Budapesti Corvinus Egyetem ×

2013/2014

  A Szenátus 2013/2014-as határozatai, állásfoglalásai  

Határozatok

1.) Közgazdaságtudományi Kar dékáni pályázatainak véleményezése, rangsorolása

Közgazdaságtudományi Kar dékáni pályázatainak véleményezése, rangsorolása
1. számú melléklet: Medvedev Péter dékáni pályázata
2. számú melléklet: Nagy Sándor Gyula dékáni pályázata
3. számú melléklet: Szakadát László dékáni pályázata

2.) Mogyorósi János ISZK igazgatói pályázatának véleményezése

Mogyorósi János ISZK igazgatói pályázatának véleményezése
1. számú melléklet: Mogyorósi János ISZK igazgatói pályázata

3.) Rektori Hivatalvezetői pályázatok véleményezése, rangsorolása

Rektori Hivatalvezetői pályázatok véleményezése, rangsorolása
1. számú melléklet: Fülöp László hivatalvezetői pályázata
2. számú melléklet: Gyarmati Mariann hivatalvezetői pályázata

4.) A nyelvi képzés racionalizálásának lehetőségei

A nyelvi képzés racionalizálásának lehetőségei

5.) Nemzetközi és Kommunikációs Bizottság jelentése

Nemzetközi és Kommunikációs Bizottság jelentése
1. számú melléklet: A BCE kommunikációjának stratégiai és taktikai irányelvei

6.) Vállalati kapcsolatok és karrier-tevékenység munkabizottságának jelentése

Vállalati kapcsolatok és karrier-tevékenység munkabizottságának jelentése

7.) Javaslat a BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. felszámolására

Javaslat a BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. felszámolására

8.) Tájékoztatás a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap terhére történő támogatás felhasználásáról

Tájékoztatás a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap terhére történő támogatás felhasználásáról
- Szöveges beszámoló

9.) Juttatás az alacsony keresetű közalkalmazottak részére a havi rendszeres jövedelmek sávos megoszlása alapján 2014. II. félévére

Juttatás az alacsony keresetű közalkalmazottak részére a havi rendszeres jövedelmek sávos megoszlása alapján 2014. II. félévére

10.) A BCE HÖK 2013. éves pénzügyi beszámolója

A BCE HÖK 2013. éves pénzügyi beszámolója
1. számú melléklet: A 2013. éves pénzügyi beszámoló részletes adatai

11.) A BCE HÖK 2014. évi költségvetése

A BCE HÖK 2014. évi költségvetése
1. számú melléklet: A BCE HÖK 2014. évi költségvetésének részletes adatai
2. számú melléklet: A BCE HÖK témaszámainak 2014. évi tervei

12.) Szabályzatok módosítása, elfogadása

a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása (Szakmai tudományos ösztöndíj)
b) Demonstrátori Szabályzat (HTJSZ 7. számú mellékletének) elfogadása
c) A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendjének módosítása
d) Kötelezettségvállalási Szabályzat elfogadása
1. számú melléklet: Kötelezettségvállalási Szabályzat tervezete
2. számú melléklet: A szerződéskísérő lap kiadására vonatkozó Gazdasági Főigazgatói utasítás tervezete
e) Munkavédelmi Szabályzat elfogadása
1. számú melléklet: Munkavédelmi Szabályzat tervezete
2. számú melléklet: Kapcsolódó Rektori Utasítás tervezete
Rektori Utasítás 1. számú melléklete
Rektori Utasítás 2. számú melléklete
f) Minőségügyi kézikönyv (SZMR 9. számú mellékletének) elfogadása
1. számú melléklet: A Minőségügyi Kézikönyv tervezete
2. számú melléklet: Jelentéssablon és kitöltési útmutató a szakok időszakos értékeléséhez
g) Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló (HALVEL) szabályzat (SZMR. 10. számú mellékletének) elfogadása
1. számú melléklet: Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének egyetemi szabályzata
2. számú melléklet: Hallgatói vélemények a HALVEL rendszerről
3. számú melléklet: Áttekintés a HALVEL rendszer működéséről és javaslatok a fejlesztésre
h) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása (Vizsgán való meg nem jelenés díjfizetési kötelezettsége külföldi vendéghallgatók tekintetében)
i) A BCE Közgáz Campus kollégiumi SZMR-ek módosítása
j) Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

