézményi költségvetés - 3. számú melléklet
Intézményi költségvetés elfogadása - 4. számú melléklet
Prezentáció
Elemi költségvetés elfogadása

Szenátus ügyrendjének módosítása (rangsorolási szabályok módosítása)

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzatának módosítása

Gépjármű-használati Szabályzat elfogadása

Bodnár Éva vezetői pályázatának véleményezése (Tanárképző és Digitális Tanulási Központ)

Michalkó Gábor egyetemi tanári pályázatának véleményezése
Balogh Zsolt György egyetemi docensi pályázatának véleményezése
Deák Csaba egyetemi docensi pályázatának véleményezése

a) Javaslat a mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítására
b) Beszerzési menedzsment és Beszerzési menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneteli követelményeinek módosítása

Szakfelelős-váltási kérelmek

Javaslat egy összevont, ötéves BSc/MSc Gazdaság-matematikai és pénzügyi modellezés képzés beindítására

Együttműködési megállapodás elfogadása a MIREES (MA in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe) programhoz kapcsolódóanv

Együttműködési megállapodás elfogadása az IMESS (International Masters in Economy, State & Society) programhoz kapcsolódóan

BCE HÖK Alapszabályának módosítása

1.) Szervezeti és Működési Szabályzat főszövegének elfogadása

Szervezeti és Működési Szabályzat főszövegének elfogadása
Szabályozási struktúra - változásmutató

2.) SZMSZ I. kötetét (Szervezeti és Működési Rend) érintő szabályzatmódosítások

a) Szervezeti és Működési Rend (SZMR) főszövegének elfogadása
b) Az Egyetem szervezeti felépítésének módosítása
c) Szenátus ügyrendjének módosítása
   d) Központi szervezeti egységek szervezeti és működési rendjének / ügyrendjének elfogadása  

da) Rektori Titkárság ügyrendjének elfogadása
db) Tanárképző és Digitális Tanulási Központ (TDTK) ügyrendjének elfogadása
dc) Jogi Iroda ügyrendjének elfogadása
dd) Gazdasági Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
de) Műszaki és Informatikai Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
df) Adminisztratív Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
dg) Külső Kapcsolatok Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
dh) Központi Tanulmányi Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
di) Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
  e) Campusok ügyrendjének elfogadása  

ea) Budai Campus Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
eb) Közgáz Campus Igazgatóság ügyrendjének elfogadása

f) Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítása
g) Minőségügyi Kézikönyv módosítása

3.) SZMSZ II. kötetét (Foglalkoztatási Követelményrendszer) érintő szabályzatmódosítások

a) Foglalkoztatási Szabályzat elfogadása
- Módosított Foglalkoztatási Szabályzat (2015. január 31.)
b) Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendjéről szóló szabályzat módosítása
c) Vállalati Professzori (Chair) Szabályzat módosítása
d) Vállalati Kutatói Program (PhD Chair) Szabályzat módosítása
e) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

4.) 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása

2015. évi költségvetési koncepció elfogadása
Kiegészítés a 2015. évi költségvetési koncepcióhoz

5.) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

a) Nguyen Duc Quang
b) Csutora Mária
c) Gelei Andrea
d) Kő Andrea
e) Tóth József
f) Höhn Mária
g) Berde Éva
h) Hajdu Ottó
i) Péntek Márta
j) Solymosi Tamás
k) Fekete Albert
l) Simon Marianna
m) Aczél Petra
n) Nagy Beáta

6.) Egyetemi docensi pályázat véleményezése

Almási Balázs

7.) BCE HÖK Alapszabály módosítása

BCE HÖK Alapszabály módosítása

8.) Egyebek

Határozatok

1.) Szervezeti koncepció a kancellári intézmény megjelenéséhez kapcsolódó szervezeti átalakításhoz

Szervezeti koncepció a kancellári intézmény megjelenéséhez kapcsolódó szervezeti átalakításhoz
Melléklet: Szervezeti ábra a szervezeti koncepcióhoz

2.) Az Élelmiszertudományi Kar dékáni pályázatának (Hegyesné Vecseri Beáta) véleményezése

Az Élelmiszertudományi Kar dékáni pályázatának (Hegyesné Vecseri Beáta) véleményezése
Melléklet: Hegyesné Vecseri Beáta pályázata

3.) A BCE HÖK 2014. I-IX. havi pénzügyi beszámolója

A BCE HÖK 2014. I-IX. havi pénzügyi beszámolója
Melléklet: részletes számadatok

4.) Javaslat a BCE e-learning stratégiájára

Javaslat a BCE e-learning stratégiájára
Melléklet: Kiegészítés a Rektori Kabinet 2014. december 1-i ülésén megfogalmazott javaslatok alapján
Pavlik Lívia Kancellár Asszony módosító javaslata

