Budapesti Corvinus Egyetem ×

2012/2013

  A Szenátus 2012/2013-as határozatai, állásfoglalásai  

Jegyzőkönyv
1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Előterjesztés (A Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola fenntartásának átadása a Vidékfejlesztési Minisztérium részére)

Határozatok
1.) Beszámoló a 2013. I-V. havi gazdálkodásról, javaslatok az Intézmény költségvetésének módosítására 2013. VI-XII. hónapra
2.) Megtett, valamint megteendő intézkedések és azok hatásai
3.) Az Egyetem kincstári, elemi, funkcionális és intézményi költségvetésének összefüggései
  4.) Javaslat a BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft.
    a) ügyvezetőjének,
    b) Felügyelő Bizottság tagjainak,
    c) könyvvizsgálójának
személyére
(szóbeli előterjesztés)  

5.) Együttműködési megállapodás megkötése a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Egyetem között
6.) Együttműködési megállapodás megkötése a Corvinus-Fitolabor Kft. és az Egyetem között
7.) Együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az Egyetem között
8.) Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és az Egyetem között
9.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Turizmus Zrt. és az Egyetem között
10.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6/c. mellékletének (Kollégiumi térítési díjak) módosítása
11.) Közgáz Campus szervezeti és működési rendjének módosítása (SZMR 17. számú mellékletének módosítása)
  12.) Egyebek  

Határozatok

1.) Beszámoló a 2013. I-V. havi gazdálkodásról, javaslatok az Intézmény költségvetésének módosítására 2013. VI-XII. hónapra

Beszámoló a 2013. I-V. havi gazdálkodásról, javaslatok az Intézmény költségvetésének módosítására 2013. VI-XII. hónapra
Módosító indítvány a Kertészettudományi Kar részéről
Rózsás Péter András, gazdasági főigazgató válasza a Kertészettudományi Kar módosító indítványára

2.) BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. helyzete

BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. helyzete
1. számú melléklet
2. számú melléklet

3.) Szabályzatok módosítása, elfogadása

a) Doktori Szabályzat
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet
6. számú melléklet
b) Habilitációs Szabályzat
c) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
d) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
e) Felvételi Szabályzat
f) A kérelmek kezelésének rendje
g) A BCE kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendjének módosítása, illetve a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6/e. számú mellékletének (Kollégiumi felvételi szabályzat) módosítása az Egyetemi Kollégiumi Tanács javaslatai alapján
h) Számviteli Politika

4.) Személyi ügyek

  a) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése  

aa) Czakó Erzsébet
ab) Békés Csaba
b) Mohácsiné Farkas Csilla egyetemi tanári fellebbezésének véleményezése
   c) Professor Emerita/Emeritus cím adományozása  

ca) Fodor Péter részére
cb) Hajdu Istvánné részére
cc) Kiss J. László részére
cd) Lőrinc Alajosné részére
ce) Ujvári Márta részére
cf) Zalai Ernő részére
cg) Bernáth Jenő részére
ch) Rimóczi Imre részére
ci) Terbe István részére
  d) címzetes egyetemi tanár cím adományozása  

da) Karlovits György részére
db) Harry Boer részére
dc) Kalotay Kálmán részére
Kalotay Kálmán - Önéletrajz
dd) Elek Sándor részére
de) Szarvas Beatrix részére
df) Sárdi Éva részére
dg) Füstös Zsuzsanna részére
dh) Rácz István részére
di) Ripka Géza részére
dj) Andor Anikó részére
  e) címzetes egyetemi docensi cím adományozása  

ea) Gyaraky Zoltán részére
eb) Carlos Mack részére
ec) Boros Imre részére
ed) Bajnai Gábor részére
ef) Bernd Hoppe részére
eg) Bardóczi Sándor részére
eh) Halászné Sípos Erzsébet részére
f) Egyetemi Doktori Tanács elnökének megválasztása

5.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei

a) Üzleti szaknyelv tréner szakirányú továbbképzési szak
b) Köznevelési szakértő szakirányú továbbképzési szak

6.) Szak- és szakirányvezető váltás a Tájépítészeti Karon

Szak- és szakirányvezető váltás a Tájépítészeti Karon

7.) A környezetgazdálkodási agármérnöki alapképzési szak szakfelelősének módosítása

A környezetgazdálkodási agármérnöki alapképzési szak szakfelelősének módosítása

8.) Az összegyetemi tantárgykínálat bővítése, tájékoztató a 2012/13. évi vonatkozó adatokról

Az összegyetemi tantárgykínálat bővítése, tájékoztató a 2012/13. évi vonatkozó adatokról
Az összegyetemi tantárgykínálat bővítése, tájékoztató a 2012/13. évi vonatkozó adatokról - melléklet