13.) Személyi ügyek

  a) Egyetemi tanári kinevezések megerősítése  

aa) Hegedűs Attila
ab) Dobos Imre
ac) Hideg Éva Magdolna
ad) Városiné Demeter Krisztina
ae) Vincze János
af) Medvedev Péter
ag) Elekes Zsuzsanna
  b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása  

ba) Lengyel László részére
bb) Szani Zsolt részére
bc) Bor Irén részére
bd) Kurtán Sándor részére
      c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása

ca) Mezőszentgyörgyi Dávid
cb) Surányi Dezső
cc) Carlo Acerbi részére
cd) Papp Ilona részére
ce) Dancsó József részére
cf) Gárdos Csaba részére
cg) Hardi László részére
  d) Professor Emerita/Professor Emeritus cím adományozása  

da) Lukács Noémi részére
db) Chikán Attila részére
dc) Szabó Katalin részére
dd) Temesi József részére
de) Kuczi Tibor részére
  e) Díszdoktori cím adományozása  

ea) Danilo Türk részére
eb) Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud részére
ec) José Manuel Barroso (az ülésen került kiosztásra)

14.) Szakfelelős-váltási kérelem a közgazdasági elemző mesterszakon (Sugár András helyett Trautmann László) (lekerült a napirendről)

Szakfelelős-váltási kérelem a közgazdasági elemző mesterszakon (Sugár András helyett Trautmann László)

15.) Szakindítási kérelmek, szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme

a) Agrárinformatikus és ökológiai modellező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
b) Környezeti adatelemző és kísérlettervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme

16.) Szóbeli vizsgáztatóképzés alapítása az államilag elismert angol és német Corvinus Általános Nyelvvizsgákra

Szóbeli vizsgáztatóképzés alapítása az államilag elismert angol és német Corvinus Általános Nyelvvizsgákra

17.) Együttműködési megállapodások véleményezése

a) Együttműködési megállapodás megkötése az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium és az Egyetem között
b) Együttműködési megállapodás megkötése a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium és az Egyetem között
c) Együttműködési megállapodás megkötése a Budai Középiskola és az Egyetem között
d) Együttműködési megállapodás megkötése a Budai Nagy Antal Gimnázium és az Egyetem között
e) Együttműködési megállapodás megkötése az Újbudai József Attila Gimnázium és az Egyetem között
f) Együttműködési megállapodás megkötése a Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és az Egyetem között
g) Együttműködési megállapodás megkötése a Kölcsey Ferenc Gimnázium és az Egyetem között
h) Együttműködési megállapodás megkötése a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola és az Egyetem között
i) Együttműködési megállapodás megkötése a Németh László Gimnázium és az Egyetem között
j) Együttműködési megállapodás megkötése a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola és az Egyetem között
k) Együttműködési megállapodás megkötése a Földmérési és Távérzékelési Intézet és az Egyetem között
l) Együttműködési megállapodás megkötése a Babes-Bólyai Egyetem és az Egyetem között
m) Együttműködési megállapodás a Lean-vezetés szakirányú továbbképzési szakhoz kapcsolódóan
n) Együttműködési megállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. és az Egyetem között
o) A Gazdálkodástudományi Kari kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó együttműködési megállapodás módosítása
p) Együttműködési megállapodás megkötése a Soochow University és az Egyetem között
q) Együttműködési megállapodás megkötése a Pontificia Universidad Javeriana és az Egyetem között

18.) Az összegyetemi tantárgykínálat bővítése

Az összegyetemi tantárgykínálat bővítése
1. számú melléklet: A meghirdetésre kerülő tantárgyak részletes adatai

19.) Jubileumi díszoklevelek adományozása

Jubileumi díszoklevelek adományozása

20.) Egyebek

Jegyzőkönyv
1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Előterjesztés - Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6. számú mellékletének (Kollégiumokra vonatkozó mellékletek) módosítása

Határozatok

1.) Javaslat Corvinus - Computerworld Akadémia indítására

Javaslat Corvinus - Computerworld Akadémia indítására
Javaslat Corvinus - Computerworld Akadémia indítására - melléklet

2.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

Szervezeti és Működési Rend módosítása
Szervezeti és Működési Rend módosítása - melléklet

3.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6. számú mellékletének (Kollégiumokra vonatkozó mellékletek) módosítása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6. számú mellékletének (Kollégiumokra vonatkozó mellékletek) módosítása