5.) Szabályzatok elfogadása, módosítása

a) A Pénzkezelési Szabályzat módosítása
- Melléklet: A Pénzkezelési Szabályzat módosítással érintett részei
b) A BCE Önköltségszámítási Szabályzatának elfogadása
c) A BCE Eszközök és Források Értékelése Szabályzatának elfogadása
d) A BCE szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának elfogadása
e) Szervezeti és Működési Rend módosítása – „kihelyezett tanszék” fogalom törlése
f) Neptun Szabályzat módosítása (lekerült a napirendről)
g) Corvinus Idegen Nyelvi Oktató- és Kutató Központ (ernyőszervezet) ügyrendjének elfogadása
h) Társadalomstatisztikai Kutatóközpont létrehozása a Szociológia és Társadalompolitika Intézetben és ezzel egyidejűleg az SZMR 2. számú mellékletének módosítása

6.) Személyi ügyek

  a) Egyetemi tanári kinevezések megerősítése  

aa) Benczes István
ab) Gajduschek György
ac) Hajnal György
  b) Docensi pályázatok véleményezése  

ba) Juhász Réka
bb) Harangozó Gábor
bc) Kertész Krisztián
bd) Takács Tibor
be) Simon Marianna
  c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása  

ca) Blénesi Éva
cb) Heil Péter
cc) Szegedy-Maszák Ildikó

d) Egyetemi magántanári cím adományozása Czakó Ágnes részére
e) Egyetemi magántanári cím adományozása Gelencsér Éva Mária részére
f) Professor Emeritus cím adományozása Kállay Miklós részére
  g) Díszdoktori cím adományozása  

ga) Ajay K. Kohli
gb) Stephen P. Osborne

7.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme, képzési és kimeneti követelmények módosítása

a) Javaslat a Gyógynövényismerő és –felhasználó, valamint a Gyógynövényismerő és –felhasználó szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítására
b) Termék- és márkamenedzser szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
c) Vállalati vezetői kommunikáció szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
d) Informatikai menedzsment szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
e) Üzleti adatelemző szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme

8.) Szakfelelős-váltási kérelmek

Szakfelelős-váltási kérelmek a) Pénzügy mesterszak – Makara Tamás helyett Berlinger Edina b) Számvitel mesterszak – Baricz Rezső helyett Gyenge Magdolna c) Logisztikai menedzsment mesterszak – Chikán Attila helyett Dobos Imre d) Turizmus menedzsment mesterszak – Jancsik András helyett Michalkó Gábor e) Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak – Kerekes Sándor helyett Marjainé Szerényi Zsuzsanna

9.) Projektmenedzsment felnőttképzési program indítása

Projektmenedzsment felnőttképzési program indítása

10.) Szociológia mesterképzési szak új szakirányának (számítógépes társadalom- és hálózatkutatás) indítása

Szociológia mesterképzési szak új szakirányának (számítógépes társadalom- és hálózatkutatás) indítása

11.) Javaslat a közszolgálati alapszak nevének kormányzati elemző közgazdász alapszakra történő módosítására

Javaslat a közszolgálati alapszak nevének kormányzati elemző közgazdász alapszakra történő módosítására

12.) A 2015/2016. tanév időbeosztása

A 2015/2016. tanév időbeosztása

13.) Egyebek

A BCE HÖK 2014. évi eredményei - A HÖK szerepe az intézményi közéletben

Jegyzőkönyv
1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Előterjesztés: Duális képzési formájú szakok indítása a BCE-n
1. számú melléklet: Élelmiszermérnök alapképzési szak
2. számú melléklet: Pénzügy és számvitel alapképzési szak
3. számú melléklet: Számvitel mesterképzési szak

Határozatok

1.) A Kertészettudományi Kar dékáni pályázatának véleményezése

A Kertészettudományi Kar dékáni pályázatának véleményezése
Hegedűs Attila dékáni pályázata

2.) Gazdasági szabályzatok elfogadása

a) A BCE Számviteli Politikájának elfogadás
b) A BCE Pénzkezelési Szabályzatának elfogadása
c) A BCE kincstári kártya használatáról szóló szabályzatának elfogadása
Kiegészítés a gazdasági tárgyú szabályzattervezetekhez