9.) Az egyes karok szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

a) Az Élelmiszertudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (KÉKI-kihelyezett tanszék elnevezésének módosítása)
b) A Kertészettudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (Matematika és Informatika Tanszék elnevezésének módosítása)
c) A Tájépítészeti Kar szervezeti felépítésének módosítása (Kertművészeti Tanszék és a Kerttechnikai és Műszaki Tanszék összevonása Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék néven)
d) A Társadalomtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (Corvinus Centre for Islamic Studies létrehozása)

10.) Együttműködési megállapodások

a) Szándéknyilatkozat a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a BCE közötti együttműködésről
b) Kettős diploma kiadására irányuló együttműködési megállapodás a Közgazdaságtudományi Kar és a Babes-Bolyai Egyetem között
c) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a BCE között (megállapodás megújítása "Kihelyezett Tanszékek Csoportja" keretében kihelyezett Ökogazdálkodási és Kutatásmódszertani Tanszék további működtetésére a Kertészettudományi Karon)
d) Fővárosi Állat- és Növénykert és az Egyetem között
e) Mezőgazdasági Tudományok Felsőfokú Tanulmányainak Nemzetközi Központja (SupAgro) és az Egyetem között
f) Magyar Olimpiai Bizottság és az Egyetem között
g) EGIS Gyógyszergyár Nyrt. és az Egyetem között
h) Gazdasági Versenyhivatal és az Egyetem között
i) MOL Zrt. és az Egyetem között
j) OTP Bank Nyrt. és az Egyetem között
k) Zwack Unicum Nyrt. és az Egyetem között
l) MVM PA Zrt és az Egyetem között
m) MNV Zrt és az Egyetem között
n) Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon és az Egyetem között
o) MRK, a Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES) és az Egyetem között
p) Tadzsik Oktatási Minisztérium Nemzetközi Programok Központja és az Egyetem között
q) Pekingi Egyetem és az Egyetem között
r) Koszovói Egyetem és az Egyetem között (bilaterális szerződés)
s) Közbeszerzési Hatóság és az Egyetem között
t) King Abdulaziz University (Jeddah, Saudi Arabia) és az Egyetem között

11.) Egyebek

Jubileumi díszoklevelek adományozása

Határozatok

1.) Együttműködési megállapodás a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Egyetem között (Szigetcsépi Tangazdaság)

Együttműködési megállapodás a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Egyetem között (Szigetcsépi Tangazdaság)
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet

2.) Az Egyetem tagsági részesedésének megszüntetése a Kis-Borkút 2000 Betéti Társaságban

Az Egyetem tagsági részesedésének megszüntetése a Kis-Borkút 2000 Betéti Társaságban

3.) Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program – ösztöndíj-alapítás

Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program – ösztöndíj-alapítás (Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása, illetve a Szabályzat 9. számú mellékletének elfogadása)

4.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem között

Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem között

5.) Javaslat a vezetői pótlékok csökkentésére

Javaslat a vezetői pótlékok csökkentésére

6.) Rektor javadalmazása

Rektor javadalmazása

7.) Védelem és Biztonságpolitikai Kutatóközpont létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Védelem és Biztonságpolitikai Kutatóközpont létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

8.) Személyi ügyek

  a) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása  

aa) Székely P. István részére
ab) Schuchmann Péter részére
b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása dr. Vicsek Tamásné részére

9.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei

a) Sörfőző mester szakmérnök és szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
b) Csokoládé-kávé-tea készítő szakmérnök és szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
c) Lean Vezetés szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
Lean Vezetés szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme - Költségterv

10.) Egyetemi Nemzetközi Stratégiai Bizottság létrehozása

Egyetemi Nemzetközi Stratégiai Bizottság létrehozása
  11.) Tájékoztató a 2013. évi PPP támogatások mértékéről (szóbeli előterjesztés)  

12.) Tájékoztató a felvételi eredményekről

Tájékoztató a felvételi eredményekről
  13.) Egyebek

Határozatok
1.) Intézményi önértékelés
2.) 2012. évi intézményi beszámoló
3.) 2012. évi kincstári beszámoló
2012. évi kincstári beszámoló - melléklet
4.) 2013. évi intézményi költségvetés
2013. évi intézményi költségvetés - Kiegészítés a költségvetéshez (az ülés előtt kiosztásra került)
5.) 2013. évi kincstári költségvetés
6.) Felhatalmazás létszámleépítésre
7.) Munkaügyi feladat-ellátás átszervezése
Munkaügyi feladat-ellátás átszervezése - Észrevételek a munkaügyi feladat-ellátás átszervezése tárgyában tett előterjesztéssel kapcsolatban
8.) Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szervezeti átalakítása, racionalizálása
9.) Szervezeti és Működési Rend módosítása
10.) A Kertészettudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása, Menedzsment és Marketing Tanszék elnevezésének módosítása)
11.) Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása, Közszolgálati Tanszék elnevezésének módosítása)
12.) Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásának rendjének módosítása
13.) A pályázatkezelés eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása
14.) Péntek Márta egyetemi docensi pályázatának véleményezése
15.) A díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak szakfelelősének módosítása
16.) A kertészmérnöki mesterképzési szak konzorciumban történő indítása (joint degree)
  17.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása  