4.) Személyi ügyek

a) Javaslat a Kertészettudományi Doktori Iskola vezetői kinevezésének meghosszabbítására (Tóth Magdolna)
b) Gazdálkodástani Doktori Iskola vezetői kinevezési javaslata (Mészáros Tamás)
  c) Docensi pályázatok véleményezése  

ca) Bálo Borbála
cb) Nyitrainé Sárdy Diána
cc) Szent-Iványi Balázs
cd) Gyulavári Tamás
ce) Jenei István
cf) Mizik Tamás
cg) Szántó Richárd
ch) Tátrai Tünde
d) Szakfelelős-váltási kérelem az emberi erőforrások alapképzési szakon
e) A Tudományos Tanács összetételének véglegesítése

5.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási, valamint módosítási kérelme

a) A borkereskedelmi és a borkereskedelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
b) A kertészeti vállalkozásfejlesztési és a kertészeti vállalkozásfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
c) A faiskolai termesztési és a faiskolai termesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
d) A gyűjteményes kertek kezelése és a gyűjteményes kertek kezelése szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
e) A dísznövényalkalmazási és a dísznövényalkalmazási szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
f) A politikai gazdaságtan mesterképzési szak létesítési és indítási kérelme
A politikai gazdaságtan mesterképzési szak létesítési és indítási kérelme - Költségterv

6.) Együttműködési megállapodások véleményezése

a) Együttműködési megállapodás megkötése a Tihanyi Alapítvány és az Egyetem között
b) Együttműködési megállapodás megkötése a Kuban State Agrarian University és az Egyetem között
c) Együttműködési megállapodás megkötése a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. és az Egyetem között
d) Együttműködési megállapodás megkötése a Saint Luis University és az Egyetem között
e) Együttműködési megállapodás megkötése a Caucasus University és az Egyetem között
f) Együttműködési megállapodás megkötése a Cervantes Intézet és az Egyetem között
g) Együttműködési megállapodás megkötése a Madagaszkári Köztársaság Konzuli Képviselete és az Egyetem között
h) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Afrika Társaság és az Egyetem között
i)Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Rektori Konferencia, a Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES) és az Egyetem között

7.) BCE HÖK 2013. évi pénzügyi beszámolója

8.) BCE HÖK 2014. évi költségvetése

9.) Egyebek

Jegyzőkönyv
1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
  3.) Előterjesztések  

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, illetve annak 1. számú mellékletének (Díjtételek), valamint 4/a. számú mellékletének módosítása (Első fizetési felszólítás)

Határozatok

1.) 2013. évi Intézményi Pénzügyi Beszámoló

2013. évi Intézményi Pénzügyi Beszámoló
2013. évi Intézményi Pénzügyi Beszámoló - melléklet
2013. évi Intézményi Pénzügyi Beszámoló - tájékoztató

2.) 2014. évi költségvetés

2014. évi költségvetés
  Az 1. és 2. számú melléklet a fenti szöveges részben található  

3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet
6. számú melléklet

3.) Tájékoztató a Rendezvényszervezési Iroda üzleti tervéről

Tájékoztató a Rendezvényszervezési Iroda üzleti tervéről

4.) Szervezeti és Működési Rend módosítása (Szenátus bizottságai, Gazdasági Tanács véleményezési jogkörének módosítása)

Szervezeti és Működési Rend módosítása (Szenátus bizottságai, Gazdasági Tanács véleményezési jogkörének módosítása)

5.) Tűzvédelmi Szabályzat elfogadása

Tűzvédelmi Szabályzat elfogadása

6.) Tudományos Tanács ügyrendjének módosítása

Tudományos Tanács ügyrendjének módosítása

7.) Egyetemi Nemzetközi Stratégiai Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

Egyetemi Nemzetközi Stratégiai Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

8.) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
a) Benczes István
b) Gajduschek György
c) Hajnal György

9.) Az Árukezelési és Áruforgalmazási Tanszék nevének módosítása Árukezelési és Érzékszervi Minősítési Tanszékre az Élelmiszertudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Az Árukezelési és Áruforgalmazási Tanszék nevének módosítása Árukezelési és Érzékszervi Minősítési Tanszékre az Élelmiszertudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

10.) A Turizmus Kompetencia Központ áthelyezése a Környezettudományi Intézet szervezetéből a Marketing és Média Intézet szervezetébe a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

A Turizmus Kompetencia Központ áthelyezése a Környezettudományi Intézet szervezetéből a Marketing és Média Intézet szervezetébe a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