3.) A BCE HÖK 2014. évi I-VI. havi pénzügyi beszámolója

A BCE HÖK 2014. évi I-VI. havi pénzügyi beszámolója
melléklet

4.) Javaslat – Vállalkozói orientáció bevezetése a BCE képzési programjaiba

Javaslat – Vállalkozói orientáció bevezetése a BCE képzési programjaiba

5.) Szabályzatmódosítások

a) Egységes nyelvi képzési rendszer szervezeti keretei (SZMR, valamint az SZMR 1. és 2. számú mellékletének módosítása)
- pénzügyi kimutatás (Buda)
- pénzügyi kimutatás (Közgáz)
  b) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása  

ba) Speciális aktív félév
bb) Kedvezményes tanulmányi rend a külföldön szakmai gyakorlatot folytatóknak
  c) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása  

ca) Mentességre vonatkozó módosítások
cb) Közéleti Ösztöndíj szabályozására vonatkozó módosítások
cc) Jogszabályváltozásból és kari javaslatokból eredő módosítások
cd) Teljesítmény alapú ösztöndíjkeretet érintő módosítások

d) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat és annak 6. számú mellékletének (kollégiumi mellékletek), valamint a Kollégiumok és a kollégiumokban működő szakkollégiumok szervezeti és működési rendjének, illetve a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítása
e) Doktori Szabályzat módosítása
f) Neptun Szabályzat módosítása

6.) Szakindítás, szakalapítás

a) A Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök alapképzési szak indítási kérelme
b) Animáció készítést támogató facilitátor tanár pedagógus továbbképzési szak alapítása

7.) Szakfelelős-váltási kérelem a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon

Szakfelelős-váltási kérelem a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon

8.) Javaslat a gazdaság-matematikai elemző mesterképzési szak nevének megváltoztatására

Javaslat a gazdaság-matematikai elemző mesterképzési szak nevének megváltoztatására

9.) Együttműködési megállapodás megkötése a Külgazdasági és Külügyminisztérium valamint az Egyetem között

Együttműködési megállapodás megkötése a Külgazdasági és Külügyminisztérium valamint az Egyetem között

10.) Javaslat jubileumi díszoklevelek 2014. évi adományozására a Kertészettudományi Karon (pótlista)

Javaslat jubileumi díszoklevelek 2014. évi adományozására a Kertészettudományi Karon (pótlista)

11.) Egyebek

Jegyzőkönyv
1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Előterjesztés - Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzat módosítása (HTJSZ 9. számú mellékletének ) módosítása

Határozatok

1.) Szabályzatmódosítások

a) A hallgatók külföldi részképzésére vonatkozó eljárásról szóló szabályzat módosítása (Hallgatói Követelményrendszer 6. számú melléklete)
b) Vállalati Kapcsolatok, Szakmai Gyakorlat és Alumni Iroda létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú melléklete)
c) Doktori Szabályzat módosítása (Hallgatói Követelményrendszer 1.3. számú melléklete)
1. számú melléklet: Doktori Szabályzat
2. számú melléklet: Az Élettudományi Területi Doktori Tanács Ügyrendje
3. számú melléklet: A Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács Ügyrendje
4. számú melléklet: A Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács Ügyrendjének mellékletei

2.) Személyi ügyek

a) Javaslat Professor Emeritus cím adományozására Dr. Deák István részére
b) Javaslat díszdoktori cím adományozására Ajay K. Kohli részére
c) Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola vezetőváltása (Vincze János)
d) Gazdálkodástani Doktori Iskola vezetőváltása (Michalkó Gábor)
e) Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola vezetőváltása (Gálik Mihály)

3.) Javaslat a Tájépítészeti Kar nevének módosítására

Javaslat a Tájépítészeti Kar nevének módosítására

4.) A gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek elfogadása

A gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek elfogadása

5.) Javaslat jubileumi díszoklevelek 2014. évi adományozására a Pesti Campuson (pótlista)

Javaslat jubileumi díszoklevelek 2014. évi adományozására a Pesti Campuson (pótlista)

6.) Javaslat jubileumi díszoklevelek 2014. évi adományozására a Kertészettudományi Karon

Javaslat jubileumi díszoklevelek 2014. évi adományozására a Kertészettudományi Karon

7.) Intézményi pénzügyi beszámoló 2014. I. félévéről

Intézményi pénzügyi beszámoló 2014. I. félévéről
1. számú melléklet: Szöveges kiegészítések
2. számú melléklet: Részletes gazdálkodási adatok
3. számú melléklet: A 2014. szeptember 17-i Gazdasági Tanács ülésen elhangzott prezentáció

8.) Egyebek

Vágólapra másolva