a) Qatar University és a BCE között
b) Kuwait University és a BCE között
c) UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány és a BCE között
d) Görcsöny Község Önkormányzata és a BCE között
  18.) Tájékoztatások, bejelentések  

Határozatok
  1.) Tájékoztató az intézményi akkreditációról (szóbeli)  

2.) 2013. évi költségvetés

2013. évi költségvetés (helyzetelemzés – irányelvek meghatározása)
2013. évi költségvetés (helyzetelemzés – irányelvek meghatározása)- Módosító indítvány

3.) Gazdasági Tanács létrehozása

a) SZMR módosítása
SZMR módosítása - Módosító javaslat
   b) a Gazdasági Tanács tagjainak megválasztása (szóbeli)  

4.) Egyetemi tanári pályázatok

Egyetemi tanári pályázatok
a) Békés Csaba
b) Berde Éva
ca) Czakó Erzsébet
cb) Racskó Péter
d) Magyar Ildikó
e) Mohácsiné Farkas Csilla

5.) Díszdoktori cím adományozása

a) Schöpflin György részére
b) Mohhamad Al-Sabah Al-Salem Al-Sabah részére
c) Dr. Khalid Mohammed A. Al Ankary részére

6.) Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

7.) A Közgáz Campus Központi Könyvtár Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

A Közgáz Campus Központi Könyvtár Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

8.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

9.) Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásuk rendjének módosítása

Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásuk rendjének módosítása

10.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása a BCE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között

Együttműködési megállapodás jóváhagyása a BCE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között
  11.) Tájékoztatások, bejelentések  

Határozatok

1.) SZBI Kecskeméti Kutató Állomás működésének átalakítása

SZBI Kecskeméti Kutató Állomás működésének átalakítása

2.) A BCE 2012. évre tervezett intézkedései, azok hatása a gazdasági eredményre, a 2012. évi költségvetés módosítása

A BCE 2012. évre tervezett intézkedései, azok hatása a gazdasági eredményre, a 2012. évi költségvetés módosítása

3.) A BCE 2013. évi költségvetése - irányelvek meghatározása

A BCE 2013. évi költségvetése - irányelvek meghatározása

4.) Corvinus Kompenzációs Program – tanulmányi eredményen alapuló kompenzáció

Corvinus Kompenzációs Program – tanulmányi eredményen alapuló kompenzáció

5.) BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. helyzetének értékelése

BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. helyzetének értékelése

6.) Magasabb vezetői pályázatok véleményezése

a) fejlesztési rektorhelyettesi pályázat (Görög Mihály) véleményezése
Görög Mihály - Pályázat
b) oktatási rektorhelyettesi pályázat (Szántó Zoltán) véleményezése
Szántó Zoltán - Pályázat
c) tudományos rektorhelyettesi pályázat (Palkovics László) véleményezése
Palkovics László - Páyázat
d) főtitkári pályázat (Bathelt Sándor) véleményezése
Bathelt Sándor -Pályázat

7.) BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Felügyelő Bizottságának és könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása

BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Felügyelő Bizottságának és könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása

8.) Bodnár Éva egyetemi docensi pályázatának véleményezése

Bodnár Éva egyetemi docensi pályázatának véleményezése
Bodnár Éva - Pályázat

9.Szakindítási, szakfelelős-váltási kérelmek

a) Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász, illetve Egészség gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
b) Tájépítész és kertművész mesterképzési szak indítási kérelme angol nyelven
c) Szakfelelős változásának jóváhagyása

10.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása a BCE és a Vidékfejlesztési Minisztérium között

Együttműködési megállapodás jóváhagyása a BCE és a Vidékfejlesztési Minisztérium között

11.) 2013/2014. tanév időbeosztása

2013/2014. tanév időbeosztása

12.) A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya – szabályzat-módosítás jóváhagyása

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya – szabályzat-módosítás jóváhagyása

13.) A Budapesti Corvinus Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya – szabályzat jóváhagyás

13.) A Budapesti Corvinus Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya – szabályzat jóváhagyás
  14.) Tájékoztatások, bejelentések