11.) A Társadalomtudmányi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

A Társadalomtudmányi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

12.) Specializációk létesítése a gazdaság- és pénzügy-matematikai alapképzési szakon (Gazdaságmatematika specializáció, Pénzügymatematika specializáció)

12.) Specializációk létesítése a gazdaság- és pénzügy-matematikai alapképzési szakon (Gazdaságmatematika specializáció, Pénzügymatematika specializáció)

13.) Együttműködési megállapodások véleményezése

a) Együttműködési megállapodás megkötése az University College Cork - National University of Ireland és az Egyetem között
b) Együttműködési megállapodás megkötése az International College of National Institute of Development Administration (ICO NIDA) és az Egyetem között
c) Együttműködési megállapodás megkötése az OEP, a SOTE és az Egyetem között

14.) Tájékoztatás az oktatási szerkezet ésszerűsítéséről

Tájékoztatás az oktatási szerkezet ésszerűsítéséről

15.) Egyebek

Határozatok

1.) Szőlészeti és Borászati Intézet áthelyezése a Kertészettudományi Karra (SZMR és SZMR 1. és 2. számú mellékleteinek módosítása)

Szőlészeti és Borászati Intézet áthelyezése a Kertészettudományi Karra (SZMR és SZMR 1. és 2. számú mellékleteinek módosítása)
Az Élelmiszertudományi Kari Tanács 2014. február 28-i ülésén hozott határozata

2.) Vagyonkezelési Szabályzat elfogadása

Vagyonkezelési Szabályzat elfogadása

3.) A BCE és az Opten Kft. együttműködése a Nemzeti Cégtár Zrt. működtetése érdekében

A BCE és az Opten Kft. együttműködése a Nemzeti Cégtár Zrt. működtetése érdekében
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet

4.) A pályázatkezelés eljárási rendjéről szóló szabályzat (IV/17.) módosítása

A pályázatkezelés eljárási rendjéről szóló szabályzat (IV/17.) módosítása

5.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

a) Képviseleti jogosultság szabályozása
b) Rerrich Béla Tájépítészeti Szakkollégium elnevezésének módosítása (SZMR 1. számú mellékletének módosítása)
c) Gazdasági Jogi Kutató Csoport megszüntetése (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
d) A Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendjének módosítása (SZMR. 17. számú mellékletének módosítása)

6.) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat (II/11.) módosítása

Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat (II/11.) módosítása

7.) Együttműködési megállapodások véleményezése

a) Együttműködési megállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Egyetem között
b) Együttműködési megállapodás a Carolus Magnus University (Brüsszel) és az Egyetem között
c) Együttműködési megállapodás megkötése a Vállalkozó Szelleműek Egyesülete és az Egyetem között

8.) Szakfelelős-váltási kérelem a Gazdálkodástudományi Karon

Szakfelelős-váltási kérelem a Gazdálkodástudományi Karon

9.) Minőségügyi Stratégia elfogadása

Minőségügyi Stratégia elfogadása

10.) Tudományos Tanács összetételének jóváhagyása

Tudományos Tanács összetételének jóváhagyása

11.) Javaslat emléktábla kihelyezésére az Egyetem főépületében

Javaslat emléktábla kihelyezésére az Egyetem főépületében (Antall József)

12.) BCE HÖK Alapszabály módosítása

BCE HÖK Alapszabály módosítása
1. számú melléklet: Élelmiszertudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
2. számú melléklet: Kertészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
3. számú melléklet: Tájépítészeti Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
4. számú melléklet: Gazdálkodástudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
5. számú melléklet: Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
6. számú melléklet: Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
7. számú melléklet: A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
8. számú melléklet: A Közgáz Campus Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje

13.) Egyebek

Határozatok

1. 2014. évi költségvetési koncepció

2014. évi költségvetési koncepció
2014. évi költségvetési koncepció - melléklet
A 2014. évi költségvetési koncepció kiegészítése a Gazdasági Tanács határozatára figyelemmel

2. Szervezeti és Működési Rend módosítása - Szenátus tagság

3. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítások

a) Javaslat testnevelési órák térítési díjáról szóló rendelkezésre
b) Rendkívüli Szociális Ösztöndíjpályázat Bírálati Rendje
c) Kollégiumi kulturális hozzájárulás
-Melléklet

4. Egyetemtörténeti kiállítás

Egyetemtörténeti kiállítás
1a. számú melléklet

1b. számú melléklet
2. számú melléklet
3a. számú melléklet
3b. számú melléklet
4. számú melléklet
5 számú melléklet
6. számú melléklet
7. számú melléklet
8. számú melléklet

5. Tankerület-igazgatási vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak KKK módosítása

Tankerület-igazgatási vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak KKK módosítása

6. Kertészeti fejlesztőmérnök mesterképzési szak alapítási és indítási kérelme

Létesítés
1. számú melléklet
2. számú melléklet

7. Szakfelelős-váltási kérelmek

a) Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak
b) Ökológiai gazdálkodási mérnök mesterképzési szak

8. Személyi kérdések

  a) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése  

aa) Dobos Imre
ab) Hideg Éva Magdolna
ac) Városiné Demeter Krisztina
ad) Hegedűs Attila
ae) Pacsutáné Bíró Borbála
1. számú melléklet
2. számú melléklet
af) Vincze János
ag) Medvedev Péter
ah) Elekes Zsuzsanna
ah) Elekes Zsuzsanna - melléklet
b) Egyetemi docensi pályázat véleményezése - Vétek Gábor
Vétek Gábor - melléklet

9. Együttműködési megállapodások

a) ECER konferenciához kapcsolódó
b) Rai Egyetem (India) és az Egyetem között
c) Kazakh Humanities and Law University (Kazakhstan) és az Egyetem között
d) Nemzeti Közszolgálati Egyetem (IBOT) és az Egyetem között
e) Shanghai International Studies University és az Egyetem között
f) The Pontificia Universidad Javeriana és az Egyetem között
g) Kaposvári Egyetem és az Egyetem között

10. 2014/2015. tanév időbeosztása

2014/2015. tanév időbeosztása
2014/2015. tanév időbeosztása - melléklet

11. Egyebek

Határozatok
1.) Együttműködési megállapodás a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Egyetem között Szigetcsép vagyonkezelési jogának átadásáról
2.) Szervezeti és Működési Rendet érintő változások a) Szervezeti és Működési Rend módosítása b) Egyetem szervezeti felépítésének (SZMR 1. számú mellékletének) módosítása c) Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság ügyrendjének elfogadása (SZMR 5. számú mellékletének módosítása)
  3.) Egyebek  

Jegyzőkönyv
1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Doktori iskola vezető-váltási kérelmek

Határozatok

1.) BCE Innovációs Kft. helyzetének rendezése

BCE Innovációs Kft. helyzetének rendezése
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet

2.) Egyetemtörténeti kiállítás

Egyetemtörténeti kiállítás
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet

3.) Szigetcsép vagyonkezelése

Szigetcsép vagyonkezelése
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet

4.) Alapelvek a BCE 2014. évi költségvetéséhez

Alapelvek a BCE 2014. évi költségvetéséhez

5.) Szervezeti és Működési Rend módosítása (Gazdasági Tanács)

Szervezeti és Működési Rend módosítása (Gazdasági Tanács)

6.) Rektori Hivatal ügyrendjének elfogadása (SzMR 5. sz. mellékletének módosítása)

Rektori Hivatal ügyrendjének elfogadása (SzMR 5. sz. mellékletének módosítása)

7.) A 2014/2015. tanév időbeosztása

A 2014/2015. tanév időbeosztása

8.) Pályázati kiírások előzetes véleményezése

a) Egyetemi tanári pályázati kiírások előzetes véleményezése
aa) Benczes István
ab) Gajduschek György
ac) Hajnal György
b) Egyetemi docensi pályázati kiírások előzetes véleményezése
ba) Szántó Richárd
bb) Ternai Katalin
bc) Szent-Iványi Balázs
bd) Nyitrainé Sárdi Diána