Határozatok

1.) 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

2.) Zárolással összefüggő teendők

Költségvetés tervezési alapelvek

3.) Személyi ügyek

a) címzetes egyetemi docensi cím adományozása
  aa) Horváth Csaba részére
  ab) Magyar Sarolta részére  

b) díszdoktori cím adományozása Wolfgang Drechsler részére

4.) Szaklétesítési- és indítási, szakelnevezés módosítási kérelmek

a) informatikus és szakigazgatási agrármérnöki mesterképzési szak létesítési kérelme konzorciumban a Debreceni Egyetemmel és a Szent István Egyetemmel
b) gyógynövény ismerő és -felhasználó szakmérnök, illetve gyógynövény ismerő és -felhasználó szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
c) Gazdaságelemzés alapszak elnevezésének módosítása Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés elnevezésre

5.) Együttműködési megállapodások elfogadása és módosítása

a) Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és kiegészítése a kínai Hefei Egyetem és a BCE között
b) Együttműködési megállapodás elfogadása a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem között
c) Interdiszciplináris Tudományos Platform létrehozása az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az ISES Alapítvány közreműködésével - napirendről levéve

6.) A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

7.) A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

8.) A 2012/2013. tanév időbeosztásának módosítása

A 2012/2013. tanév időbeosztásának módosítása
  9.) Tájékoztatások, bejelentések  
Határozatok

1.) 2012. évi költségvetés módosítása

2012. évi költségvetés módosítása
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet

2.) Költségvetési beszámoló az Egyetem 2012. évi I-IX. havi gazdálkodásáról

Költségvetési beszámoló az Egyetem 2012. évi I-IX. havi gazdálkodásáról

3.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

Szervezeti és Működési Rend módosítása

4.) Szenátus ügyrendjének módosítása

Szenátus ügyrendjének módosítása (SZMR 3. számú melléklete)

5.) A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása

A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

6.) Személyi ügyek

a) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
aa) Firtha Ferenc
ab) Fodor Marietta
ac) Márki Edit
ad) Pásztorné Huszár Klára
ae) Pomázi Andrea
b) Professor Emeritus cím adományozása Gábor R. István részére
c) Díszdoktori cím adományozása Dieter Treutter részére

7.) Szakindítási, szakfelelős-váltási kérelmek

      a) Mesterképzési szakok angol nyelvű indítási kérelmei

aa) Díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak indítási kérelme angol nyelven
ab) Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak indítási kérelme angol nyelven
b) Szakfelelősök változásának jóváhagyása

8.) Szakmai tanárképzési szakok OH nyilvántartásba vételének kezdeményezése

  a) Közgazdásztanár szak osztatlan formában
  b) Közgazdásztanár szak osztott formában
  c) Általános iskolai (kommunikáció és) médiaismeret-tanári szak osztatlan formában
  d) Agrár-mérnöktanár szak osztatlan formában
  e) Agrár-mérnöktanár szak osztott formában  

9.) Felsőoktatási szakképzési szakok indítása

a) Kertészmérnök felsőoktatási szakképzési szak indítása
b) Felsőfokú szakképzési szakok közös kompetencia moduljának elfogadása

10.) Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottság működési szabályzatának és ügyrendjének módosítása

Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottság működési szabályzatának és ügyrendjének módosítása

11.) Együttműködési megállapodások elfogadása

Együttműködési megállapodások elfogadása
a) The Republican Research and Production Unitary Enterprise Institute for Fruit Growing
b) Eötvös Loránd Tudományegyetem
c) ExxonMobil
d) Magyar Turizmus Zrt.
e) Külügyminisztérium
f) MOL Nyrt.
g) Venturio Zrt.
  12.) Tájékoztatások, bejelentések

Határozatok
1.) 2012. évi I-VI. havi beszámoló
2.) BCE Alapok felhasználási szabályozása
3.) Szenátus összetételének módosítása
4.) Latin-Amerika Központ létrehozása (SZMR és 1. számú mellékletének módosítása)
5.) Együttműködési megállapodás a Babes-Bolyai Tudományegyetem és a BCE között
6.) The Groupe Ecole Superieure d'Agriculture és a BCE közötti együttműködési megállapodás módosítása
7.) Együttműködési megállapodás a Földmérési és Távérzékelési Intézet és a BCE között
  8.) Szakindítási, szakfelelős-váltási kérelmek  

a) Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak indítási kérelme angol nyelven
b) Politológia alapképzési szak indítási kérelme angol nyelven
c) Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítási kérelme angol nyelven
d) Szakfelelősök változásának jóváhagyása

9.) Jubileumi díszoklevelek adományozása (pótlista)
  10.) Tájékoztatások, bejelentések

Jegyzőkönyv
1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Az összegyetemi választható tantárgyi kínálat bővítése
Vágólapra másolva