9.) Személyi ügyek

  a) Professor Emeritus cím adományozása  

aa) Cser László részére
ab) Hunyadi László részére
ac) Vita László részére
ad) Gálik Mihály részére
  b) Egyetemi magántanári cím adományozása  

ba) Balla Csaba részére
bb) Barta József részére
bc) Rezessyné Szabó Judit részére
bd) Vozáry Eszter részére
be) Ivánné Hild Márta részére
  c) Díszdoktori cím adományozása  

ca) Riitta Keiski részére
cb) Debreczy Zsolt részére
cc) Stephen Peter Osborne részére
cd) Vincze Mária részére
d) Címzetes egyetemi tanár cím adományozása Mészáros Ágnes Andrea részére
  e) Címzetes egyetemi docens cím adományozása  

ea) Kiss István részére
eb) Philipp Frigyes részére

10.) Szakindítási, doktori iskola vezető, szakfelelős, szakirányfelelős-váltási kérelmek

a) Nemzetközi tanulmányok mesterszak keretében Közép- és kelet európai tanulmányok (MIREES-KKE) szakirány létrehozása
b) Agrár és természettudományi szakfordító képzési szak indítási kérelme magyar nyelven
c) Szakfelelős, szakirányfelelős váltási kérelmek ca) Élelmiszermérnök alapképzési szak cb) Biomérnök alapképzési szak cc) Élelmiszermérnök mesterképzési szak esetében
  d) Doktori Iskola vezető váltási kérelmek  

da) Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
db) Gazdaságinformatikai Doktori Iskola

11.) Együttműködési megállapodások

a) Budapest Fővárosi Önkormányzat és az Egyetem között (kiegészítés)
b) Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete; valamint a Penta Unió Zrt. és az Egyetem között
c) Slovak University of Agriculture in Nitra és az Egyetem között
d) Azerbaijan Diplomatic Academy és az Egyetem között
e) Nemzetstratégiai Kutatóintézet és az Egyetem között

12.) Esélyegyenlőségi Terv elfogadása

Esélyegyenlőségi Terv elfogadása

13.) Egyebek

Határozatok

1.) Az Egyetemi Levéltár Kutatási Szabályzatának elfogadása

Az Egyetemi Levéltár Kutatási Szabályzatának elfogadása
Melléklet (Kutatótermi Szabályzat)

2.) Egyetemtörténeti kiállítás

Egyetemtörténeti kiállítás

3.) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont nevének módosítása Corvinus nyelvvizsgaközpont elnevezésre a Társadalomtudományi Karon (SZMR 2. sz. mellékletének módosítása)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont nevének módosítása Corvinus nyelvvizsgaközpont elnevezésre a Társadalomtudományi Karon (SZMR 2. sz. mellékletének módosítása)

4.) Docensi kinevezések véleményezése

a) Kasza Gyula
b) Kovács Zoltán
c) Sipos László
d) Jancsik András

5.) BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Javaslat a BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. a) ügyvezetőjének, b) Felügyelő Bizottság tagjainak, c) könyvvizsgálójának személyére

6.) Javaslat emléktábla kihelyezésére az Egyetem főépületében

Javaslat emléktábla kihelyezésére az Egyetem főépületében

7.) Együttműködési megállapodás megkötése a CASEE Danube Master program indítására vonatkozóan

Együttműködési megállapodás megkötése a CASEE Danube Master program indítására vonatkozóan

8.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

Szervezeti és Működési Rend módosítása

9.) Egyebek

Határozatok

1.) A Gazdálkodástudományi Kar dékáni pályázatainak véleményezése, rangsorolása

A Gazdálkodástudományi Kar dékáni pályázatainak véleményezése, rangsorolása
a) Podruzsik Szilárd dékáni pályázata
b) Vastag Gyula dékáni pályázata
c) Zilahy Gyula dékáni pályázata
d) Zoltayné Paprika Zita dékáni pályázata

2.) A Társadalomtudományi Kar dékáni pályázatának véleményezése (Csicsmann László)

A Társadalomtudományi Kar dékáni pályázatának véleményezése (Csicsmann László)

3.) Előterjesztés a gazdasági főigazgató szakmai és vezetői tevékenysége nyomán kialakult helyzet rendezésére (szóbeli előterjesztés)

4.) Egyebek

Határozatok

1.) Belső Ellenőrzési Kézikönyv elfogadása

Belső Ellenőrzési Kézikönyv elfogadása

2.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása - Előzmények

3.) Beszámoló az elektronikus kérelem kezelési rendszer elindításáról

a) Élelmiszertudományi Kar
b) Gazdálkodástudományi Kar
c) Kertészettudományi Kar
d) Közgazdaságtudományi Kar
e) Tájépítészeti Karon
f) Társadalomtudományi Kar
g) Oktatási Rektorhelyettesi Iroda

4.) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

a) Kutasi Gábor részére
b) Nagy Sándor Gyula részére

5.) Díszdoktori cím adományozása Ban Ki-moon részére

Díszdoktori cím adományozása Ban Ki-moon részére